Bütün Dil Eğitimleri Kısa Süreliğine 990 TL yerine SADECE 149 TL! Fırsat Bitmeden Hemen Kaydol!
2024-04-26T23:59

Aile Danışmanlığı Eğitimi, aile danışmanlığı alanında kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve aile danışmanı olarak çalışmayı sağlayan bir online eğitim programıdır. Bu program, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile yürütülmektedir. Aile Danışmanlığı Eğitimi bu alanda uzman akademisyen kadrosu eşliğinde, internet üzerinden, canlı ders formatında gerçekleştirilmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi, aile danışmanlığı mesleğine ilgi duyan kişilerin ailelere ve çiftlere verilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinde kullanılan kuramlar hakkında bilgi sahibi olmasını vev bu kuramları seanslarda uygulama yetkisi kazanmasını sağlar. Kursta teorik derslere ek olarak yapılan uygulamalı dersler, kişinin öğrendiği bilgileri ve kuramları nasıl uygulaması gerektiğini öğrenmesini sağlar. Aile Danışmanlığı Kursu sonunda alınan Aile Danışmanlığı Sertifikası, kişinin aile danışmanı olarak çalışmasına katkı sunar.

Aile Danışmanlığı Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Psikoloji ile ilgili temel kavramları,
 • Aile danışmanlığı kuramlarını,
 • Psikolojik danışmanlık becerilerinin aile danışmanlığında nasıl kullanıldığını,
 • Evlilik süreçlerini,
 • Aile sağlığı ve cinsellik sorunlarını,
 • Aile içi iletişimi,
 • Aile danışmanlığı seanslarının aşamalarını ve nasıl yürütüldüğünü,
 • Aile danışmanlığı uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenleri,
 • Aile danışmanlığı hakkında edinilen bilgilerin süpervizyon eşliğinde uygulamaya geçirilmesini.

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi, aile danışmanlığı alanında bilgi birikimini arttırmak ve aile danışmanı mesleğini icra etmek isteyen kişilere yönelik düzenlenen bir online eğitimdir.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliği ile düzenlenen Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda katılımcılar üniversite onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası almaktadır. Bu sertifika sayesinde kişi, aile danışmanlığı mesleğini icra etme hakkına sahip olur.

Aile danışmanlığı yüksek lisans programına katılmayan kişiler 450 saatlik aile danışmanlığı kursu alarak hedefine ulaşabilir. Bu noktada İstanbul Boğaziçi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından online eğitim yöntemine göre düzenlenen Aile Danışmanlığı Kursu'na katılmak son derece önemlidir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Aile Danışmanlığı Eğitimi; 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı ve 30 saati süpervizyon çalışması olmak üzere toplam 450 saat sürer.

Eğitimin bir kısmının süpervizyon eşliğinde ilerlemesi zorunludur. Aksi takdirde kişi, danışmanlık becerilerini pratik etmediği için mesleği yaparken zorluk çekecektir. Hatta bu durum, aile danışmanının danışanları yanlış yönlendirmesine ve etik kuralları ihlal etmesine bile yol açabilir. Bu nedenle yönetmeliğe uygun bir şekilde eğitim programına 30 saatlik bir süpervizyon dersi de eklenmiştir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Hemşirelik Bölümü mezunları
 • Psikoloji Bölümü mezunları
 • Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları
 • Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları
 • Sosyoloji Bölümü mezunları
 • Tıp Bölümü mezunları 

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Eğitime katılmak isteyen kişilerin ilgili üniversite bölümlerinden mezun olması gerekir.
 • Eğitime kaydolan kişiler tablet, bilgisayar ya da telefon gibi bir teknolojik cihaza sahip olmalıdır.
 • Eğitimi alan kişi, ilgili teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığını bilmelidir.
 • Dersler online ortamda yapıldığından aktif internet bağlantısına sahip olma şartı sağlanmalıdır.

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Boğaziçi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliği ile düzenlenen Aile Danışmanlığı Eğitimi, online ortamda, canlı ders formatında düzenlenmektedir. Programın kontenjanı 40 ile 60 kişi arasındadır. Kontenjan tamamlandıktan sonra dersler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından online olarak başlatılmaktadır.

Dersler, cumartesi ve pazar günleri saat 11.00-17.00 arasında, bir video konferans uygulaması kullanılarak yapılmaktadır. Katılımcılara online derse katılması için önceden link iletilmektedir. Katılımcıların sertifika alabilmesi için derslere %70 oranında devam etmesi gerekmektedir.  

Aile Danışmanlığı Kursu dersleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın aile danışmanlığı alanında yetkin akademisyen kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede katılımcılar, alanda geçerliliği ve güvenilirliği bulunan bir eğitim sürecinden geçerek aile danışmanlığı merkezlerinde çalışmasına olanak tanıyan bir sertifika kazanır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi ders konu başlıkları aşağıda üniteler halinde sıralanmıştır.

Temel Psikolojisi Bilgisi

 • Psikoloji Biliminde Temel Kavramlar
 • Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Dönemleri
 • Gelişim Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Ailenin Rolü
 • Ebeveyn Tutumları
 • Etkili Ebeveynlik ve Ebeveyn Arabuluculuğu
 • Kişilik Kuramları

 

Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları

 • Klasik Kuramlar (Dinamik, Stratejik, Yapısal, Yaşantısal Kuramlar ve Uygulamaları)
 • Bilişsel-Davranışçı Kuram ve Uygulamaları
 • Postmodern Yaklaşımlar (Çözüm Odaklı, Öyküsel Kuramlar ve Uygulamaları)

 

Aile Danışmanlığı İlke ve Teknikleri

 • Danışmaya Ait Temel Kavramlar
 • Bireysel Danışma Beceri ve Teknikleri
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Bireysel Danışma ve Aile Danışmasının Karşılaştırılması
 • Aile Danışmanın Rol ve Görevleri
 • Aile Danışmasının Temel Aşamaları
 • Aile Danışmanın Nitelikleri
 • Aile Danışmanlığı Beceri ve Teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Örnek Yapılanma Modeli
 • Aile Danışmasında Kültürel Duyarlılık
 • Danışmada Etik İlkeler

 

Aile ve Evlilik Süreçleri

 • Evlilik Öncesi Danışmanlığı ve Eş Seçimi
 • Çiftlerin Evlilik Öncesi Uyum Süreçleri
 • Evliliğe Hazırlık Süreci
 • Evliliğin İlk Zamanları ve Evliliğe Alışma Süreci
 • Eşler Arasında Rol Dağılımı, Romantik İlişkinin Desteklenmesi
 • Anne Baba Olmak
 • Boşanma Süreci
 • Boşanma Sürecinde Çocuklar

 

Ailede Eğitim Süreci

 • Aile İçinde Öğrenme
 • Ailede Sosyal Beceri Kazanımı
 • Okul-Aile İlişkisi ve İletişimi
 • Çocuğun Okulla ilgili Sorunları
 • Çocuğun Eğitim Sürecinde Ailenin Fonksiyonu
 • Özel Eğitim Kapsamında Çocuğu Olan Ailelere Destek
 • Günlük Yaşamda Aile Okuryazarlığı Becerilerinin Kazanılması
 • Çoklu Zeka Uygulamalarının ve Öğrenme Stillerinin Ailede Kullanımı

 

Aile, Sağlık ve Cinsellik

 • Ailede Sağlık Bilinci
 • Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları
 • Ailede İlkyardım Bilinci Geliştirme
 • Kronik Rahatsızlıklarda Ailenin Etkisi
 • Anne-Çocuk Sağlığı
 • Aile Planlaması
 • Cinsellikle ilgili Temel Kavramlar
 • Ailede Cinsel Sorunlar: Kadında Cinsel Sorunlar / Erkekte Cinsel Sorunlar
 • Cinsel İşlev Bozukları ve Yaklaşım Biçimleri
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yolları
 • Hamilelik ve Cinsel Sorunlar
 • Yaşlılık Dönemi Cinsel Konular (Menopoz, Andropoz)

 

Aile Danışmanlığı Süreci ve Becerileri

 • Ailenin Karşılanması
 • Ailedeki Dinamikleri Anlama
 • Vaka Formülasyonu Yapma
 • Ailenin Probleminin Tanımlanması
 • Probleme Uygun Strateji Seçimi
 • Geribildirim Alma Süreci
 • Aile Danışmanlığını Sonlandırma Süreci
 • İzleme Sürecinin Yapılandırılması
 • Temel Süreç Değerlendirme Teknikleri

 

Uygulama

 • Teorik Dersler Kapsamında Kazanılan Becerilerin Sınıf İçinde Rol-Playing Metodu ile Kuramsal Bazda Uygulamaya Koyulması
 • Sınıf İçi Geri Bildirimler
 • Konsültasyon
 • Sınıf Tartışmaları

 

Süpervizyon

 • Ailelerle Yapılan Görüşmelerin Sınıf İçinde Süpervizör Hocaya Sunulması ve Beraberce Vakaların Yapılandırılması
 • Adayın Sonraki Seanslara Hazırlanması
 • Tüm Seansların İncelenmesi ve Geribildirim Verilmesi

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi'nde ders kaynakları; aile danışmanlığı üzerine yetkinlik elde etmiş, deneyimli akademisyen kadrosu eşliğinde, internet aracılığıyla canlı yayın üzerinden düzenlenen eğitim materyalidir. Eğitim programına ait ders kaynakları, yalnızca eğitime kaydolan bireylerin kullanımına sunulmaktadır.

Aile Danışmanlığı Kursu online eğitim metoduna göre düzenlendiğinden canlı derse katılmak için kişinin aktif bir internet bağlantısına ve ilgili bir teknolojik cihaza sahip olması gerekir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi'ni Hangi Eğitmenler Veriyor?

Boğaziçi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından düzenlenen Aile Danışmanlığı Eğitimi'nde dersler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın bu alanda yetkin akademisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Aşağıda eğitim kadrosunda yer alan akademisyenlerin listesini inceleyebilirsiniz.

 • Doç. Dr. Taner Artan (Program Koordinatörü)
 • Dr. Irmak Atak
 • Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
 • Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
 • Prof. Dr. Esra Aslan
 • Doç. Dr. Faruk Bozdağ
 • Prof Dr. İshak Aydemir
 • Dr. Gülcan Urhan
 • Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
 • Doç. Dr. Nur Elçin Boyacıoğlu
 • Doç. Dr. Beyza Erkoç

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa onaylı eğitim sertifikası (e-Devlet'te sorgulanabilir)
 • Boğaziçi Enstitüsü onaylı eğitim sertifikası

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda sertifika sahibi olmak isteyen katılımcıların ilk olarak %70 devam zorunluluğu şartını sağlaması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan kişiler, vize ve final olmak üzere iki adet sınava girmeli ve süpervizyon dosyası teslim etmelidir.

Sınav sonuçlarını değerlendirmede vizenin %40'ı, finalin %60'ı baz alınmaktadır. Katılımcıların başarılı kabul edilmesi için vizeden ve finalden en az 50 puan alması gerekmektedir.

Süpervizyon dosyası ise katılımcıların yaptığı en az altı adet seansın deşifresini içermektedir. Süpervizyon dosyasının teorik derslerin bitiminden sonra en geç 6 ay içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Katılımcılara son teslim tarihine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Bu süre zarfında süpervizyon dosyasını teslim etmeyen katılımcıların program ile ilişiği kesileceği için sertifika almaları da mümkün değildir.

Boğaziçi Enstitüsünde Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda alacağınız üniversite onaylı sertifika ve dijtal olarak sunulan Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ücretsiz olarak verilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ile ilgili süreçler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından yürütülmekte olup sertifika e-Devlet sisteminde görüntülenebilmektedir. Katılımcıların Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikayı fiziki olarak talep etmesi durumunda ek ücret ödemesi gerekmektedir. Fiziki sertifika, ücretsiz kargo ile katılımcıların belirttiği adrese teslim edilmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, aile danışmanı pozisyonunda çalışma imkanı yakalar. Aile Danışmanlığı Sertifikası, kişinin psikoloji alanında güçlü bir kariyer kurmasına ve öz geçmişini geliştirmesine de destek olur.

Aile Danışmanlığı Sertifikası alan kişiler, aile danışmanlığı merkezi açmaya da hak kazanır. Üstelik İstanbul Boğaziçi Enstitüsü eğitim programı sonunda uluslararası düzeyde geçerli Aile Danışmanlığı Sertifikası da verilir. Uluslararası geçerli Aile Danışmanlığı Sertifikası ise kişinin yurt dışında da bu alanda yaptığı iş başvurularında avantajlı olmasına katkıda bulunur.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavları Nedir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavları, kurs boyunca anlatılan bilgileri kişinin ne kadar öğrendiğini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.

Aile Danışmanlığı Kursu sona erdikten sonra sertifika almak isteyen kişiler vize ve final sınavlarına girmelidir. Eğitim programı bitiminde düzenlenen sınavları başarıyla geçen kişiler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika almaya hak kazanır.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavları Nasıl Yapılır?

Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda sertifika sınavları, online yani çevrim içi olarak yapılır. Önce vize, ardından final sınavı yapılır. Sınav, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SEM'in sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Sınavda katılımcılara yalnızca kursta anlatılan konulara yönelik sorular sorulmaktadır. Böylece katılımcıların eğitimden ne kadar verim aldığı ve sertifika almaya hak kazanıp kazanmadığı güvenilir bir şekilde tespit edilebilmektedir. Kursu dikkatli bir şekilde takip eden kişiler, sınavda başarılı olarak sertifika almak için önemli bir aşamayı geçmektedir.

Kurs İçeriği


Eğitim Değerlendirmesi : 4.92 Puan
Toplam : 13 Yorum

 • %92
 • %8
 • %0
 • %0
 • %0
4.92

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.92 Puan
Toplam : 13 Yorum
 • %92
 • %8
 • %0
 • %0
 • %0

{{dil.yorumlar}}

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}

 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
  11,999.99 TL
9,999.99 TL