Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-08-20T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
NLP Nedir?

NLP Nedir?


NLP açılımı ile neuro linguistic programming yani sinir dili programlaması olarak isimlendirilir. Zihni kontrol etme tekniği olarak bilinen, gündelik tüm sorunların üstesinden gelebilecek bir uygulama olarak bilinir.

Kişisel yeti ile becerilerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesinde kullanılan NLP; algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli bir duruma taşıyan ve yapıcı bir biçimde geliştiren yöntemler içerir. NLP son derece basit bir programlamadır ve hemen uygulanabilecek çok etkin yöntemler içeren bir tekniktir.

NLP; dil bilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından 1970'li yılların başında düşünülmeden ve kendiliğinden gerçekleşen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli bir duruma getirmek için yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Amerika'da geliştirilen bir davranış akımı olan NLP, tesadüfi durumların ardında yatan, dinamiği uygulayan ve inceleyen bilim dalı olarak görülmektedir.

NLP Ne Demek? NLP’nin Açılımı Nedir?

NLP kelimesi neuro linguistic programming kelimelerinin kısaltmasından oluşur.

NLP, dil ve iletişimin psikolojik yansımalarını ve bu durum ile ilgili teknikleri kapsayan bilimsel bir yöntemdir.

 

 

NLP Kavramları Nelerdir?

NLP kavramları şunlardır:

 1. Neuro (Sinir):
 2. Linguistik (Dil)
 3. Programming (Programlama)

Neuro (Sinir)

Neuro, beyin ve duyularımızı ifade etmektedir. Duyularımız, sinir sisteminin temellerini oluşturur. Yaşadıklarımızı beş duyu yoluyla algılar, işler ve beynimizin içine yerleştirirken tekrar anlam kazandırırız. Yaşanılan evren, her bir insan tarafından çeşitli anlam ve şekillerde temsil edilir. Her çeşit tecrübe farklı bir şekilde temsil edilmektedir.

Linguistik (Dil)

Linguistic ile hayat deneyimlerinin dil yolu ile kodlanması, dilin tecrübe kazanma ve değişim süreçlerindeki etkisi ifade edilmektedir. Söz konusu dil yalnızca konuşma dili değil, aynı zamanda düşüncelerin ifade edildiği her türlü şeydir. Bir düşünce, zihinde canlanabilir ancak dil olmadan ifade edilemez. Linguistic, dilin çevre ile olan iletişimini ve etkileşimini düzenlemektedir. Linguistic kendimiz ve çevremiz ile iletişim kurma şeklidir.

Programming (Programlama)

Programming ile düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde, bilinçli ya da bilinç dışı akıl yardımı ile yapılan, yeniden düzenleme işlemi ifade edilmektedir. İnsan beyni tıpkı bir bilgisayar gibi programlama ile çalışmaktadır.

NLP Kimlere Uygulanır?

NLP; 18 yaşında büyük ve fiziki hiçbir problemi olmayan tüm bireylere uygulanabilir. Ancak öğrenci koçluğu kapsamında küçük çocuklara uygulanan NLP teknikleri de mevcuttur. Bu uygulamayı yapacak kişi alanında uzman, öğrenci koçluğu eğitimi almış olan biri olmalıdır.

 

 

NLP Nasıl Ortaya Çıktı?

NLP, 1973 senesinde henüz bir tıp öğrencisi olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (dil bilimi) profesörü olan John Grinder'in Milton Erickson, Virginia Satir Fritz Perls ve Gregory Bateson tarafından zihin süreçlerinin modellenmesi yöntemiyle ortaya çıkmıştır.

Bandler, okul yıllarında NLP’nin diğer kurucusu olan dil bilim profesörü John Grinder ile tanıştı. Grinder, 1960’lı yılların henüz başında San Fransisco Üniversitesinde Psikoloji Bölümü'nde eğitim almıştı. Daha sonra Amerikan ordusuna katıldı ve soğuk savaş yıllarında Avrupa’da asker olarak görev aldı. Dilleri çok iyi kavrama becerisinden ötürü bir süreliğine Amerikan istihbaratında ajan olarak çalıştı. 1960’lı yılların sonunda ise Kaliforniya Üniversitesinde dil bilimi üzerine eğitimi alarak bu alanda doktorasını yaptı.

Bandler ile Grinder, kendi tecrübelerini ve becerilerini birleştirerek Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls‘ün, aile terapisinin kurucu olarak görülen Virginia Satir’in ve modern hipnozun babası olarak anılan Milton Ericson’un; bireyler üzerindeki çalışmalarını aylarca incelediler. Böylece NLP, ilk olarak modelleme çalışmaları ile ortaya çıkmış oldu.

