Sayısal Meslekler

Sayısal Meslekler


Sayısal meslekler üniversiteye giriş sınavında matematik ve fen ağırlıklı soruları çözerek sayısal bölümlere yerleşen ve bu bölümlerden mezun olanların yaptığı mesleklerdir. Sayısal bölüm meslekleri özellikle sağlık alanında devlet kurumlarına atama sayısı fazla olduğu için avantajlıdır. Sayısal meslekleri yapmak için önce Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girilmeli, ardından Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) matematik ve fen ağırlıklı soruların olduğu sayısal bölümden sınava girilmelidir. Gereken puanı alan öğrenciler, üniversitede sayısal bölüm okuyup mezun olduktan sonra sayısal meslekleri yapabilir.

Sayısal Meslekler Nelerdir?

Sayısal meslekler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Adli bilişim mühendisi
 2. Ağaç işleri endüstri mühendisi
 3. Başhekim
 4. Bilgisayar mühendisi
 5. Bilişim sistemleri mühendisi
 6. Biyomedikal mühendisi
 7. Biyomühendis
 8. Biyosistem mühendisi
 9. Cevher hazırlama mühendisi
 10. Çevre mühendisi
 11. Dermatoloji uzmanı
 12. Deniz ulaştırma işletme mühendisi
 13. Deri mühendisi
 14. Diş hekimi
 15. Enfeksiyon uzmanı
 16. Endokrinoloji uzmanı
 17. Elektrik mühendisi
 18. Elektrik-elektronik mühendisi
 19. Elektronik mühendisi
 20. Elektronik ve haberleşme mühendisi
 21. Endüstri mühendisi
 22. Endüstri ve sistem mühendisi
 23. Endüstriyel tasarım mühendisi
 24. Enerji mühendisi
 25. Enerji sistemleri mühendisi
 26. Flebotomi uzmanı
 27. Fizik mühendisi
 28. Gastroenteroloji uzmanı
 29. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi
 30. Gemi makineleri işletme mühendisi
 31. Genetik ve biyomühendis
 32. Geomatik mühendisi
 33. Gıda mühendisi
 34. Göğüs hastalıkları uzmanı
 35. Göz hastalıkları uzmanı
 36. Genel cerrahi uzmanı
 37. Harita mühendisi
 38. Havacılık ve uzay mühendisi
 39. Hidrojeoloji mühendisi
 40. Hematoloji uzmanı
 41. İmalat mühendisi
 42. İnşaat mühendisi
 43. İntaniye/enfeksiyon hastalıkları uzmanı
 44. İşletme mühendisi
 45. İç hastalıkları uzmanı
 46. Jeofizik mühendisi
 47. Jeoloji mühendisi
 48. Kadın doğum uzmanı
 49. Kimya mühendisi
 50. Kimya ve süreç mühendisi
 51. Kimya-biyoloji mühendisi
 52. Kontrol ve otomasyon mühendisi
 53. Lif ve polimer mühendisi
 54. Maden mühendisi
 55. Makine mühendisi
 56. Makine ve imalat mühendisi
 57. Malzeme bilimi mühendisi
 58. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisi
 59. Matematik mühendisi
 60. Mekatronik mühendisliği
 61. Mekatronik sistemler mühendisi
 62. Metalurji ve malzeme mühendisi
 63. Nanoteknoloji mühendisi
 64. Nükleer enerji mühendisi
 65. Nöroşirürji uzmanı
 66. Nöroloji uzmanı
 67. Nefroloji uzmanı
 68. Odyolog
 69. Optik ve akustik mühendisi
 70. Orman endüstri mühendisi
 71. Orman mühendisi
 72. Otomotiv mühendisi
 73. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı
 74. Pediatri uzmanı
 75. Patoloji uzmanı
 76. Petrol ve doğalgaz mühendisi
 77. Radyoloji uzmanı
 78. Polimer mühendisi
 79. Raylı sistemler mühendisi
 80. Su bilimleri mühendisi
 81. Su ürünleri mühendisi
 82. Tarım makineleri ve teknolojileri mühendisi
 83. Tarımsal genetik mühendisi
 84. Tekstil mühendisi
 85. Tıp mühendisi
 86. Uçak mühendisi
 87. Uçak ve uzay mühendisi
 88. Ulaştırma mühendisi
 89. Uzay mühendisi
 90. Yapay zeka mühendisi
 91. Yazılım mühendisi
 92. Ziraat mühendisi
 93. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni
 94. Biyoloji öğretmeni
 95. Fen bilgisi öğretmeni
 96. Neonatoloji uzmanı
 97. Fizik öğretmeni
 98. İlköğretim matematik öğretmeni
 99. Kimya öğretmeni
 100. Matematik öğretmeni
 101. İç mimar
 102. Kentsel tasarım ve peyzaj mimarı
 103. Psikiyatri uzmanı
 104. Peyzaj mimarı
 105. Mimar
 106. Ayakkabı tasarımcısı
 107. A sınıfı iş güvenliği uzmanı
 108. B sınıfı iş güvenliği uzmanı
 109. C sınıfı iş güvenliği uzmanı
 110. Bakım mühendisi
 111. Aviyonik mühendisi
 112. Aile hekimi
 113. Ağ yöneticisi
 114. Adli tıp uzmanı
 115. Acil tıp teknisyeni
 116. Aktüer
 117. Altyapı mühendisi
 118. Oyun tasarımcısı
 119. Tıp doktoru
 120. Uzman doktor
 121. Anestezi doktoru
 122. Epidemiyoloji doktoru
 123. Üroloji doktoru
 124. Ambulans hekimi
 125. İş yeri hekimi
 126. Pratisyen hekim
 127. Meteoroloji mühendisi
 128. Enerji yöneticisi
 129. Tapu kadastro uzmanı

1. Adli Bilişim Mühendisi

Sayısal mesleklerden biri olan adli bilişim mühendisi, bilişim ile ilgili olan suçları tespit etmekle görevli olan kişidir. Adli bilişim mühendisi, tespit ettiği bu suçların önüne geçmek için çaba gösterir. Aynı zamanda siber saldırıların önlenebilmesi ile ilgili de çeşitli çalışmalar yapar ve vatandaşın haklarını korur.

2. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

Ağaç işleri endüstri mühendisi, ham maddesi ağaç olan çeşitli ürünlerin tasarımını ve üretimini yaparak üretim sonunda ürünlerin kalitesini kontrol eden kişidir. Ağaç işleri endüstri mühendisi, ürünün tasarım aşamasından kontrol aşamasına kadar tüm süreçlerle birebir ilgilenmektedir. Ağaç işleri endüstri mühendisi aynı zamanda atölye ve fabrikaların kurulum ve işletiminde de görev alabilmektedir.

3. Başhekim

En iyi sayısal meslekler arasında yer alan başhekim, görev yaptığı hastanedeki tüm süreçleri kontrol etmektedir. Bir hastanenin başhekimi, hastanede görev yapan hekimleri ve idari işleri denetler. Başhekim, yönetilmesinden sorumlu olduğu hastanede görevini yaparken Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara uymaktadır. Başhekim hem devlete bağlı olan hastanelerde hem de özel hastanelerde görev yapabilmektedir.

4. Bilgisayar Mühendisi

Bilgisayar mühendisi, bilgisayar ve bilgisayar temelli yazılımların donanımları ile ilgilenmektedir. Bilgisayar mühendisi, bilişim teknolojileri kapsamında yer alan alanlarla ilgili mevcut sorunlara çözüm üretir ve yeni projeler tasarlar. Bir bilgisayar mühendisi, analitik düşünebilme becerisine sahip olmalı ve detaylı düşünebilmelidir.

