Nasıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olunur? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar?

Nasıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olunur? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar?


Üniversitelerin Tıp Bölümünden mezun olan kişiler Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) yeterli puanı alıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamladıkları takdirde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışabilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı çocuk, bebek ve ergen yaş grubundaki kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenir, hastalıklara teşhis koyup tedavi planını çıkarır. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Koşullar Nelerdir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Tıp Bölümünden mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) gerekli puan almak
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için üniversitede Tıp Bölümü okunmalı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi alınmalıdır.

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kaç Yıl Okur?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için 10 yıl eğitim alınmalıdır.

Bu süre 6 yıllık Tıp eğitimini ve 4 yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları üzerine alınan uzmanlık eğitimini kapsar.

Kimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olabilir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Sayısalda başarılı olmak
 • Analitik düşünmek
 • Soğukkanlı olmak
 • Çözüm odaklı olmak
 • Sorunlara etkili ve hızlı çözüm üretmek
 • Pratik olmak
 • Yoğun çalışma koşullarına uyum sağlamak
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak
 • Çocuklarla çalışmayı sevmek

Kimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olamaz?

Şu kişiler çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olamaz:

 • Tıp Bölümünden mezun olmayanlar
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) gerekli puan almayanlar
 • Pediatri alanında uzmanlık eğitimini tamamlamayanlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için AYT’de sayısal puan türüne ait Tıp taban puanı 455,71008 olarak belirlenmiştir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının maaşı 6000 TL ile 13.000 TL aralığındadır.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı maaş aralığı, kişinin kıdemine ve görev yaptığı sağlık kurumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin bu kişilerin mesleğin ilk yıllarında aldığı maaş 6000 TL civarındadır. Ancak kıdeme ve görev yapılan kuruma göre alınacak maaş da 13.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Çocuklarla çalışmaya ilgi duymayan kişiler bu meslekte zorluk çekebilir.
 • Sayısalda başarısız olan kişiler bu meslekte de dezavantajlıdır.
 • Kamuda iş olanakları özele göre daha azdır.
 • Bazı özel kurumlarda çalışma saatleri düzensizdir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının staj süresi ortalama 1-2 yıldır. Staj boyunca yaklaşık 2000 TL ile 2500 TL arasında maaş alınır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı stajyeri çocuk, bebek ve ergenlerin hastalık öyküsünü alma, tedavi planında asistanlık etme gibi işler yapar.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Hastaneler
 • Klinikler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışanlar 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladıkları takdirde sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödeme şartını sağladıklarında erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaşa gelindiğinde emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla çalışmaya başlayanların ise 7200 gün prim ödemesi gerekir. Bu şartı sağlayan erkekler için emeklilik yaşı 60 yaşından 65’e kadar devam eder. Kadınlar ise prim süresi şartını sağladıklarında 58 yaşında emekli olur.

Kamuda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışanlar 8 Eylül 1999 itibarıyla işe başladıkları takdirde gereken yıl kadar prim öderlerse istedikleri zaman emekli olurlar. Bu süre erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıldır. Kamuda 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ise 9000 gün prim ödediği sürece erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaşında emekli olur.

Devlette Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun gerektirdiği şartlara uymak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Yüz kızartıcı suç işlememek
 • Kasten işlenmiş suçlardan ötürü 1 yıl veya üzerinde ceza almamış olmak
 • Tıp Bölümünden mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) gerekli puan almak
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) geçerli bir puan almak

Devlette Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Maaşlar genelde özel sektöre göre daha yüksektir.
 • Kamuda çalışmanın güvencesi özel sektöre kıyasla daha fazladır.
 • Sigorta ve emeklilik koşulları özel sektöre göre daha iyidir.

Özelde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Tıp Bölümünden mezun olmak
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) gerekli puan almak
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamak

Özelde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Kişinin kendisini ve yaptığı işi geliştirme imkanı devlette çalışanlara kıyasla daha fazladır.
 • Terfi almak devlet kurumlarına göre daha kolaydır.
 • Özel sektörde iş olanakları daha fazladır.

Uluslararası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firmada çalışmak
 • İngilizce bilmek
 • Uluslararası düzeyde geçerliliği olan sertifikalara sahip olmak

Uluslararası Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişinin yaptığı işte uluslararası düzeyde tanınmasına vesile olur.
 • Öz geçmişi güçlendirmek açısından avantajlıdır.
 • Çalışılan alanın başka ülkelerde nasıl işlediğini görmeye yardımcı olur.

Yurt Dışında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak için gerekli işlemleri tamamlamak
 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • Yabancı dil bilmek
 • Yurt dışında geçerli bir diplomaya sahip olmak

Yurt Dışında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmanın avantajları şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak, mesleki gelişime katkıda bulunur.
 • Yerelde yapılan iş başvurularında kişinin rakiplerinden daha avantajlı olmasını sağlar.
 • Kişinin çalıştığı alanla ilgili vizyonunu genişletmesine yardımcı olur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nasıl Giyinir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve stajyer kıyafet tüzüğü erkeklerin gömlek, pantolon ve kadınların gömlek, bluz, pantolon ve etek giymesi gerektiğini belirtir. Ayrıca bu mesleği icra eden kişiler beyaz önlük ve gereken durumlarda eldiven, tıbbi maske gibi ürünleri de kullanırlar.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?