Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-12-04T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Nasıl Akademisyen Olunur? Akademisyen Ne İş Yapar?

Nasıl Akademisyen Olunur? Akademisyen Ne İş Yapar?


Akademisyen üniversite ve benzeri yükseköğrenim kurumlarında öğrencilere eğitim veren, özgün araştırmalar yaparak çalıştığı alana katkıda bulunan çalışandır. Akademisyen öğrencilere ders verir, çalıştığı alanla ilgili bilimsel araştırmalar yapar, kongre ve konferanslara katılır. Akademisyen olmak için herhangi bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi almak gerekir.

Akademisyen Nedir?

Akademisyen, üniversitelerin farklı bölümlerinde ders vermek ve çalıştığı alanla ilgili bilimsel araştırmalar yapıp bulgularını yayımlamakla sorumlu kişidir.

Akademisyenler ders vermenin yanında uzman oldukları alan hakkında araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Bilimsel makale yayımlamak akademisyenlerin öncelikli sorumlulukları arasında yer alır. Akademisyen olmak için üniversitede 4 yıllık lisans bölümü okumak ve yüksek lisans eğitimi için hak kazanmak gerekir.

Akademisyen Olmak için Koşullar Nelerdir?

Akademisyen olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • En az 2.50 not ortalaması ile lisans bölümü mezunu olmak
 • ALES ve YDS gibi sınavlara girerek gereken puanı almak
 • Yüksek lisans için gerekli sözlü ve yazılı mülakatları geçmek
 • Yüksek lisans mezunu olmak

Akademisyen Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

Akademisyen olmak için herhangi bir üniversitede ilgi duyulan bir alan üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi almak gerekir. Yüksek lisans eğitimi alan kişiler araştırma görevlisi pozisyonunda çalışabilir. Fakat yükselmek ve doktor, doçent gibi unvanları almak için doktora eğitimi almak zorunludur. Ayrıca iyi bir akademisyen olmak için kişisel ve mesleki gelişim alanlarında sertifika programlarına veya seminerlere katılmak önemlidir.

Akademisyen Kaç Yıl Okur?

Akademisyen olmak için en az 2 yıl yüksek lisans eğitimi alınmalıdır.

Lisans eğitimi 4 yıl, yüksek lisans eğitimi 2 yıl sürmektedir. Doktor, doçent gibi pozisyonlara geçmek için ise doktora eğitimi alınır. Doktora süreci ortalama 4 yıl sürer. Bunun yanında akademisyenlikte doçentlik, profesörlük gibi pozisyonlara gelmek için gereken süre kadar ilgili pozisyonda çalışmak şarttır.

Kimler Akademisyen Olabilir?

Akademisyen olmak için gerekli kişilik özellikleri şu şekildedir:

 • Araştırmacı olmak
 • Sorgulayıcı olmak
 • Analitik düşünmek
 • Sabırlı olmak
 • Okumayı sevmek
 • Planlı olmak
 • Disiplinli olmak

Kimler Akademisyen Olamaz?

Şu kişiler akademisyen olamaz: 

 • Herhangi bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olmayanlar
 • Lisanstan en az 2.50 not ortalaması ile mezun olmayanlar
 • ALES ve YDS gibi sınavlardan gereken notu almayanlar
 • Yüksek lisans eğitimini tamamlamayanlar

Akademisyen Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Akademisyen olmak için ALES ve YDS’den en az 55 puan almak gerekir.

Öte yandan akademisyen olmak için lisans dönemindeki diploma not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Akademisyen Maaşları Ne Kadar?

Akademisyenin maaşı 17.500 TL ile 26.000 TL aralığındadır.

Akademisyen maaş aralığı, çalışanın tecrübesine ve iş yerine göre değişmektedir. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, dekan, doçent, profesör, dekan yardımcısı ve rektörün kıdemine göre aldığı maaş değişir. Örneğin kıdem yılı 25’ten fazla olan bir öğretim görevlisi 17.500 TL alırken kıdem yılı 25’ten fazla olan bir profesör 26.000 TL maaş alır. Öte yandan akademisyenler için kamu maaşı bazı özel üniversitelere göre daha yüksektir.

Akademisyen Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

Akademisyen olmak için lise mezunu olmak yeterlidir, mezun olunan lise türünün ise bir önemi yoktur.

Akademisyen Staj Süresi ve Koşulları Nedir?

Akademisyenin stajı yoktur bu yüzden koşullarından söz edilemez.

Akademisyen Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Akademisyen olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Sürekli araştırmayı ve üretken olmayı gerektirdiği için okumayı sevmeyenler açısından zordur.
 • Bir üst pozisyona çıkmak için yıllarca çalışmayı gerektirir.
 • Yoğun tempoda çalışmayı gerektirdiği için yorucu bir meslektir.
 • Kamu akademisyenin dezavantajı yeni projeleri uygulamanın uzun sürmesidir.
 • Özelde çalışan akademisyenin zorlukları ise sigorta ve emeklilik koşulları ile çalışma saatlerinin devlete göre daha az gelişmiş olmasıdır.

Akademisyen Nerelerde Çalışabilir?

Akademisyen çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Özel üniversitelerde
 • Devlet üniversitelerinde

Akademisyenin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel akademisyen olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 60 yaşında emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkeklerin ise 7200 prim günü sayısını doldurması gerekir. Bu kişiler için emeklilik yaşı kademeli olarak artar ve 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özel akademisyen olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999'dan sonra işe başladılarsa sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7000 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaktadır. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise sigortalılık süresi önemli olmaksızın 7200 gün prim ödedikleri takdirde 58 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamu akademisyen olarak çalışan erkekler, 8 Eylül 1999 itibarıyla 25 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı olmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan erkekler ise 9000 prim gününü doldurdukları takdirde 60 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Kamu akademisyen olarak çalışan kadınlar, 8 Eylül 1999 itibarıyla 20 yıl prim ödedikleri takdirde yaş koşuluna bağlı olmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu koşulu sağlamayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olurlar. 1 Mayıs 2008 itibarıyla işe başlayan kadınlar ise 9000 günü doldurdukları takdirde 58 yaşında emekli olurlar.

Devlette Akademisyen Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette akademisyen olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Herhangi bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olmak
 • ALES ve YDS’den en az 55 puan almak
 • Yüksek lisans eğitimini tamamlamak

Devlette Akademisyen Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette akademisyen olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Çalışma saatleri düzenlidir.
 • Maaş ödemeleri zamanında yapılır.
 • Sigorta ve emeklilik koşulları özel üniversitelere göre daha gelişmiş düzeydedir.
 • Yıllık izinleri özele kıyasla daha fazladır.

Özelde Akademisyen Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde akademisyen olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin lisans bölümünde okumak
 • ALES ve YDS’den en az 55 puan almak
 • Yüksek lisanstan mezun olmak

Özelde Akademisyen Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde akademisyen olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Akademik alanda yayın ve projeleri fazla olan kişilere ders saatlerini düşürme imkanı sunar.
 • Yeni projelerini uygulamak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
 • Bazı özel üniversitelerin kütüphane, yurt dışı kongrelere katılma gibi imkanları devlet üniversitelerine göre daha fazladır.
 • Seçmeli ders açmak devlete göre daha kolaydır.

Uluslararası Akademisyen Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası akademisyen olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • İleri derecede İngilizce bilmek
 • En az yüksek lisans mezunu olmak
 • Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir üniversitede görev almak
 • Uluslararası alanda yayınlar yapmak, kongrelere katılmak
 • Farklı kültürlere karşı hoşgörülü olmak

Uluslararası Akademisyen Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası akademisyen olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Araştırma konularını daha evrensel ve uluslararası düzeyde seçmeye yardımcı olur.
 • Farklı kültürleri gözlemleme fırsatı sunar.
 • Çalışılan alanın diğer ülkelerde hangi koşullar altında öğretildiğini ve öğrenci profilini görmeyi sağlar.
 • Kültürlerarası bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler için avantajlıdır.

Yurt Dışında Akademisyen Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında akademisyen olabilmek için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • Yüksek lisans diplomasına sahip olmak
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavından istenen puanı almak
 • Diplomanın gidilecek ülkede geçerli olması
 • Gidilecek üniversitenin belirlediği şartları sağlamak

Yurt Dışında Akademisyen Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında akademisyen olmanın avantajları şunlardır:

 • Üzerinde çalışılan alanla ilgili yurt dışında yapılan faaliyetleri görmeyi sağlar.
 • Yabancı dili ilerletmeye katkı sunar.
 • Yeni araştırma konuları bulmayı destekler.
 • Çalışılan alana farklı bakış açılarından yaklaşmaya yardımcı olur.

Akademisyen Nasıl Giyinir?

Akademisyen ve Stajyer Kıyafet Tüzüğü erkeklerin gömlek, pantolon ve kadınların gömlek, bluz, pantolon veya etek giymesi gerektiğini belirtir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?