 

 

5. Bilişim Sistemleri Mühendisi

Bilişim sistemleri mühendisi, bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bilişim sistemleri mühendisi, aldığı eğitim sayesinde iyi bir yazılımcı olma şansına sahiptir. Aynı zamanda çözüm odaklı projeler geliştirmek için çaba gösteren bilişim sistemleri mühendisi hem özel sektörde hem de kamu sektöründe görev yapabilir.

6. Biyomedikal Mühendisi

Sayısal alan meslekleri arasında bulunan biyomedikal mühendisi, tıp ve biyoloji alanında uzmanlık gerektiren bir meslek olmakla beraber bu alanlarda bulunan problemleri analiz etmekten ve çözmekten sorumludur. Çeşitli medikal araçların yazılımını tasarlayan biyomedikal mühendisi, yeni tedaviler üretebilmek için hem biyoloji hem tıp hem de kimya bilgisine sahip olmalı ve bu bilgileri bir arada kullanmalıdır.

7. Biyomühendis

Biyomühendis, somut ve kullanılabilir kimyasal ürünler oluşturabilmek için biyolojiyi ve mühendisliği bir arada kullanmayı gerekli kılan bir meslektir. Biyomühendis, var olan biyolojik sistemleri taklit eder veya bu sistemleri değiştirerek geliştirmeye çalışır. Bir biyomühendis, ilaç ve çevre sektörü gibi pek çok alanda görev yapabilecek yetkinliğe sahiptir.

8. Biyosistem Mühendisi

Biyosistem mühendisi, tarım ve enerji gibi çeşitli sektörlerin gelişmesi amacıyla araştırmalar yapan ve sorun yaratan durumları çözen kişidir. Biyoloji ve mühendislik kurallarını birlikte kullanan biyosistem mühendisi, çalışmalarını bu sektörlerde verimliliğin arttırılabilmesi için sürdürür. Aynı zamanda gıda ürünlerinin de üretiminde ve tüketiminde aktif rol alan biyosistem mühendisi, gıda sektörünün gelişebilmesi için gereken makineler ile tesislerin tasarımından sorumludur.

9. Cevher Hazırlama Mühendisi

Cevher hazırlama mühendisi; metalürji, seramik, cam, demir, çelik, boya ve enerji üretimi alanında kullanılacak olan maddeler ile ilgilenen kişidir. Cevher hazırlama mühendisi, bu maddelerin üretim sürecinde kullanıma hazır bir hale getirilmesini sağlamaktadır. Bir cevher hazırlama mühendisi hem enerji hem de maden sektöründe yer alan kurumlarda çalışabilmektedir.

10. Çevre Mühendisi

MF meslekleri arasında yer alan çevre mühendisi, doğal kaynakların en verimli ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kullanılması için gerekli olan koşulların sağlanması için çalışmaktadır. Çevre mühendisi, çalışmalarını doğal kaynakları koruma ve doğal kaynaklara zarar verilmemesi amacıyla sürdürür. Bu sebeple çevre, gürültü ve hava kirliliği alanında çalışmalar gerçekleştirir.

11. Dermatoloji Uzmanı

Dermatoloji uzmanı, deri altında ve deri üstünde yer alan hastalıklar için teşhis ve tedavi sürecini gerçekleştirmektedir. Dermatoloji uzmanı, hastalıklara ek olarak cerrahi müdahale gerektirmeyen estetik işlemleri de uygulama yetkisine sahiptir. Hem devlete bağlı hastanelerde hem de özel hastanelerde görev yapma şansı olan dermatoloji uzmanı, cilt ve deri hastalıkları için bulunan dermatoloji bölümünde görev yapmaktadır.

12. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

En iyi sayısal meslekler arasında bulunan deniz ulaştırma işletme mühendisi, bir gemide bulunan tüm sistemlerin bakımından ve yönetiminden sorumlu kişidir. Deniz ulaştırma işletme mühendisi, limanda ya da denizde görev yapabilir ve görev yaptığı yere göre çeşitli sorumluluklar almaktadır.

13. Deri Mühendisi

Deri mühendisi; derinin işlenmesi ve ilgili alanlarda kullanıma hazır getirilmesinden sorumludur, bu alanda teknolojik çalışmalar yürütür. Deri mühendisi, müşteri taleplerine karşılık verir ve deri sektöründe meydana gelen sorunlara çözüm üretir. Aynı zamanda deri mühendisi, derinin kullanıldığı otomobil, mobilya ve tekstil sektörü gibi birçok alanda görev yapma imkânına sahiptir.

14. Diş Hekimi

Sayısal alan mesleklerinden olan diş hekimi, diş ve ağız sağlığını olumsuz etkileyen durumları inceler ve tanı koyar. Diş hekimi, konulan tanıya göre uygun tedavi seçeneğini belirler ve gerekli tedavi sürecini yönetir. Bir diş hekimi, hastalara ağız ve diş bakımı ile ilgili bilgilendirmeler de yapar.

15. Enfeksiyon Uzmanı

Enfeksiyon uzmanı, çeşitli virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıkları teşhis eder ve gerekli olan tedavileri uygular. Enfeksiyon uzmanı, hafif atlatılan hastalıklarla ilgilendiği gibi hayati risk oluşturan hastalıklarla da ilgilenmektedir. Aynı zamanda hastane içerisinde oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçmek de enfeksiyon uzmanının görevleri arasında yer alır.

16. Endokrinoloji Uzmanı

Endokrinoloji uzmanı, vücudun hormonlar ve iç salgı bezlerinden oluşan endokrin sistemini olumsuz etkileyen durumların belirlenmesinde ve tedavisinde görev yapan doktordur. Endokrinoloji uzmanı; diyabet, hipertansiyon, hormonal bozukluklar ve birçok farklı hastalığın teşhisi ve tedavisinde yer alır.

17. Elektrik Mühendisi

En iyi sayısal mesleklerden olan elektrik mühendisi; elektriğin dağıtılması, üretilmesi ve elektrik devrelerinin denetlenmesi gibi alanlarda çalışan profesyonel meslek elemanıdır. Bu sistemlerin tasarımı, proje süreci ve kontrolü gibi tüm süreçlerde aktif olan elektrik mühendisi, elektrik üretiminde kullanılan cihazın ve diğer araçların üretim sürecinde de gerekli olan kontrolleri sağlar.

18. Elektrik Elektronik Mühendisi

Elektrik elektronik mühendisi; elektrik motorlarının, radar sistemlerinin ve çeşitli iletişim sistemlerinin tasarımını ve bu sistemlerin denetimini gerçekleştiren kişidir. Elektrik elektronik mühendisi, kara ve hava araçlarının elektrik sistemlerinin tasarımı ile de ilgilenmektedir.

19. Elektronik Mühendisi

Elektronik mühendisi, elektronik aletlerin ve çeşitli sistemlerin çalışmasını sağlayarak bu aletlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapan kişidir. Elektronik mühendisi, çeşitli cihazlar tasarlamakla ve bu cihazların denetlenmesiyle yakından ilgilenmektedir.

20. Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

Elektronik ve haberleşme mühendisi; iletişim sistemlerinin tasarımı, test süreci ve denetleme aşaması ile ilgilenen kişidir. Sayısal meslekler arasında yer alan elektronik ve haberleşme mühendisi; askeri, ticari ve endüstri gibi çeşitli sektörlerde görev yapabilmektedir.

21. Endüstri Mühendisi

Endüstri mühendisi, hizmet ve sanayi alanında kullanılan çeşitli kaynaklarla ve zamanın verimli kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yürütür. Endüstri mühendisi, çeşitli ürünlerin ve hizmetlerin en doğru biçimde üretilmesi ve dağıtılması için gerekli olan sistemlerin tasarımı ve yönetimi ile ilgilenir.

