İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?
2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?


İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları gerekli eğitimleri aldıktan sonra Çalışma Bakanlığının yaptığı sınavdan geçerli bir not aldığı takdirde işlerine başlayabilirler. Belirli sınıflara ayrılarak ilerleyen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığında ilk adım C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı olarak başlar.
Uygun şartları yerine getirdikten sonra C sınıfının yerine B ve A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yer alır. A sınıfı en yüksek mertebe olup bu seviyeye gelen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tüm tehlike kollarında yer alabilmektedirler. Türkiye'de 20.06.2013 tarihi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sayesinde bu sektör günümüzde daha önemli bir yere sahip olmuştur.

     is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği uzmanları iki ya da daha fazla iş yerlerinde görev alabilme imkanlarına sahip olurlar. Bu tamamıyla çalıştığı iş yerine bağlı bir konu olup çok sayıda çalışanın olmadığı yerlerde söz konusu olabilir.

   Kimler İş Sağlığı ve Güvenli Uzmanı Olabilir?

Genel anlamda iş sağlığı ve güvenliği bölümü lisans mezunu kişiler, mimarlar, mühendisler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilme imkanına sahip kişiler olarak bilinir. Bununla birlikte bakanlıkta çalışan müfettişler ya da fizik, kimya, biyoloji bölümlerini bitirip mezun olan kişiler de iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilir. Bunların dışında teknik unvana sahip kişiler de (teknik öğretmenler vb.) iş sağlığı ve güvenliği olma imkanına sahip olurlar.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Alma

Gerekli bölümlerden mezun olmuş kişilerin ilk önce Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarından gerekli bir takım eğitimleri almaları gereklidir. Bu eğitimlerden sonra ÖSYM’nin yapacağı iş sağlığı ve güvenliği sınavında uygun puanı almaları gerekir. Tüm bu işlemlerde başarılı olan kişiler en sonunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesi almayı başarırlar. İş sağlığı ve uzmanlığı belgesi geçerlilik süresi 5 yıl olarak bilinir. Belgeyi alan kişilerin 5 yılsonunda eğitim programlarına tekrar katılım sağlamaları gerekli olur.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınıflandırılması

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı A, B ve C sınıfı olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ilk etapta alınan uzmanlık sınıfıdır. Bu sebeple genellikle C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişiler az tehlikeye sahip olan iş yerlerinde görev yaparlar. B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ise bir üst seviye olarak bilinir. Bu belgeye sahip olan kişiler ise çoğunlukla tehlikeli ya da çok tehlikeli olarak belirtilen yerlerde görev yaparlar. En üst sınıfta ise A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yer alır. Bu belgeye sahip olan kişiler de çok tehlikeli, tehlikeli ya da az tehlikeli olacak şekilde her türlü iş yerinde çalışabilme yetkisine sahip olurlar.

   İş Sağlığı ve Güvenli Uzmanlarının Çalışma Alanları Nerelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çeşitli çalışma alanları bulunmaktadır.
Bu alanları genel olarak sıralayacak olursak;
• Rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlamak.
• İş yerlerinde riski belirlemek amacıyla risk analizi yapmak.
• Rapor oluşturarak yetkili makamlara sunmak.
• İş yerlerindeki çalışma ortamlarını uygun hale getirmek.
Yukarıda bahsedilen alanlarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları görev yaparlar. Bunun dışında iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bu konuda eğitim verme yetkisine de sahip olur bu alanlarda da görev yapabilirler.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Birçok alanda görev yapabilen ve günümüzde oldukça adını duyduğumuz bu meslek gruplarının pek çok görevi de bulunur.
Bu görevlere örnek verecek olursak;
• İş yerlerini denetleyerek çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğunu tespit etmek.
• İş yerinde mevcut olan ya da karşılaşılabilecek tehlikeleri mevzuata uygun olacak şekilde gidermek.
• İş yerlerinde olabilecek tehlike ve kazaları belirleyerek önleyici faaliyetleri oluşturmak.
• İş yerinde olan bir kazanın sebep ve sonuçlarının ayrıntılı bir biçimde incelenmesini sağlamak ve ilgili rapor ederek bildirmek.
• Tehlike arz eden malzemelerin belirlenmesi ve analizinin yapılması.
• İş yerinde bulunan çalışanlara ve yönetici pozisyonundaki kişilere çeşitli eğitimler vermek.
• İş yeri ortamını daha sağlıklı ve güvenli bir ortam haine getirmek.
Yukarıda bahsedilen görevler iş sağlığı ve güvenliği uzmanının görevlerinden sadece bir kaçı olup buna benzer birçok görevi de bulunur.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için belirli şartları yerine getirmek gereklidir. Bu şartları yerine getiren kişiler iş sağlığı ve güvenliği belgesi alabilirler. Bunun için ilk şart ilgili bölümlerden mezun olmak olarak bilinir. Bundan sonra bakanlık tarafından onaylanmış ya da yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından gerekli eğitimler alınır. Bu eğitimin 220 saatten az olmaması dikkat edilecek önemli hususlardan biri olarak bilinir. Ardından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavına girmesi gereken kişilerin bu sınavı başarılı bir biçimde geçmesi lazımdır. Bu sınavı geçmek için sınava girecek olan kişilerin en az 70 puan almaları gereklidir. Ayrıca bu sınavların yılda iki defa yapıldığı bilinir.

   İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Sınıf Değişikliği

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesi alabilmek için öncelikle B sınıfı belgesiyle 4 yıl kadar bir süre iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak gerekir. Sonrasında yetkili kurumlarca verilen A sınıfı iş güvenliği uzmanlık eğitimlerine katılmak ve ÖSYM’nin yapacağı A sınıfı iş güvenliği uzmanlık sınavında başarılı olma gerekir. Tüm bu işlemleri gerçekleştirdiğinde b sınıfı olan belgeni A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesi konumuna getirebilirsin.
C sınıfı uzmanlık belgesini B sınıfına getirmek için de öncelikle C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak gereklidir. Bu belgeyle en az üç yıl kadar bir süre görev yapmış olmak ve daha sonrasında B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği için verilen eğitimler alınır. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra ise yine aynı şekilde ÖSYM’nin yapmış olduğu iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sınavlarına girip başarılı olmak gerekir.
Tüm bu işlemlerin sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık belgesi verilir.

     
     is-sagligi-ve-uzmanligi-belgesi

   İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Çalışma Saatleri Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma saatleri sınıflarına yani çalıştıkları iş yerlerindeki tehlike durumlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Genel olarak söylemek gerekirse az tehlikeli ortamlarda görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çalışan başına ayda en az 10 dakika olacak şekilde görev yaparlar. Aynı şekilde tehlikeli sınıfta yer alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları çalışan başına ayda en az 20 dakika olacak şekilde çalışırlar. Çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan yani A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ise ayda çalışan başına en az 40 dakika olacak kadar görevlendirilirler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi tehlike sınıfı baz alınarak yapılır ve görevlendirmenin yeterli sayıda yapılması oldukça önemli bir konudur.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}