Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-28T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
İş Hayatında Etkili İletişim Nasıl Olmalı?

İş Hayatında Etkili İletişim Nasıl Olmalı?


Verilmek istenen mesajı en kısa sürede etkileyici biçimde karşı tarafa aktarılmasına olarak tanımlanan ‘iletişim’, iletim sürecinde her türlü duygu, düşünce, bilgi ve haber karşı tarafa aktarılır. 

En basit tabiriyle anlama ve anlaşılma sürecinin tamamı iletişim kapsamında değerlendirilirken, tüm canlılarda görülen her türlü hal, tavır ve davranış ile gözlemlenir. 

İnsan yaşamında paylaşım ile eşdeğer olan iletişim, ilkel seslerden bu yana konuşmayla kendini gösterir. Bu nedenle ‘dil’ en etkili iletişimin temelini oluşturur. Dili oluşturan kelimeler her türlü aktarımı mümkün kılarken, dil ile aktarılamayan duygu ve düşünceler için de insanlar beden dilini kullanır. 

Bu nedenle konuşarak, durarak, susarak, bakarak ya da yalnızca oturarak bile iletişim kurmak mümkündür. 

İletişimin bir diğer önemli ayağını da yazı oluşturmuştur. Gelişen dünyanın küreselleşmesinde de önemli rol oynayan yazı, toplumları birbirine bağlayarak ortak bir kültürün oluşmasından da rol oynamıştır. 

İLETİŞİMİN BASAMAKLARI NELERDİR?

 • İçsel İletişim,
 • Kişisel İletişim,
 • Grup ve takım iletişimi,
 • Kamu iletişimi,
 • Örgütsel iletişim,
 • Kitlesel iletişim,
 • Uluslararası iletişim,
 • Kültürlerarası iletişim

olarak sıralanır.

ETKİLİ İLETİŞİM NEDİR?

Etkili iletişimin ortaya çıkması ise kaynağın aktarmak istediği mesajı, hedeflediği amaçlar doğrultusunda aktarımında sağladığı başarıdır. 

Burada dilin kullanımı, dinlemenin etkin biçimde gerçekleştirilmesi, empati, beden dili, geri dönütlerin doğru değerlendirilmesi ve analizin hedeflenen amaç doğrultusunda raporlanması önem kazanır. 

Mesajını karşı tarafa iletmek isteyen kişinin tavrı, tutumu, etken ya da edilgen dinlemeyi tercih etmesi iletişimin parametreleri arasında sayılırken, mesajın açık ve net biçimde sunulması da iletişimde rol oynar. 

ETKİLİ İLETİŞİMİN GEREKLERİ NELERDİR?

 • Bir hedef doğrultusunda mesaj belirlemek,
 • Dil becerilerini etkin kullanmak,
 • İyi bir dinleyici olabilmek,
 • İkna edici olmak,
 • Hitabet sanatına hâkim olmak,
 • Beden dilini iyi kullanabilmek,
 • Empati kurabilmek,
 • Doğru soruları yöneltebilmek,
 • Geri dönüşleri doğru değerlendirebilmek,
 • Analiz ve raporlama yapabilmek,

Mesajın bütün bunlarla birlikte açık ve net karşı tarafa iletilmesi, alınacak geri dönüşün niteliği bakımından da önem arz eder. 

KİTLE İLETİŞİM NEDİR?

Basın – yayın organları aracılığıyla, hedeflenen mesajın binlerce kişiye aynı anda iletilmesini sağlayan araçların tamamına ‘kitle iletişim’ adı verilir. 

İlk kez posta yoluyla başlayan kitle iletişim zaman içerisinde telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçlarının yanı sıra; gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema ve son olarak hayatımıza giren internet kitle iletişim araçları arasında sayılır. 

İnternetin dünya geneline yayılmasıyla birlikte aynı fiziksel mekânı paylaşmamalarına rağmen milyonlarca kişiyi aynı duygu, düşünce, fikir ve his birliğinde buluşturmayı başarmıştır. 

Yaygınlaşmaya başladığı ilk dönemlerde, görsel ya da yazılı iletişim ile aynı etkiyi bırakmadığı itirazlarına rağmen her geçen gün artan etkileşimiyle hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet; kısa sürede kendi dilini de oluşturdu. 

Bugün, çevrimiçi iletişimin kendine has diline hâkim olan hem yönetici hem de çalışanlar, kısa sürede daha verimli biçimde üretim ya da hizmeti gerçekleştirebilmektedir. 

İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM NEDİR?

İletişim süreci bir kaynak tarafından iletilmek istenen mesajla başlarken, süreç iş hayatında da aynı şekilde ilerler. 

İş yaşamında iletilecek mesaj hakkında uygun kanal, elverişli zaman ve mekân belirlenir. Hiyerarşik bir düzen doğrultusunda kaynaktan iletilen mesaj, ürün ya da hizmet olarak çıkar.

KİMLER İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ ALABİLİR?

- Küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri,

- İletişim ağını daha geniş bir kitleye ulaştırmak isteyenler,

- Yöneticiler ve yönetici adayları,

- Beden dili kullanımını etkin hale getirmek isteyenler,

- İletişim alanında kariyer hedefi olanlar,

- Çalışma hayatında kendisini doğru ifade etmek isteyenler,

- Kendini doğru biçimde ifade etmek isteyenler

İş Hayatında Etkili İletişim Eğitimi alarak ulaşmak istedikleri hedefe doğru kararlı bir adım atabilir. 

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?