online-egitimler-bogazici-enstitusu
Nasıl Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olunur? Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar?

Nasıl Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olunur? Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar?


Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için üniversitede ya da sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümünü bitirmek gerekmektedir. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi, doğumhane sterilizasyonunu sağlar, yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgilenir, anneye gerekli desteği sağlar ve bebeklerin sağlık durumunda bir anormallik söz konusu ise gereken tedaviyi uygular.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak için Koşullar Nelerdir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için gerekenler şunlardır:

 • Üniversitede ya da sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
 • Empati duygusu gelişmiş bireyler olmak
 • Etkili iletişim yeteneğine sahip olmak
 • Bebekleri sevmek
 • Sayısal alanda başarılı olmak

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için üniversitede ya da sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümü okunmalıdır. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışılmak isteniyorsa hemşirelik eğitiminin ardından çalışılan kurumun vereceği yeni doğan eğitimine katılmak gerekmektedir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Kaç Yıl Okur?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için 4 yıl eğitim alınmalıdır.

Bu süre üniversitede alınan hemşirelik eğitimini kapsar. Ayrıca sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümünü okuyanlar da Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olabilir. Ancak üniversite mezunlarının iş bulma olasılığı daha yüksektir.

Kimler Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olabilir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için gerekli kişilik özellikleri şunlardır:

 • Dikkatli olmak
 • Titiz olmak
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Soğukkanlı olmak
 • Takım çalışmasına yatkın olmak
 • Çözüm odaklı olmak
 • Bebekleri sevmek
 • Sayısal alanda başarılı olmak
 • Doğum sonrası anne ile doğru şekilde iletişim kurabilecek iletişim becerisine sahip olmak

Kimler Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olamaz?

Şu kişiler yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olamaz: 

 • Üniversitede ya da sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümünde eğitim almayanlar
 • Bebekleri sevmeyenler
 • Çözüm odaklı olmayanlar
 • İletişim becerileri gelişmemiş olanlar
 • Takım çalışmasına yatkın olmayanlar

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak İçin Kaç Puan Gerekir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için AYT’de sayısal puan türüne ait Hemşirelik taban puanları 211,76639 olarak belirlenmiştir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresinin maaşı 4500 TL ile 7000 TL aralığındadır.

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi maaş aralığı, çalışılan sağlık kurumuna ve çalışanın bu alandaki tecrübesine göre değişmektedir. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi, mesleğe ilk başladığında 4500 TL alırken ilerleyen yıllarda 7000 TL civarında maaş almaktadır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak İçin Lisenin Önemi Nedir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için okunan lisenin önemi yoktur ancak sağlık meslek liselerinde eğitim almak avantajlı bir durumdur. 

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmanın dezavantajları şunlardır:

 • Acil müdahale gerektiren durumlarda soğukkanlı davranılmalıdır
 • Yoğun ve ayakta çalışmayı gerektirir
 • Stres altında kalınacak sağlık durumları yaşanabilir

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresinin staj süresi ortalama 2-3 aydır. Staj boyunca yaklaşık 600 TL ile 800 TL arasında maaş alınır. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi stajyeri, doğumhaneyi hazırlama, doğumda doktora yardımcı olma, doğum sonrası anne ve bebek bakımıyla ilgilenme, gerekli durumlarda sağlık müdahalelerini gerçekleştirme gibi görevlere sahiptir.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nerelerde Çalışabilir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi çalışma alanları şunlardır:

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresinin Emeklilik Şartları Nelerdir?

8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan özel yeni doğan yoğun bakım hemşiresi pozisyonundaki erkek çalışanlar, sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkeklerin ise 7200 prim günü sayısını doldurması gerekir. Bu çalışanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan özel yeni doğan yoğun bakım hemşiresi pozisyonundaki kadın çalışanlar sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7200 gün prim öderlerse 58 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamuda yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşulu olmadan istedikleri zaman emekli olur. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamuda yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşulu olmadan istedikleri zaman emekli olur. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 günü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Devlette Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Üniversitede ya da sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümünü bitirmek
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Yoğun bakım alanında eğitim almak
 • Devletin istediği sınav, mülakat şartlarını sağlamak

Devlette Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmanın avantajları şunlardır:

 • Yıllık izin günü sayısı fazladır
 • Emeklilik ve sigorta şartları gelişmiştir

Özelde Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Üniversitede ya da sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Bölümünü bitirmek
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Sağlık sektöründe çalışmak istemek
 • Yeni doğan bebekler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu alanda özel eğitim almış olmak

Özelde Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmanın avantajları şunlardır:

 • Bazı özel hastanelerde devlet hastanelerine göre daha fazla maaş alınır.
 • Her zaman geçerliliği olan bir meslektir
 • İnsanın empati duygusunu ve merhametini geliştirir

Uluslararası Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmak için gerekenler şunlardır.

 • Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sağlık kuruluşunda çalışmak
 • Yabancı dil bilmek
 • Farklı kültürlerle nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilmek

Uluslararası Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmanın avantajları şunlardır:

 • Sağlık sektöründe uluslararası düzeyde faaliyet gösterilir
 • Sağlık alanında önemli işlere imza atılabilir
 • Bazı kurumlarda maaş döviz cinsinden alınır

Yurt Dışında Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olabilmek için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak için gerekli izinleri almak
 • Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi pozisyonunda çalışacak kadar yabancı dil bilmek
 • Gidilecek ülkenin sağlık sektörüne hâkim olmak
 • Mesleği icra ederken kültür farklılıklarını göz önünde bulundurmak

Yurt Dışında Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olmanın avantajları şunlardır:

 • Sağlık sektöründe iş ağını büyütme imkânı sunar.
 • Yurt dışında sağlık sektörünün teknolojide ne durumda olduğunu görmeyi sağlar.
 • Yurt dışında çalışıp bir süre sonra ülkesine dönen yeni doğan hemşireleri için iş bulmak oldukça kolay olur.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Nasıl Giyinir?

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi kıyafet tüzüğü, çalışanların hemşire üniforması ve hastane ayakkabı giymesi gerektiği belirtir. Doğumhane, ameliyathane gibi yerlerde çalışılan gerekli durumlarda, bone, tıbbi maske, eldiven ve önlük giyilmesi gerekmektedir.Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?