online-egitimler-bogazici-enstitusu
Eşit Ağırlık Meslekleri

Eşit Ağırlık Meslekleri


Eşit ağırlık meslekleri üniversiteye giriş sınavında Türkçe, matematik ve sosyal bilimler derslerinin ağırlıklı olduğu soruları çözerek eşit ağırlık bölümlerini okuyan ve bu bölümlerden mezun olanların yaptığı mesleklerdir. Eşit ağırlık meslekleri, geniş iş olanaklarına sahip olduğu için avantajlıdır. Eşit ağırlık mesleklerini icra etmek için önce TYT’ye girilmeli, ardından AYT’de Edebiyat, Matematik, Sosyal Bilimler ağırlıklı soruların sorulduğu eşit ağırlık sınavına girilmelidir. Sınavda gereken puanı alan öğrenciler üniversitede eşit ağırlık bölümü okuduktan sonra eşit ağırlık mesleklerinden birini icra edebilir.

Eşit Ağırlık Meslekleri Nelerdir?

Eşit ağırlık meslekleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Sınıf öğretmeni
 2. Beden eğitimi öğretmeni
 3. Felsefe öğretmeni
 4. Psikoloji öğretmeni
 5. Mantık öğretmeni
 6. Aile danışmanı
 7. Arkeolog
 8. Antropolog
 9. Avrupa Birliği proje geliştirme uzmanı
 10. Bankacı
 11. Sigortacı
 12. Finans danışmanı
 13. Bilim tarihi uzmanı
 14. Bilgi ve belge yöneticisi
 15. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uzmanı
 16. Çocuk gelişimi uzmanı
 17. Gemi ve deniz işletmeni
 18. Ekonomist
 19. Ekonometrist
 20. Ekonomi ve finans uzmanı
 21. Alakart garson
 22. Finans koordinatörü
 23. Felsefe grubu öğretmeni
 24. Gayrimenkul geliştirme yöneticisi
 25. Grafik tasarımcı
 26. Girişimci
 27. Gümrük işletme memuru
 28. Havacılık yöneticisi
 29. Avukat
 30. İktisat öğretmeni
 31. İslam iktisadı ve finans uzmanı
 32. İnsan kaynakları müdürü
 33. İnsan kaynakları uzmanı
 34. İşletme müdürü
 35. İşletme-ekonomi uzmanı
 36. Kamu yönetimi uzmanı
 37. Konaklama ve turizm işletmecisi
 38. Konaklama işletmecisi
 39. Kuyum ve mücevher tasarımcısı
 40. Küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı
 41. Kültür varlıklarını koruma-onarım uzmanı
 42. Lojistik müdürü
 43. Lojistik yöneticisi
 44. Lojistik ve taşımacılık uzmanı
 45. Mali danışman
 46. Moda ve tekstil tasarımcısı
 47. Moda editörü
 48. Muhasebe elemanı
 49. Muhasebe ve finans müdürü
 50. Müzeci
 51. Otel yöneticisi
 52. Organik tarım işletmecisi
 53. Pazarlama müdürü
 54. Satış-pazarlama uzmanı
 55. Psikolog
 56. Rehber öğretmen
 57. Psikolojik danışman
 58. Restorasyon teknikeri
 59. Restorasyon ve konservasyon uzmanı
 60. Teknik öğretmen
 61. Sağlık yöneticisi
 62. Sermaye piyasası uzmanı
 63. Seyahat işletmecisi
 64. Sigortacılık ve aktüerya bilimleri uzmanı
 65. Sigorta ve risk yönetimi uzmanı
 66. Sosyal güvenlik uzmanı
 67. Sosyal hizmet uzmanı
 68. Uluslararası ilişkiler uzmanı
 69. Sosyolog
 70. Spor eğitmeni
 71. Sevkiyat müdürü
 72. Takı tasarımcısı
 73. Tarım ekonomisti
 74. Tekstil tasarımcısı
 75. Turizm ve otel işletmecisi
 76. Uluslararası finans uzmanı
 77. Uluslararası eğitim programları uzmanı
 78. Kaymakam
 79. Vali
 80. Yiyecek ve içecek işletmecisi
 81. Yönetim bilişim sistemleri uzmanı
 82. Backoffice müdürü
 83. Arşiv uzmanı
 84. Ağır vasıta şoförü

1. Sınıf Öğretmeni

Sınıf öğretmeni, ilkokul çağındaki öğrencilerin okuma yazma öğrenmesini ve matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler dersleri hakkında bilgi edinmesini sağlayan eğitimcidir. En iyi eşit ağırlık meslekleri arasında bulunan ve hem özel hem de devlet okulunda çalışma şansı olan sınıf öğretmeni, gerekli olan durumlarda rehberlik servisini ve velileri öğrenci hakkında bilgilendirir.

