Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
2020

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü


Okul öncesi eğitimin zorunlu olması ile birlikte, okul öncesi öğretmenliği bölümüne olan taleplerde de çok fazla artış olmakta. Özellikle genç yaşta meslek sahibi olmak isteyenler, tercihlerini bu bölümden yana yapmaktadırlar.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Nedir?

İlköğretim çağına gelmemiş olan çocukların eğitilmesini hedefleyen okul öncesi öğretmenliği bölümü, bu eğitim için gerekli olan öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlamaktadır. Bölüm 4 yıllık lisans programını uygulamaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğretmenlerin, görev ve sorumlulukları ise şu şekilde sıralanıyor;

 • Okul öncesi eğitim sürecinin planlanması
 • Çocukların bulunacağı ortamların, hem eğitim hem de öğretim için uygun duruma getirilmesini sağlamak
 • Kullanılacak eğitim ve öğretim materyallerinin, çocukların gelişim ve yaş seviyelerine uyumlu olarak belirlenmesi
 • Çocuklara şahsi bakımlarını kendilerinin yapabilmesi için, gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Çocukların, diğer çocuklar ile kurdukları iletişimi incelemek ve gerekli müdahalelerde bulunarak gelişme sağlamak
 • Çocukların araştırmacı ve keşfedici özelliklerine ortaya çıkarıcı, faaliyetler planlamak ve uygulatmak
 • Çocuklar ile ilgili davranış ve gelişimlerin takip edilmesi, gerekli durumlarda aile ile iletişime geçilmesi.
 • Evdeki yaşam tarzları ile ilgili velilerden bilgi alınması
 • Konusu ile ilgili dünya üzerindeki gelişmeleri takip ederek, uygun olanları çocuklara uygulayabilmesi.

Bölümden başarı ile mezun olan öğretmenlerin, çocuklarla iyi anlaşabilmesi, disiplinli ve profesyonel davranabilmesi, iletişim kabiliyetinin yüksek olması ile ekip çalışmasına katılabilmesi hedeflenmektedir. İletişim kabiliyetinizi artırmak için Boğaziçi Enstitüsünün hazırladığı Etkili İletişim Teknikleri Eğitimini inceleyebilirsiniz.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Okul öncesi öğretmenliği bölümüne sözel puanla girilebilmektedir. Bazı Üniversitelerin yayınladıkları en son taban puanları ile başarı sıralaması şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce): taban puanı: 443,84057 başarı sıralaması: 2161
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce): taban puanı: 436,57469 başarı sıralaması: 3033
 • Hacettepe üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 422,61122 başarı sıralaması: 5605
 • Ege Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 411,41784 başarı sıralaması: 9155
 • İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (Türkçe): taban puanı: 411,31795 başarı sıralaması: 9184
 • Gazi Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 409,09758 başarı sıralaması: 10128
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 409,03237 başarı sıralaması: 10151
 • Marmara Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 406,82186 başarı sıralaması: 11194
 • Ankara Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 405,40963 başarı sıralaması: 11865
 • Anadolu Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 404,03361 başarı sıralaması: 12597
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 402,34505 başarı sıralaması: 13493
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 399,03353 başarı sıralaması: 15496
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 395,34166 başarı sıralaması: 18077
 • Fırat Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 390,34926 başarı sıralaması: 21932
 • Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkçe): taban puanı: 380,52844 başarı sıralaması: 31436

Bölümün taban puanları ve başarı sıralaması üniversitelere göre değişmekle birlikte, devlet üniversitelerinde bu puan en az 380 civarında olmaktadır. Burslu olarak eğitim veren özel üniversitelerde bu puanlar 330'lara kadar inmekte, ikinci öğretimde ise 370 puan civarlarında olmaktadır. Yabacı dille eğitim veren üniversitelerde ise, zorunlu hazırlık sınıfı bulunuyor. Muafiyet sınavından yeterli notu alanlar ise, hazırlık sınıfına katılmadan bölüme geçebiliyorlar. Okul öncesi öğretmenliğinin kontenjan sayıları ise, üniversitelere göre değişmekte ve her yıl üniversite sınavlarının öncesinde açıklanmaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliği bölümünde 8 dönemlik ders programı uygulanmaktadır.

