Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Nedir? Ne İş Yapar?
2020

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Nedir? Ne İş Yapar?


Dünyada ilk kez istatistikçi ve mühendis olan Dr. Genichi Taguchi tarafından geliştirilen kalite kavramı, bugün dünyanın hemen her yerinde üretim bantlarının değerlendirilmesinde kullanılıyor.
İlk 1950’li yıllarda Japonya’da bu kavrama ilişkin istatistik çalışmalarını yürüten Dr. Taguchi, araştırmalarının ilk aşamalarında hem ülkesinde hem de Avrupa’da gereken ilgiyi göremiyor.
Japonya’nın tekstil kentlerinden olarak bilinen Tokamachi'de doğan ve burada büyüyen Dr. Taguchi, ailesinin kimono üretimi ve pazarlaması sürecinde bu alana ilgi duymaya başlarken eğitimini tamamlamasının ardından da çalışmalarını sürdürüyor.


Bugün, dünya literatürüne “kalite mühendisliği” olarak giren kavramın fikir babası olan Dr. Taguchi, kaliteyi üç aşamalı olarak kurguluyor.
Bunlardan ilki, ‘sistem tasarımı’ olarak karşımıza çıkarken ikinci aşamada, ‘parametre tasarımı’ ve son aşamada ise ‘tolerans tasarımı’ kalite mühendisliğinin basamakları olarak biliyor.
Tasarım aşamasında kullanılan malzeme ile başlayan süreci, üretim aşamasında izleyen metodolojiler bütününe ‘Taguchi Tasarımı’ denilirken, bu aşamaların hemen ardından gelen ‘Toplam Kalite’ ve ‘Güçlü Tasarımı’ tamamlayıcı rol üstleniyor.


     KALİTE MÜHENDİSLİĞİ ve YÖNETİCİLİĞİ NEDİR?


Rekabetin giderek arttığı ve dijital alanda yaşanan gelişimle birlikte değişken Pazar koşullarına uyum sağlamak amacıyla her üretim ve kurumsal süreçte kaliteyi artırmayla birlikte maliyetleri azaltma da büyük önem taşır.
Bir ürünün nihai kalite ve maliyetinin belirlenmesinde ol oynayan Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği, zaman içerisinde bünyesine Toplam Kalite Yönetimi kavramını da katarak bugüne ulaşır.
Toplam Kalite Yöneticiliği, tüm çalışanların sürece katılmasıyla birlikte maksimum seviyeye ulaşmak amacıyla yönetimsel liderlikten destek alarak ilerlemek olarak tanımlanabilir.
2000’li yıllardan itibaren Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği; müşteri odaklı, karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkileri ile birlikte liderlik, çalışanların katılımı, sürekli iyileştirme ve karar alma sürecindeki gerçekçi yaklaşımların izlek olarak takip edilmesini kapsar.
Her ürünün proses sürecine katkı sağlayan parametrelerin sayısının artması, aynı kalitenin tüm sürece yansıması ve müşteriye sunulan son tasarımın fayda sağlamasının da gözetilmesi önemlidir.

     kalite-muhendisligi-ve-yoneticilgi-nedir


Kurum, kuruluş ya da bireysel hizmetlerin tamamında beklentinin ta kendisi olan ‘kalite’ bireylerin yaşam algıları ile doğru orantılı olarak da değişir.
Bir ürünün kullanıcılarının tamamı, kendi beklentileri doğrultusunda hem süreci hem de sonucu değerlendirir. Nominal koşullarda oluşturulmuş bir sistem, kontrol edilebilir parametrelerle birlikte değerlendirilerek ürüne dönüştürüldüğünde, kullanıcı beklentisi ve fayda sağlayacak optimum seviyeye ulaşır.
En iyi kombinasyonun seçilmesi, en doğru ürüne ulaşmakla birlikte maliyetleri de en aza indirirken, değişkenlerin hızı günümüzde ne fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir.
Bu sistemin çalışma prensibinde liderlerin vizyonu ve organizasyonun içerisinde Kalite Mühendisi ve Yöneticiliği olarak hizmet sunan bireylerin araştırma ve istatistiksel analizleri Dr. Taguchi felsefesinin uygulanmasını da kolaylaştırır.


Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de mümkün olduğunca fazla parametrenin sürece dâhil edilerek kısa sürede en hızlı sonuca ulaşabilmektir. Bu aynı zamanda önemli olmayan ve kaliteyi düşürmesi muhtemel olan değişkenlerin de hızlıca süreçten çıkarılmasını sağlar.
Gittikçe artan küreselleşme ve beraberinde getirdiği rekabet sürecinin fark edilerek kurum, kuruluş ya da ürünün modern beklentilere de yaklaştıran Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği; toplum bilinci, Pazar beklentisi, ticari değişim ve yönetim süreçlerinde de değişimin çalışma yaşamına adapte edilmesini kolaylaştırır.
Basit görünen, hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan ve organizasyonun işleyişinde önemli köşe noktalarının detaylarını oluşturan kural ve dönüşüm adımlarının istikrarlı biçimde uygulanması, 2000’li yıllardan sonra artan rekabetin içerisinde var olmanın da anahtarıdır.
Hem çalışanların hem de kurumun refah seviyesini artıran bu yaklaşımda Kalite Mühendisi ve Yöneticiliği, firmaların hizmet alanlarına göre mal, süreç ve hizmetlerin kalitesine uygun ölçme ve değerlendirme sonuçlarını sürekli olarak analiz eder.
Sürecin başından sonuna kadar tasarlanmasında rol oynayan Kalite Mühendisi ve Yöneticiliği, ISO 9001 ve buna benzer (ISO 14001, 18001, 27001, 50001) kalite yönetim standartlarını üretim sürecinde doğru ve hedefe yönelik olarak uygulanmasını sağlar.


     KALİTE MÜHENDİSLİĞİ ve YÖNETİCİLİĞİ’NİN AVANTAJLARI NEDİR?


Kalite denildiğinde ülkemizde yalnızca ‘mal ya da hizmet’ ile birlikte ortaya çıkan ürünün kalitesinin anlaşılması yönündeki eğilim oldukça fazladır. Oysa kalite, sürecin tamamını kapsayan geniş bir tanımdır ve bu tanımın içerisinde en etkin rolü de Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği oluşturmaktadır.
Doğru yönetilmiş, gerekli argümanların dâhil edildiği ve bireysel çalışma isteği ile birlikte süreçte yer alan bütün bireylerin aynı hedefe yönelik olarak hizmet sunduğu bir kalite yönetimi; müşteri memnuniyetinin artması başta olmak üzere, yüksek rekabet gücü, pazar payındaki artış, maliyetin düşmesi ve en önemlisi de çalışanların iş gücüne katılımında gözle görebilir bir farkı da beraberinde getirir. Kurum, kuruluş ya da bireylerin kârına da yansıyan bu memnuniyet skalası her zaman en tabandan başlar ve basamak basamak yönetim ve liderlik kademesine kadar ilerler.
Fikir aşamasından satış sonundaki hizmetlere kadar geniş bir yelpazede tüm sürecin hedef kitle ve fayda odaklı düzenlendiği kalite yönetiminde, ekonomik bir değere dönüşebilecek her türlü bilgi, kaynak ve yetenek otomatik olarak devreye girer.
Yalnızca sektörel ve ülke bazında yatırımlar için değil, dünya pazarında da artan rekabet piyasası içerisinde sağlam bir zemin oluşturmak için en geçerli yaklaşımlardan olan kalite yönetimi, günümüzde kullanılan ISO 9004: 2018 standartları gereğince 14 temel ilkede değerlendirilir.
Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısının uzun yıllar hep bir adım öteye taşımak isteyen, idealist ve güncel Pazar araştırmaları ile ilgili, müşteriler başta olmak üzere proje içerisinde hizmet sunan tüm tarafların ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik veren, iyileştirme ve yenilikleri fayda sağlamak amacıyla uygulayan, alanında uzman her birey toplumsal kalkınmada da bu şekilde rol oynar.
Siz de hemen şimdi, Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi alarak, bu alanda kariyer hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilir, kişisel gelişiminize katkı sağlayabilir ya da kendinize yepyeni bir hedef belirleyebilirsiniz.


     KALİTE MÜHENDİSLİĞİ ve YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ NEDİR?


İş ve endüstri dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan olan Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi, hizmet sunduğunuz işletmenin rekabet gücünü artırmanıza ve işletmenin içerisinde hizmet sunan bireylerin hepsinin tüm iş gücü ile sürece katılmasına destek olmanızı sağlar.
Kalite Yönetimi ve Mükemmeliği başta olmak üzere Problem Çözme ve Çağdaş Kalite Teknikleri ile birlikte İstatistik, Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi, ISO Belgelerinin tamamına ilişkin Tetkikçilik, Hizmet Kalitesi ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve Profesyonel Davranış Eğitimleriyle eş zamanlı olarak İletişim Becerilerinin Gelişimi noktasında Konfigürasyon Yönetimini güçlendirmenizi de sağlar.
İstatiksel kontroller, rapor dosyalarının hazırlanması, kontrol planlarının hazırlanması, ölçüm sistemlerinin analiz edilmesi, verilerin analiz edilerek yorumlanması Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi kapsamında sizlere sunulur.


     KALİTE MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ GÖREV TANIMI NEDİR?


Kurum, kuruluş ve ürünlerin kalite yöneticiliğini üstlenen Kalite Mühendisi ve Yöneticisi, müşteri temsilciliği, mevcut kalite standartlarının belirlenerek, geliştirilmesi, ürün kalitesinin test edilerek iyileştirme projelerinin oluşturulması, istatistik ve raporların oluşturulması, işletmelerin hijyen ve sağlık standartlarının denetlenmesi, çalışanlarının standartlarının belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması süreçlerinin tamamını yönetir ve yönlendirir.
Avrupa ve Amerika’da QA ve QC bölümü olarak örgün eğitimin kapsamında sunulan Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi, ülkemizde özel eğitim kurumlarının müfredatlarında ve öğün eğitim kurumlarının uzaktan eğitim merkezlerinde verilmektedir.

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}