22. Endüstri ve Sistem Mühendisi

Endüstri ve sistem mühendisi, teknolojiyi doğru ve faydalı bir biçimde kullanarak teknolojinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda endüstri ve sistem mühendisi, çeşitli sistemlerin tasarım sürecinden kontrol sürecine kadar gerçekleştirilen aşamaları uygular ve denetler.

23. Endüstriyel Tasarım Mühendisi

Endüstriyel tasarım mühendisi, teknoloji ile estetiği birlikte kullanarak ortaya yeni ve ergonomik tasarımlar koymaktadır. Endüstriyel tasarım mühendisi, tasarım becerilerini doğru kullanarak özgün projeler geliştirmektedir. Teknoloji ve tasarımın ön plana çıktığı bu mühendislik dalı, pek çok disiplin ile iç içedir.

24. Enerji Mühendisi

Enerji mühendisi, enerjiye ulaşmanın en yeni yollarını bulabilmek adına çeşitli projeler tasarlamaktadır. Enerjiye ulaşma sürecinde en verimli yolu arayan enerji mühendisi, bu sürecin maliyetini ve çevreye verdiği zararı minimum düzeyde tutabilmek için çeşitli araştırmalar gerçekleştirir.

25. Enerji Sistemleri Mühendisi

Enerji sistemleri mühendisi, enerji üretim ve kullanım sürecinde alınan verimin en üst noktaya taşınması için çalışmalar yürüten kişidir. Enerji sistemleri mühendisi; enerji alanıyla ilgili araştırmalar yapar ve hazır bulunan sistemlerin gelişimi için yeni projeler geliştirir.

26. Flebotomi Uzmanı

Flebotomi uzmanı, toplardamardan kan alma işlemi olan flebotomi ile ilgili eğitim almış ve yeterli deneyimi bulunan kişidir. Pratisyen hekimler ve farklı tıbbi personeller flebotomi uzmanı olabilmektedir.

27. Fizik Mühendisi

Fizik mühendisi, doğada bulunan maddelerin yapısını inceleyerek madde etkileşimi alanında çalışmalar yürütür. En iyi sayısal alandaki mesleklerden olan fizik mühendisi, yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği bulguları teknoloji ile birleştirmektedir. Bu süreçte matematik ve fizik alanından faydalanan fizik mühendisi, hem bilimsel hem de endüstriyel teknolojinin tasarımına katkıda bulunur.

28. Gastroenteroloji Uzmanı

Gastroenteroloji uzmanı; mide, karaciğer, bağırsak, yemek borusu ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavi sürecinde gerekli olan işlemleri gerçekleştiren hekimdir. Gastroenteroloji uzmanı, hastanın tedavi sürecini doğru planlamalı ve gerekli durumlarda farklı tıp alanlarından faydalanmalıdır.

29. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, tersanelerde görev yapan ve gemi üretim sürecinden sorumlu olan kişidir. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi; yat, denizaltı, gemi gibi sivil ve askeri deniz araçlarının yapımı ile ilgilenmektedir.

30. Gemi Makineleri İşletme Mühendisi

Gemi makineleri işletme mühendisi; gemilerde yer alan elektrik üretim, kazan ve güç gibi çeşitli sistemlerin denetimi ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda gemi makineleri işletme mühendisi; gemilerde bulunan su, yakıt, havalandırma ve aydınlatma gibi sistemlerin çalışmasından ve bakımından da sorumludur. Askeri ve ticari gemiler, gemi makineleri işletme mühendisi bulunmadan hareket ettirilemez.

31. Genetik ve Biyomühendis

Genetik ve biyomühendis; teknolojiyi en verimli biçimde kullanan, biyoloji ve tıp alanında ortaya çıkan sorunların çözümünde mühendislik biliminden faydalanarak çözüm yolu bulan kişidir. MF meslekleri arasında bulunan genetik ve biyomühendis, biyomühendislik alanında yer alan uygulamalar ile genetik bilimini bir arada kullanmaktadır.

32. Geomatik Mühendisi

Geomatik mühendisi, aynı zamanda harita mühendisi olarak da bilinmektedir. Geomatik mühendisi, doğal ve yapay araziler hakkında bilgi toplar ve topladığı bilgiler ile haritalandırma işlemini yapar. Haritalandırma işlemi sonucunda yeniden yapılandırılması gereken araziler hakkında değerlendirmelerde bulunan geomatik mühendisi, bu alanda üretilen projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynar.

33. Gıda Mühendisi

Gıda mühendisi, gıda üretiminin kurallara uygunluğunu kontrol ederek üretilen gıdaların paketlenme ve nakledilme süreçlerinin denetimini gerçekleştirir. En iyi sayısal alan meslekleri arasında yer alan gıda mühendisi aynı zamanda gıda üretiminin teknolojik ve biyokimyasal değerlendirmelerini yaparak yeni gıda işleme yöntemleri geliştirmektedir.

34. Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Göğüs hastalıkları uzmanı, çeşitli akciğer hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi sürecini yöneten hekimdir. Göğüs hastalıkları uzmanı; akciğer kanseri, solunum rahatsızlıkları, zatürre, astım ve tüberküloz gibi pek çok hastalık ile ilgilenmektedir.

35. Göz Hastalıkları Uzmanı

Göz hastalıkları uzmanı, görme sistemi ve görme sistemi ile bağlantılı hastalıkların teşhisini ve tedavisi gerçekleştiren hekimdir. MF mesleklerinden olan göz hastalıkları uzmanı, rutin göz kontrollerinden cerrahi göz müdahalelerine kadar pek çok tıbbi işlemi gerçekleştirmektedir.

36. Genel Cerrahi Uzmanı

Genel cerrahi uzmanı; endokrin sistemi, karın, boyun, baş ve diğer yumuşak dokularda oluşan yaralanmalar ve hastalıkları cerrahi yöntemler kullanarak tedavi etmektedir. Genel cerrahi uzmanı, ilaç ve çeşitli yöntemlere başvurularak tedavi edilemeyen hastalıkların cerrahi tekniklerle tedavi edilmesinden sorumludur.

 

 

37. Harita Mühendisi

Harita mühendisi, yerküre ile ilgili ölçümler yaparak ulaştığı bulgular sonucunda haritalar oluşturmaktadır. Harita mühendisi, çeşitli mühendislik projeleri için gerekli olan haritaların üretimini teknolojiden yararlanarak gerçekleştirmektedir. Gelişen teknolojiyi en verimli bir biçimde kullanan ve en iyi sayısal alan meslekleri arasında yer alan harita mühendisi, hem kamu kuruluşlarında hem de özel kurumlarda görev yapabilmektedir.

38. Havacılık ve Uzay Mühendisi

Havacılık ve uzay mühendisi, hava ve uzay araçlarının tasarımı, üretimi ve kontrolü ile ilgilenen kişidir. Havacılık ve uzay mühendisi; uçak, uzay aracı, füze ve uydu üretimi sürecinde aktif rol almaktadır.

39. Hidrojeoloji Mühendisi

Hidrojeoloji mühendisi, yer altı ve yer üstü suları hakkında çeşitli araştırmalar yürüten kişidir. MF meslekleri arasında bulunan hidrojeoloji mühendisi, yer altı ve yer üstü sularının aranarak bulunmasında aktif rol oynamaktadır ve bu alanda karşılaşılan sorunları çözmek için çalışmalar yürütmektedir.

40. Hematoloji Uzmanı

Hematoloji uzmanı, farklı kan hastalıklarının tanısını koyan ve bu hastalıkların tedavisini gerçekleştiren tıp doktorudur. Hematoloji uzmanı, kan hastalıklarına ek olarak kemik iliği ve dalak gibi organlarda oluşan hastalıkların tanısı ve tedavisi ile de ilgilenmektedir.

