Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-04-03T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Kavramsal Öğrenme Nedir?

Kavramsal Öğrenme Nedir?


Kavramsal öğrenme, kişinin bir konuyu önceden öğrendiği kavramlarla ilişki kurarak öğrenmesidir. Bu öğrenme yöntemi, derse ait kavramların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamayı sağlar ve bu sayede dersin anlaşılması kolaylaşır.

Kavramsal öğrenme sürecinde öğrenci, konudaki kavramların arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları anlamaya çalışır. Bu bağlantılar anlaşıldığında öğrenme daha kalıcı ve tam olarak gerçekleşir.

Kavramsal öğrenme, öğrencinin yeni kavramları öğrenirken önceden öğrendiği bilgileri kullanarak daha kolay bir şekilde öğrenmesini sağlar. Tam bir kavrayış olmadığında öğrencinin ilerideki konuları anlaması zorlaşır ve başarısızlık kaçınılmaz olur. Bu nedenle okullarda kavramsal öğrenme yönteminin kullanılması önemlidir. Yani öğretmenlerin bir konunun anlaşıldığından emin olmadan diğerine geçmemesi gerekir.

Kavramsal Öğrenmenin Faydaları Nelerdir?

kavramsal öğrenmenin faydaları nelerdir

Kavramsal öğrenmenin faydaları aşağıda sıralanmıştır.

 • Yeni kavramların daha kolay öğrenilmesine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin dersi kavramasını kolaylaştırır.
 • Kalıcı öğrenme açısından faydalıdır.
 • Dersin farklı yönleri arasında bağlantı kurmaya yardımcı olur.
 • Özellikle sayısal ağırlıklı konuların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Farklı soru tiplerinin çözümünü kolaylaştırır.
 • Ders başarısının artmasına yardımcı olabilir.

Kavramsal öğrenmenin faydaları, öğrencilerin dersin mantığını daha iyi anlamasına ve dolayısıyla ders başarısını artırmasına yardımcı olması şeklinde açıklanabilir. Bu öğrenme modeli, özellikle sayısal dersler gibi ağırlıklı olarak soyut düşünmeyi gerektiren derslerde öğrencilerin daha başarılı olması noktasında avantaj sağlar.

İşlemsel Öğrenme Nedir?

işlemsel öğrenme nedir

İşlemsel öğrenme, kavramsal öğrenmenin tersine kavramlar arasındaki ilişkileri değil, yalnızca kavramın kullanımını öğrenmeyi hedefler. İşlemsel öğrenmede kavramın kaynağı ve oluşumu gibi detaylar önemsizdir. Burada önemli olan, ilgili kavramla bağlantılı işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini bilmektir.

Örneğin Matematik dersinde öğrencinin konuyu tam olarak anlayabilmesi için önce kavramları öğrenmesi, daha sonra işlemlerin nasıl yapıldığını kavraması ve son olarak kavram ile işlem arasındaki bağlantıyı anlaması gerekir. İşlemsel öğrenmede ise öğrenci sadece işlemleri öğrenir, terimlerin tam anlamıyla kavranması pek mümkün değildir. Öğrencinin bilmesi gereken şey, işlemin nasıl yapılacağıdır. Öğrenci sadece işlemlerin nasıl yapıldığını bildiği için aynı tip sorularda başarılı olabilir fakat farklı soru türlerinde zorluk çekebilir. Bu durum, öğrencinin Matematik dersini tam olarak anlamadığını gösterir.

Eğer öğrenci Matematik dersinde karşısına çıkan problemle ilgili kavramları tam olarak anlamadan sadece işlemleri öğrenmişse bu durum, işlemsel öğrenmeye örnek olarak gösterilebilir. Ancak öğrenci, Matematik dersindeki bir probleme ilişkin kavramları tam olarak öğrenir ve o kavramın diğer kavramlarla olan ilişkisini anlarsa işlemleri yapmakta zorlanmayacak ve farklı soru tiplerini rahatlıkla çözebilecektir. Bu durum, kavramsal öğrenmeye girer.

Kavramsal Öğrenme mi Ezbere Dayalı Öğrenme mi?

Kavramsal öğrenme, öğrencinin bir ders sırasında bulunan kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek konuyu öğrenmesi anlamına gelir. Ancak ezbere dayalı öğrenme, öğrencinin sorgulamadan yalnızca bilgiyi zihninde tutmaya çalışarak ders konularına çalışmasıdır. Sonuç olarak kavramsal öğrenme, konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olduğu için ezbere dayalı öğrenmeden daha faydalıdır.

Ezbere dayalı öğrenme, öğrencinin kavramlar arasındaki bağlantıları anlayamaması nedeniyle farklı sorulara yanıt verirken zorlanması ve kısa sürede unutmasıyla sonuçlanır. Bununla birlikte kavramsal öğrenmede öğrenci, kavramların birbirleri üzerindeki etkisini anladığından kavramları birbirinden ayırt etmeyi ve daha kalıcı bir şekilde öğrenmeyi başarır. Bu nedenle eğitimde kavramsal öğrenme, ezbere dayalı öğrenmeye göre daha tercih edilebilir bir yöntemdir.

Ezbere Dayalı Öğrenme Nedir?

ezbere dayalı öğrenme nedir

Ezbere dayalı öğrenme, öğrencinin sadece bilgiyi zihninde tutmak için sürekli tekrar ettiği ancak konu üzerine düşünmediği bir öğrenme türüdür. Bu yöntemde öğrenilen konu eleştirilmez, sorgulanmaz ve öğrenci sadece bilgiyi aklında tutmaya odaklanır.

Edebiyat, Biyoloji, Tarih, Matematik gibi birçok ders, öğrencilerin ezber yapmasını gerektirebilir. Ancak bir dersi sadece ezberlemeye çalışmak, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Çünkü ezbere dayalı öğrenme, kişinin bilgileri tam olarak öğrenmemesine neden olur ve sadece belirli bir süreliğine zihninde tutmasına yol açar. Bu nedenle, dersleri iyi bir şekilde öğrenmek için ezbere dayalı öğrenme yöntemi kullanılmamalıdır.

Ezbere Dayalı Öğrenme Faydalı mı?

Ezbere dayalı öğrenme faydalı değildir çünkü bu yöntemde öğrenci bilgileri içselleştirmediği için kısa sürede unutur. Çünkü ezbere dayalı öğrenme, öğrencinin konuyu tam olarak öğrenmediğini gösterir.

Ezbere dayalı öğrenme; öğrencilerin dersleri sorgulamamasına, kavramlar arasındaki bağlantıları anlamamasına ve dolayısıyla farklı soru tiplerini çözememesine neden olur. Örneğin Matematik dersinde öğrenci, ezberlediği bir soru tipini kullanarak test kitabında karşılaştığında çözebilir ancak soruda küçük bir değişiklik olduğunda sorunu çözmede zorlanır. Bu nedenle öğrencilerin derslerde başarılı olması için ezbere dayalı öğrenme modelini kullanmaktan kaçınması ve konunun mantığını anlamaya çalışması gereklidir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?