Koçluk Nedir? Koçluk türleri nelerdir?

Koçluk Nedir? Koçluk türleri nelerdir?


İnsanın kendi hayatını daha iyi bir şekilde yönlendirmesi için atabileceği birçok adım bulunmaktadır. Bu adımları kimisi kendi çabalarıyla gerçekleştirirken, bazı durumlarda da profesyonel yardım alınması gerekebilir. Alınabilecek profesyonel yardımlardan biri olan koçluk nedir? Nasıl daha iyi koç olunur? Sorularının cevapları ile birlikte, nasıl koç olunur? Sorusu ve yaşam koçluğu ile ilgili farklı detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Koçluk Nedir?

Koçluk; kişinin kendi almış olduğu özel eğitimle, başkalarının hayatında çeşitli alanlarda yapacakları işler de onların performansını daha iyi bir seviyeye taşımak ve yönlendirmek için yapılan eylemler bütünüdür diyerek, koçluk nedir? Sorusuna anlaşılır bir şekilde cevap verebiliriz.

Yaşam koçluğu sadece kişinin gündelik hayatında ki süreçlerinin yönetilmesi değil, aynı zamanda iş ve farklı platformlarda geçireceği süreci yönetmeye yarayan bir uzmanlık alanıdır. Kendi arasında farklı kategorilere ayrılan koçluk, insanların hayatındaki farklı süreçlerin en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Günümüzde Avrupa ülkelerinde yaygın olarak alınan hizmetlerden biri olan koçluk, Türkiye'de de son yıllarda özellikle profesyonel iş hayatında ihtiyaç duyulan kavramlardan biri haline gelmeye başlamıştır. Her ne kadar şimdiye kadar spor alanlarında daha fazla duyduğumuz bir terim olsa da, artık koçluk yaşamın farklı alanlarında her geçen gün daha sık duyduğumuz terimler arasında yer almaktadır.

Eğitim koçluğu, kurumsal koçluk, yaşam ve aile koçluğu, bireysel koçluk gibi farklı birçok alana hitap eden bu terim, satış koçluğu gibi daha pek çok farklı kategoriye ayrılmaktadır. Koçluk sadece bir danışmanlık hizmeti gibi görünse de, danışmanlıktan çok daha farklı bir işleyişe sahiptir.

Danışmanlık hizmetlerinde herhangi bir sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda daha ağırlıktayken, koçluk ise sorunların yaşanmaması için daha önceden öngörülen tavsiyelerin yanı sıra sorunların çözümünde de ihtiyaç duyulan hizmetler arasında yer almaktadır.

Kişinin performansını doğru bir şekilde kullanması için oldukça faydalı olan bu hizmet, profesyonel iş hayatında kişiye büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bu nedenle dünyanın en büyük sanatçıları, en zengin iş insanları ve siyasetçileri, koçluk hizmeti alarak zaman tasarrufu yaptığı gibi zamanın ve performansın çok daha iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Farklı amaçlarla verilen hizmetlere göre koçluk çeşitleri hakkında biraz bilgi verecek olursak, şunları söyleyebiliriz.

Mesleki Gelişim. Boğaziçi Enstitüsü.

Koçluk Türleri Nelerdir?

 

1. Eğitim Koçluğu

Öğrenci ve öğretmenlere eğitim hayatlarında başarı sağlamaları için verilen en önemli hizmetlerden biri olan eğitim koçluğu, mevcut durumunun iyi bir şekilde analiz edilmesi ve kişideki var olan potansiyelin en verimli şekilde ortaya çıkarılarak kullanılmasını sağlar.

Bilindiği üzere neredeyse dünyanın tüm eğitim kurumlarında, rehberlik dersleri verilmektedir. Bu dersler öğrenciler için bir koçluk hizmeti gibi düşünülse de, bizim bahsettiğimiz manada koçluk daha çok kişiye ve çözüme odaklı yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

Koçluk sadece eğitim alan kişilerin değil, aynı zamanda eğitim veren kişilerin de ihtiyacı olan bir eylemdir. Kişinin eğitim hayatında mevcut potansiyelini daha net bir şekilde ortaya koyarak kariyeri için doğru adımlar atabilmesi için, eğitim koçluğu kesinlikle ihtiyaç duyulanlar arasında olmalıdır. Bir yandan eğitim esnasında öğrencinin başarı sağlamasına odaklı çalışmalar yapılırken, diğer yandan da gelecek planlaması için iyi bir analiz ve değerlendirme yapılarak öğrencinin hedeflerine yönelik adımlar atması mutlaka desteklenmelidir.

Koçluk sayesinde öğrencinin geleceğe dair hedeflerinin gerçeklik boyutunun analiz edilmesi, hayati önem taşımaktadır. Eğitim koçluğu dışında kariyer koçları da öğrencinin geleceğini iyi bir şekilde planlaması adına önemli olsa da, kariyer koçluğundan önce ihtiyaç duyulan hizmet hiç şüphesiz ki eğitim alanında alınacak koçluk hizmetidir.

Eğitim koçu hizmet verdiği kişinin gelecek planlamasını göz önüne alarak kariyerinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için önemli faydalar sağlamaktadır.

2. Kariyer Koçluğu

Eğitim koçu gibi kariyer koçu da, kişinin gelecek planlaması için alması gereken ya da alabileceği en önemli hizmetlerden biridir. Kişinin kariyer planlamasını mevcut potansiyeline göre en ideal ve sağlıklı bir şekilde yapabilmesine yardımcı olan eğitim koçları, böylelikle çalışan kişinin geleceği üzerinde önemli etkisi olan kişilerdir.

Kariyer planlaması için alınacak koçluk hizmeti sadece eğitim aşamasında değil, sonraki aşamalarda da kişinin kariyerine yön vermesi için kritik önem taşımaktadır. Çünkü burada danışanın geleceğin için sağlam bir planlama yapmasında aldığı koçluk hizmetinin muazzam ölçüde, faydası bulunmaktadır.

Online Eğitim. Boğaziçi Enstitüsü.

3. Yönetici Koçluğu

Yönetici konumunda bulunan kişilerin işlerini daha iyi bir şekilde yürütmeleri ve zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmeleri için, verilen danışmanlık hizmetlerinden biri yönetici koçluğu olarak öne çıkmaktadır.

Yöneticinin işini yürütürken aynı zamanda yöneticilik vasfının daha iyi bir şekilde geliştirilmesi ve pozisyonuna göre yaptığı işin her türlü niteliğini öğrenmesi, yönetici koçluğu sayesinde daha elverişli hale gelmektedir.

İyi bir yönetici olabilmek için insanda bulunması gereken vasıflar genellikle aynı olsa da, bazı alanlarda iyi bir yönetici olmak için gereken özellikler küçük çaplı da olsa değişiklik gösterebilir. Yönetici koçluğu bu farklılıkları gözeterek, kişinin yönetimini yaptığı alanda büyük başarılar elde etmesi için zamanını ve performansını en iyi şekilde değerlendirmesine imkan tanır.

4. Takım Koçluğu

Koçluk kavramının ortaya çıkmasındaki en önemli zeminlerden biri olan takım koçluğu, bir takımın bütün halinde hedeflerine en iyi şekilde ulaşabilmesi için mevcut potansiyelini ortaya çıkarılıp en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlar. Genellikle spor dalları için anılan bir kavram olsa da, günümüzde ekip çalışması gibi farklı alanlarda da takım koçluğu için ihtiyaç bulunmaktadır.

Bireysel menfaatlerden ziyade takımın menfaatlerinin ön plana çıkarılmasını sağlayan koçluk, insanların takım içerisinde birbirine karşı olan anlayış ve bağlılığının yüksek tutulmasında da önemli rol oynamaktadır.

Takım motivasyonunun artırılması ve çalışma alanında başarılı sonuçlar elde edilmesine odaklı olarak, takımın ileri seviyeye gelmesine yardımcı olur. Takım koçları sadece takım içerisinde bulunan oyuncu ya da çalışanların imkanları artırmaları için değil, aynı zamanda daha ilerisi için de yöneticilerin, gerekli hassasiyeti gösterilerek hazırlanmasını sağlaması gerekir.

Boğaziçi Enstitüsü.

5. İlişki Koçluğu

Sevgili ve eşler arasındaki iletişimin en iyi şekilde sağlanabilmesi için fayda sağlayan hizmetlerden biri olan ilişki koçluğu, yine son zamanların popüler hizmetleri arasında yer almaktadır.

Ancak ilişki koçluğu sadece kadın ile erkek arasındaki duygusal birlikteliğin üzerine kurulu bir hizmet olmayıp, arkadaş ve akrabalar arasında da iyi ilişkilerin kurulmasına yönelik gösterilen bir yaklaşımdır.

Gerek evliliklerde ve gerekse sosyal ilişkilerde ön plana çıkan farklı bir yaklaşım olan ilişki koçluğu, ergen yaşlardaki çocukların arkadaş seçimine kadar farklı beklentilerle danışmanlık sağlanan seçimlerin arasındadır. İlişki koçlarına en fazla danışılan konular, şunlardır.

 • Arkadaş seçiminin yapılması

 • Sevgili ve eş seçiminde hatalara düşmesini engellemek

 • Evliliklerde eşler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yapılması

 • Aile ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesi

 • Mevcut ilişkilerden herhangi birinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılması

Bütünsel Koçluk Nedir?

