İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-02-21T12:00
  4,389.99 TL
3,509.99 TL
{{dil.son_kayit_tarihi}}
21-02-2024


  4,389.99 TL
3,509.99 TL

Adli Psikoloji Eğitimi, katılımcılara suçlu davranışının psikolojik temelleri konusunda bilgi sunan bir ders planıdır. Adli Psikoloji Eğitimi’nde uzman eğitmenler tarafından katılımcılara adli psikoloji ve hukuk alanında detaylı bilgi sunmaktadır. Adli Psikoloji Eğitimi sayesinde katılımcılar adli psikolojik suç vakalarında, suç teorilerini temel alarak yeni stratejiler ve çözüm yolları üretebileceklerdir. 

Suç genetik midir? Yoksa bireyi suçlu olmasını etkileyen çevresel faktörler sebebiyle birey suça mı itilmektedir? Kişinin suç işleme anındaki psikolojisi nasıl incelenmelidir? Adli psikoloji nedir? Adli psikoloji nasıl ortaya çıkmıştır? Tüm bu soruların cevapları hakkında uzmanlık kazanmak istiyorsanız hemen siz de Adli Psikoloji Eğitimi’ne katılın! Suç ve suçlu davranışına ilişkin tüm detayları uzmanından öğrenin.

Bu eğitim sayesinde şunları öğreneceksiniz:

 • Adli psikolojinin tam olarak ne olduğunu,
 • Adli psikoloji uzmanlarının görev alanlarını,
 • Suç davranışının ne olduğunu,
 • Suç davranışının nasıl incelendiğini,
 • Suç failleri ile psikolojik testler yürütmeyi,
 • Suç mağdurları ile psikolojik testler yürütmeyi,
 • Psikolojik sağlamlık testleri yürütmeyi ve uygulamayı,
 • Suç davranışına dair adli raporlama yapmayı,
 • Suça ve suçluya nasıl yaklaşılması gerektiğini,
 • Ceza hukuku ve uygulamalarının ne olduğunu,
 • Suç çeşitlerini ve teorilerini,
 • Suçun önlenmesinde uygulanacak eylemleri.

 

Adli Psikoloji Eğitimi

Adli Psikoloji Eğitimi, bireylere adli psikoloji alanında uygulanan testleri ve adli psikolojinin görev tanımlarını öğretmek için hazırlanmış bir programdır. Adli Psikoloji Eğitimi sayesinde katılımcılar suçlu davranışın sebeplerini ve suçlu davranışı etkileyen faktörleri detaylı şekilde öğrenmektedir. Adli Psikoloji Eğitimi sonunda katılımcılara adli psikoloji alanında yetkinliklerini belgeleyen üç farklı sertifika verilmektedir.

Adli Psikoloji Nedir?

Adli psikoloji, suç failinin ve sanıklarının davranış biçimlerini çözümleyerek adli suçların karara bağlanmasında kullanılan psikoloji biliminin alt dalıdır. Adli psikoloji literatüre kriminolojinin gelişmesi ile birlikte girmiştir. Adli psikoloji alanında teoriler üreten ilk kişi Cesare Beccaria’dır. Cesare Beccaria, suçun kişinin kendi içinde kâr zarar hesaplaması yapması sonucu ortaya çıktığını öne sürmektedir. Suçun önlenmesi için cezanın suç eylemiyle orantılı, net ve en hızlı şekilde verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Cesare Beccaria aynı zamanda modern ceza hukukunun kurucusudur. 

Adli psikoloji, suç bilimi olarak adlandırılan kriminoloji ve hukuk bilimi ile etkileşimli bir daldır. Bir adli psikoloji uzmanı, kesinlikle hukuk bilgisine sahip olmalıdır. Adli psikoloji genel olarak bireyin suç davranışını ve suç davranışını etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri incelemektedir. Adli psikoloji, sayesinde suça itilen çocuklar ve yetişkinler rehabilitasyona yönlendirilmek üzere tespit edilmektedir.

Adli psikoloji, suçluların yargılanmasında gerekli olan psikolojik delillerin saptanmasını sağlayan yöntemler içermektedir. Adli psikoloji, bir tek suç failinin psikolojik çözümlemesine odaklanmamaktadır. Suç mağdurunun psikolojik halinde olan değişimler de önem taşımaktadır. Asli psikoloji alanında çalışanlar, suç davranışına yönelik teoriler oluşturmakta ve bu teoriler ışığında failin davranışını incelemektedir. Adli psikoloji uzmanları, suçluları üzerinde uygulanacak psikolojik testlerin yürütülmesinde bilirkişi konumunda bulunmaktadırlar.

Adli Psikoloji Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

Adli psikoloji uzmanlarının görevleri şunlardır:

 • Suç mağdurlarıyla adli görüşme gerçekleştirmek.
 • Suç failleri ile adli görüşme gerçekleştirmek.
 • Cinsiyet temelli oluşan aile içi şiddetin değerlendirmesini yapmak.
 • Çocuk esirgeme kurumlarında evlat edindirme süreçlerini yürütmek.
 • Çocuk ve aile mahkemelerinde bilirkişi olmak.
 • Boşanma davalarında velayet kararına ilişkin raporlama yapmak.
 • Suça itilen çocukların yargı sürecinde mahkeme jürisini değerlendirmek.
 • Suça itilen bireylerin çevresel ve kalıtsal durumlarını araştırmak.
 • Madde bağımlılığı birimlerinde rehabilitasyona yardımcı kişi olarak görev yapmak.
 • İntihar ve kriz anlarında psikososyal müdahale yapmak ve olaya ilişkin rapor hazırlamak.
 • Faili belirlenmemiş olan suçlarda emniyet biriminde rol almak.

 

Adli Psikoloji Eğitimi Nedir?

Adli Psikoloji Eğitimi, katılımcılara psikoloji biliminin alt dalı olan adli psikolojinin ne olduğunu ve adli psikolojik uygulamaların nasıl yürütüleceğini öğreten bir ders programıdır. Adli Psikoloji Eğitimi, adli psikoloji alanında uzman kişi eksiğini doldurmak için katılımcılara sunulan bir eğitimdir. Adli Psikoloji Eğitimi ile katılımcılar, adli psikolojinin temellerini, görev alanlarını ve uygulama tekniklerini detaylı şekilde öğreneceklerdir. Adli Psikoloji Eğitimi ile katılımcılar aynı zamanda hukuk, kriminoloji ve adli psikoloji disiplinleri arasındaki etkileşimi incelemektedirler. 

Adli Psikoloji Eğitimi Nasıl Gerçekleştirilir?

Adli Psikoloji Eğitimi, adli psikoloji alanında uzman eğitmenler tarafından yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. 

Adli Psikoloji Eğitimi Ders ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Adli Psikoloji Eğitimi ders ve konu başlıkları şunlardır:

 • Adli Psikolojiye Giriş ve Tarihçe
 • İnsanın Gelişim Süreci
 • Suç Bilimi
 • Suç ve Ceza
 • Ceza Hukuku
 • Aile İçi Şiddet
 • Aile Hukuku
 • Mağdur Bilimi
 • Sanık Psikolojisi ve Görüşme Teknikleri
 • Tanık Psikolojisi ve Görüşme Teknikleri
 • Mağdur Psikolojisi ve Görüşme Teknikleri
 • Adli Raporlama Süreci
 • Yargıcın Psikolojisi ve Karar Verme Süreçleri
 • Suça Sürüklenen Çocuklar
 • Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğu
 • Nefret Söylemi ve Ayrımcılık
 • Cezaevleri ve Rehabilitasyon
 • Adli Psikolojide Etik

 

Adli Psikoloji Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Adli Psikoloji Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Psikologlar,
 • Sosyologlar,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verenler,
 • Kriminoloji alanında çalışma yürütenler,
 • Avukatlar,
 • Savcılar,
 • Sosyal hizmet uzmanları,
 • Psikiyatristler,
 • Öğretmenler,
 • Aile danışmanları,
 • Adli psikoloji alanında gelişmek isteyen herkes.