41. İmalat Mühendisi

İmalat mühendisi, imalat sektöründe mühendislik bilgilerine ihtiyaç duyulduğu her alanda görevini sürdüren kişidir. İmalat mühendisi, tasarımların kaliteli ve düşük maliyetle tamamlanmasını sağlamaktadır.

42. İnşaat Mühendisi

İnşaat mühendisi; havaalanı, yol, tünel, köprü gibi birçok büyük çaplı inşaat projesinin tasarım sürecinden denetim sürecine kadar birçok aşamasında aktif bir biçimde görev yapan kişidir. En iyi sayısal meslekler arasında bulunan inşaat mühendisi; ulaşım, çevre ve denizcilik gibi çeşitli alanlarda görev yapabilmektedir.

43. İntaniye/Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

İntaniye/enfeksiyon hastalıkları uzmanı; virüs, bakteri, mantar veya parazit kaynaklı hastalıkların tanısını koyan ve bu hastalıkların tedavisini gerçekleştiren tıp doktorudur. İntaniye/enfeksiyon hastalıkları uzmanı, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarla karşılaşabildiği gibi ölümcül hastalıklarla da karşılaşabilmektedir. Bu sebeple intaniye/enfeksiyon hastalıkları uzmanı, işinde oldukça dikkatli olmalıdır.

44. İşletme Mühendisi

İşletme mühendisi; işletmelerde yer alan çeşitli alanlarda kullanılan sistemlerin düzgün çalışması, yeni işletme sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi alanında görev yapan kişidir. Aynı zamanda işletme mühendisi, teknik uyumu sağlamakla da yükümlüdür. 

45. İç Hastalıkları Uzmanı

İç hastalıkları uzmanı, bireylerin vücut sistemlerinde ortaya çıkan hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde aktif rol oynayan hekimdir. Sayısal mesleklerden olan iç hastalıkları uzmanı, farklı uzmanlık alanlarının kapsamında yer alan hastalıkların tedavi sürecinde de aktif rol oynar ve diğer alanlarda görev yapan hekimler ile koordineli bir biçimde çalışır.

46. Jeofizik Mühendisi

Jeofizik mühendisi, çeşitli teknikler yardımıyla yeryüzünü fiziki açıdan incelemektedir. Jeofizik mühendisi; sismik keşifleri gerçekleştirir, gaz ve petrol şirketleri için veri toplar ve çeşitli doğal kaynakların bulunması için çalışmalar yapar. Jeofizik mühendisi; maden, doğalgaz ve petrol gibi pek çok sektörde görev yapma şansına sahiptir.

47. Jeoloji Mühendisi

Jeoloji mühendisi; atık, yer altı suları, madencilik ve petrol gibi pek çok sektörde yeni projeler tasarlar ve bu projelerin gelişimi için çalışır. Aynı zamanda haritalandırma programlarının tasarımıyla ilgilenen ve MF meslekleri arasında bulunan jeoloji mühendisi, inşaat çalışmalarının yaratacağı etkiyi tespit edebilmek amacıyla saha araştırması da yapar.

48. Kadın Doğum Uzmanı

Kadın doğum uzmanı; kadın hastalıklarının tanı ve tedavi sürecinde aktif rol alan, hamilelik ve doğum ile ilgili tıbbi gereklilikleri gerçekleştiren hekimdir. Aynı zamanda kadın doğum uzmanı, hamilelik sürecinde yaşanabilecek sorunlara çözüm üretir ve hem hastanın hem de bebeğin sağlığı için çaba gösterir.

49. Kimya Mühendisi

Kimya mühendisi, maddeleri kimyasal ve fiziksel açıdan inceleyerek ürünlerin kullanımını teknoloji aracılığıyla daha verimli bir hale getirmektedir. Kimya mühendisi; kimya alanına ek olarak matematik ve fizik alanında da bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda kimya mühendisi, bilimsel alanda sürekli olarak gelişim içerisinde olmalıdır.

50. Kimya ve Süreç Mühendisi

Kimya ve süreç mühendisi, organik ve inorganik maddelerin analizinin gerçekleştirilmesi ile ilgilenen kişidir. Aynı zamanda hem kütle hem de enerji koruma hesaplarını gerçekleştiren kimya ve süreç mühendisi, üretim ve yönetim gibi alanlarda görev yapabilmektedir.

51. Kimya-Biyoloji Mühendisi

Kimya-biyoloji mühendisi, biyoloji ve kimya bilgilerini birlikte kullanan ve bu bilgiler ile ürünlerin geliştirilmesini sağlayan kişidir. Sayısal alandaki meslekler arasında bulunan kimya-biyoloji mühendisi kimyasal süreçleri ve biyolojik sistemleri kapsayan araştırmalar yürütmektedir.

52. Kontrol ve Otomasyon Mühendisi

Kontrol ve otomasyon mühendisi, mekanik ve elektronik temelli üretim sistemlerinin çalışmasından sorumlu olan ve yeni sistemler üreterek yaptığı işin gelişmesi için çabalayan kişidir. Kontrol ve otomasyon mühendisi, üretim sistemlerinin çalışması ve yeni sistemlerin üretim aşamasında gerçekleşen sorunları çözme konusunda da sorumluluk sahibidir.

53. Lif ve Polimer Mühendisi

Lif ve polimer mühendisi, çeşitli liflere ve polimerlere odaklanarak yeni ürünlerin geliştirilebilmesi için çalışmalar yapan kişidir. Lif ve polimer mühendisi, yeni ürün geliştirme sürecinin tasarım aşamasından denetleme aşamasına kadar tüm süreçlerde sorumluluk sahibidir.

54. Maden Mühendisi

Maden mühendisi, maden sahalarında yapılan çalışmaları denetleyen ve bu alanda çalışmalar yürüten kişidir. Aynı zamanda maden mühendisi; yer altında bulunan metal, petrol, gaz ve mineral gibi kaynakların çıkarılması konusunda da plan yaparak bu süreci yönetir.

55. Makine Mühendisi

MF meslekleri arasında yer alan makine mühendisi, fizik kurallarını ve gereken diğer bilimleri kullanarak makineler üzerinde çalışan kişidir. Makine mühendisi; dinamik, statik ve robotik gibi alanlardan faydalanarak çeşitli makinelerin tasarımını gerçekleştirir.

56. Makine ve İmalat Mühendisi

Makine ve imalat mühendisi; makineleri denetlemek, analizini gerçekleştirmek, üretim sürecini planlamak ve üretim sürecini iyileştirmek için gereken çalışmaları gerçekleştiren kişidir. Makine ve imalat mühendisi, çalıştığı kurumda bulunan personelleri organize etmeli ve kurumun ihtiyaçlarını gidermelidir.

57. Malzeme Bilimi Mühendisi

Malzeme bilimi mühendisi, çeşitli alanlarda teknoloji ve ürün geliştirmek için gereken malzemeleri araştıran ve tasarım sürecinde görev alan kişidir. Malzeme bilimi mühendisi, ürünlerin dayanıklılık ve performans açısından en iyi düzeyde tasarlanabilmesi için doğru malzemeleri seçmeli ve birleştirmelidir.

58. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisi, çeşitli malzemelerin moleküllerini inceler ve bu alanda araştırmalar yürütür. Sayısal alandaki mesleklerden olan malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisi, elektronik parçaların tasarımı ve üretiminde de görev almaktadır.

59. Matematik Mühendisi

Matematik mühendisi, birçok sektörde ortaya çıkan sorunları analiz ederek bu sorunları matematik alanından faydalanarak çözen kişidir. MF meslekleri arasında bulunan matematik mühendisi; problemlerin matematiksel modüllerini oluşturur, matematiksel analiz yapar ve problemleri yorumlayarak çözüm yolları üretir.

