Nasıl Dahiliye Uzmanı Olunur? Dahiliye Uzmanı Ne İş Yapar?
Meslek Yazıları

Nasıl Dahiliye Uzmanı Olunur? Dahiliye Uzmanı Ne İş Yapar?

Üniversitelerin Tıp Bölümünden mezun olan kişiler İç Hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alıp 5 yıl süreyle asistan olarak görev yaptıkları takdirde dahiliye uzmanı olarak çalışabilir. İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi’ni almak için ise Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) gerekli puanı almak gerekir. Dahiliye uzmanı iç organlar ile ilgili hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisinde görev alan hekimdir. 

Dahiliye Uzmanlığı Nedir?

Dahiliye uzmanlığı, Tıp Fakültesi eğitimini tamamlayan kişilerin Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek iç hastalıkları alanında “uzman” unvanına sahip olmak için aldığı eğitimdir. Dahiliye uzmanlığı, tıp biliminin alt dalları arasında bulunur.

Dahiliye uzmanlığında hastaların sindirim sistemiyle ilgili hastalıkları tedavi etmek amacıyla çalışmalar yürütülür. Dahiliye uzmanlığı, çalışma kapsamı bakımından tıp alt dalları içinde oldukça önemlidir. Dahiliye uzmanlığı biriminde çalışan doktorların dahiliye alt dalına ait hastalıkları ve tedavi yöntemlerini detaylı şekilde bilmesi gerekmektedir.

Dahiliye Uzmanı Olmak için Koşullar Nelerdir?

Dahiliye uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Tıp Bölümünden mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) yeterli puanı almak
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) üzerine uzmanlık eğitimi almak
 • 5 yıl boyunca asistan pozisyonunda çalışmak

Dahiliye Uzmanı Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir dahiliye uzmanı olmak için üniversitede Tıp Bölümü okunmalı ve İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi alınmalıdır.

Dahiliye Uzmanı Kaç Yıl Okur?

Dahiliye uzmanı olmak için 10 yıl eğitim alınmalıdır.

Bu süre 6 yıl boyunca alınan Tıp eğitimini ve 4 yıl boyunca alınan İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi’ni içerir. Ancak dahiliye uzmanı olmak için tek başına bu eğitimleri almak yeterli değildir. Uzmanlık eğitiminden sonra 5 yıl boyunca asistanlık yapmak gerekir.

Kimler Dahiliye Uzmanı Olabilir?

Dahiliye uzmanı olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Çözüm odaklı olmak
 • Kriz anlarına etkili bir şekilde müdahale etmek
 • Yüksek sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Sayısal alana yatkın olmak
 • Pratik olmak
 • Sorunlara hızlı, pratik ve etkili çözümler sunmak
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak

Kimler Dahiliye Uzmanı Olamaz?

Şu kişiler dahiliye uzmanı olamaz:

 • Tıp mezunu olmayanlar
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) yeterli puanı almayanlar
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamayanlar
 • 5 yıl boyunca asistan olarak çalışmayanlar

Dahiliye Uzmanı Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Dahiliye uzmanı olmak için AYT’de sayısal puan türüne ait Tıp taban puanı 455,71008 olarak belirlenmiştir.

İç Hastalıkları (Dahiliye) üzerine uzmanlık eğitimi almak için ise Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) en az 45.00754 puan alınmalıdır.

Dahiliye Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Dahiliye uzmanının maaşı 6000 TL ile 10.000 TL aralığındadır.

Dahiliye uzmanı maaş aralığı, iş yerine ve çalışanın tecrübesine göre değişmektedir. Örneğin bu kişiler mesleğe ilk başladıklarında aldıkları maaş 6000 TL civarındadır. Fakat deneyime bağlı olarak maaş da 10.000 TL’ye kadar çıkar.

Dahiliye Uzmanı Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Dahiliye uzmanı olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Devlette kadro özel sektöre kıyasla azdır.
 • Devlete bağlı sağlık kurumlarında iş yoğunluğu fazladır.
 • Bazı özel sağlık kurumlarında çalışma saatleri düzensizdir.

Dahiliye Uzmanı Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Dahiliye uzmanının staj süresi ortalama 5 yıldır. Bu dönem boyunca dahiliye uzmanları “asistan” olarak adlandırılır. Staj süresince yaklaşık 2000 TL ile 2500 TL arasında maaş alınır. Dahiliye uzmanı stajyeri iç hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavi aşamasında görev alır.

Dahiliye Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

Dahiliye uzmanı çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler

Dahiliye Uzmanının Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde dahiliye uzmanı pozisyonunda 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan erkekler, 7000 gün prim ödeme şartını sağladıklarında 60 yaşında emekli olurlar. Bu gruptaki kişiler için sigortalılık süresine bakılmaz. 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla çalışmaya başlayan erkekler için 7200 prim günü sayısını doldurduklarında emeklilik yaşı 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özel sektörde dahiliye uzmanı pozisyonunda 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan kadınlar, 7000 gün prim ödeme şartını sağladıklarında 58 yaşında emekli olurlar. Bu kategorideki kadınlar için sigortalılık süresi önemli değildir. 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla çalışmaya başlayan kadınlar için ise emeklilik yaşı 7200 prim günü sayısını doldurdukları sürece 58’dir.

Kamuda dahiliye uzmanı pozisyonunda 8 Eylül 1999 itibarıyla çalışmaya başlayan erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl prim ödediklerinde yaş kriterine bağlı kalmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu şarta uymayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 

Kamuda 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla işe başlayanlar ise 9000 prim gününü doldurduklarında erkeklerde 60 yaşında, kadınlarda ise 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Devlette Dahiliye Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette dahiliye uzmanı olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Tıp Bölümünden mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) yeterli puanı almak
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) üzerine uzmanlık eğitimi almak
 • 5 yıl boyunca asistan olarak görev yapmak
 • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemek
 • Kasten işlenmiş olan suçlardan dolayı 1 yıl ya da daha üzerinde ceza almamış olmak

Devlette Dahiliye Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette dahiliye uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Sigorta ve emeklilik koşulları özel sektöre göre daha iyidir.
 • Kamuda çalışmanın güvencesi özel sektöre kıyasla daha fazladır.
 • Maaşlar genelde özel sektöre göre daha yüksektir.

Özelde Dahiliye Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde dahiliye uzmanı olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Tıp Bölümünden mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) yeterli puanı almak
 • İç Hastalıkları (Dahiliye) üzerine uzmanlık eğitimi almak
 • 5 yıl boyunca asistan pozisyonunda çalışmak

Özelde Dahiliye Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde dahiliye uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Kişinin kendisini ve yaptığı işi geliştirme imkanı devlette çalışanlara kıyasla daha fazladır.
 • Terfi almak devlet kurumlarına göre daha kolaydır.
 • Özel sektörde iş olanakları daha fazladır.

Uluslararası Dahiliye Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası dahiliye uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yeterli düzeyde İngilizce bilmek
 • Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sağlık kurumunda çalışmak
 • Uluslararası düzeyde geçerliliği olan sertifikalara sahip olmak

Uluslararası Dahiliye Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası dahiliye uzmanı olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişinin yaptığı işte uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sunar.
 • Öz geçmişi güçlendirmek açısından avantajlıdır.
 • Çalışılan alanın başka ülkelerde nasıl işlediğini görmeye yardımcı olur.

Yurt Dışında Dahiliye Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında dahiliye uzmanı olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak için gerekli işlemleri tamamlamak
 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • Yabancı dil bilmek
 • Yurt dışında geçerli bir diplomaya sahip olmak

Yurt Dışında Dahiliye Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında dahiliye uzmanı olmanın avantajları şunlardır:

 • Çalışılan alanla ilgili vizyonu genişletmeye yardımcı olur.
 • Yerelde yapılan iş başvurularında kişinin rakiplerinden daha avantajlı olmasını sağlar.
 • Mesleki gelişime katkıda bulunur.

Dahiliye Uzmanı Nasıl Giyinir?

Dahiliye uzmanı ve stajyer kıyafet tüzüğü erkeklerin gömlek, pantolon ve kadınların gömlek, bluz, pantolon ve etek giymesi gerektiğini belirtir. Öte yandan bu mesleği yapan kişilerin beyaz önlük ile bazı durumlarda eldiven ve maske kullanması gerekir.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat