Askerlik Meslekleri

Askerlik Meslekleri


Askerlik meslekleri, askeri lise, yüksekokul, meslek yüksekokulu ya da lisans mezunu kişilerin yapabileceği mesleklerdir. Asker olmak için birinci seçenek, askeri lisede eğitim görmektir. Diğer seçenekte ise lisans mezunu olup subaylık sınavında başarı göstermek gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesinde eğitim alınarak da asker olunabilir. Subaylık sınavında başarılı olarak asker olmak isteyen kişiler için mülakatlar söz konusudur. Bu mülakatlar sözlü ve fiziki olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte asker olmak isteyen kişilerin sağlaması gereken fiziksel şartlar da bulunmaktadır. 19 yaş ve üzeri kadınlarda boy alt limit 153 cm ve üzeri, erkeklerde 166 cm ve üzeridir. Askeri düzende, rütbe sistemi uygulanır. Örneğin teğmen olmak için 3 yıl görev yapma süresi bulunurken albay olmak için 27 yıl görev süresi gerekmektedir.

Askerlik Meslekleri Nelerdir?

Askerlik meslekleri şunlardır:

 1. Er
 2. Onbaşı
 3. Astsubay
 4. Asteğmen
 5. Teğmen
 6. Üsteğmen
 7. Yüzbaşı
 8. Binbaşı
 9. Yarbay
 10. Albay
 11. Tuğgeneral
 12. Tümgeneral
 13. Korgeneral
 14. Orgeneral
 15. Genelkurmay başkanı
 16. Mareşal

1. Er

Er, askeri personelin en alt rütbesinde bulunan ve askerlik görevine yeni başlayan kişilere verilen rütbedir. Askerlik meslekleri arasında bulunan er; silah temizliği, devriye gezme ve nöbet tutma gibi çeşitli sorumluluklara sahip olmakla birlikte gereken durumlarda askeri faaliyetlere de katılım sağlayabilir.

2. Onbaşı

Onbaşı, er ile uzman rütbesi arasında görev yapan askeri personele verilen rütbedir. Onbaşı olabilmek için öncelikle subay olunması gerekmektedir. Onbaşı, birliğin işleyişinde düzen sağlanması ve astların emirlerini yerine getirmekle sorumludur.

3. Astsubay

Astsubay, birliğinde otorite ve bütünlük sağlayan askeri personele verilen rütbedir. Askerlik mesleklerinden biri olan astsubay, askeri operasyonlarda subaylara destek olmalı ve askerlerin kurallara uymasını sağlayarak birliğin düzenli bir işleyişe sahip olmasını sağlamalıdır.

4. Asteğmen

Asteğmen, askeri disiplinin sağlanmasında sorumluluk sahibi olan ve bir subayın emrinde çalışan askere verilen rütbedir. Asteğmen, askerlere verilecek olan eğitimlerin organizasyonunu yaparak onların kurallara uymasını sağlamakla görevlidir.

5. Teğmen

Teğmen, görevini sürdürdüğü orduda disiplinin olmasını sağlayan askeri personeldir. Teğmen; asteğmenin bir üst rütbesinde, üsteğmenin ise bir alt rütbesinde görev yapar. Teğmen, askerlerin askeri kurallara uymasını sağlar ve askeri eğitimlerin planını yapar.

6. Üsteğmen

Üsteğmen, teğmen rütbesi ile yüzbaşı rütbesi arasında görev yapan askere verilen rütbedir. Üsteğmen, askeri faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesinden ve alt rütbede bulunan askerlerin plana uygun hareket etmesinden sorumludur.

7. Yüzbaşı

Yüzbaşı, askeri personelin üsteğmenlik rütbesinden sonra sahip olduğu rütbedir. Yüzbaşı, görevini sürdürdüğü askeri birliğin idari işlerinin yürütülmesinde aktif rol oynar. Aynı zamanda bir yüzbaşı, askeri birlikte bulunan araç ve gereçlerin bakımını da gerçekleştirmelidir.

8. Binbaşı

Binbaşı, görev yaptığı askeri birlikte albaydan sonra en çok yetkiye sahip olan askerdir. Binbaşı, askeri birliğin eğitiminden ve yönetiminden sorumludur. Binbaşı sayesinde birlikte yer alan diğer askerler daha planlı bir şekilde hareket eder.

9. Yarbay

Yarbay, bir askerin binbaşı rütbesinden sonra sahip olduğu rütbedir. Askeri alan meslekleri arasında yer alan yarbay, kendisinden daha üst bir rütbede görev yapan subayların emirlerine uymalı ve bu emirler doğrultusunda askeri birliğin düzenini sağlamalıdır.