60. Mekatronik Mühendisi

Mekatronik mühendisi, elektronik ve matematik alanlarından faydalanarak araç ve makinelerin üretiminde verimliliğin arttırılmasını sağlayan kişidir. Mekatronik mühendisi; tıbbi teknoloji, robotik, hava ve kara taşıtları üretimi gibi pek çok alanda görev yapabilmektedir.

61. Mekatronik Sistemler Mühendisi

Mekatronik sistemler mühendisi, endüstriyel gereksinimlerin bilgisayar ve elektronik gibi alanlara dayanan sistemlerinin tasarım ve üretim süreci ile ilgilenen kişidir. Mekatronik sistemler mühendisi; otomasyon, imalat, havacılık ve savunma sistemleri gibi pek çok sektörde görev yapabilmektedir.

62. Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Metalurji ve malzeme mühendisi, çeşitli ham maddeleri kullanarak yeni malzemeler üreten ve üretilen malzemelerin çeşitli alanlarda kullanılmasını sağlayan kişidir. Farklı malzemeler kullanarak ortaya daha sağlam malzemeler çıkmasını sağlayan ve sayısal alandaki meslekler arasında yer alan metalurji ve malzeme mühendisi, doğadan elde edilen ham maddelerin işlenme sürecini de kontrol etmektedir.

63. Nanoteknoloji Mühendisi

Nanoteknoloji mühendisi, maddenin en temel yapı taşları ile ilgili çalışmalar yürüten kişidir. Nanoteknoloji mühendisi; bilim, teknoloji ve sağlık alanlarında görev yapabilmektedir. Bu alanlarda oldukça önemli bir role sahip olan nanoteknoloji mühendisi, yaptığı araştırmalar sayesinde birçok alanda kullanılabilecek sonuçlar elde eder.

64. Nükleer Enerji Mühendisi

Nükleer enerji mühendisi, nükleer santrallerin tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. MF mesleklerinden olan nükleer enerji mühendisi, nükleer santrallerde görev almaktadır ve bu santrallerde üretilen enerjinin hem güvenli olması hem de ekonomik olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

65. Nöroşirürji Uzmanı

Nöroşirürji uzmanı, sinir sisteminde oluşan ve cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tedavi süreci ile ilgilenen tıp doktorudur. Nöroşirürji uzmanı, gerektiği durumlarda diğer alanlarda görev yapan hekimlerle de iletişim kurmalı ve onlarla koordineli bir biçimde çalışmalıdır.

66. Nöroloji Uzmanı

Nöroloji uzmanı; omurilik, beyin ve periferik sistemlerde meydana gelen sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi sürecini yürüten hekimdir. Cerrahi müdahale gerektirmeyen sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenen nöroloji uzmanı, hastalarını yakından takip etmeli ve gerekli olan durumlarda farklı alanlarda uzman olan hekimlerle iletişim kurmalıdır.

67. Nefroloji Uzmanı

Nefroloji uzmanı, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavi sürecini gerçekleştiren tıp doktorudur. Nefroloji uzmanı; doğru tanı koyabilmek için gereken durumlarda üre testi, idrar analizi, böbrek biyopsisi ve kan tahlili gibi testler yapmaktadır.

68. Odyolog

Odyolog, işitme hastalıklarına sahip olan bireylerle ilgilenen tıp personelidir. Uzman hekimin koyduğu tanının gerektirdiği işitme, denge ve kulak testlerini uygulayan odyolog, teşhis koyma yetkisine sahip değildir. Odyologluk, sayısaldaki meslekler listesinin son dönemde en popüler olmaya başlayan alanlarından biridir.

69. Optik ve Akustik Mühendisi

Optik ve akustik mühendisi, bir ortamda bulunan gürültünün en düşük düzeyde tutulması için çalışmalar yapan kişidir. Aynı zamanda ses üretim ve kayıt sistemlerinin geliştirilmesinde de aktif rol oynayan ve MF meslekleri arasında bulunan optik ve akustik mühendisi; istenilen sesin bozulmadan, net bir biçimde dinleyiciye ulaşması için de çalışmalar yürütmektedir.

70. Orman Endüstri Mühendisi

Orman endüstri mühendisi, ağaçlardan elde edilen malzemelerin üretiminden ve bu malzemelerin üretilmesi amacıyla kurulan işletmelerin yönetiminden sorumlu olan kişidir. Orman endüstri mühendisi; görev yaptığı işletme için alınacak uygun ağaç türünü belirler, satın alma işlemini tamamlar ve süreç analizini gerçekleştirir.

71. Orman Mühendisi

Orman mühendisi; ormanları korumak, geliştirmek ve erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yürüten kişidir. Orman mühendisi aynı zamanda ormanları, ağaçlandırma sahalarını ve bozulmakta olan orman alanlarını belirlemektedir.

72. Otomotiv Mühendisi

Otomotiv mühendisi, motorlu taşıtların tasarım ve üretim sürecinde aktif rol oynayarak tüm bu süreçlerin denetimi ile ilgilenen kişidir. Otomotiv mühendisi; taşıtların tasarım ve üretim süreçlerine ek olarak bu taşıtların denetlenmesi, pazarlanması ve servis hizmetlerinin verimliliği gibi alanlarda da görev almaktadır.

73. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, kas ve iskelet sisteminde gelişen veya gelişebilecek hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına ek olarak travmatik hastalıklarla da ilgilenen ve sayısal alanda yer alan en iyi mesleklerden olan ortopedi ve travmatoloji uzmanının sıklıkla ilgilendiği durumlar; spor kaynaklı yaralanmalar, bel problemleri, kırıklar, burkulmalar ve tendon hasarları olarak sıralanabilir.

74. Pediatri Uzmanı

Pediatri uzmanı;  0-18 yaş aralığında yer alan bebek, çocuk ve ergenlerin gelişimlerini kontrol ederek gelişen ya da gelişebilecek olan hastalıkların tanı ve tedavi sürecini gerçekleştiren hekimdir. Pediatri uzmanı buna ek olarak ebeveynleri ve toplumu hem hastalıklar hem de bu hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmektedir.

75. Patoloji Uzmanı

Sayısal alan mesleklerinden biri olan patoloji uzmanı, hasta bireyin vücudundan alınan örnekleri inceleme ve tanı koyma süreçlerini yöneten tıp personelidir. Patoloji uzmanı, diğer alanlarda görev yapan uzman hekimlerin isteği ile alınan ve patolojiye gönderilen numuneleri laboratuvar ortamında incelemektedir. 

76. Petrol ve Doğalgaz Mühendisi

Petrol ve doğalgaz mühendisi, petrol ve doğalgaz rezervlerini araştırır ve bu maddelerin hem çıkarılma hem de üretim sürecinde yapılan çalışmaları yönetir. Petrol ve doğalgaz mühendisi, sondaj çalışması için gereken araçları ve teknikleri belirlemektedir. Aynı zamanda petrolün ve doğalgazın nakil ve depolanması gibi süreçlerinde de aktif rol oynamaktadır.

77. Radyoloji Uzmanı

Radyoloji uzmanı; radyoloji hizmetinden yararlanması gereken hastaların bu ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan röntgen, MR gibi işlemlerin sonucunu değerlendirip tanı koymada görev alan sağlık çalışanıdır. Radyoloji uzmanı hem patoloji hem de anatomi alanında donanımlıdır.

78. Polimer Mühendisi

Polimer mühendisi, kauçuk ve plastik gibi polimerleri kullanarak yeni ürünlerin tasarımını gerçekleştiren kişidir. Polimer mühendisi, polimer kullanılarak üretilen ürünlerin tasarım sürecinden kontrol sürecine kadar geçirdiği tüm süreçleri denetlemektedir.

79. Raylı Sistemler Mühendisi

Raylı sistemler mühendisi, çeşitli raylı araçların tasarımını gerçekleştiren ve üretim sürecini kontrol eden kişidir. Raylı sistemler mühendisi, asansör ve teleferik gibi pek çok raylı sistemin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir.

80. Su Bilimleri Mühendisi

Su bilimleri mühendisi; su canlılarının yetiştirilmesi, avlanması, üretilmesi ve bu eylemlerin gerçekleştirileceği alanları belirleme sürecinde aktif rol oynayan kişidir. Su bilimleri mühendisi, su canlılarının yaşam ortamını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

81. Su Ürünleri Mühendisi

Su ürünleri mühendisi, iç sularda ve denizlerde yaşamını devam ettiren bitki ve hayvanlar ile ilgili çalışmalar yapan kişidir. Bu canlıların geçirdiği büyüme dönemlerini inceleyen su ürünleri mühendisi; canlıların avlanması, pazarlanması ve dağıtılması ile ilgili çalışmaları da yürütür.

82. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisi

Tarım makineleri ve teknoloji mühendisi, tarımda kullanılacak olan araç ve gereçlerin tasarımını yapmakla birlikte tüm üretim sürecinde sorumluluk sahibi olan kişidir. Tarım makineleri ve teknoloji mühendisi bu araç gereçlerin geliştirilmesi ile ilgili olan araştırmaları da yürütmektedir.

83. Tarımsal Genetik Mühendisi

Tarımsal genetik mühendisi, görev yaptığı kurumda tohumculuk ve tohum genetiği üzerine çalışmalar yürütmektedir. Tarımsal genetik mühendisi bu çalışmaları yürütürken birçok araştırma yapar ve araştırma sonuçlarını analiz eder.

84. Tekstil Mühendisi

Tekstil mühendisi, tekstil malzemelerinin tasarım sürecinde ve giysi teknolojisinin işleyişinde aktif rol oynayan kişidir. Tekstil mühendisi; ev eşyası, giyim ve otomotiv gibi birçok sektörde kullanılan kumaşların geliştirilmesinden sorumludur.

85. Tıp Mühendisi

En iyi sayısal mesleklerden olan tıp mühendisi; tıp alanında kullanılan cihazların, malzemelerin ve teknolojilerin hem tasarımı hem de üretimi ile ilgilenen kişidir. Tıp mühendisi bu cihazların, malzemelerin ve teknolojilerin bakımı ile de ilgilenmektedir.

86. Uçak Mühendisi

Uçak mühendisi, uçağın tasarımı ile ilgilenir ve uçakların problem yaşamadan hareket edebilmesi için gerekli olan cihazları denetler. Uçak mühendisi, uçaklarda ve uçakların parçalarında görülen hasarların onarılmasından da sorumludur.

87. Uçak ve Uzay Mühendisi

Uçak ve uzay mühendisi, hava ve uzay araçlarının hem tasarım hem de geliştirme sürecinden sorumlu olan kişidir. Uçak ve uzay mühendisi, yeni araçlar icat ederek bu araçları test eder ve gerekli denetlemeleri gerçekleştirir.

88. Ulaştırma Mühendisi

Ulaştırma mühendisi, hem insanların hem de hizmetlerin aktarım sürecinden sorumlu olan kişidir. Ulaştırma mühendisi; ulaşım altyapısını planlar, yol bakımında görev alır ve ihtiyaç duyulan durumlarda onarım alanında çalışır.

89. Uzay Mühendisi

Uzay mühendisi, hava ve uzay araçlarının tasarımı ve üretimi ile ilgilenen kişidir. Uzay mühendisi; bu araçların yörüngesini belirler ve gereken kontrolleri gerçekleştirir. Aynı zamanda savunma sanayisinde de görev alma şansı bulunan ve MF mesleklerinden olan uzay mühendisi, hava savunma sistemi tasarlama becerisine de sahiptir.

90. Yapay Zeka Mühendisi

Yapay zeka mühendisi, makineleri yapay zekaya uygun bir biçimde programlayan ve çeşitli algoritmalar oluşturan kişidir. Yapay zeka mühendisi; yapay zeka ilkelerine uygun olarak çalışan makinelerin tasarlanması, geliştirilmesi, bakımı, onarımı gibi tüm süreçlerden sorumludur. Geleceği parlak olan yapay zeka mühendisliği, sayısaldaki meslekler arasında en popüler olanlardan biridir.

91. Yazılım Mühendisi

Yazılım mühendisi, çeşitli gereksinimler karşısında ihtiyaç duyulan yazılımların tasarımını gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda var olan yazılımları da iyileştirme görevine sahip olan yazılım mühendisi; sağlık, eğitim, yeni medya gibi pek çok alanda görev yapabilmektedir. Yazılım mühendisliği, tıpkı yapay zeka mühendisliği gibi sayısaldaki meslekler arasında geleceği parlak alanlardan biri olarak kabul edilir.

92. Ziraat Mühendisi

Ziraat mühendisi, su ile toprağın korunmasını sağlar ve tarımsal ürünlerin işlenme sürecindeki sorunlar için çözüm geliştirir. Ziraat mühendisi, bu süreçleri yönetirken biyoloji alanını ve teknolojiyi birlikte kullanır. Aynı zamanda tarım ürünlerinde ortaya çıkması mümkün olan hastalıklar konusunda da önerilerde bulunur ve bitkilerin verebileceği zararlarla ilgili plan yapar.

93. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni, öğrencilere bilgisayarların temel işleyişini öğreten ve bilgisayar alanında yetkinliği olan kişidir. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni, öğrencilerine bilgisayar yazılımını öğretirken onların yeteneklerini ve yaşlarını göz önünde bulundurur.

94. Biyoloji Öğretmeni

Biyoloji öğretmeni, eğitim kurumlarında öğrencilere fen ve biyoloji alanında eğitim veren kişidir. Biyoloji öğretmeni, öğrencileri için uygun olan eğitim programını hazırlar ve eğitim tamamlandıktan sonra öğrencilerin değerlendirmesini yapar.

95. Fen Bilgisi Öğretmeni

Fen bilgisi öğretmeni, müfredatta yer alan fizik, biyoloji ve kimya konularını ilköğretimin ikinci kademesinde bulunan öğrencilere aktaran kişidir. Fen bilgisi öğretmeni, öğrencilerini doğru tanımak zorundadır çünkü derste gerçekleştireceği etkinlikleri öğrencilerin ihtiyaç ve hazırbulunuşluk durumuna göre planlar.

96. Neonatoloji Uzmanı

Sayısal alanda yer alan mesleklerden biri olan neonatoloji uzmanı; yenidoğan bebeklerin bakımı, doğum esnasında yaşanabilecek komplikasyonların engellenmesi ve doğum sonrasında oluşabilecek yenidoğan hastalıklarının önüne geçilmesi konularında yetkinliği bulunan tıbbi personeldir. Neonatoloji uzmanı, bebeğin sağlığından sorumludur ve doğumundan başlayıp hastaneden ayrılışına kadar yenidoğanın sağlık durumunu takip eder.

97. Fizik Öğretmeni

Fizik öğretmeni, müfredata uygun olarak öğrencilerine doğa bilimleri ve fizik alanında eğitim veren eğitimcidir. Fizik öğretmeni, öğrencilerin düzeyini iyi belirleyerek eğitim metodunu doğru seçer ve öğrencinin eğitimden aldığı verimin artmasını sağlar.

98. İlköğretim Matematik Öğretmeni

İlköğretim matematik öğretmeni, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersini en verimli biçimde öğrenmesini sağlayan eğitimcidir. İlköğretim matematik öğretmeni sayesinde ilköğretim öğrencileri, temel matematik hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmiş olur.