NLP Hangi Alanlarda Kullanılır?

NLP şu alanlarda kullanılır:

 1. Kişisel gelişim
 2. Psikoterapi
 3. İş yaşamı
 4. Eğitim

1. Kişisel Gelişim

NLP teknikleri, kişisel gelişim alanında etkili iletişim kurma, motivasyon kazanma, zararlı alışkanlıklardan kurtulma, karar verme, stresi kontrol etme ve özgüven kazanma gibi amaçlarla kullanılır.

2. Psikoterapi

NLP teknikleri, psikoterapi alanında danışanın içgörüsünü arttırmanın yanı sıra fobi, kaygı, depresyon, panik atak gibi birçok psikolojik sorunun sağaltılmasında kullanılır.

3. İş Yaşamı

NLP teknikleri; iş yaşamında sağlıklı iletişim kurma, motivasyon, strateji geliştirme ve karar verme gibi alanlarda kullanılır.

4. Eğitim

NLP teknikleri; eğitimde verimli çalışma, sınav stresiyle baş etme, düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanma gibi alanlarda kullanılır.

NLP Nasıl Uygulanır?

NLP, NLP tekniklerinin bir uzman tarafından kullanılması ile uygulanır. NLP teknikleri uygulanırken kişinin güçlü yanları kullanılır. Her bireyin içinde bulunan kendini iyileştirme potansiyeli kullanılarak geliştirilmesi gereken alanları geliştirilir ve daha iyi bir yaşama sahip olması sağlanır.

NLP teknikleri uygulanırken uygun bir seans ortamında bulunulmalı ve danışanı yargılamamaya özen gösterilmelidir. Danışanın kendini açması sağlanmalı, bu sırada aktif dinleme ve etkili iletişim tekniklerinden yararlanılmalıdır.

NLP Teknikleri Nelerdir?

NLP teknikleri şunlardır:

 1. Swish tekniği
 2. Ayrışma (dışarıdan gözlem) tekniği
 3. Yeniden yaratma tekniği
 4. Çapalama (demirleme) tekniği
 5. Uyum (aynalama) tekniği
 6. İnanç değiştirme tekniği

1. Swish Tekniği

NLP teknikleri arasında ilk sırada Swish tekniği bulunmaktadır. Swish tekniği, duygu veya düşüncelerin zihinde bir resim ile eşleştirilerek değiştirilmesi yöntemidir. 

2. Ayrışma (Dışarıdan Gözlem) Tekniği

NLP teknikleri arasında yer alan bir diğer yöntem ayrışma (dışarıdan gözlem) tekniğidir. Ayrışma (dışarıdan gözlem) tekniği, özellikle stres, gerginlik gibi olumsuz duygu durumlarında kullanılan bir yöntemdir.

Ayrışma (dışarıdan gözlem) tekniği ile kişi stresli anını gözünün önüne getirir ve o anı bir gözlemci gibi seyredip olumlu duygulara sahip olana kadar tekniği devam ettirir.

3. Yeniden Yaratma Tekniği

Yeniden yaratma tekniği, NLP teknikleri arasında bulunan bir diğer yöntemdir. Yeniden yaratma tekniği, olumsuz duygu veya düşünceye sahip olunduğu zaman olaya farkı açıdan yaklaşıp olumlu duygulara sahip olmak şeklinde uygulanan bir yöntemdir.

4. Çapalama (Demirleme) Tekniği

Çapalama (demirleme) tekniği, en çok kullanılan NLP teknikleri arasında yer almaktadır. Çapalama (demirleme) tekniği, olumlu duyguları bir sembol ile eşleştirerek olumsuz durumlarla başa çıkmak için kullanılan bir yöntemdir. Çapalama (demirleme) tekniğinde kullanılan sembol, kişinin kendine dokunması, elini yumruk yapması gibi herhangi bir şey olabilir. Kişi, olumlu duyguyu yakaladıktan sonra seçtiği hareketi yapar ve böylece olumlu duygu ile sembol eşleştirilir.

5. Uyum (Aynalama) Tekniği

NLP teknikleri arasında uyum (aynalama) tekniği de bulunmaktadır. Uyum (aynalama) tekniği, insanlarla kurulan iletişimde başarılı olmak için onların ses tonunu ve beden dilini kullanmaktır. Fakat bu teknik uygulanırken doğal olmaya dikkat edilmelidir.

6. İnanç Değiştirme Tekniği

NLP teknikleri arasında inanç değiştirme tekniği de bulunmaktadır. İnanç değiştirme tekniği, olumsuz durumlar karşısında olumlu düşüncelere sahip olarak ruh halini iyileştirmek şeklinde uygulanan bir yöntemdir.

