online-egitimler-bogazici-enstitusu
Akademisyen Nasıl Olunur? Akademisyen Ne İş Yapar?

Akademisyen Nasıl Olunur? Akademisyen Ne İş Yapar?


Akademisyen öğrencilere ders verir, çalıştığı alanla ilgili bilimsel araştırmalar yapar, kongre ve konferanslara katılır. Akademisyen olmak için herhangi bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi almak gerekir.

Akademisyen Nedir?

Akademisyen, üniversite ve benzeri yükseköğrenim kurumlarında öğrencilere eğitim veren, özgün araştırmalar yaparak çalıştığı alana katkıda bulunan öğretim elemanıdır. Akademisyen kelimesi; öğretim görevlisi, doçent ve profesörlere verilen genel bir addır.

Akademisyen, bilim dünyasına katkı sunmak amacıyla araştırmalar yapar, araştırma sonuçlarını bilimsel kaynak gösterme yöntemlerini kullanarak yayımlar ve bu şekilde gelecek araştırmalara öncü olur.

Akademisyenler çalıştıkları bölümdeki öğrencilere müfredat kapsamında ders anlatır, onlara ödev verir, proje yapmalarını isteyip değerlendirir, sınav yapar ve sonuçlarını sisteme girer. Ayrıca çalıştıkları bilimsel alanda kendilerini sürekli güncel tutarlar ve bunun için seminer, kongre, sempozyum gibi etkinliklere katılırlar.

Akademisyen Ne İş Yapar?

Akademisyen; özel ya da devlet üniversitelerinde öğrencilere ders verir, tez ve projelerinde danışmanlık yapar, sınav hazırlar ve sınav sonuçlarını değerlendirir. Bunlar dışında akademisyenin sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinliklerde üniversiteyi temsil etmesi şeklinde bir görevi de vardır.

Akademisyenler, çalıştıkları bölümle ilgili yeni bilimsel araştırmalar yapıp bunların sonuçlarını yayımlamakla da görevlidir. Bunun için literatürü tararlar, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak veri toplarlar, elde ettikleri verileri analiz edip kaynak gösterme metotlarına uyarak yazılı hale getirirler. Hazırladıkları makaleleri, bildirileri vs. akademik dergilerde yayımlarlar.

Benzer şekilde çalışma alanlarıyla ilgili kitap yayımlayabilirler ya da bir kitabın bölümünde yazarlık yapabilirler. Tüm bu çalışmalar, akademisyenin kariyerinde ilerlemesini ve bir üst ünvana ulaşmasına yardımcı olur.

Akademisyen Olma Şartları Nelerdir?

Akademisyen olma şartları aşağıda sıralanmıştır.

 • En az 2.50 not ortalaması ile lisans bölümü mezunu olmak
 • ALES ve YDS gibi sınavlara girerek gereken puanı almak
 • Yüksek lisans için gerekli sözlü ve yazılı mülakatları geçmek
 • Yüksek lisans mezunu olmak

Akademisyenlik öğretim görevliliğinden profesörlüğe kadar akademik hiyerarşinin farklı kademelerini kapsayan bir kavram olduğu için bazı pozisyonlarda doktora eğitimi almak da istenebilir. Ayrıca bazı konumlarda kişiden belirli sayıda bilimsel çalışma yayımlaması, belirli sayıda atıf alması beklenebilir. Bu şartları sağlayan kişiler, ilgili konuma yükselme fırsatı elde eder.

Akademisyen Olmak için Hangi Eğitimler Alınır?

Akademisyen olmak için herhangi bir üniversitede ilgi duyulan bir alan üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi almak gerekir. Yüksek lisans eğitimi alan kişiler araştırma görevlisi pozisyonunda çalışabilir. Fakat yükselmek ve doktor, doçent gibi unvanları almak için doktora eğitimi almak zorunludur. Ayrıca iyi bir akademisyen olmak için kişisel ve mesleki gelişim alanlarında sertifika programlarına veya seminerlere katılmak önemlidir.

