Nasıl A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olunur? A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?
Meslek Yazıları

Nasıl A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olunur? A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı “çok tehlikeli” kategorisine dahil olan iş yerlerinin iş güvenliği biriminde istihdam edilen kişilerdir. Bu kişiler iş yerinde çalışma ortamlarını denetleme, kazaları inceleme, risk değerlendirmesi yapma ve mevzuata uygun hareket edilmesini sağlama gibi görevleri yerine getirir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için iş sağlığı ve güvenliği alanında lisans veya ön lisans mezunu olmak ya da mimarlık, mühendislik, fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) fakültelerinden birini bitirmiş olmak şarttır. Bu bölümlerden mezun olanlar C sınıfı olarak görev yapabilirler. Bu bölümlerden mezun olmayan kişiler, Bakanlığın yetkilendirdiği bir kurumdan eğitim alıp gereken sınava girmelidir. Bu sınavda başarılı olanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olur. C sınıfından A sınıfına geçmek için ise en az 3 yıl C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak ve B sınıfına geçmek için gereken eğitimi alıp sınavı geçmek gerekir. B sınıfına yükselenlerin ise A sınıfına geçmek için en az 4 yıl B sınıfı pozisyonunda çalıştığını belgelemesi ve A sınıfı için eğitim alıp sınavı geçmesi gerekir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Koşullar Nelerdir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için gerekenler şu şekildedir:

 • Üniversitelerin mühendislik, fen ve mimarlık bölümlerinden ya da dört yıllık veya iki yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden mezun olmak
 • Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ne katılıp sertifika almak
 • Sertifika sınavından en az 70 puan almak
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı pozisyonunda en az 3 yıl fiilen çalışmak
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanı pozisyonunda en az 4 yıl fiilen çalışmak
 • C ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı pozisyonunda gereken süre kadar çalışıldığını İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi ile belgelemek
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için ilgili eğitime katılmak 
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi’ne katılmak
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’ndan geçer not almak

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için üniversitede 2 ya da 4 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü okunmalıdır. Bu kişilerin A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı aşamalarını geçmesi gerekir. Ancak üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği okumayıp mühendislik, fen (Fizik Bölümü, Kimya Bölümü ve Biyoloji Bölümü) ve mimarlık fakültelerinden mezun olan kişiler de B ve A sınıfı aşamalarını geçtikleri takdirde A sınıfı iş güvenliği uzmanı olurlar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kaç Yıl Okur?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için üniversitede 2 ya da 4 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü okumak gerekir.

İş güvenliği uzmanlığında C sınıfından B’ye geçmek için en az 3 yıl, B’den A’ya geçmek için en az 4 yıl boyunca ilgili pozisyonda çalışmak şarttır. Dolayısıyla A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için 10 yıla yakın bir iş tecrübesi gerekir.

Kimler A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Tehlikeye karşı dayanıklı olmak
 • Dikkatli ve titiz olmak
 • Kendisini geliştirmeye açık olmak
 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak
 • Sorunlara pratik çözüm getirmek

Kimler A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olamaz?

Şu kişiler A sınıfı iş güvenliği uzmanı olamaz:

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında üniversitelerin ön lisans veya lisans programını bitirmeyenler
 • Üniversitelerin mimarlık, fen veya mühendislik bölümlerinden mezun olmayanlar
 • Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen eğitimlerden sertifika almayanlar
 • C ve B Sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak istenen süre kadar görev yapmamış olanlar ve çalıştıklarını belgelemeyenler
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nı geçemeyenler

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Kaç Puan Gerekir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Ancak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için gerekli kriterlerden biri ise üniversitelerin mimarlık, fen veya mühendislik bölümlerinden birini veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bitirmektir. Örneğin bu mesleği icra etmek için AYT’de sayısal puan türüne ait Mimarlık taban puanı 302,07223, Fizik taban puanı 219,43623, Kimya taban puanı 234,51943 ve Biyoloji taban puanı 232,52040’tır. Mühendislik bölümlerine ait taban puanları ise okunacak bölüme göre değişmektedir. Ayrıca AYT'de sayısal puan türünden hesaplanan İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanı ise 192,59773'tür.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

A sınıfı iş güvenliği uzmanının maaşı 4700 TL ile 8000 TL aralığındadır.