99. Kimya Öğretmeni

Kimya öğretmeni, öğrencilere kimya alanında bilinmesi gerekenleri öğreten eğitimcidir. Kimya öğretmeni, öğrencilerinin yaş ve eğitim düzeyini doğru belirler ve ders içi etkinliklerini öğrencilere göre planlar.

100. Matematik Öğretmeni

En iyi sayısal mesleklerden biri olan matematik öğretmeni, öğrencilerin matematik alanında bilgi sahibi olmasını ve gerekli olan kavramları anlamasına yardımcı olan eğitimcidir. Matematik öğretmeni, birçok farklı yaş grubuna eğitim verme yetkisine sahiptir ve eğitim süresinde ele aldığı konular yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

101. İç Mimar

İç mimar, bir mekânın ihtiyaç duyduğu tasarımsal gereklilikleri belirleyen ve bu doğrultuda dekoratif ögeleri seçerek mekânın iyi görünmesini sağlayan kişidir. İç mimar, bir mekânın güzel görünmesiyle ilgilendiği kadar iç mekânın daha güvenli ve kullanılabilir duruma gelmesiyle de ilgilenmektedir. Tüm bu süreci yönetirken iç mimar, müşterinin beklentilerini de göz önünde bulundurmaktadır.

102. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı

Kentsel tasarım ve peyzaj mimarı, görev yaptığı kurumda proje tasarımını yapmakla sorumlu olan kişidir. Proje tasarımının yanı sıra projenin değerlendirme aşamasıyla da ilgilenen kentsel tasarım ve peyzaj mimarı, proje sürecinde kullanılan teknikleri ve malzemeleri de seçerek denetlemektedir.

103. Psikiyatri Uzmanı

Sayısal alanda yer alan en iyi mesleklerden biri olan psikiyatri uzmanı; davranışsal, zihinsel ve duygusal etkinliklerde gerçekleşen bozukluklara sahip hastaların tanı ve tedavi sürecini yöneten uzman hekimdir. Psikiyatri uzmanı tedavi sürecini ilaç ile sürdürebileceği gibi psikoterapi ile de sürdürebilmektedir. Daha çok şizofreni, borderline, majör depresyon gibi ağır nevrotik ve psikotik hastalıklarla ilgilenir.

104. Peyzaj Mimarı

Peyzaj mimarı; eğlence alanları, okul kampüsleri, parklar ve çeşitli açık alan çalışmaları için plan yapan ve bu alanların tasarımını gerçekleştiren kişidir. Peyzaj mimarı, plan ve tasarım sürecinde çeşitli çizim programlarından yararlanır ve bu süreçte inşaat mühendisi ile birlikte rol alır.

105. Mimar

Mimar, inşaat projelerinin tasarım sürecinden tamamlanma sürecine kadar sorumluluk sahibi olan kişidir. Mimar; yeni binalar tasarlar, restore edilmesi gereken binalarla ilgilenir ve var olan binaların daha kullanışlı bir hale gelmesi ile ilgili çalışmalar yürütür.

106. Ayakkabı Tasarımcısı

Ayakkabı tasarımcısı, ayakkabı tasarım sürecinin taban belirleme aşamasından sunum aşamasına kadar gerçekleşen tüm süreçlerde görev sahibi olan kişidir. Ayakkabı tasarımcısı; tasarımını gerçekleştireceği ayakkabının profilini belirledikten sonra üretim sürecine geçer ve bu süreçte oldukça dikkatli çalışır. Aynı zamanda ayakkabı tasarımcısı, iş güvenliği için alınması gereken önlemleri de almaktadır.

107. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A sınıfı iş güvenliği uzmanı, “çok tehlikeli” kabul edilen iş alanlarının güvenlik bölümünde görev alan ve A sınıfı belgesi bulunan kişidir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı, çalışmalarını çalışanların sağlığına zarar vermeyen ve hayatını riske atmayacak bir çalışma alanı oluşması için sürdürür.

108. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

B sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfındaki  iş alanlarının güvenlik kurallarına uyup uymadığını denetleyen kişidir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı; iş kazalarının önüne geçmeye çalışır, yaşanan iş kazalarının nedenlerini araştırır ve bu kazaların bir daha yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasını sağlar.

109. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

C sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında belirlenen kurallara uyulmasını sağlamakla görevli kişidir. C sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli bulunan iş yerlerinde görev yapmaktadır ve görevini yasal düzenlemelere göre sürdürmektedir.

110. Bakım Mühendisi

Bakım mühendisi, hizmet ve üretim sektöründe etkinlik gösteren işletmelerde kullanılan makinelerin ve araçların bakımı ile ilgilenen kişidir. Sayısal mesleklerden olan bakım mühendisi hem inşaat hem de sanayi sektöründe görev yapmaktadır. Bakım mühendisi aynı zamanda işletmelerin ihtiyaç duyduğu araçları ve makineleri tedarik etme sorumluluğuna sahiptir.

111. Aviyonik Mühendisi

Aviyonik mühendisi, hava araçlarında kullanılan elektronik sistemlerin çalışması için gereken araç ve gereçleri sağlayan kişidir. Aviyonik mühendisi aynı zamanda hava araçlarında kullanılan teknolojilerin donanımından ve yazılımından da sorumludur.

112. Aile Hekimi

Aile hekimi, bireylerin düzenli sağlık kontrollerini gerçekleştiren ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda tedavi uygulayan pratisyen hekimdir. Her yaş grubu ile ilgilenen aile hekimi, ciddi hastalıklara sahip hastaları alanında uzman olan bir hekime yönlendirmektedir.

113. Ağ Yöneticisi

Ağ yöneticisi, ihtiyaç durumuna göre bilgisayar ağı kuran ve bu bilgisayar ağının işletilmesinde görev sahibi olan kişidir. Aynı zamanda farklı yazılımları bağlayarak koordine edilmesini sağlayan ağ yöneticisi, pek çok sektörde görev yapabilmektedir.

114. Adli Tıp Uzmanı

Adli tıp uzmanı, suç mahallinden alınan kanıtları ve bulguları analiz ederek yargı organlarına destek veren kişidir. Adli tıp uzmanı, bu kanıtları ve bulguları analiz ederken tıbbi teknikleri kullanmaktadır. Adli tıp uzmanı otopsi işlemini de gerçekleştirir ve bu işlemin sonucunu rapor haline getirir.

115. Acil Tıp Teknisyeni

En iyi sayısal meslekler arasında bulunan acil tıp teknisyeni, gelen acil durum çağrılarına cevap vererek hastaların sağlık kurumlarına götürülmesini sağlayan kişidir. Acil tıp teknisyeni, alanında oldukça donanımlıdır ve hastayı sağlık kurumuna nakletme sırasında hastanın güvenliğini sağlamaktadır.

116. Aktüer

Aktüer, bir durumun risklerini ve ortaya çıkabileceği mali sonuçlarını matematik ve istatistik alanından faydalanarak değerlendiren kişidir. Sayısaldaki meslekler arasında bulunan aktüer; birçok farklı alanda görev alabilmektedir ve gerektiği durumlarda yatırımcılar, finansal direktörler ve bilişim uzmanları ile iletişim kurmaktadır.

 

 

117. Altyapı Mühendisi

Altyapı mühendisi, çeşitli sistemlerin altyapısını ve yapısını inşa etmek üzere projeler oluşturan kişidir. Altyapı mühendisi, projesini geliştirdiği ve inşaatını tasarladığı sistemin bakımı ve denetimi ile de ilgilenmektedir. Bir altyapı mühendisi hem kamu kurumunda hem de özel sektörde görev yapabilmektedir.

118. Oyun Tasarımcısı

Oyun tasarımcısı, dijital oyunların tasarımı ve diğer süreçleri ile ilgilenen kişidir. Oyun tasarımcısı; oyunu tasarlar, programlar ve kullanıcı ile buluşmasını sağlar. Aynı zamanda oyun tasarımcısı, oyunların ilgi çekici bir biçimde tasarlanması için de çaba göstermektedir.

119. Tıp Doktoru

Sayısal alan mesleklerinden biri olan tıp doktoru, tıbbi müdahale gerektiren durumların ve hastalıkların hem tanı hem de tedavi sürecini yöneten kişidir. Tıp doktoru, tanı ve tedavi sürecinde tıbbi bilgilerini kullanmaktadır. Gerekli durumlarda hastanın durumunu tedavi sürecinden sonra da takip eden tıp doktoru, acil durum müdahalelerinde de donanımlıdır.

120. Uzman Doktor

Uzman doktor, uzmanlık alanını ilgilendiren hastalıkların tanısını koymakla ve hastanın tedavi sürecini yönetmekle görevli kişidir. Uzman doktor, hastasını gerekli bulduğu durumlarda alanında uzman başka bir hekime yönlendirmektedir. Aynı zamanda cerrahi müdahale gereken durumlarda da cerrahi alanda uzman olan hekimler ile birlikte çalışan uzman doktor, cerrahi işlemden sonraki süreçte de hastasının takibini sürdürmektedir.

121. Anestezi Doktoru

Anestezi doktoru, hastaların ameliyat esnasında anestezi ile ameliyata hazırlanmasını sağlayan ve hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında hastaların hayati fonksiyonlarını takip eden kişidir. Anestezi doktoru, ameliyat sırasında hastayı takip eder ve ameliyatı gerçekleştiren hekim ile koordineli bir biçimde çalışır.

122. Epidemiyoloji Doktoru

Epidemiyoloji doktoru, insanların salgın hastalık riskinden uzak durmasını sağlamaya çalışan tıp doktorudur. Epidemiyoloji doktoru, gerekli olunan durumlarda popülasyon çalışmalarında da görev almaktadır.

123. Üroloji Doktoru

Sayısal alan mesleklerinden biri olan üroloji doktoru; üriner sistemde ve erkek üreme sisteminde gerçekleşen bozuklukların tanı ve tedavi sürecini yöneten hekimdir. Üroloji doktoru, böbrek hastalarıyla da ilgilenmektedir. Aynı zamanda gerekli görülen durumlarda hastaların cerrahi işlemlerini de gerçekleştirmektedir.

124. Ambulans Hekimi

Ambulans hekimi, ambulans ile hastaya ulaştığında hastanın sağlık sorununu belirleyen ve durum değerlendirmesi yaparak ilk müdahaleyi uygulayan tıp doktorudur. MF meslekleri arasında bulunan ambulans hekimi, nakil sürecinde hastanın durumunu sağlık kuruluşuna bildirerek gereken koşulların sağlanmasında görev alır. Sağlık kuruluşuna ulaşıldığında ise hastanede bulunan hekimlere ve sağlık personellerine hastanın durumunu bildirmektedir.

125. İş Yeri Hekimi

İş yeri hekimi; iş kazalarının önüne geçmek için önlemler alan, acil müdahale planını yapan ve gerekli olan malzemeleri belirleyen tıp doktorudur. İş yeri hekimi kurallara uyulmasını ve çalışanlarının güvenliğini sağlayabilmek için hem yönetim ile hem de personeller ile birlikte çalışmaktadır. Bir iş yeri hekimi, işe alınması planlanan kişinin işe uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek için gereken sağlık taramasını da gerçekleştirir.

126. Pratisyen Hekim

Pratisyen hekim; rutin kontrolleri gerçekleştiren, hastaların tanı sürecini başlatarak ön tanı koyan ve bazı durumlarda hastayı alanında uzman bir doktora yönlendiren tıp doktorudur. Tıp Bölümü’nden yeni mezun olmuş kişilere bu unvan verilir. Pratisyen hekim, tüm yaş gruplarında yer alan bireylerle ilgilendiği için hastalıklar hakkında oldukça geniş bir bilgi birikimine sahiptir.

127. Meteoroloji Mühendisi

Meteoroloji mühendisi, atmosferi inceleyerek hava koşulları ile ilgili tahminlerde bulunan kişidir. Meteoroloji mühendisi, bu tahminlerde bulunurken matematiksel modellerden ve bilimsel araştırmalardan yararlanmaktadır. MF meslekleri arasında bulunan meteoroloji mühendisi, şiddetli hava olayları ile ilgili uyarıları ilgili kurumlara da iletmelidir.

128. Enerji Yöneticisi

Enerji yöneticisi, endüstri sektöründe yer alan işletmelerin enerji yönetimi ile ilgilenen kişidir. Enerji yöneticisi; enerji tüketim sistemlerini idare eder ve organizasyonu ile ilgilenir. Eşit ağırlık önü açık meslekler arasında bulunan enerji yöneticisi, tüketim alışkanlıklarının değişmesini sağlayarak tasarruf yapılmasını sağlar ve enerji atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili yeni fikirler üretir.

129. Tapu Kadastro Uzmanı

Tapu kadastro uzmanı; arazilerin, arsaların ve konutların yapılmasının planlandığı alanlarda çalışmalar yürüten kişidir. Tapu kadastro uzmanı; bu alanlarda ölçümler yaparak sınırları, parselleri ve sınır ölçümlerini belirler. Eşit ağırlık mesleklerinden olan tapu kadastro uzmanı, ölçümlerini tamamladıktan sonra kroki ve harita çizimlerini yapar.

Sayısal Mesleklerin Avantajları Nedir?

Sayısal mesleklerin avantajları şunlardır:

 • Devlet kadrolarındaki atama sayıları diğer bölümlere göre genellikle daha fazladır.
 • Eşit ağırlık ve sözel bölümlere göre daha farklı alanlarda iş olanağı sunar.
 • Özellikle sağlık alanındaki sayısal meslekler için iş olanakları daha fazladır.
 • Sayısal mesleklerde alınan maaş genellikle diğer bölümlere göre daha yüksektir.

Sayısal Mesleklerin Zorlukları Nedir?

Sayısal mesleklerin zorlukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sayısal alanda yetenekli olmayanlar açısından zordur.
 • Sürekli teknik ve mekanik alanda uğraşmayı gerektirdiği için sosyal bir iş ortamı sunmaz.
 • Teknolojik ve teknik alandaki gelişmelere ilgi duymayanlar için sayısal mesleklerde çalışmak yorucu olabilir.

Sayısal Mesleklerde Ortalama Emeklilik Yaşı Nedir?

Sayısal mesleklerde emeklilik yaşı genel olarak kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’tır. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan kamu çalışanı erkekler 25 yıl, kadınlar ise 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı kalmadan emekli olurlar.

Sayısal Meslekler için Maaş Ortalaması Nedir?

Sayısal meslekler için maaş aralığı 14.250 TL - 38.000 TL arasında değişir. Sayısal meslekler için alt ve üst maaş aralıkları şu şekildedir:

 • Sayısal mesleklerden mimar için maaş aralığı 14.500 TL - 26.500 TL’dir.
 • Sayısal mesleklerden gıda mühendisi için maaş aralığı 14.500 TL - 25.500 TL’dir.
 • Sayısal mesleklerden matematik öğretmenliği için maaş aralığı 14.250 TL - 19.000 TL’dir.
 • Sayısal mesleklerden bilgisayar mühendisi için maaş aralığı 14.500 TL - 37.000 TL’dir.
 • Sayısal mesleklerden yapay zeka mühendisi için maaş aralığı 15.000 TL - 38.000 TL’dir.

Sayısal mesleklerin maaşı devlet veya özel kurumda çalışmaya bağlı olarak değişir. Genellikle devlet kurumlarında daha yüksek maaş alınır ancak bazı özel kurumlar çalışanlarına devlete göre daha çok maaş verir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?