Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?


Öğrenme yöntemleri, kişilerin bireysel özelliklerine bağlı olarak değişebilen ve uygun olan bulunduğunda kişinin başarı oranını arttıran tekniklerin tamamını kapsar. Öğrenme sürecinin verimli ve etkin geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan öğrenme yöntemleri, bireylerin bir konuyu kısa süre harcayarak etkili bir biçimde kavramalarını sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre insanlar, bir bilgiye hem görsel hem işitsel olarak ulaştıklarında etkili öğrenme sürecini tam anlamıyla deneyimlemiş olurlar.

Öğrenme Nedir?

öğrenme nedir

Öğrenme, birbirinden farklı olaylar karşısında uygun tepki oluşturabilme ve bu tepkileri gerektiğinde değiştirme, yenileme ya da biçimlendirme yeteneği demektir. Bir olayın öğrenme olarak kabul edilebilmesi için kişinin davranışları üzerinde değişiklik yapması gerekir. Davranışın değişikliğe uğramasında kastedilen, bir duruma karşı verilen tepkinin iyiye ya da kötüye doğru değişim göstermesidir. Kişi, yaşanılan duruma ya da bilgiye karşı bildiği ve hep gösterdiği tepkiden başka bir tepki göstermeli ve bunu pekiştirmelidir. Öğrenme için bir diğer önemli husus ise kişinin davranışı üzerinde yapılan değişikliğin uzun süreli olmasıdır. 

Kişi, yeni öğrenme süreçleri yaşayarak öğrenme kapasitesini yükseltebilir. Genelde öğrenme kapasitesi yükselen kişilerin öğrenme süreleri kısalır. Daha hızlı ve etkili bir öğrenme süreci yaşarlar. 

Öğrenmenin tanımında önemli bir başka nokta ise içgüdülerin bir öğrenme çeşidi olmadığıdır. Kişinin düşünerek gerçekleştirmediği ve gerçekleştirme sebebini kendisinin de tam olarak bilmediği durumlar öğrenme olarak tanımlanamaz. Örneğin kişinin gün içerisinde açlık tepkisi sergilemesi bir öğrenme değildir, içgüdüdür. 

Öğrenme sinir sisteminin bir fonksiyonu olarak değerlendirilir. Öğrenme sürecinde kişi sırasıyla bilgiyi algılar, kaydeder, organize eder ve hatırlar. 

Öğrenme Yöntemi Nedir?

Öğrenme yöntemi, kişilerin bireysel özelliklerine ve kişiye aktarılacak bilgiye uyumlu şekilde seçilen bilgiyi kavrama tekniklerinin tamamıdır. 

Her bireyin karakteristik özellikleri farklı olduğu için bireye özgü öğrenme yöntemleri de farklı olacaktır. Öğrenme yöntemi, kişilerin görsel, işitsel ya da duyusal yeteneklerini baz alarak seçilir. Kişiye özel öğrenme yöntemini doğru şekilde seçmek, bireyin başarısına olumlu şekilde yansıyacaktır. Doğru öğrenme yöntemi tercihi yapmak için kişiler yatkın olduğu öğrenme yöntemlerini kısa süreli olarak test edebilir.

Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

öğrenme yöntemleri nelerdir

Öğrenme yöntemleri, üç ana başlıkta toplanır. Öğrenme yöntemlerinin üç ana başlığı şunlardır:

 1. İşitsel Öğrenme
 2. Görsel Öğrenme
 3. Kinestetik Öğrenme

1. İşitsel Öğrenme Nedir?

Bireylerin işitsel hafızalarının öğrenme sürecinde daha aktif rol aldığı yönteme işitsel öğrenme denir. İşitsel öğrenme biçiminde kişiler, bilgilere işitsel yol ile maruz kaldıklarında daha kalıcı ve etkin bir öğrenme sürecine katılmış olurlar. İşitsel öğrenme biçimine yatkın kişiler, bilgileri görsel doküman olmadan sadece işitsel yol ile rahatça algılayabilirler.

2. Görsel Öğrenme Nedir?

Kişilerin öğrenme sürecine aktif dahil olabilmek için bilgileri şekiller ve görsel materyaller yoluyla almaya ihtiyaç duydukları öğrenme biçimine görsel öğrenme adı verilir. Görsel öğrenme yönteminde bireyler konuyu şekil, grafik ve liste gibi medya araçları ile çalışarak daha başarılı olmaya yönelik hareket ederler.