2. Beden Eğitimi Öğretmeni

Beden eğitimi öğretmeni, öğrencileri için fiziksel aktiviteleri destekleyici etkinlikler düzenleyen eğitimcidir. Beden eğitimi öğretmeni, temel motor becerilerini geliştirici aktivitelerin yapılmasını sağlar ve öğrencilerin grup çalışmasına yatkınlık kazanmasında rol oynar. Aynı zamanda egzersiz yapma ile hareket etmenin temellerini ve önemini açıklayarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunur.

3. Felsefe Öğretmeni

Felsefe öğretmeni; müfredata uygun olarak öğrencilerine mantık, felsefe ve sosyoloji dersleri hakkında bilinmesi gerekenleri sunan eğitimcidir. EA mesleklerinden olan felsefe öğretmeni, öğrencilerinin eleştirel ve bağımsız düşünce becerisi kazanmalarını destekler. Felsefe öğretmeni, gerektiği takdirde öğrencilerine danışmanlık yapar.

4. Psikoloji Öğretmeni

Psikoloji öğretmeni, müfredata uygun olarak öğrencilerine psikoloji hakkında eğitim veren eğitimcidir. En iyi eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan psikoloji öğretmeni, görev yaptığı eğitim kurumunda psikoloji alanında çeşitli eğitimler de düzenler.

5. Mantık Öğretmeni

Mantık öğretmeni, görev yaptığı eğitim kurumunda mantık ve felsefe dersleri alanında eğitim veren eğitimcidir. Mantık öğretmeni, felsefe ve psikoloji alanında etkinlikler düzenler ve öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirir.

6. Aile Danışmanı

Aile danışmanı, yaşanan sorunları çözme amacıyla aile bireyleri ile bir araya gelerek bu süreci yöneten kişidir. Aile danışmanı; bu sorunları tartışır, inceler ve aile bireylerine destek olur. TM meslekleri arasında bulunan aile danışmanı, aile bireyleri hakkında bilgi toplar ve gereken durumlarda danışanlarını bir uzmana yönlendirir.

7. Arkeolog

Arkeolog, eski uygarlıklardan kalan yapıları ve kalıntıları inceleyerek tarih alanında bilgi toplamayı amaçlayan kişidir. Arkeolog, arkeolojik kazılar gerçekleştirir ve kazı sürecinde görev alan personeli yönlendirir. Aynı zamanda arkeolog, kazı yardımıyla ortaya çıkarılan bu yapı ve kalıntıları inceledikten sonra gereken değerlendirmeleri yaparak raporlar oluşturur.

8. Antropolog

Antropolog; hem geçmiş çağlarda hem de günümüzde yaşayan insanların yapısını, özelliklerini, dillerini, yaşam şartlarını, geleneklerini ve ortaya koydukları eserleri inceleyen bilim insanıdır. EA meslekleri arasında olan antropolog, yeni fikirleri ve teknolojileri yakından takip etmektedir.

9. Avrupa Birliği Proje Geliştirme Uzmanı

Avrupa Birliği proje geliştirme uzmanı, görev aldığı projeyi uygun görülen zaman aralığında ve belirlenen bütçe kapsamında oluşturmakla görevli kişidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği proje geliştirme uzmanı, projede görev alan diğer personelleri yakından takip etmelidir. Avrupa Birliği proje geliştirme uzmanı hem özel kurumlarda hem de kamu kurumlarında görev yapabilir.

10. Bankacı

Bankacı; müşterilerin işlemlerini gerçekleştirmeye yardımcı olan, sorularını cevaplayan ve çeşitli banka işlerine yardımcı olan kişiye verilen mesleki unvandır. Bankacı, bankanın prosedürlerine uymalı ve müşteriler için gerçekleştirdiği işlemleri kayıt altına almalıdır. Bir bankacı, banka ve müşteri gizliliğine saygı göstermelidir.

11. Sigortacı

Sigortacı; sigortacılık alanında tazminat, danışmanlık ve prim işlemlerini gerçekleştirerek bu süreçlerin takibini yürüten kişidir. Sigortacı, müşterinin ihtiyacına yönelik sigorta türünü belirlemeli ve müşterinin sigorta hizmetinden yararlanması için çalışmalar yürütmelidir. Müşterilerin kayıp yaşadığı durumlarda tazminat işlemlerini planlayan ve inceleyen sigortacı, hasar evraklarının takibini de sağlamalıdır.

12. Finans Danışmanı

Finans danışmanı, bireylerin ve kurumların finans alanında bilgi sahibi olmasını sağlayarak onlara destek veren kişidir. Finans danışmanı, tüm finansal hareketleri planlar ve finans piyasalarının geleceği hakkında raporlar oluşturur. Finans danışmanı, hayat sigortası ve bireysel emeklilik konularında da danışmanlık hizmeti verir.

13. Bilim Tarihi Uzmanı

Bilim tarihi uzmanı, bir alanın gelişiminde dönüm noktası sayılan bir olayı ya da olguyu yeni bir sisteme uygun olarak düzenleyen kişidir. TM meslekleri arasında yer alan bilim tarihi uzmanı, üniversitelerde ve bilime odaklanan her kurumda görev yapabilir.

14. Bilgi ve Belge Yöneticisi

Bilgi ve belge yöneticisi; çeşitli bilgiler ile belgelerin düzenleme ve sınıflandırma sürecini yöneten kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında bulunan bilgi ve belge yöneticisi; arşiv, kütüphane, müze ve bilgi merkezi gibi pek çok kuruluşta görev yapma şansına sahiptir.

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uzmanı, ekonomi ve endüstri alanında toplanan verileri analiz ederek kazanç sağlama amaçlı çalışmalar yapan kişidir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri uzmanı, önceki veri analizlerini dikkate alarak yaşanan olumsuz durumların tekrar yaşanmaması için gereken önlemleri alır.

16. Çocuk Gelişimi Uzmanı

Çocuk gelişimi uzmanı, 0-12 yaş aralığında bulunan çocukların gelişimlerini takip ederek çocukları ve aileleri yönlendiren kişidir. Çocuk gelişimi uzmanı, çocukların eğitim hayatıyla da ilgilenir ve onların başarılı olmalarını sağlamak için çalışmalar yürütür.

17. Gemi ve Deniz İşletmeni

Gemi ve deniz işletmeni, denizcilik ve deniz endüstrisi alanında gerçekleştirilen çalışmaların yönetiminden sorumlu olan kişidir. EA mesleklerinden olan gemi ve deniz işletmeni; limanlar, lojistik firmaları, gemi yapım şirketleri ve deniz taşımacılığı firmaları gibi pek çok alanda görev yapabilir.

18. Ekonomist

Ekonomist; sağlık, eğitim ve kalkınma gibi pek çok alanda yönetimin planlanmasına yardımcı olan ve verilmesi gereken kararlar konusunda fikirlerini belirten kişidir. Ekonomist, matematik ve istatistik alanlarından faydalanarak çeşitli araştırmalar yapar ve verileri analiz eder. En iyi eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan ekonomist; hükümetin, işletmelerin ve bireylerin ekonomi konusunda bilgi edinmesini de sağlar.

19. Ekonometrist

Ekonometrist; ekonomiyi tahmin etme amacıyla oluşturulan ekonomik modellerin tasarım, geliştirme ve değerlendirme süreçlerinden sorumlu kişidir. Ekonometrist, istatistik ve matematik alanından faydalanarak ekonomiyi etkilemesi mümkün olan durumları tahmin eder. Ekonomi alanında toplanan verileri analiz eden ve yorumlayan ekonometrist, ekonomik alanda karşılaşılan sorunların çözümü için de planlar yapar.

20. Ekonomi ve Finans Uzmanı

Ekonomi ve finans uzmanı, görevini sürdürdüğü şirketin mali işlerini yöneten kişiye verilen mesleki unvandır. Eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan ekonomi ve finans uzmanı; düzenli ve anlık mali raporlar hazırlar, finans analizi yapar, faturalandırma işlemini takip eder ve genel bütçe takibini sağlar.

21. Alakart Garson

Alakart garson, görev yaptığı işletmede müşterilerin menüden seçerek sipariş verdiği yemeklerin ve içeceklerin servisi ile ilgilenen görevli kişidir. Alakart garson, müşterilerin menüden yararlanarak istedikleri yemekleri ve içecekleri işletmenin mutfağına iletir ve sipariş hazırlandıktan sonra müşterilere götürür. Alakart garson, servisi gerçekleştirmeden önce ortamın temizliğinden emin olmalıdır ve hijyen konusunda titiz davranmalıdır.

22. Finans Koordinatörü

Finans koordinatörü, görev yaptığı şirketin gelir ve giderlerini yönetmekle sorumlu kişiye verilen mesleki unvandır. Finans koordinatörü, yatırımın arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürür. Bütçe planları hazırlayan ve finansal projeleri yöneten finans koordinatörü, en iyi eşit ağırlık meslekleri arasında yer almaktadır.

23. Felsefe Grubu Öğretmeni

Felsefe grubu öğretmeni; görev yaptığı eğitim kurumunda felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alanlarında bilinmesi gerekenleri öğrencilerine sunan eğitimcidir. Felsefe grubu öğretmeni, eğitim içeriğini müfredata uygun bir biçimde planlamalı ve öğrencinin derse aktif olarak katılım sağlaması için ders içi etkinlikler düzenlemelidir.

24. Gayrimenkul Geliştirme Yöneticisi

Gayrimenkul geliştirme yöneticisi, görev aldığı projenin arsa tespit sürecinden itibaren gerçekleşen tüm süreçlerini yöneten kişidir. Gayrimenkul geliştirme yöneticisi; tarihsel yapıların incelenmesinde, kentsel dönüşüm projelerinin yönetilmesinde ve mülk müzakereleri için gereken belgelerin hazırlanmasında görev alır. Aynı zamanda gayrimenkul piyasasını da yakından takip eder ve bu alanda incelemeler yapar.

