Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-03-28T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?


İnsan kaynakları yönetimi herhangi bir toplulukta, kişiye ve çevreye faydalı olacak biçimde, bulunulan yerin yasalarına ters düşmeyecek şekilde, etkili yönetilmesini sağlayan fonksiyonların ve çalışmaların bütünüdür.

Aynı zamanda hem akademik çevre hem de iş yaşamı konularını ilgilendiren yönetim dalına da insan kaynakları yönetimi denilmektedir.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları, Sanayi Devrimi sırasında ortaya çıkan bir olgudur. Sanayi Devrimi'nde işletmelerin büyümesi ile beraber çalışan ihtiyacı doğmuş ve bu ihtiyaca yönelik de önemli bir kaynak gereksinimi ortaya çıkmıştır. O dönemler, çalışana olan ihtiyaç için personel ofislerin açılmasıyla birlikte insan kaynakları kavramı da şekil almaya başlamıştır. 

1930'lu yılların başında sendikalaşmanın artması ile beraber çalışan kişiler, kendini güvende hissetmeyerek eylemler gerçekleştirmeye başlamıştır. Devam eden süreçte, İkinci Dünya Savaşı ile beraber çalışan verimliliğinin azalması; insan kaynakları alanında yoğun çalışmaların yapılmasına öncülük etmiş ve insan kaynakları yönetiminin temelleri atılmıştır.

İnsan kaynakları yönetimi, temel olarak kurumlardaki işe alma süreçleri, nitelikli çalışan kaynağı yaratılması ve var olan çalışan kaynağının verimli bir biçimde kullanılması için uygulanan yöntemler ve süreçler bütünüdür. İnsan kaynaklarını sadece kendi başına ve kendi içinde bir bölüm olarak değil de çalışanlar ile iletişim halinde olan, sürekliliğin söz konusu olduğu bir merkez olarak da düşünebiliriz.

Bu sebeplerden ötürü her personelin bilgi, deneyim, karakter ve performans gibi öznel detaylarının bir arada toplanmasıyla oluşan insan kaynakları, çalışanların ortaya çıkardığı, hem birey hem eylem yönünden kompleks bir oluşumu da meydana getirmektedir. Çalışana işe alım sürecinden, çalıştığı tüm zamana ve işten ayrılma dönemine kadar tüm süreçlerde eşlik eden insan kaynakları, alt ve üste mertebe fark etmeksizin tüm personel için uygular.

İnsan Kaynaklarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnsan kaynaklarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Yetenek yönetimi yapmak
 • İşe alım süreçlerini yönetmek
 • Kurumun insan kaynakları planlarını yapmak
 • İş gücünün etkin kullanımını sağlamak
 • Ast ve üst arasında köprü görevi görmek
 • Maaş yönetimi yapmak
 • Personel eğitimlerini organize etmek
 • Personelin tüm iş ihtiyaçlarını gidermek
 • Performans ölçümlemesi yapmak
 • Performans değerlendirmesi yapmak

İK Ne Demek?

İK, insan kaynakları teriminin kısaltması olup iş yerlerinde çalışanların ve yöneticilerin iş süreçleri ile ilgili her türlü faaliyet anlamına gelir. İK (insan kaynakları); personel seçme ve yerleştirme, çalışan ilişkileri, iş süreçlerini planlama, motivasyon ve verimlilik gibi birçok faktörü içerir.

İKY Nedir?

İKY, insan kaynakları yönetimi kavramının kısaltması olup personel seçme ve yerleştirme, iş verimliliği, insan kaynakları planlaması, mülakat, bordrolama, özlük işleri, çalışan ilişkileri gibi birçok süreci içeren bir terimdir.

İKY yani insan kaynakları yönetimi, iş yerlerinde daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulması için çalışır. Gerekli durumlarda eğitim ve gelişim uzmanlarından faydalanarak çalışanlara eğitim verir. Örneğin etkili iletişim teknikleri, verimli çalışma, motivasyon gibi alanlarda eğitimler verilebilir.

 

 

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) Nedir?

Uluslararası insan kaynakları yönetimi (İKY), farklı ırk, din ve kültürden gelen çalışanların bulunduğu uluslararası düzeyde çalışan iş yerlerinde uygulanan insan kaynakları yönetimi faaliyetleridir.

Örneğin temel İK görevlerinin dışında çalışanların farklı kültürlere duyarlılığının artması için eğitim verme, farklı kültürden olan kişilerin birlikte çalışması için gerekli koşulları sağlama, çalışanların diğer kültürlerden gelen kişilerle tanışması için kurum içi etkinlikler düzenleme uluslararası insan kaynakları yönetimi (İKY) kapsamına girer.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminin özellikleri şunlardır:

 • Çalışan ve işveren arasındaki ilişkilerde önemli role sahiptir.
 • SGK kaydı, işe giriş kaydı, bordrolama gibi evrak işlerini yürütür.
 • Çalışanların iş yeri ile ilgili taleplerini değerlendirir.
 • İş yerindeki verimliliğin artması için çalışır.
 • Kurum içi etkinliklerin düzenlenmesinde görev alır.
 • Çalışan bilgilerine dair (öz geçmiş, maaş, izin günleri, rapor günleri vb.) kayıt tutar.