Akademisyen olmak için eğitimin yanında deneyim de önemlidir. Bir üst konuma ulaşmak için kişinin önce mevcut konumunda belirli süre (ortalama 3-4 yıl) çalışması gerekir.

Akademisyen Kaç Yıl Okur?

Akademisyen olmak için en az 6 yıl okumak gerekir.

Akademisyen olmak için lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alınır. Yüksek lisans eğitimi 2 sene, doktora eğitimi ise 4 yıl sürer. Bu durumda doktora yapması gereken akademisyenlerin toplam eğitim süresi 10 yıldır.

Doktora eğitimi doçentlik, profesörlük gibi pozisyonlara geçmek için alınırken öğretim görevlisi, araştırma görevlisi için bu şart gerekmez. Öğretim görevlisi olan akademisyenler yüksek lisans mezunu iken araştırma görevlisi olan akademisyenler lisans mezunudur.

Akademisyen Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Akademisyen olmak için ALES ve YDS’den en az 55 puan almak gerekir.

Öte yandan akademisyen olmak için lisans dönemindeki diploma not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Akademisyen Nerelerde Çalışabilir?

Akademisyen özel ve devlet üniversitelerinde çalışabilir. Aynı anda birden fazla üniversitede çalışabilir. Ayrıca kendi alanıyla ilgili meslekleri de yarı zamanlı, freelance olarak vs. icra edebilir.

Örneğin ekonomi alanında çalışan bir akademisyen üniversitede öğrencilere ders verip bir yandan yatırım danışmanlığı yapabilir. Benzer şekilde mühendislik alanında akademisyenlik yapan biri dönemsel projelerde, laboratuvarlarda vs. ek iş yapabilir.

Öte yandan birçok akademisyen, kendi alanıyla ilgili sivil toplum örgütlerinde çalışabilir. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği etkinliklerde konuşmacı olarak çalışabilir, sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesinde ve projelerin uygulanmasında görev alabilir.

Akademisyen Maaşları Ne Kadar?

Akademisyen maaşları 32.000 TL ile 105.400 TL aralığındadır.

Akademisyen maaş aralığı; kişinin hangi akademik ünvana sahip olduğuna, hangi üniversitede çalıştığına (devlet, özel), yaptığı ek derslere göre değişir. Örneğin öğretim görevlileri 32.250 TL, doktor öğretim üyeleri 36.600 TL, doçentler 42.000 TL ve profesörler ise 51.000 TL maaş alır.

Akademisyen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde akademisyen olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkeklerin ise 7200 prim günü sayısını doldurması gerekir. Bu kişiler için emeklilik yaşı kademeli olarak artar ve 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özelde akademisyen olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaktadır. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7200 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamuda akademisyen olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı olmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Devlette akademisyen olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı olmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 günü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Devlette Akademisyen Olmak için Ne Yapılmalıdır?

Devlette akademisyen olmak için en az 2.50 not ortalaması ile lisans bölümü mezunu olmak, ALES ve YDS gibi sınavlara girerek gereken puanı almak, yüksek lisans için gerekli sözlü ve yazılı mülakatları geçmek ve yüksek lisans mezunu olmak gerekir. Devlet üniversitelerinde akademisyenlik yapmak için KPSS puanına gerek duyulmaz.

Yurt Dışında Akademisyen Olmak için Ne Yapılmalıdır?

Yurt dışında akademisyen olmak için yurt dışında geçerli lisans, yüksek lisans ya da doktora diplomasına sahip olmak gerekir. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından yeterli puan almak, gidilecek ülkenin dilini bilmek ve çalışma izni almak gerekir.

Yurt dışında akademisyen olmak için başvurulacak üniversitenin kriterleri de karşılanmalıdır. Akademisyenlerden yerine getirmesi beklenen şartlar, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Ayrıca her ülkenin üniversite eğitim sistemi bir olmadığı gibi akademisyenlikteki sistemi de bir olmayabilir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?