25. Grafik Tasarımcı

Grafik tasarımcı; afiş, web sitesi, reklam, dergi, kitap, dijital oyun, ambalaj gibi çeşitli ürün ve hizmetlerin tasarımını yapan kişidir. Grafik tasarımcı, tasarımını verilmek istenilen fikre uygun olarak yapmaktadır. Müşterilerinin beklentilerini ön planda tutan grafik tasarımcı, istenilen durumlarda tasarımı düzenler ve son teslim tarihine uygun olarak teslim eder.

26. Girişimci

Girişimci; kendisi ya da şirketi için ürün, hizmet veya marka oluşturarak kâr elde eden kişidir. Yüksek maaşlı eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan girişimci, potansiyel yatırımcılar ile görüşmeli ve yatırımları doğru değerlendirmelidir.

27. Gümrük İşletme Memuru

Gümrük işletme memuru, ülke sınırlarında ve havaalanlarında bulunan gümrük kapılarında görevini sürdürerek mal giriş ve çıkışlarının takibini gerçekleştiren kişidir. Gümrük işletme memuru, giriş ve çıkışlardan geçemeyen malları muhafaza etmekle de görevlidir.

28. Havacılık Yöneticisi

Havacılık yöneticisi; havacılık sektörüyle ilgilenen kurumların pazarlama, muhasebe ve finans gibi etkinliklerinin yönetimini sağlayan kişidir. Havacılık yöneticisi, havaalanı güvenlik uzmanı olma şansına da sahiptir.

29. Avukat

Avukat, yargı karşısında hem tüzel hem de gerçek bireylerin hakkını savunan ve hukuk alanında bireylere yol gösteren kişidir. Yüksek maaşlı eşit ağırlık mesleklerinden olan avukat, hukuki olayların ve anlaşmazlıkların yasalara uygun olarak çözülmesi için şahısları temsil etmektedir. Avukat; temyiz, itiraz ve karar tashihi gibi hukuki işlemleri de yönetir.

30. İktisat Öğretmeni

İktisat öğretmeni; öğrencilerine ekonomi, üretim, tüketim, ekonomi piyasasının gelişimi ve süreçleri alanında bilinmesi gerekenleri anlatan eğitimcidir. İktisat öğretmeni, öğrencilerin analitik düşünmesini sağlayarak onların hem sözel hem de sayısal alanda gelişmesini desteklemektedir. TM meslekleri arasında yer alan iktisat öğretmeni, öğrencilerinin grafik okumayı öğrenmesini de sağlamaktadır.

31. İslam İktisadı ve Finans Uzmanı

İslam iktisadı ve finans uzmanı, İslam ekonomisi ve ekonomiyle ilgili verileri kullanarak yaşanan problemleri çözmeye odaklanan kişidir. İslam iktisadı ve finans uzmanı, analiz etme ve eleştiri yapma becerisine sahip olmalıdır.

32. İnsan Kaynakları Müdürü

İnsan kaynakları müdürü, görev yaptığı kurumun personel alım aşamasında denetim yapan ve işe alınan personelin eğitim sürecini yöneten kişidir. İnsan kaynakları müdürü, görev yapan personelin dilek ve şikayetlerini dikkate alır ve daha verimli bir çalışma ortamının oluşmasını sağlar. EA mesleklerinden olan insan kaynakları müdürü, iş tanımına uygun davranmayan personellerin işten çıkarılma işlemlerini de yürütmektedir.

33. İnsan Kaynakları Uzmanı

İnsan kaynakları uzmanı, görev yaptığı kurumun insan kaynakları bölümünde uzman unvanı ile çalışan ve işe alım ya da işten çıkarma süreçlerini yöneten kişidir. İnsan kaynakları uzmanı, görev yapan diğer personellere gereken eğitimleri verir ve motivasyonlarının artması için çeşitli etkinlikler düzenler.

 

 

34. İşletme Müdürü

İşletme müdürü, görevini sürdürdüğü işletmenin faaliyetlerinin sorunsuz ve organize bir biçimde tamamlanmasından sorumlu olan kişidir. İşletme müdürü; iş stratejileri geliştirir, performans değerlendirmesi yapar, personellerin görev dağılımını planlar ve yapılan sözleşmeleri yürütür.

35. İşletme-Ekonomi Uzmanı

İşletme-ekonomi uzmanı; görev yaptığı işletmenin üretim, finans ve pazarlama gibi süreçlerinden sorumlu olan kişidir. İşletme-ekonomi uzmanı, bu süreçleri planlarken çeşitli veri toplama yöntemleri kullanır ve işletmenin kalkınmasını amaçlar.

36. Kamu Yönetimi Uzmanı

Kamu yönetimi uzmanı, yönetimsel ve siyasal konular hakkında yapılan çalışmalar ile ilgilenen kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan kamu yönetimi uzmanı, siyasal analizler gerçekleştirir ve toplum-devlet ilişkisini inceleyerek bu alanda araştırmalar yapar.

37. Konaklama ve Turizm İşletmecisi

Konaklama ve turizm işletmecisi, turizm ve konaklama işletmelerinin verimliliğini arttırmak için yapılan çalışmalarda görev yapan kişiye verilen mesleki unvandır. Konaklama ve turizm işletmecisi; tatil köylerinde, otellerde ve restoranlarda çalışma şansına sahiptir.