Her dönem için uygulanan dersler şunlardır;

 • Birinci dönem dersleri: Eğitime giriş, eğitim felsefesi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, İngilizce iletişim, Türk dili, bilişim teknolojileri, erken çocukluk eğitimine giriş ve çocuk sağlığı ve ilk yardım
 • İkinci dönem dersleri: Eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, İngilizce iletişim, Türk dili, erken çocukluk döneminde gelişim, bebeklik döneminde gelişim ve eğitim. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.
 • Üçüncü dönem dersleri: Türk eğitim tarihi, bilimsel araştırma yöntemleri, erken çocuklukta fen eğitimi, erken çocuklukta matematik eğitimi ve okul öncesi eğitim programları. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.
 • Dördüncü dönem dersleri: öğretim teknolojileri, öğretim ilke ve yöntemleri, seçmeli dersler, topluma hizmet uygulamaları, erken çocuklukta müzik eğitimi, erken çocuklukta oyun gelişimi ve eğitimi, erken çocukluk eğitiminde drama. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.
 • Beşinci dönem dersleri: Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme, erken çocuklukta sanat eğitimi, çocuğu tanıma ve değerlendirme ve erken çocuklukta öğrenme yaklaşımları. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.
 • Altıncı dönem dersleri: eğitimde ahlak ve etik, sınıf yönetimi, erken çocukluk döneminde çevre eğitimi, çocuk ruh sağlığı ve erken çocukluk dönemi edebiyatı. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.
 • Yedinci dönem dersleri: öğretmenlik uygulaması - I, okullarda rehberlik, karakter ve değer eğitimi ile okula uyum ve erken okuryazarlık eğitimi. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.
 • Sekizinci dönem dersleri: öğretmenlik uygulaması - II, konu alan ders kitabı incelemesi ve erken çocukluk eğitim politikaları. Bu derslerin yanı sıra normal, genel kültür ve alanı ile ilgili seçmeli dersler bulunuyor.

Bu derslerden bazıları, üniversitelere göre değişiklik gösterse de, YÖK tarafından bildirilen dersler zorunlu olarak görülmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Okul öncesi öğretmenliği bölümünü gereken krediyi doldurarak ve devam mecburiyetini yerine getirenler, okul öncesi öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar. Bu öğretmenler, devlet okulları ile Milli eğitim bakanlığının onayladığı özel eğitim kurum ve kuruluşlarında, öğretmenlik yapabilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliğinden mezun olan öğretmenler için değişik iş imkanları bulunmaktadır. Bu işlerin başında, devletin açtığı okullarda öğretmenlik geliyor. Özellikle bu eğitimin zorunlu olmasından dolayı, çok sayıda öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır.

Okul öncesi öğretmenleri, özel okullarda da daha yüksek ücretlerle öğretmenlik yapabiliyorlar. Sınıf öğretmeni olarak da görev yapabilen okul öncesi öğretmenler için, özel olarak ev öğretmenliği iş imkanları da bulunuyor. Çoğunlukla ana okulları okul öncesi öğretmenlere iş imkanı sunmaktadır.

Ayrıca oyun ablası veya ağabeyi, çocuk gelişimi öğretmeni ve yardımcı öğretmen olarak da iş bulmaları mümkün oluyor. İngilizce dili ile eğitim yapan üniversitelerin, okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ise, iş ilanlarında daha çok tercih ediliyor. Aynı çerçevede, yurt dışı iş ilanları da bulunuyor. Böylece çocuklarının Türkçe öğrenmelerini de sağlamış oluyorlar.

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}