NLP Teknikleri Ne İşe Yarar?

NLP teknikleri şu işe yarar:

 • NLP teknikleri, kişinin daha iyi bir yaşama sahip olması için fayda sağlar.
 • Kişinin çözemediği sorunları kolay ve etkili bir şekilde çözmesine yardımcı olur.
 • Bireyin hayatında olumlu değişimler yaratır.
 • Kişinin problemini bilinçaltı düzeyinde çözmesini sağlar.
 • Bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkilerde daha başarılı olmasına katkı sunar.
 • NLP teknikleri, daha pozitif bir bakış açısına sahip olmaya yardımcı olur.

NLP Tekniklerini Kim Uygular?

NLP tekniklerini NLP Eğitimi alan ve NLP uzmanı unvanını alan kişiler uygular. NLP Eğitimi’ni ise daha çok satış danışmanları, müşteri temsilcileri, terapistler, yaşam koçları gibi iletişim gerektiren farklı meslek grupları almaktadır.

NLP Uzmanı Nedir?

NLP uzmanı,  NLP tekniklerini kullanarak kişinin psikolojik olarak yaşadığı problemleri çözüme kavuşturmasını ve yaşam kalitesini arttırmasını sağlayan bir meslek elemanıdır.

NLP uzmanı, psikolog veya yaşam koçu değildir. NLP uzmanının kullandığı teknikler diğer ruh sağlığı çalışanlarının kullandığı tekniklerden farklıdır. Örneğin NLP uzmanı, bilinçaltı düzeyinde çalışarak problemi kökten çözmeye çalışırken yaşam koçları daha çok çözüm odaklı çalışırlar. 

NLP uzmanı, NLP tekniklerini profesyonel bir şekilde uygular ve etik kurallara uyacak şekilde hareket eder. Aksi halde seanslardan alınan verim düşecektir. 

NLP Uzmanı Ne İş Yapar?

NLP uzmanı, kişinin yaşadığı psikolojik sorunları bilinçaltı seviyesinde çözmeye çalışır. NLP uzmanının görevi kişinin yaşamında olumlu değişimler yaratarak daha iyi bir hayata sahip olmasını sağlamaktır.

NLP uzmanı; uyum problemleri, iletişim sorunları, başarısızlık ve yetersizlik duyguları, verimli çalışma, motivasyon kazanma gibi konularda danışanlara yardımcı olur. NLP uzmanı, danışan ile güvenli ve terapötik ilişkinin sağlanacağı bir seans ortamında çalışır, seansları düzenli şekilde yürütür ve danışanı etkin dinlemeye özen gösterir. 

Kimler NLP Uzmanı Olabilir?

NLP Eğitimi alan kişiler NLP uzmanı olabilir. Dolayısıyla doktor, öğretmen, mühendis vb. yaptığı meslek fark etmeksizin herkes NLP Eğitimi alıp bu alanda yetkinlik kazanarak NLP uzmanı olabilir. Genellikle satış danışmanları, yaşam koçları ve öğretmenler bu eğitimi alarak NLP uzmanı olmaktadır.

 

 

NLP Uzmanı Nasıl Olunur?

NLP uzmanı olmak için NLP Eğitimi alarak NLP tekniklerini öğrenmek gerekir. NLP uzmanı olmak için herhangi bir üniversite bölümünden mezun olma şartı aranmaz. Halihazırda bir mesleği olan kişiler (öğretmen, yaşam koçu, doktor, mühendis vb.) NLP Eğitimi alarak ve bu alanda yetkinlik kazanarak NLP uzmanı olabilir.

NLP Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi, insan davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için kullanılan NLP tekniklerinin nasıl uygulanacağını öğreten bir eğitimdir. 

NLP Eğitimi, danışanlar ile nasıl iletişim kurulması gerektiğini, NLP’nin tarihçesini, bilinçli zihin ve bilinçaltı zihin kavramlarını da öğretmektedir. NLP Eğitimi alan kişiler NLP tekniklerine dair her bilgiyi kapsamlı şekilde öğrenerek bu bilgileri uygulayabilir hale gelir.

NLP Eğitimi Ne İşe Yarar?

NLP Eğitimi, NLP tekniklerinin neler olduğunu ve NLP tekniklerinin nasıl uygulanacağını öğrenmeyi sağlar. NLP Eğitimi ile kişiler NLP tekniklerini uygulayabilir hale gelir ve bu alanda çalışma imkanı yakalar. NLP Eğitimi, kişinin meslek sahibi olmasını sağlar. 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?