 

Adli Psikoloji Eğitimi Sonunda Sertifika Verilir mi?

Adli Psikoloji Eğitimi sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilmektedir. Adli Psikoloji Eğitimi sonunda verilen sertifika katılımcıların, adli psikoloji alanında eğitim sayesinde kazandıkları yetkinliği belgeler nitelik taşımaktadır.

Adli Psikoloji Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Verilir?

Adli Psikoloji Eğitimi sonunda katılımcılara üç farklı sertifika verilmektedir. Adli Psikoloji Eğitimi sonunda katılımcılara verilen üç farklı sertifika şunlardır:

 • Üniversite onaylı sertifika.
 • Enstitü onaylı sertifika.
 • Uluslararası geçerli sertifika.

 

Adli Psikoloji Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Adli Psikoloji Eğitimi sonunda sertifika almak için eğitimde bulunan dersleri düzenli olarak takip etmek gerekir. Bu şarta uyan kişiler, öğrenme sürecini daha etkin geçirecektir.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Adli Psikoloji Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Adli Psikoloji Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Adli Psikoloji Eğitimi Sonunda Verilen Sertifikalar Ne İşe Yarar?

Adli Psikoloji Eğitimi sonunda verilen sertifikalar, katılımcıların adli psikoloji alanında uzman olduklarını kanıtlamaktadır. Adli psikoloji alanında alınan sertifikalar kişilerin, adli psikoloji uzmanlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine olanak tanır. Katılımcılar, Adli Psikoloji Eğitimi sonunda almaya hak kazandıkları başarı sertifikaları ile kendilerine istihdam alanları yaratabilmektedirler. Mevcut durumda sosyolog, psikolog, psikolojik danışman olarak mesleğini devam ettiren katılımcılar eğitim sonunda verilen sertifikalar sayesinde adli psikoloji bilim dalında yetkinlik kazanmaktadırlar. Bu sayede kendilerine yeni araştırma ve çalışma alanları yaratmaktadırlar.

Adli Psikoloji Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Adli Psikoloji Eğitimi, öğrencinin hızına bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 1 ay sürer.

Adli Psikoloji Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna göre düzenlenir ve öğrenciler, diledikleri zaman derslere katılabilmektedir. Bu sebeple Adli Psikoloji Eğitimi’ni her öğrenci aynı sürede bitirmez. Ayrıca öğrenciler eğitimi bitirdikten sonra ders videolarını tekrar izleme fırsatına sahiptir. Böylece eğitim süreci, daha geniş bir zaman dilimine yayılabilir.

Adli Psikoloji Alanında Çalışanların Maaşları Ne Kadardır?

Adli psikoloji alanında çalışanların maaşları 5000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.

Adli psikoloji alanında bir yıl deneyimli olanlar ortalama 5000 TL, iki yıl deneyimli olan kişiler 6000 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli olanlar ise 7000 TL - 15.000 TL aralığında maaş alır. Maaş aralığı, kişinin ne kadar tecrübeli olduğuna ve çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir.

Adli Psikoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Adli psikoloji çalışma alanları şunlardır:

 • Jandarma çocuk şubeleri,
 • Emniyet genel müdürlüklerine bağlı çocuk şube amirlikleri,
 • Adliyeler,
 • Ceza infaz kurumları,
 • Adli tıp şube müdürlükleri,
 • Denetimli serbestlik müdürlükleri,
 • İçişleri Bakanlığına bağlı birimler.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.43 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.43 Puan
  Toplam : 7 Yorum

  • %57
  • %29
  • %14
  • %0
  • %0
  4.43

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.43 Puan
  Toplam : 7 Yorum
  • %57
  • %29
  • %14
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    4,389.99 TL
  3,509.99 TL