3. Kinestetik Öğrenme Nedir?

Öğrenme sürecinde olan bireylerin konuyu bedensel şekiller ve hareketler yoluyla daha başarılı şekilde kavradığı öğrenme biçimine kinestetik öğrenme denir. Kinestetik öğrenme yönteminde bireyler, öğrendikleri bilgiyi daha çok deneyimleme ve pratiğe dökme ihtiyacı duyarlar.

 

 

Etkili Öğrenme Nedir? 

Etkili öğrenme, bireyin kendi hafıza yapısına uygun bir öğrenme yöntemi saptayarak uygulamasıdır. Etkili öğrenme teknikleri arasından kendine uygun olan metodu bulan kişi, eskisine oranla daha hızlı bir öğrenme süreci gerçekleştirecektir. Aynı zamanda uygun metot ile kişinin öğrenme sonrası zihninde pekişen bilgi oranı da artar. Bireyin anlama kapasitesine paralel şekilde ilerleyen etkili öğrenme yöntemi, insanlarda gelişim dönemlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Etkili öğrenme yönteminin seçilmesinde bireyin yaşı, psikolojik durumu, mizacı ve içinde bulunduğu ortamın fiziki ve çevresel koşulları önemlidir.

Öğrenme Teknikleri Nedir?

Öğrenme teknikleri; bireyin öğrenmek istediklerini çeşitli yollarla öğrenmesine yardımcı olan tekniklerdir. Öğrenme teknikleri, öğrenilmek istenilen konunun daha verimli ve kolay öğrenilmesine yardımcı olmaktadır.

Öğrenme tekniklerinin bilinmesi, her tekniğin kendine özgü çalışmaları olduğundan dolayı çok önemlidir. Her insan farklı bir biçimde öğrenir ve öğrenme biçimleri kişinin içerisinde bulunduğu durumlardan etkilenir. Bu nedenle birçok öğrenme tekniği geliştirilmiştir. 

En Çok Kullanılan Öğrenme Teknikleri

etkili öğrenme teknikleri

En çok kullanılan etkili öğrenme teknikleri şunlardır:

 • Kalemle vurgulama tekniği
 • Anahtar kelime tekniği
 • Özet çıkarma tekniği
 • Zihinsel şema tekniği
 • Pratiğe dökme tekniği
 • Aralıklı çalışma tekniği

Kalemle Vurgulama Tekniği

Kalemle vurgulama tekniği, bireyin okuduğu metinde aklında kalması gereken çarpıcı noktaları özel olarak belirtmesi anlamına gelir. Kişi, psikolojik olarak bir bütün içerisinde farklı renklerle gördüğü metni diğerlerine kıyasla daha fazla akılda tutmaya eğilimlidir. 

Anahtar Kelime Tekniği

Anahtar kelime tekniği, kişinin bir konu hakkında bilgi edinirken akılda kalması gereken kelimeleri farklı bir kağıt üzerine yazmasıdır. Anahtar kelimeler, beyin tarafından algılandığında ait olduğu konunun tamamını anımsatma işlevi gerçekleştirir.

Özet Çıkarma Tekniği

Özet çıkarma tekniği, öğrenilmesi gereken konuyu yüksek odaklı bir biçimde okuduktan sonra başka bir kağıda çalışılan konunun ana hatlarıyla yazılmasıdır. Özet çıkarma tekniği sayesinde kişiler, öğrenilmesi gereken konu dokümanlarının tamamını tekrar tekrar okumak zorunda kalmazlar.

Zihinsel Şema Tekniği

Zihinsel şema tekniği, konuyu özümsemesi gereken bireyin dokümanları okuduktan sonra zihninde konuya dair kısayollar oluşturmasıdır. Bu kısayollar, kişinin konuyu kalıcı şekilde öğrenmesini sağlar. Zihinsel şema oluşturmak öğrenme teknikleri içerisinde en kısa sürede etki eden yöntemdir.

Pratiğe Dökme Tekniği

Pratiğe dökme tekniği, öğrenilecek olan bir olgunun teorik kısmını kavradıktan sonra teorileri uygulama işlemidir. Kişi, bilgileri teorik açıdan öğrenmiş olsa da öğrendiklerini uygulayıp deneyim kazanır. Deneyim kazanmak kalıcı ve etkili öğrenmenin en önemli hususlarındandır.

Aralıklı Çalışma Tekniği

Aralıklı çalışma tekniği, öğrenme sürecinde her adımın mola vererek sürdürülmesidir. Birey, konu kapsamının tamamını aynı anda öğrenmeye çalışmak yerine konuyu parçalara bölerek öğrenir. Bu sayede konu hakkında adım adım ve tam öğrenme sağlanır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?