10. Albay

Albay, general rütbesinden sonra en çok yetki sahibi olan askerdir. Askerlik mesleklerinden olan albay; askeri planlamalar yapar, askeri birliğin disiplinini sağlar ve alay komutanlığı yapar. Aynı zamanda albay, askeri stratejiler gerçekleştirme sorumluluğuna da sahiptir.

11. Tuğgeneral

Tuğgeneral, tümgeneral rütbesinin altında görev yapan askerdir. Tuğgeneral, planlanan askeri operasyonların liderliğini yapar ve birliğin uyum içerisinde hareket etmesini sağlar. Tuğgeneral, kendisinden alt rütbede yer alan askerlere belirlenen program çerçevesinde eğitim verir.

12. Tümgeneral

Tümgeneral, tuğgeneral ve korgeneral rütbeleri arasında yer alan askeri personelin sahip olduğu rütbedir. Tümgeneral, askeri operasyonları yönetir ve bu süreçte askeri birliğin sağlanmasını sağlar. Aynı zamanda tümgeneral, askeri alanda uluslararası ilişkilerin kurulmasından da sorumludur.

13. Korgeneral

Korgeneral, tümgeneral ve orgeneral rütbeleri arasında yer alan askerin sahip olduğu rütbedir. Korgeneral, askeri birlikte yapılan faaliyetleri ve eğitimleri planlayarak askeri birliğin düzenli bir biçimde işlemesini sağlar.

14. Orgeneral

Orgeneral, korgeneral ve mareşal rütbeleri arasında görev yapan askeri personele verilen unvandır. Askeri meslekler arasında yer alan orgeneral, gerçekleştirilecek operasyonları planlar ve birliğin savunma alanında daha güçlü hareket etmesini sağlar.

15. Genelkurmay Başkanı

Genelkurmay başkanı, tüm askeri birliklerin liderliğini yapan askere verilen rütbedir. Genelkurmay başkanı; askeri alanda hükümete danışmanlık hizmeti vermekle birlikte ulusal güvenliği tehdit eden durumlar için de savunma planları gerçekleştirir.

16. Mareşal

Mareşal, askeri birliğin en yüksek rütbesidir. Askeri meslekler arasında bulunan mareşal, savaşta büyük bir başarı elde etmiş askerdir. Mareşal, savunma planları oluşturma ve yeni stratejilerin geliştirilme sürecine de katkıda bulunur.

Askerlik Mesleklerinin Avantajları Nedir?

Askerlik meslekleri avantajları şunlardır:

 • Her zaman geçerliliği olan bir meslektir
 • Maaşı yüksektir
 • Statüsü pek çok meslekten üstündür

Askerlik Mesleklerinin Zorlukları Nedir?

Askerlik meslekleri zorlukları şunlardır:

 • Disiplinli bir meslektir
 • Sorumluluğu fazladır
 • Askerliğin türüne göre tehlikeler barındırır

Askerlik Mesleklerinde Ortalama Emeklilik Yaşı Nedir?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun yürürlükteki 40. maddesinin (ç) bendine göre askerî personelin yaş haddi nedeniyle emekli olacağı yaşlar vardır. Bu yaşlar; asteğmen, teğmen ve üstteğmenler için 41, yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar için 46, binbaşılar için 52, yarbaylar için 55, albaylar için 60, tuğ ve tümgeneral ve amiraller için 62, kor ve organeraller ve amiraller için 65, mareşal ve büyük amiraller için 68, askerî memurlar, memur yardımcıları ve askerî hastabakıcı hemşireler için 55, daha yukarı sınıflardaki askerî memurlar için 60, gedikli subaylar için 52, gedikli çavuşlar (astsubay çavuşlar) için 43, gedikli üstçavuşlar (astsubay üstçavuşlar) için 46, gedikli başçavuşlar (astsubay başçavuşlar) için 49, başgedikliler (astsubay kıdemli başçavuşlar) için 55 olarak belirlenmiştir.

Askerlik Meslekleri için Maaş Ortalaması Nedir?

Askerlik meslekleri için maaş aralığı 7000 TL ile 14000 arasındadır. Askerlik meslekleri için alt ve üst limit maaş aralıkları aşağıdadır: 

 • Askerlik mesleklerinden asteğmen için maaş aralığı 7000 TL’dir.
 • Askerlik mesleklerinden yüzbaşı için maaş aralığı 8500 TL’dir.
 • Askerlik mesleklerinden albay için maaş aralığı 10000 TL’dir.
 • Askerlik mesleklerinden tümgeneral için maaş aralığı 12000 TL’dir.
 • Askerlik mesleklerinden orgeneral için maaş aralığı 14000 TL’dir.

Askerlik mesleklerinde maaşı etkileyen en önemli faktör rütbedir. Asteğmen için maaş 7000 TL iken en yüksek görev süresi ve rütbeye sahip orgeneral maaşı 14000 TL’dir. Maaş miktarı her yıl, T.C. devleti tarafından güncellenmektedir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?