Kişinin mevcut yaşantısından elde etmiş olduğu birikimlerden zevk almamaya başlaması ile birlikte, hayatında farklı döngülerin olumsuz bir şekilde görülmesi sonrası kişinin kendi hayatında tüm dengeleri tekrardan sağlayarak ayrı bir farkındalık oluşturabilmek için başvurulan koçluk yaklaşımlarından biridir.

Bu yaklaşımda danışanın yaşam amaçlarının yeniden belirlenmesi, mevcut ekonomik durumunun daha iyi seviyeye taşınması, isabetli karar verebilme yeteneğinin artırılması ve karşılaştığı stresinin azaltılması gibi farklı alanlarda yapılan çalışmaları kapsar.

Profesyonel bir şekilde bütünsel koçluk, farklı bereleri toplayarak yine farklı tekniklerle kişinin yaşamını tekrardan düzene koyabilmesi için önemli rol oynamaktadır. Yani kişinin hayatını bir bütünüyle ele alarak yeniden dizayn etmesini sağlayan bir yaşam koçluğu diyebiliriz.

Koçluk. Boğaziçi Enstitüsü.

6. Kurumsal Koçluk Nedir?

Kurumsal firmaların yönetici ve çalışanları ile daima gelişim ve değişim sürecini en iyi şekilde yönetmenlerinin sağlayan ve o ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan koçluk yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımda kurumun daha çok güçlü yönleri belirlenerek, en etkili bir şekilde bu özellikler üzerinden kurumun verim elde etmesi sağlanır. Bir Google eski yöneticisinin insanlara tavsiyesi olarak koçluk hizmeti almayı tavsiye etmesi de, kurumsal koçluğun önemini ortaya koymaktadır.

Bu koçluk yaklaşımı kurumun mevcut hedeflerine daha doğru adımlarla, daha hızlı ulaşmasında büyük bir etkendir.

Koçluk Nasıl Yapılır?

Koçluk yapacak kişinin öncelikle, bu alanda iyi bir eğitim alması ve kendini eğitmesi gerekir. Kişinin alacağı koçluk eğitimi sonrasında gelişimini sürdürebilmesi için benzer alanlarda sunulan sertifika programlarına katılması, mesleğini daha büyük bir etkinlik içerisinde yapmasını sağlayacaktır.

Çünkü hayatın her alanında olduğu gibi hizmet verilmek istenen bir alanda kişinin kendisi için bile yeterli olmaması, başkalarına o konuda faydalı olmasını doğal olarak imkansız kılmaktadır.

Koçluk nasıl yapılır? Sorusuna vereceğimiz cevaplardan biri de, kişinin daima insanlarla olan ilişkilerine yüksek tutması ve güncel konuları takip etmesi şeklinde cevap verebiliriz.

Gün geçtikçe küreselleşen bir dünyada yaşadığımızı göz önüne alarak, geçmiş tecrübeleri geleceğin öngörüleri ile birleştirmek iyi bir koç olmak için ihtiyacımız olan önemli şeylerden biridir.

Nasıl iyi koç olunur? Sorusunun cevabını, net bir şekilde aşağıdaki maddelerle sıralayabiliriz.

 • Hizmet verdiği koçluk alanı ile ilgili danışana doğru soruları iyi bir şekilde sorabilme becerisine sahip olmalıdır.

 • Karşısındaki insan için iyi bir dinleyici olması da, nasıl iyi koç olunur? Sorusunun cevapları arasındadır.

 • Girdiği iletişimde iletişimin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve sona erdirilmesi de, yine iyi bir koçluk yaklaşımı olarak öne çıkar.

 • İyi bir koç, aynı zamanda beden dilini de en iyi şekilde kullanan kişilerdir. Beden dilini kullanmanın yanı sıra, karşısındaki insanın beden dilini de okuyabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.

 • Gözlemleri her zaman için iyi olmalı ve bu gözlemler neticesinde öngörüde bulunma kabiliyetini geliştirmiş olmalıdır.

 • Hitap gücü kuvvetli ve düzgün bir diksiyona sahip olması da, işini iyi yapan bir koçta alınabilecek özellikler arasındadır. Bu nedenle koçluk hizmeti veren kişinin, diksiyon eğitimi sertifika programı kapsamında eğitim alması faydalı olacaktır.

 • Farklı fikirlere açık yapısıyla, hiçbir zaman gelişimi reddetmemek gerekir.

 • Gündemdeki konular hakkında en azından orta düzey bilgi sahibi olup, genel kültürünü geliştirmek için sürekli gelişim içerisinde olmalıdır.

 • Kendi davranış ve kişiliğiyle, çevresindeki insanlara örnek bir şahsiyet olmalıdır.

  Sertifikalı Eğitim. Boğaziçi Enstitüsü.

Mentor Nedir?

