Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-01-30T00:00
kocluk-egitimi
Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Nedir? Neleri Kapsar?

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Nedir? Neleri Kapsar?


Dilin gizli sırrı: Anlatım!
Bilgi, birikim ve deneyimlerin nakil yöntemi ile güncel problemlere ışık tutması amacıyla aktarılmasına Hikâye Anlatıcılığı denilmekte. Bu hikâyeler genelde bir durum ve olayın hem gidişi hem de varsa bir problem çözümü için ışık tutar. Aynı zamanda bir duygu ve düşünce değişimini de beraberinde getirir.

Kadim Mısır öğretilerinin bugünlere gelmesine, dinlerin yayılmasına, inanç sistemlerinin dünyanın hemen her yerinde duyulmasına, tüm insanların zaman zaman ortak bir duygu, düşünce, fikir ve davranışta bir araya gelmesine imkân sağlayan hikâyeler, Yunan Mitolojisi’nin ardından on dokuzuncu yüzyıla kadar kaybolmuş gibi görünse de etkisini hiç yitirmeden günümüze kadar ulaşmayı başarır.

Bugün Hikâye Anlatıcılığı, dünyanın en prestijli şirketlerinde bir departman olarak karşımıza çıkar. Burada hedef, geçmiş deneyimlerin aktarılması, ‘kültür’ sürekliliği ve şirket içerisindeki yazılı olmayan kuralların sürdürülebilir kılınmasıdır.

MASAL NEDİR?

Sözlü kültürün en önemli mihenk taşlarından birisini de masallar oluşturur. İçerisinde bolca hayal gücü, hitabet sanatı, mübalağa ve olağanüstü kahramanlar barındıran; halktan doğarak nesilden nesile, kulaktan kulağa yayılan halk hikâyelerine masal adı verilir.

Anlatıcısının ciddiyeti altındaki mesajların alıcısına aktarılmasında rol oynayan masallar, her ülke ve bölgeye göre de farklılık gösterir. Özellikle İran, Hindistan, Arap Yarımadası, Avrupa ve Türkiye’de anlatılan masallarda mutlaka ‘öğretici’ doneler yer alır. Kimi masallar dünya genelinde karşılık bulurken, eğitim amacını satır aralarında saklayan masalları anlatmak da ustalık isteyen meziyetler arasında gösterilir.

Döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek kısımlarından oluşan masallar, merak uyandırıcı özel tekerleme ya da söz dizileriyle başlar.

MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI NEDİR?

Modern teknolojilerin hayatımızda geniş yer bulması ile birlikte birçok disiplin bir arada görülmeye başlamıştır.

Bir fizikçi aynı zamanda usta bir ressam olarak karşımıza çıkarken meddahlık ve destan gibi farklı türleri bünyesinde barındırmasına rağmen ön plana çıkmayan Hikâye Anlatıcılığı, yine alt kollarından birisi olan masal ile bütünleştirilmiştir.

İknâ kabiliyetinin gelişmesinde de rol oynayan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı, etkileyici bir konuşma yapabilmenin de anahtarıdır.

Tecrübe ve bilginin aktarımında kritik bir rol üstlenen Masal ve Hikâye Anlatıcılığı bu şekilde meydan gelmiş, iş dünyasında da kısa sürede kabul görmüştür.

İletişim modelleri arasında gösterilen Masal ve Hikâye Anlatıcılığı, kısa sürede sosyal medya ağlarının da desteği ile büyümüş, TEDX vb. oluşumları da meydana getirmiştir.

MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI NELERİ KAPSAR?

İyi bir anlatıcı, dinleyicisinin nefesini tuttuğunu bile fark etmeden sonuna kadar dilediği kişidir. Burada, dil kullanımı, ses tonu ve ses tonunun kullanımı, hikâyenin içerisindeki öğelerin imajine edilmesi, akıcılık, ardıllık ve bilinçaltı etkilerin farkına vararak mesajın iletilmesi rol oynar.

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı yalnızca eğitimcilerin vakıf olması gereken bir alanmış gibi görülse de, dünya dijital evrimini tamamlarken sanal bağlantıların gerçeklerden çok daha fazla işe dönüştüğü günümüzde Masal ve Hikâye Anlatıcılığı hemen herkes için neredeyse zorunluluk haline geldi.

Etkili iletişimin ardında yatan yetkinliklerden birini oluşturan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı yani ‘Storytelling’; etkili sunum yapmada, iş görüşmelerinde fark yaratmada, mülakatlarda, reklam ve pazarlamada sizi bir adım öne çıkarır.

KİMLER MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTİMİ ALABİLİR?

- Yöneticiler,

- Sosyal medya içerik üreticileri,

- Satış ve pazarlama yetkilileri,

- Eğitimciler,

- Koçluk alanında kariyer planlaması yapanlar,

- Hizmet sunduğu şirkette sık sık sunum yapanlar,

- Yeni medya alanında hizmet sunanlar,

- Bu alanda kariyer hedefi bulunanlar

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi alarak, kısa sürede yetkinlik kazanabilirler.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?