Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-06-09T11:00

Aktüerya Hukuku eğitimi! Meydana gelen olaylarda ödenecek tazminatın belirlenmesi ve hesaplanması, bilirkişilik yapacak kişiler bu eğitimi almaktadır. Son yıllarda bilirkişilere duyulan ihtiyaç Aktüerya Hukuku eğitimlerine ihtiyaç doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için güncel uygulamaları ve yeni bilgileri içeren en kapsamlı Aktüerya Eğitimini hazırladık. Geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız bu sizi de Aktüerya Eğitimimize bekliyoruz.

Bu eğitimle;

 • İyi bir Aktüerya Hukuku eğitimi alacaksınız.
 • Bilirkişi olarak çalışacaksınız.
 • Sahip olduğunuz sertifikalar sizi bir adım öne çıkaracak.
 • Alanında uzman eğitmenimizden aldığınız eğitim başarılarınızı artıracak.
 • Bu imkânlardan yararlanmak, bilirkişi olmak istiyorsanız harekete geçin.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı ve Kursu İçeriği ve Fiyatları

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, Aktüerya biliminin denetleme alanına giren hukuki süreçler hakkında bilgi sunan, bireylerin ve şirketlerin risk alma konusunda tazminat ve ihale süreçlerine dair donanım sağlayan nitelikte sertifikalı bir eğitim programıdır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına katılan bireyler özellikle tazminat hukuku ile ilgili finansal yönetim stratejileri hakkında bilgi sahibi olarak, bu bilgileri şirketlere ve bireylere sunma kabiliyeti kazanmaktadırlar.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, ortalama ders süresi 12 saattir. Aktüerya Hukuku Eğitim Programına dâhil olan katılımcılar, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanma teknikleri konusunda eğitim almaktadırlar.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafınca belirlenen hususlara göre Aktüerya Bilimleri, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile ilişiği olan bireylere verilmektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, özellikle tazminat hukukuna dair risk yönetimi konusunda bilirkişi faaliyetinde bulunacak kişilere, finansal etki ve tazminat hukuku temelinde derslerin özümsetilmesidir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, online ders olarak verilmektedir. Aktüerya Hukuku Eğitim Programı için gerekli materyaller, online kursa bağlanabilen bir cihazdır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programının Amacı Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programının amacı,  hukuka aykırı hususlar neticesinde ortaya çıkabilecek olan hak kayıplarının, risklerin yönetimini sağlayabilme kabiliyetine sahip olmak adına hukukun ayrıntılı bilgileri ışığında kişilere Aktüerya Hukuku alanında yetkinlik kazandırmaktır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Bilirkişilik Kanunu çerçevesinde resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun HMK’nın 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarının sağlaması hedeflenmektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına Katılma Koşulları Nelerdir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına katılabilmek için özel koşullar şunlardır;

 • Üniversitelerin Aktüerya Bilimleri, İktisadi idari Bilimler Fakültesi ya da Hukuk Fakültesinden mezun olmuş olmak.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Kimler İçindir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı şu kişiler için uygundur;

 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Avukatlar
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına Katılanlar Neler Öğrenir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına katılanlar şunları öğrenir;

 • Finansal etki ve risk yönetimi.
 • Destekten Yoksun Kalma kavramı ve zararları hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Tazminat Hukukuna bağlı iş yürütme becerisi.
 • Gelir ve gider tablo analizleri yapmak.
 • Tanzimat hesaplamaları.
 • Denetleyici ve denetim kavramları hakkında bilinçlenmek.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Ders İçeriği ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı ders içeriği ve konu başlıkları şunlardır;

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği
 • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Sigortaları Matematiği
 • Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
 • Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
 • Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
 • Hayat Anüiteleri
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
 • Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
 • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)
 • Destekten Yoksun Kalma Zararları
 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
 • Fiili ve Farazi Destek
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
 • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Tabloları
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)

 

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Tanıtımı

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, kişileri tazminat hukuku çerçevesinde risklerin finansal etkilerini araştırabilecek ve etik olarak çözüm önerileri sunabilecek yetkinliğe ulaştırmayı hedefleyen sertifikalı bir eğitimdir.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, birçok alanda uzman kadrosuyla örgün ve çevrimiçi sertifikalı eğitim olanakları sağlayan bir kurumdur. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Kursunu online dersler halinde vermekte olup, sağladığı altyapı ile katılımcılara istedikleri yerde istedikleri cihaz ile derse bağlanma fırsatı tanımaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Videoları Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı videoları, katılımcılara Aktüerya Hukuku ve ilişiği olan Tazminat hukuku temelinde sağlanan ders içeriklerinin dijital ders kaynağına dönüştürülmesidir. 

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı ders videolarının amacı, eğitime katılan bireylere öğrenecek oldukları finansal ve aktüerya bilimi düzlemi içeriğindeki verilerin, dijital ortamda sürekliliği sağlanılarak kişilerin ders kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktır.

Aktüerya Hukuku Sertifikalı Online Kursunun Ders Notları Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitimi ders notları, online platformda yayınlanan ders videolarıdır. Ders videoları, katılımcıya bilgiye görsel ve işitsel olarak da sunarak Aktüerya Hukuku mevzuatı hakkında bilginin en kalıcı şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programında Ders Notları Paylaşılır mı?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programının ders notları, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından paylaşılmaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programında Canlı Dersler Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programında canlı dersler, Aktüerya Hukuku Eğitim Programı alanında belirlenmiş olan temel derslerin online platform üzerinden işlenmesini ifade etmektedir. Katılımcılar derslere online eğitimi destekleyen cihazlarından katılım sağlayabilmektedirler.

Katılımcılar, konu hakkında eğitmenlere söz hakkı alarak konu çerçevesinde dilediklerince soru sorabilmektedirler.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı için Sertifika Sınavı Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı için sertifika sınavı, ilgili eğitimin derslerinde verilen bilgiler hakkında katılımcının sertifika sahibi olabilmesi için yeterlilik sahibi olup olmadığını ölçme yöntemidir. Sınav, Aktüerya Hukuku Eğitim Programı sırasında sağlanan bilgileri özümseyen katılımcı için zorluk içermemektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online olarak internet ortamında gerçekleştirilmektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak katılımcıya, Aktüerya Hukuku çerçevesinde şirketlerin hukuksal hak kayıplarından ve risk alma yöntemlerinden ortaya doğabilecek sorunlara çözüm sunabilen bilirkişi olma konusunda yetkin olduklarını belgelemekte, işe alım süreçlerinde bireye avantaj sağlamaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı sonunda sınav yapılmadığı için sertifika almak için kişinin tüm ders videolarını eksiksiz olarak izlemesi gerekir. Dersleri dikkatli bir şekilde takip eden kişiler, eğitimden yüksek verim almaktadır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir.
Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 10 gün içindedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Hangi Şehirlerde Verilir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, Ankara ve İstanbul İllerinde verilmektedir. Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, İstanbul ve Ankara illerinde online olarak verilmektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online şeklinde verilmektedir. Katılımcılar ülkenin dört bir yanından eğitime katılım sağlayabilmektedirler.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Hediye Edilebilir mi?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı, kursu sağlayan çoğu kurumda hediye edilememektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde Aktüerya Hukuku Eğitim Programını hediye etmek istediğiniz kişi yerine satın alarak güzel bir hediye olanağı yaratabilmektesiniz.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı İçin En İyi Kitaplar Nelerdir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı için en iyi kitaplar şunlardır;

 • Destekten Yoksunluk ve İş Görememezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları- Mehmet Sinan Cebe
 • Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması- Seçkin Yayıncılık
 • Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi- Mahmut İnan
 • Aktüerya Matematiği ve Yaşam Analizi- Fikri Akdeniz

Belirtilen kitaplar arasında Fikri Akdeniz’in Aktüerya Matematiği ve Yaşam Analizi çalışması Aktüerya Hukuku Eğitimine katılan bireylere, Aktüerya bilimi hakkında temel sayısal ve istatiksel bilgi sağlarken; Mehmet Sinan Cebe’nin Destekten Yoksunluk ve İŞ Görememezlik Tazminatı ile Aktüeryal Hesap Esasları çalışması, Aktüerya Hukukunun aslın odak noktası olan Destekten Yoksunluk ve İş Görememezlik konuları hakkında kılavuz olma niteliği taşımaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Derslerinin Zorluk Derecesi Nedir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı dersleri, içerikleri gereği hukuk bilgisine odaklandıkları için orta zorluktadır. Katılımcılar derslere düzenli katılım sağlayıp ders içeriklerini düzenli tekrarlayarak bu zorluğu aşabilmektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Almak İçin Üniversitede Hangi Bölüme Gidilmelidir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı almak için üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Aktüerya Bilimi bölümlerine gidebilir. Yükseköğretim Kurumlarının Hukuk Fakülteleri, İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri ve Aktüerya Bilimleri Bölümleri Aktüerya Hukuku alanındaki eğitimi seçmeli ders olarak sağlamaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Bitirenler İçin İş İmkânları Nelerdir?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programını bitiren kişiler, şirketlerin işe alıma dair departmanlarında, hukuki süreçleri idame ettirmek adına bilirkişi olarak ve denetim elemanı olarak iş fırsatı yakalayabilmektedir. Aktüerya Hukuku Eğitimini başarıyla tamamlayan bireyler, tazminat süreçlerinin harici olarak şirketlerin risk alma ve ihale ile ilişkin olan birimlerinde görev alma fırsatı kazanabilirler.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Özel Dersleri Nasıldır?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı dâhilinde özel ders bulunmamaktadır.

Aktüerya Hukuku Eğitimi Sonunda Sertifika Verilir mi?

Aktüerya Hukuku Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. Aktüerya Hukuku Eğitim Programı başarı sertifikası, katılımcılara eğitim dâhilinde derslere düzenli katılım sağlamaları ve eğitim sonucunda konu hakkında yeterliliğe ulaşmaları dâhilinde verilen, katılımcıların yeterliliklerini tasdikleyen bir belgedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı Yorumları Nasıldır?

Aktüerya Hukuku Eğitim Programı yorumları, katılımcıların eğitimi tamamladıktan sonra geri dönüşlerini içermektedir.

Aktüerya Hukuku Eğitim Programına katılımcılar tarafından dile getirilen dönütler arasında kişilerin memnuniyetleri İstanbul Boğaziçi Enstitüsü sayesinde, Aktüerya Hukuku Eğitim Programına dair piyasa ücretlerinden daha uygun bir ücret karşılığında daha verimli bir ders süreci geçirmiş olmaları konusunda dile getirilmiştir. Katılımcılar yaşamsal yoğunlukları arasında derse her an her cihazdan bağlanma olanaklarına sahip oldukları için memnuniyet duymuşlardır. Aktüerya Hukuku alanında profesyonel uzmanlardan ders alabilmeleri konusunda mutlu geri dönüşler yapmışlardır. Aktüerya Hukuku Eğitimi başarı sertifikasının uluslararası akredite durumunda oluşu, katılımcıların CV’lerine katkı olması açısından memnuniyet duydukları bir unsur olmuştur.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.69 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.69 Puan
  Toplam : 16 Yorum

  • %69
  • %31
  • %0
  • %0
  • %0
  4.69

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.69 Puan
  Toplam : 16 Yorum
  • %69
  • %31
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    1,399.00 TL
  649.00 TL