Kişi ya da kurumun gündelik yaşamda farklı konularda ihtiyacı olan karar alma mekanizmasını hızlandırmak, kendi deneyimlerini iyi bir şekilde aktararak onlarla işbirliği yapıp mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması için çalışmalar yapan ve süreci tamamı ile en verimli şekilde yöneten kişilere Mentor denir.

Özellikle profesyonel iş hayatında, bu kişilere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Mentorlük koçluk ile karıştırılsa da, bu iki kavram arasında bir takım farklar bulunmaktadır.

Mentorde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • Her zaman yeni bir bakış açısına sahip olup, insanlara ve yaşanan olaylara karşı önyargılarından kurtulmuş biri olmalıdır. Çünkü en zor durumlarda dahi bu yaklaşım, kişinin kendisinin ve hizmet verdiği yerin başarılı olması için önemlidir.

 • Çalışma yaptığı alanda deneyim sahibi olmasının yanı sıra, bu alanda kendisini ispatlamış biri olmalıdır.

 • Danışan için enerjisiyle, motivasyon sağlamalıdır.

 • Kişilerin ve kurumların mantıklı bir çerçevede, daha ulaşılabilir hedeflere yönelmesini sağlayacak düşünce yapısına sahip olmalıdır.

Mentorluk Nedir?

Mentorlük ise yukarıda belirttiğimiz gibi mentol ile danışanın arasında geçen tüm etkileşim, bu kavramın tanımında yer alır. Mentorlük nedir? Sorusuna daha açıklayıcı bir cevap verecek olursak; bir konuda hiç ya da az tecrübe sahibi olan kişiyle, daha tecrübeli olan kişi arasında yaşanın bilgi aktarımı ve etkileşime Mentorlük denir.

Eğitim. Boğaziçi Enstitüsü.

Mentorluk Ve Koçluk Arasındaki Farklar Nelerdir?

Koçluk faaliyet gösterilen alanda yapılan organizasyonlar içerisinde çalışan kişilerin ihtiyacı olan yetkinliğin kazandırılmasını sağlayan, oldukça önemli bir yöntemdir.

Kişi gerek eğitim ve gerekse kariyer planlamasında, koçluk hizmeti alarak bu yöndeki ilerlemesini çok daha iyi bir şekilde devam ettirebilir. Koçluğun temelinde güçlü bir sorgulama yeteneğinin yanı sıra, danışanın empati kurularak dinlenmesi gibi farklılıklar vardır.

Mentorlük daha çok tavsiye vermeye yönelik çalışmaları kapsar. Koçluk sorulara dayalı bir sistem, Mentorlük kişinin deneyim ve tavsiyeleri üzerine kuruludur. Mentorlükte kariyer ve danışanın kişisel gelişimi ön planda tutulurken, koçlukta danışanın davranış biçimleri ve beceri kabiliyeti ön planda tutulmaktadır. Bu sayede koçluk dolaylı bir şekilde yine kişinin doğru kariyer planlaması yapması ve kişisel gelişimde ilerleme sağlamasına yardımcı olur.

Koçluk şirket içerisinde ve dışarısında yapılabilir olup, mentorlük daha çok şirket içerisinde deneyime dayalı olarak verilen bir hizmettir. Mentorlük yapan kişinin herhangi bir belge almasına ihtiyaç duyulmasa da, koçluk yapacak kişinin koçluk sertifikası sahibi olması önemsenir.

Koçluk Eğitimi Sertifika Programı ve Koçluk Mesleği

Koçluk eğitimi sertifika programı kapsamında alacağınız eğitim sonrası size verilen sertifika ile koçluk yapabilmek, mümkün olmaktadır. Boğaziçi Enstitüsü koçluk mesleği için eğitim almak isteyen bireylere, koçluk eğitimi sertifika programları düzenleyerek, programları sonunda sertifika belgesi vermektedir.

Bu belge kendinize ait bir iş kurarak koçluk yapabileceğiniz gibi, farklı kurum ve kuruluşlarda koçluk mesleği icra etmek için yeterli olmaktadır. Yine işe alımlarda daha fazla avantaj sahibi olan koçluk belgesi bulunan kişiler, şirket içindeki terfi aşamalarında da avantaj sahibi olmaktadır.

Boğaziçi Enstitüsü düzenlemiş olduğu koçluk belgesi eğitim sertifikası programı ile mezun olan öğrencilerine, Türkiye içerisinde ilgi gören bir sertifika vermenin yanı sıra uluslararası geçerliliği olan icef onaylı farklı bir sertifika daha vermektedir. Yani enstitümüz tarafından düzenlenen programlara katılıp başarı sağlamanız halinde, iki farklı sertifika sahibi olursunuz.

Uzaktan Eğitim. Boğaziçi Enstitüsü.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}