38. Konaklama İşletmecisi

Konaklama işletmecisi, konaklama sektöründe yer alan işletmelerin planlı ve sağlıklı işlemesi için çalışmalar yürüten kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan konaklama işletmecisi, yönetim becerisine sahip olmalıdır.

39. Kuyum ve Mücevher Tasarımcısı

Kuyum ve mücevher tasarımcısı, takı tasarımı ve kuyumculuk sektöründe görev yapan kişiye verilen mesleki unvandır. Kuyum ve mücevher tasarımcısı, iç ve dış ticarette görev yapabilmesi sebebiyle eşit ağırlık önü açık meslekler arasında yer alır.

40. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı; ülkeler arasında ekonomik, kültürel, politik ve sosyal bağlantıları inceleyen kişidir. Küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı; reklam ajanslarında, uluslararası ticaret yapan şirketlerde ve danışmanlık firmalarında görev yapabilir.

41. Kültür Varlıklarını Koruma-Onarım Uzmanı

Kültür varlıklarını koruma-onarım uzmanı, kültürel varlıkların korunması ve onarımıyla ilgili araştırmalar sürdüren kişidir. Kültür varlıklarını koruma-onarım uzmanı, sahada araştırma yapabilir ve yaptığı araştırmaların raporlarını ilgili kurumlarla paylaşır.

42. Lojistik Müdürü

Lojistik müdürü, görev yaptığı firmanın tüm lojistik süreçlerinde sorumluluk sahibi olan kişidir. Lojistik müdürü; satın alma planı yapar, depolama ile ilgilenir ve dağıtım sürecini denetler. Tedarikçi ve müşteri ile sürekli iletişim halinde olan lojistik müdürü, firmanın verimliliğinin artması için çaba gösterir.

43. Lojistik Yöneticisi

Lojistik yöneticisi; görev yaptığı şirketin satın alma, depolama ve planlama sorumluluğuna sahip olan kişiye verilen mesleki unvandır. Lojistik yöneticisi, bu süreçlerin işleyişinde insan ve çevre sağlığını riske atmamak için gereken önlemleri almalıdır.

44. Lojistik ve Taşımacılık Uzmanı

Lojistik ve taşımacılık uzmanı, görevini sürdürdüğü firmanın taşımacılık sürecinden sorumlu olan kişidir. Lojistik ve taşımacılık uzmanı; depo faaliyetlerini planlar, tedarikçiler ile görüşür ve nakliye şirketleri ile gereken anlaşmaları yapar.

45. Mali Danışman

Mali danışman, çalışanların mali alanda yaşadığı problemlerle ilgilenerek hem çalışanları hem de yakınlarını mali prosedürler hakkında bilgilendiren kişidir. Mali danışman, finansal stratejiler geliştirir ve bu stratejileri takip eder. Mali pazarda yaşanan yenilikleri takip etmekle sorumlu olan mali danışman, müşterilerini bu alanda bilgilendirir.

46. Moda ve Tekstil Tasarımcısı

Moda ve tekstil tasarımcısı; modanın gelişimini takip ederek estetik ve kullanışlı ürün tasarımları yapan kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan moda ve tekstil tasarımcısı, marka yönetimi ile de ilgilenmektedir.

47. Moda Editörü

Moda editörü; web sitesi, gazete, dergi ve televizyon programlarının moda bölümü için çeşitli içerikler oluşturan ve oluşturulan içeriklerin denetimini sağlayan kişidir. Moda editörü, moda alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip etmeli ve markalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

48. Muhasebe Elemanı

Muhasebe elemanı, görev aldığı işletmenin hizmet ve üretim sürecinde yapılan mali hareketleri kaydetmekle sorumlu olan kişidir. Muhasebe elemanı, şirketin gelir ve giderlerini takip eder ve vergi ödemelerinin planlamasını yaparak ödemeleri gerçekleştirir.

49. Muhasebe ve Finans Müdürü

Muhasebe ve finans müdürü, görevini sürdürdüğü kurumun muhasebe ve finans departmanlarında yöneticilik yapan kişidir. EA meslekleri arasında bulunan muhasebe ve finans müdürü, firma ödemelerinin düzenli takibini sağlar ve muhasebe kayıtlarının tutulması ile ilgilenir.

 

 

50. Müzeci

Müzeci, devlete bağlı ya da özel müzelerde eserlerin sergilenmesinden ve korunmasından sorumlu olan kişiye verilen mesleki unvandır. Müzeci, sanat galerisinde de görev yapabilme şansına sahiptir.

51. Otel Yöneticisi

Otel yöneticisi; otelin konaklama, bilanço değerlendirmesi gibi süreçlerini yöneten kişidir. Otel yöneticisi, otel içerisinde yapılan etkinlikleri denetlemeli ve gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır.

52. Organik Tarım İşletmecisi

Organik tarım işletmecisi, tarım alanlarının verimliliğinin arttırılması ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yürüten kişidir. Organik tarım işletmecisi, tarım sektöründe yer alan tüm devlete bağlı ve özel kurumlarda görev yapabilme şansına sahiptir.

53. Pazarlama Müdürü

Pazarlama müdürü, bir kurumun pazarlama faaliyetlerini yönetme ve denetleme sorumluluğuna sahip olan kişidir. Pazarlama müdürü; satış hedeflerini belirler, satın alma süreçlerini planlar ve markanın geliştirilmesi için çalışmalar yürütür.

54. Satış-Pazarlama Uzmanı

Satış-pazarlama uzmanı, müşteri kazanma amacıyla bir markanın ya da şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtan projeler hazırlayan ve bu alanda çalışmalar yürüten kişidir. Satış-pazarlama uzmanı, ürün ve pazar araştırması yaparak araştırma bulgularını kayıt altına almalıdır.

 

 

55. Psikolog

Psikolog, danışan kişiyi ya da grubu dinleyerek davranışlarını inceleyen ve bu kişilerin yaşadığı psikolojik problemlerin çözülmesinde aktif görev alan kişiye verilen mesleki unvandır. Psikolog, çeşitli testler uygulayarak psikolojik değerlendirmeler yapar. En iyi eşit ağırlık mesleklerinden olan psikolog; klinik, hastane, adliye, okul ve cezaevi gibi pek çok kurumda görev yapabilir.

56. Rehber Öğretmen

Rehber öğretmen, öğrencilerinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla görev yapan eğitimcidir. Yüksek maaşlı eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan rehber öğretmen, yıllık rehberlik planı yaparak ders saatlerinde rehberlik derslerine girer. Aynı zamanda rehber öğretmen, öğrencilerin ilerlemelerini kayıt altına alır ve yaşadıkları psikolojik problemleri çözmelerine yardımcı olur.

57. Psikolojik Danışman

Psikolojik danışman, ihtiyaç duyan bireylere veya gruplara ruh sağlığı alanında profesyonel danışmanlık hizmeti sunan kişidir. Psikolojik danışman, çeşitli testlerden faydalanarak danışanı hakkında değerlendirme yapar ve tedavi sürecini planlar, gerekli psikolojik danışmanlık tekniklerini kullanarak danışanın problemini çözmesine yardımcı olur.

 

 

58. Restorasyon Teknikeri

Restorasyon teknikeri, kültürel ve tarihi yapıların hem restorasyon hem de korunma sürecinde mimar ve mühendislerle birlikte görev yapan kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında bulunan restorasyon teknikeri, yapının bulunduğu çevrenin güvenliği ile de ilgilenerek çalışma ortamının düzenli olmasını sağlar.

59. Restorasyon ve Konservasyon Uzmanı

Restorasyon ve konservasyon uzmanı, tarihi eserlerin ve yapıların korunması ile onarımında görev alan kişidir. Aynı zamanda restorasyon ve konservasyon uzmanı, tarihi eser ve yapılar hakkında bilimsel çalışmalar yürütür.

60. Teknik öğretmen

Teknik öğretmen, meslek liselerinde öğrencilerine makine, motor gibi teknik bölüm dersleri hakkında bilinmesi gerekenleri sunan eğitimcidir. Eşit ağırlık mesleklerinden olan teknik öğretmen, ders içeriklerini uygulamaları tekniklerle planlamalı ve eğitimi daha verimli kılmalıdır.

61. Sağlık Yöneticisi

Sağlık yöneticisi, sağlık sektöründe bulunan kurumların yönetiminden ve etkinliklerinden sorumlu olan kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan sağlık yöneticisi, sağlık kurumlarının personel alım ve ekipman tedarik sürecini planlayarak bu süreçlerin denetimini gerçekleştirir.

62. Sermaye Piyasası Uzmanı

Sermaye piyasası uzmanı, ekonomiyi takip ederek bu alanda araştırmalar yapar ve raporlar hazırlar. Sermaye piyasası uzmanı, ekonomi sektörünün gelişmesine katkı sağlamakla sorumludur. Sermaye piyasası uzmanı; yatırım şirketleri, finans şirketleri ve bankalar gibi pek çok kuruluşta görev yapma şansına sahiptir.

63. Seyahat İşletmecisi

Seyahat işletmecisi, turizm etkinliğinin olduğu kurumlarda yiyecek-içecek yönetiminden sorumlu olan kişidir. Seyahat işletmecisi, konaklama ve ulaşım alanlarında da aktif rol almaktadır.

64. Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Uzmanı

Sigortacılık ve aktüerya bilimleri uzmanı, görev yaptığı kurumda yer alan finans ve yatırım departmanlarının yönetiminden ve denetlenmesinden sorumlu kişidir. Sigortacılık ve aktüerya bilimleri uzmanı, sigorta şirketlerinde ve çeşitli özel şirketlerde görev yapabilme imkanına sahiptir.

65. Sigorta ve Risk Yönetimi Uzmanı

Sigorta ve risk yönetimi uzmanı, görev yaptığı firmanın finansal analizlerini yapan ve yaşanması mümkün olan olumsuz durumların önüne geçmek için çalışmalar yürüten kişidir. EA meslekleri arasında yer alan sigorta ve risk yönetimi uzmanı, ticari ve teknolojik riskleri belirleyerek bu risklerin giderilmesi amacıyla çeşitli çözümler üretir.

66. Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sosyal güvenlik uzmanı, sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili araştırmalar yürüten ve yeni stratejiler geliştiren kişidir. Sosyal güvenlik uzmanı, sosyal güvenlik sistemi içerisinde bulunan kişilerin haklarını belirler ve onları bu haklar konusunda bilgilendirir.

67. Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal hizmet uzmanı, maddi ve manevi açıdan sorun yaşayan bireylere ya da gruplara bu sorunları çözmesi için danışmanlık yapan kişidir. Sosyal hizmet uzmanı, toplumsal düzeni sağlama görevi üstlenmesi sebebiyle önü açık eşit ağırlık meslekleri arasında yer almaktadır.

68. Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Uluslararası ilişkiler uzmanı, uluslararası ilişkiler alanında çeşitli araştırmalar yürüten kişidir. Yüksek maaşlı eşit ağırlık meslekleri arasında bulunan uluslararası ilişkiler uzmanı, yaptığı araştırmaları ilgili alanda yayımlar.

69. Sosyolog

Sosyolog; kültürlerin, bireylerin ve kurumların sosyal davranışlarını inceleyerek toplum hakkında araştırmalar yürüten kişidir. Eşit ağırlık meslekleri arasında yer alan sosyolog, araştırma sonuçlarını değerlendirerek raporlar ve makaleler yazar. Sosyolog; üniversitelerde, özel ve kamu araştırma kurumlarında görev yapabilir.

70. Spor Eğitmeni

Spor eğitmeni, bireylerin sağlık durumlarını ve fiziksel özelliklerini göz önünde bulundurarak vücut sağlıklarının gelişimine katkı sağlamakla görevli kişidir. Spor eğitmeni, sporun temel kuralları ile güvenliğin sağlanması için gerekli olan şartları açıklar ve bireyi doğru yönlendirir. Bir spor eğitmeni, bireyin gelişimini yakından takip etmelidir.

71. Sevkiyat Müdürü

Sevkiyat müdürü, bir firmanın ürettiği ürünleri siparişlere uygun bir biçimde sevkiyata hazırlayarak müşterilere ulaştırmakla sorumlu kişidir. EA meslekleri arasında yer alan sevkiyat müdürü, sevk işlemleri için gereken evrakları ve raporları düzenler.

72. Takı Tasarımcısı

Takı tasarımcısı, aksesuar tasarımı yapan ve üreten kişiye verilen mesleki unvandır. Takı tasarımcısı; tasarım, satış ve imalat süreçlerinde aktif rol almaktadır. Tasarımlarını müşterilerinin isteklerini göz önünde bulundurarak yapan takı tasarımcısı, çeşitli yarışmalara ve fuarlara katılım sağlayarak mesleğinde gelişme şansı elde edebilir.

73. Tarım Ekonomisti

Tarım ekonomisti, tarım sektöründe yer alan kurumların en az masraf ile en yüksek verime ulaşması için çalışmalar yürüten kişidir. Tarım ekonomisti, ürünlerin pazarlama sürecinde aktif rol oynar ve ortaya çıkan sorunlara çözümler geliştirir.

74. Tekstil Tasarımcısı

Tekstil tasarımcısı, kıyafet ve çeşitli aksesuar tasarımları yapan ve bu tasarımların üretim sürecinde sorumluluk sahibi olan kişidir. Tekstil tasarımcısı; ayakkabı, giyim ve ev tekstili gibi sektörlerde görev yapma şansına sahiptir.

75. Turizm ve Otel İşletmecisi

Turizm ve otel işletmecisi; turizm sektöründe yer alan otellerin, restoranların ve diğer işletmelerin yönetiminden sorumlu olan kişidir. Turizm ve otel işletmecisi, görevini sürdürürken müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

76. Uluslararası Finans Uzmanı

Uluslararası finans uzmanı, görev yaptığı şirketin uluslararası finans etkinliklerini planlayan ve yöneten kişidir. Eşit ağırlık önü açık meslekler arasında yer alan uluslararası finans uzmanı, uluslararası şirketlerde yöneticilik yapma şansına da sahiptir.

77. Uluslararası Eğitim Programları Uzmanı

Uluslararası eğitim programları uzmanı, eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen bireylere rehberlik hizmeti sunan kişidir. Uluslararası eğitim programları uzmanı, bu bireyler için maliyet hesaplaması yapar ve onları karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirir.

78. Kaymakam

Kaymakam, ilçenin genel idaresinden sorumlu olan kişiye verilen mesleki unvandır. Kaymakam, ilçede huzurun sağlanması ve ilçenin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürütür. Yüksek maaşlı eşit ağırlık mesleklerinden olan kaymakam, ilçede yer alan kolluk kuvvetinin amiridir.

79. Vali

Vali, görev yaptığı ili yönetmekle görevli olan kişiye verilen mesleki unvandır. Vali, bir ilde devlete bağlı olan kurumların denetimlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Eşit ağırlık önü açık mesleklerden olan vali, sorumlu olduğu ilde kolluk kuvvetine ve teşkilata amirlik yapar.

80. Yiyecek ve İçecek İşletmecisi

Yiyecek ve içecek işletmecisi, görev yaptığı işletmenin mutfağında veya satış bölümünde görev yapan personeldir. Yiyecek ve içecek işletmecisi, işletmenin maliyet hesaplamasını yapar ve karşılaşılan sorunların çözümünde rol oynar.

81. Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

Yönetim bilişim sistemleri uzmanı, teknolojik sistemlerin kullanılmasıyla ulaşılan verileri kullanarak çeşitli planlamalar yapan kişidir. Yönetim bilişim sistemleri uzmanı, bilgisayar sistemlerinin kurulması ve verilerin sağlanması gibi sorumluluklara sahiptir.

82. Backoffice Müdürü

Backoffice müdürü; görev yaptığı şirkette toplantı planları yapan, randevuları oluşturan, işe alım sürecini yürüten ve gereken durumlarda çalışanlara idari destek sağlayan kişidir. Backoffice müdürü, görevini sürdürürken müşterilerle yüz yüze iletişimde bulunmamaktadır.

83. Arşiv Uzmanı

Arşiv uzmanı; kültürel ve tarihi önem taşıyan belgeler ile materyallerin toplanması, organize edilmesi ve yönetiminden sorumlu kişidir. TM meslekleri arasında yer alan arşiv uzmanı hem özel hem de kamu kurumlarında görev yapma şansına sahiptir.

84. Ağır Vasıta Şoförü

Ağır vasıta şoförü, yük taşımacılığında kullanılan tır gibi büyük araçları kullanan kişiye verilen mesleki unvandır. Ağır vasıta şoförü, lojistik ve nakliye sektörü gibi pek çok alanda görev yapabilir.

Eşit Ağırlık Mesleklerinin Avantajları Nedir?

Eşit ağırlık mesleklerinin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Çok fazla eşit ağırlık bölümü olduğu için bu alandaki meslek sayısı da fazladır.
 • Eşit ağırlık mesleklerinde sözel ve sanat dallarına göre istihdam olanağı daha fazladır.
 • Hem sözelde hem de sayısalda başarılı olan kişiler için pek çok iş fırsatı sunar.
 • İş hayatında hem sayısal hem sözel alandaki becerileri bir arada kullanmayı sağladığı için yapılan işin monoton olma ihtimali daha azdır.
 • Kamu kurumlarına atanma sayıları sözel ve sanat bölümlerine kıyasla daha fazladır.

Eşit Ağırlık Mesleklerinin Zorlukları Nedir?

Eşit ağırlık mesleklerinin zorlukları şunlardır:

 • Eşit ağırlık mesleklerinde maddi getirisi çok olan alanların sayısı azdır.
 • Mezun sayısı fazla olduğu için bazı meslek alanlarında istihdam olanağı düşmektedir.
 • Dolayısıyla bazı eşit ağırlık mesleklerinde çalışan kişiler kendi işini yapmak yerine başka mesleklere yönelmek zorunda kalabilir.
 • Devlet kadrolarına atama sayıları sayısaldaki sağlık bölümlerine göre düşüktür.

Eşit Ağırlık Mesleklerinde Ortalama Emeklilik Yaşı Nedir?

Eşit ağırlık mesleklerinde emeklilik yaşı genel olarak kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’tır. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan kamu çalışanı erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl prim ödedikleri takdirde istedikleri zaman emekli olurlar.

Eşit Ağırlık Meslekleri için Maaş Ortalaması Nedir?

Eşit ağırlık meslekleri için maaş aralığı 14.250 TL - 38.000 TL arasında değişir. Eşit ağırlık meslekleri için alt ve üst maaş aralıkları şu şekildedir:

 • Eşit ağırlık mesleklerinden sınıf öğretmenleri için maaş aralığı 14.250 - 15.500 TL’dir.
 • Eşit ağırlık mesleklerinden avukat için maaş aralığı 14.700 - 18.000 TL’dir.
 • Eşit ağırlık mesleklerinden psikoloji için maaş aralığı 14.500 - 26.500 TL’dir.
 • Eşit ağırlık mesleklerinden işletme için maaş aralığı 14.500 - 35.500 TL’dir.
 • Eşit ağırlık mesleklerinden insan kaynakları yönetimi için maaş aralığı 14.250 - 35.500 TL’dir.

Eşit ağırlık bölümü meslekleri için maaş aralığı özel ve devlet kurumlarına göre değişmektedir. Genellikle kamuda özele göre daha yüksek maaş alınır ancak kimi zaman özel kurumlarda çalışanların maaşı devlet sektöründekilere kıyasla daha yüksektir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?