Maaş aralığı, iş yerine ve çalışanın tecrübesine göre değişmektedir. Örneğin bu kişiler mesleğe ilk başladıklarında maaşları 4700 TL civarındadır. Ancak 2 yıl deneyimli olanlar 5000 TL, 4 yıl deneyimli olanlar 8000 TL alır.  Ayrıca A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, tehlike sınıfı yüksek olduğu için B ve C sınıfına göre daha çok maaş alır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için okunan lisenin herhangi bir önemi yoktur, lise mezunu olmak yeterlidir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanları “çok tehlikeli” kategorisindeki iş yerlerinde çalıştıkları için bu işin riski oldukça fazladır.
 • İnsan ilişkilerini yönetmek durumunda oldukları için stres altında çalışırlar.
 • Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürü yeni oluşmaya başladığı için çalışanları ve yöneticileri idare etmekte zorluk çekebilirler.
 • Yeterli sayıda iş müfettişleri olmadığı için sorun yaşayabilirler.
 • Kamu A sınıfı iş güvenliği uzmanının dezavantajı kişinin bir üst konuma geçmesinin uzun sürmesidir.
 • Özelde çalışan A sınıfı iş güvenliği uzmanının zorlukları ise çalışma saatlerinin esnek olması ve devlete göre daha az güvenceli olmasıdır.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanının staj süresi ortalama 2- 3 aydır. Staj boyunca yaklaşık 1000 TL ile 1500 TL arasında maaş alınır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı stajyeri risk denetleme, çalışma alanını kontrol etme gibi alanlarda kurumun iş güvenliği uzmanına asistanlık yapar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Nakliyat firmaları
 • Mühendislik firmaları
 • Tamirat ve yedek parça işleri
 • Gıda toptancıları
 • Matbaa
 • Montaj işleri
 • Hayvancılık işletmeleri
 • Maden şirketleri
 • Çilingir ve sahra demirciliği işleri
 • Ziraat makineleri tamiratı ve imali

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan erkeklerin 7200 prim gün sayısını doldurması gerekir. Bu kişiler için emeklilik yaşı kademeli olarak artar ve 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder. Özel A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadınlar ise sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7200 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamu A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışanların emeklilik yaşı 9000 prim gününü doldurdukları takdirde erkeklerde 60 yaş, kadınlarda ise 58 yaştır.

Devlette A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği veya mühendislik, mimarlık, fen bölümlerinden birini okumak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gereken eğitimlere katılıp sertifika almak
 • C ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı aşamalarını geçmek
 • KPSS’den gereken puanı almak
 • Yüz kızartıcı suç işleme sebebiyle hüküm giymemek
 • Kasten işlenmiş suçlardan dolayı 1 yıl veya üzerinde ceza almamış olmak

Devlette A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Devlette çalışmak sürekliliği olan bir iş olarak değerlendirildiği için avantajlıdır.
 • Çalışanın maaşı devlet güvencesi altında olur.
 • Halihazırda devlet memuru olanların ek iş olarak bu mesleği icra etme hakkı vardır.
 • Sigorta ve emeklilik koşulları özel sektöre göre daha iyidir.

Özelde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği veya mühendislik, mimarlık, fen bölümlerinden birini okumak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gereken eğitimlere katılıp sertifika almak
 • C ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı aşamalarını geçmek

Özelde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • İş imkanı fazladır.
 • Çalıştığı alanla ilgili proje üretmek isteyen kişilerin önünde devlete kıyasla daha fazla imkan vardır.
 • Pozisyonlar arası esneklik olduğu için çalışanların bilgi birikimini artırmasına katkı sunar.
 • Özel sektörde pozisyonlardaki esneklik payı daha fazla olduğu için kişinin yüksek profilli bir kariyere ulaşmasına yardımcı olur.

UIuslararası A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • NEBOSH (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Kurulu) Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Sertifika Eğitimi’ne katılmak 
 • İngilizce bilmek

Uluslararası A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yurt dışında çalışma hedefinin gerçekleşmesine katkı sunar.
 • Küreselleşen dünyayı takip etmeyi sağlar.
 • İş güvenliği alanının başka ülkelerde nasıl işlediğini görmeye yardımcı olur.
 • Farklı kültürleri tanımaya ve yabancı dili geliştirmeye destek verir.
 • A sınıfı iş güvenliği uzmanının çalıştığı alanda daha yenilikçi işlere imza atmasına imkan tanır.

Yurt Dışında A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir? 

Yurt dışında A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli kriterler şunlardır:

 • Çalışmak istenen ülkenin yabancılar için belirlediği çalışma koşullarını sağlamak
 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Sertifikası almak

Yurt Dışında A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmanın avantajları şunlardır:

 • Globalleşen iş dünyasına ayak uydurduğunuzu göstermenizi sağlar.
 • Yabancı dilinizi geliştirmenize ve farklı kültürleri keşfetmenize olanak tanır.
 • İş güvenliği sektörünün yurt dışında nasıl olduğunu gözlemlemenize katkı sunar.
 • Gelecek iş başvurularında öz geçmişinizin güçlü bir pozisyona geldiğini göstermenize yardımcı olur.
 • Yurt dışı kariyer hedefinizi gerçekleştirmenizi sağlar.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Giyinir?

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Stajyer Kıyafet Tüzüğü, sahada çalışanların baret, maske, çizme, kulak tıkacı gibi malzemeleri kullanması gerektiğini belirtir. Bunun haricinde saha dışında erkekler gömlek, kravat, pantolon, ceket ve kadınlar ise gömlek, bluz, ceket, pantolon, etek giyebilir. Öte yandan saha dışındaki kıyafet düzenini çalışılan kurum belirler.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat