Nasıl Risk Uzmanı Olunur? Risk Uzmanı Ne İş Yapar?
Meslek Yazıları

Nasıl Risk Uzmanı Olunur? Risk Uzmanı Ne İş Yapar?

Üniversitelerin ilgili lisans bölümünden mezun olup Risk Yönetimi üzerine yüksek lisans yapan kişiler risk uzmanı olur. Özellikle üniversitede Sigortacılık ve Risk Yönetimi ya da Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinden birini okuyan kişiler bu alanda avantajlıdır. 

Ayrıca bu mesleği yapmak için Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri veya Sigortacılık Bölümü de okunabilmektedir. Ancak üniversitelerin iki yıllık ya da dört yıllık eğitim veren iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya işletme fakültesinden mezun olanlar da ilgili yüksek lisans eğitimlerini aldıklarında risk uzmanı olarak çalışabilir. 

Aynı zamanda sigortacılık alanındaki sertifikalı eğitimlere katılan kişiler sektörde daha avantajlı durumdadırlar. Risk uzmanının yaptığı iş türü, çalıştığı kurumun işleyişine göre değişiklik gösterir. Örneğin finans firmasında çalışan bir risk uzmanı finansal risk analizi yapar. Ancak sigorta şirketinde görev yapan bir uzman risk analizi, danışmanlık, prim ve tazminat ücretlerinin hesaplanması ve ödenmesi gibi işlerde aktif bir şekilde çalışır.

Risk Uzmanı Olmak için Koşullar Nelerdir?

Risk uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Risk Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmak
 • Gerekli analiz metotlarına hakim olmak
 • Analitik düşünme becerisine sahip olmak
 • Finans, sigortacılık gibi sayısal alanlara ilgi duymak
 • Araştırma çeşitleriyle ile ilgili bilgi sahibi olmak
 • Matematiksel işlem gerektiren durumlarda başarılı olmak

Risk Uzmanı Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir risk uzmanı olmak için üniversitede şu bölümlerden biri okunması gerekir:

Üniversitelerin iki yıllık ya da dört yıllık eğitim veren iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya işletme fakültesinden mezun olanlar da ilgili alanda yüksek lisans eğitimi alırsa risk uzmanı olarak çalışabilir. Bu eğitim süreçlerini tamamlayan kişiler Risk Yönetimi üzerine de yüksek lisans yapmalıdır. Yüksek lisans başarıyla tamamlandığında risk uzmanı olunur. Ayrıca Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Temel Sigortacılık Eğitimi, Finans Eğitimi gibi sertifika programlarına da katılan kişiler daha avantajlı durumda olur.

Risk Uzmanı Kaç Yıl Okur?

Risk uzmanı olmak için üniversitede en az 6 yıl eğitim alınmalıdır.

Bu süre hem lisans hem de yüksek lisans eğitimine ayrılan zamanı kapsar. Yüksek lisans eğitimi tez veya proje dönemiyle birlikte iki yıl, lisans eğitimi ise en az dört yıl sürer. 

Ayrıca risk yönetimi alanına ilişkin bilgi ve yetkinliğini ilerletmek isteyen kişiler doktora programlarına kayıt olabilir. Doktora eğitimi ise yaklaşık dört yıl sürer.

Kimler Risk Uzmanı Olabilir?

Risk uzmanı olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Detaycı biri olmak
 • Matematik işlemlerinde başarılı olmak
 • Analitik düşünme yetisine sahip olmak
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Analiz ve yorumlama yapabilmek
 • Çözüm odaklı olmak
 • Raporlama ve çözümleme yeteneğine sahip olmak

Kimler Risk Uzmanı Olamaz?

Şu kişiler risk uzmanı olamaz:

 • Risk Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmayanlar
 • Gerekli analiz yöntemlerine hakim olmayanlar
 • Analitik düşünme becerisi zayıf olanlar
 • Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmayanlar

Risk Uzmanı Olmak için Kaç Puan Gerekir?

Sigortacı olmak için Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) eşit ağırlık puan türüne ait Sigortacılık ve Risk Yönetimi taban puanı 214,20540 olarak belirlenmiştir.

AYT’de eşit ağırlık puan türünden hesaplanan Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik taban puanı 227,39298, Bankacılık ve Sigortacılık taban puanı 213,69878, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri taban puanı 208,00105, Sigortacılık taban puanı ise 235,47901’dir. 

TYT sonucuna göre hesaplanan 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık taban puanı ise 170,03164’tür. Ancak 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık mezunu olan kişiler Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek 4 yıllık lisans eğitimi alabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan kişilerin Risk Yönetimi alanında yüksek lisans yapması gerekmektedir.

Yüksek lisans için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) girmesi gerekir. Fakat her üniversite YDS puanına sahip olmayı zorunlu tutmamıştır. Ancak yüksek lisans yapmak için 55 puan barajını geçmek zorunludur.

Risk Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Risk uzmanının maaşı 32.500 TL ile 65.000 TL aralığındadır.

Risk uzmanı maaş aralığı, kişinin yetkinliğine ve görev yaptığı kurumun yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir yıl deneyimli risk uzmanı yaklaşık 32.500 TL, iki yıl deneyimli bir risk uzmanı ortalama 37.500 TL, üç yıl deneyimli risk uzmanı yaklaşık 42.500 TL ile 65.000 TL arasında maaş almaktadır.

Risk Uzmanı Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

Risk uzmanı olmak için kişinin mezun olduğu lise türünün önemi yoktur, lise mezunu olmak yeterlidir.

Risk Uzmanı Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Risk uzmanı olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Pozisyonun eğitim süresi oldukça uzundur.
 • Daima matematik ve analiz işlemleri yapmak gerekir.
 • Analitik düşünme becerisi zayıf olanlar zorluk yaşayabilir.
 • Devlette kadro atamaları oldukça azdır.
 • Çalışma saatleri düzensiz olabilir.

Risk Uzmanı Nerelerde Çalışabilir?

Risk uzmanı çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kamu kurumları
 • Yatırım firmaları
 • Finans şirketleri
 • Sigorta ve emeklilik şirketleri
 • Yatırım danışmanlık şirketleri
 • Lojistik firmaları
 • Bankalar

Risk Uzmanının Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde risk uzmanı pozisyonunda 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan erkekler, 7000 gün prim ödeme şartını sağladıklarında 60 yaşında emekli olurlar. Bu gruptaki kişiler için sigortalılık süresine bakılmaz. 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla çalışmaya başlayan erkekler için 7200 prim günü sayısını doldurduklarında emeklilik yaşı 60 yaşından başlayıp 65'e kadar devam eder.

Özel sektörde risk uzmanı pozisyonunda 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan kadınlar, 7000 gün prim ödeme şartını sağladıklarında 58 yaşında emekli olurlar. Bu kategorideki kadınlar için sigortalılık süresi önemli değildir. 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla çalışmaya başlayan kadınlar için ise emeklilik yaşı 7200 prim günü sayısını doldurdukları sürece 58’dir.

Kamuda risk uzmanı pozisyonunda 8 Eylül 1999 itibarıyla çalışmaya başlayan erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl prim ödediklerinde yaş kriterine bağlı kalmadan istedikleri zaman emekli olurlar. Bu şarta uymayanlar ise gereken prim süresi ve yaşa göre emekli olur. 

Kamuda 1 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla işe başlayanlar ise 9000 prim gününü doldurduklarında erkeklerde 60 yaşında, kadınlarda ise 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Devlette Risk Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette risk uzmanı olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Risk Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmak
 • KPSS’den atama için geçerli bir puan almak
 • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemek
 • Kasten işlenmiş olan suçlardan dolayı 1 yıl ya da daha fazla ceza almamış olmak

Devlette Risk Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette risk uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Çalışma saatleri düzenlidir.
 • Yıllık izin günleri özele göre daha fazladır.
 • Fazladan mesai yapma durumu nadiren gerçekleşir.
 • Ortalama kazançlar yüksektir.
 • Maaş ödemeleri düzenli şekilde yapılır.

Özelde Risk Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde risk uzmanı olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Risk Yönetimi üzerine yüksek lisans yapmak
 • Gerekli analiz yöntemlerine hakim olmak
 • Sektörde yetkinlik sahibi olmak
 • Araştırma teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak

Özelde Risk Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde risk uzmanı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Çalışma alanları geniştir
 • Devlete nazaran daha geniş pozisyonlar bulunur
 • Kıdem kolay bir şekilde kazanılır
 • İşe başlamak için sınava girme şartı aranmaz.

Uluslararası Risk Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Uluslararası risk uzmanı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firmada çalışmak
 • Uluslararası risk yöntem ve metotlarına hakim olmak
 • İyi bir öz geçmişe sahip olmak
 • İngilizce bilmek

Uluslararası Risk Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Uluslararası risk uzmanı olmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yerel sektör için etkin bir referans sağlar.
 • Döviz cinsinden kazanç elde edilebilir.
 • İyi bir öz geçmiş oluşturmayı sağlar.
 • Uluslararası iş süreçleri öğrenilir.

Yurt Dışında Risk Uzmanı Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında risk uzmanı olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Yurt dışında çalışmak için istenen şartları yerine getirmek
 • Yurt dışında çalışma iznine sahip olmak
 • Gidilecek ülkenin yerel dilini bilmek
 • Yurt dışında geçerli bir diplomaya sahip olmak

Yurt Dışında Risk Uzmanı Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında risk uzmanı olmanın avantajları şunlardır:

 • Döviz cinsinden kazanç sağlanır.
 • Yerel sektör için iyi bir referans sağlar.
 • Gelişmiş risk analiz ve risk ölçme metotları öğrenilir.
 • Kişinin mesleki yetkinliğinin geliştirmesine katkı sunar.

Risk Uzmanı Nasıl Giyinir?

Risk Uzmanı Kıyafet Tüzüğü erkeklerin gömlek, pantolon ve kadınların gömlek, bluz, pantolon ve etek giymesi gerektiğini belirtir. Öte yandan kıyafet düzeni kişinin çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat