Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-25T14:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Montessori Eğitim Sistemi Nedir?

Montessori Eğitim Sistemi Nedir?


Montessori Eğitim Sistemi Nedir? 1907 yılında ilk çocuk evini açan Maria Montessori’nin eğitime ilişkin kuramların olduğu sisteme denir.

Bugün bildiğimiz en temel eğitim kurumları olan okullar, Sanayi Devriminin ardından Prusya merkezli olarak, fabrikalara işçi yetiştirmek amacıyla ilk kez hizmet vermeye başlamıştır. 

En önemli sanayi kuruluşlarının ve günümüze uzanan mesleklerin temelleri de yine bu dönemde atılmıştır. 

Hemen her branştan iş gücüne ihtiyaç duyan dünya devleri, okullarda yetişen iş gücünü sanayinin dev çarkları ile bütünleştirerek günümüz teknolojilerinin de temelini atmıştır. 

Hizmet sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış müfredatı ile kurulan okullar, Avrupa’da aktif biçimde işlevsellik kazanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük eyaletlerinde hem kendinin hem de hizmetlerinin sınırlarını genişletmiştir. 

Avrupa’da, modern yaklaşımların eğitim kurumlarına entegre edilmesini, ABD’de okullar üzerine fikirleri ve çalışmalarıyla bilinen bilim insanları kazandırmıştır. 

Bireylerin toplum içerisinde rollerine, eğitimin bireylere kazandırması istenilen davranışlara, bilişsel süreçlerin takip edilmesine ve toplumları şekillendirecek normların eğitim içerisinde bireylere kazandırılmasına ilişkin fikirler ile olarak Piaget ve Dewey’den gelirken, Kohlberg ve Mayer Eğitim Bilimleri alanına önemli katkılar sunmuştur. 

Bütün bunların ötesinde bir eğitim kurumunda esas olan her zaman varılmak istenen amaç olmuştur. Kurumların eğitim anlayışlarını şekillendiren bu durum, her kurumun farklı ekol doğrultusunda eğitim sürecini yürütmesinde de öncülük etmiştir.

Eğitime ilişkin kuramların birisi de, Roma Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk kadın mezunu olan ve 1907 yılında ilk çocuk evini açan Maria Montessori’ye aittir.

 Sinir ve akıl hastalıkları hastanesinde ihtisas yaptığı sırada çocuklarla bir dizi çalışma yürüten ve dönemin mucizelerine imza atan Dr. Montessori, öğretim kurumları içerisinde verilen eğitimle yetinilmeden, eğitimin ilk çocukluktan yaşamın sonuna kadar uzanan bir dönem olmasına dikkat çekmişti. Bu noktadan hareketle de Montessori Eğitim Sistemi’ni oluşturdu ve dünyanın birçok ülkesinde bu sistem kabul gördü. 

MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR?

İlk olarak okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanan ve günümüzde de eğitimin hemen her kademesinde fakat yine de yoğunluklu olarak ilk çocukluk döneminde kendisine yer bulan Montessori Eğitim Sistemi, çocuğu merkeze almaktadır. 

Yani, bireysel gelişim metodolojilerinin çocukların eğitim sürecine dâhil edilmesini de kolaylaştıran bu sistem, eğitimde çocuğun özgürlüğüne önem vermektedir. 

Çocukların doğal ortamda ve öğretim üzerine tasarlanmış materyallerle bireysel etkileşimi sırasında kendi eğitimini yapılandırabileceğinin altını çizen Montessori Eğitim Sistemi, çocukların iç disiplinlerinin akranlarına göre daha fazla geliştirilmesine ve öğrenmenin bu disiplin ile hayatın her alanına taşınmasına imkân tanır. 

Çocukları ‘evrensel’ olarak niteleyen, tarihin her döneminde kültürün temel taşı ve tarihin kuşaktan kuşağa aktarıcısı olarak gören Montessori Eğitim Sistemi, çocuklara elindeki gereçleri dilediğince kullanmalarına izin verildiğinde araştırmacı, uygulayıcı ve odaklanarak üretici olacağını savunur. 

Bu nedenle özellikle il çocukluk çağına yoğunlaşan Montessori Eğitim Sistemi, çocukların özgür olabildikleri her ortamda anlama ve kavrama yeteneklerinin beklenenin çok üzerinde olduğunu ve bu anlamda onlara sunulacak olan imkânların potansiyellerini de en üst noktaya taşıyacağını ispatlamıştır. 

Çocukların geleneksel eğitim anlayışındaki ‘disiplin’ kısıtlamaları altında kendi bireysel öğrenme süreçlerini tamamlayamadıklarını ve bu nedenle çocukların öğrenme süreçlerine uygun modellemelerin eğitim kurumlarında uygulanmasını da beraberinde getiren Montessori Eğitim Sistemi, zaman içerisinde yalnızca eğitim kurumları ile de sınırlı kalmamıştır. 

Günümüzde ebeveynler, öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğunu ve çocukların doğdukları andan itibaren en yoğun öğrenme süreçlerini geçirdikleri fikrinden hareketle, çocuk odalarını da Montessori Eğitim Sistemi doğrultusunda dekore etmeye başlamıştır. 

Bireylerin ileri yaşlarda öğrenme ve disiplin arasındaki bağı kurmalarına, bireysel öğrenme modellerini erken yaşlarda keşfederek sürekli tekrar etmelerine ve böyle kısa sürede kalıcı öğrenme başarısı elde ederek potansiyellerini en üst noktaya taşımalarına yardımcı olan Montessori Eğitim sistemini siz de kısa sürede öğrenebilirsiniz. 

Bugün hem örgün eğitim kurumları hem de özel eğitim kurumlarının müfredatına dâhil olan Montessori Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsü farkıyla karşınızda!

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?