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemleri Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetimi sistemleri şunlardır:

 • İş analizi ve iş dizaynı
 • İnsan kaynakları planlaması ve personel seçimi
 • Eğitim ve geliştirme
 • Performans değerlendirme
 • Kariyer geliştirme
 • İş değerlendirme
 • Maaş yönetimi
 • İş güvenliği ve çalışan sağlığı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı Nedir?

İnsan kaynakları yönetiminin en temel üç amacı bulunur; verimliliği arttırmak, iş hayatında niteliği yükseltmek ve rekabette üstünlük sağlamak.

İnsan kaynakları yönetimi, iş gücü ile alakalı çeşitli faktörleri kullanarak çalışan sadakati, verimlilik ve iş hayatında nitelik sağlar. Aynı zamanda insan kaynakları yönetimi, performans ve ödüllendirme sistemi ile çalışan mutluluğunu ve çalışma verimliliği arttırmayı amaçlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemlidir?

İnsan kaynakları yönetimi; iş gücünün planlanması, verimliliğin arttırılması, doğru personellerin işe alımının sağlanması, işletme stratejilerinin belirlenmesi gibi birçok faaliyetleri yerine getirme açısından önemlidir.

İnsan kaynakları yönetimi departmanının olmadığı iş yerlerinde çalışan ilişkilerini yönetmek, çalışanlara ilişkin bilgilerin kaydını tutmak, iş gücünü planlamak ve verimliliği arttırmak zor olmaktadır. Çünkü bu görevler yönetici için ekstra yük oluşturur ve yöneticinin hepsini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla iş yerlerinde insan kaynakları departmanının olması büyük önem taşır.

Personel Yönetimi Nedir?

Personel yönetimi; iş gücünün planlanması, çalışanların organize edilmesi, ücretlendirilmesi ve çalışma sisteminin devamlılığının sağlanması için uygulanan faaliyetlerdir.

Personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi ifadesinden önce kullanılan ve insan kaynakları yönetimi ile aynı anlama gelen bir kavramdır.

Personel Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Personel yönetimi özellikleri şunlardır:

 • İnsan kaynakları yönetimi kavramından önce kullanılan bir kavramdır.
 • Örgütsel, bireysel ve toplumsal hedeflere ulaşma amacı taşır.
 • İş gücünün planlanmasını sağlar.
 • Çalışanların ücret politikaları ile ilgilenir.
 • İş süreçlerinin devamlılığının sağlanması için çalışır.

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, insan kaynakları alanında çalışmak isteyen kişilerin üniversitede 2 ya da 4 yıllık programlara kayıt olarak öğrendiği bir alandır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, lisans ya da ön lisans şeklinde okunabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunu firmaların insan kaynakları departmanında insan kaynakları elemanı, insan kaynakları sorumlusu, insan kaynakları koordinatörü gibi pozisyonlarda görev yapar. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunu kendini geliştirdiği takdirde insan kaynakları uzmanı, insan kaynakları direktörü, insan kaynakları müdürü, insan kaynakları eğitim uzmanı, insan kaynakları genel müdür yardımcısı, insan kaynakları şefi, insan kaynakları müdür yardımcısı gibi pozisyonlarda çalışabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunu, pozisyonuna bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak personellerin işe alım, işten çıkma, rapor, izin ve çalışma günleri, iş planlaması, ücretlendirme, çalışanlara kurum içi eğitim verme, motivasyonu ve verimliliği arttırma gibi işlemlerle ilgilenir. 

2 Yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

2 yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunları iş yerlerinin insan kaynakları departmanında insan kaynakları sorumlusu, insan kaynakları elemanı, insan kaynakları koordinatörü gibi pozisyonlarda çalışır. Fakat bu kişiler kendilerini geliştirdikleri ve mesleki deneyim kazandıkları takdirde müdür, uzman, direktör, şef gibi farklı pozisyonlara terfi alabilir.

İnsan Kaynakları Alanında İş İmkanı Var mı?

İnsan kaynakları iş imkanları oldukça fazladır çünkü bulunduğu sektör fark etmeksizin birçok iş yerinin bir insan kaynakları departmanı bulunur. Dolayısıyla insan kaynakları alanında insan kaynakları elemanlığından insan kaynakları yöneticiliğine kadar farklı pozisyonlarda iş imkanı vardır.

İnsan Kaynaklarında (İK) Kimler Çalışabilir?

İnsan kaynaklarında (İK) şu kişiler çalışabilir:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nden mezun olanlar
 • İnsan kaynakları eğitimi alanlar
 • İnsan kaynakları sertifikasına sahip olanlar
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Psikoloji gibi alanlarda yüksek lisans eğitimi alanlar
 • Psikoloji, PDR, Sosyoloji, İşletme, İktisat vb. bölümlerden mezun olanlar

Lise Mezunu İnsan Kaynakları Uzmanı Olabilir mi?

Evet, lise mezunu insan kaynakları uzmanı olabilir ancak lise mezunlarının insan kaynakları uzmanı olması için insan kaynakları alanında eğitim alması ve bu alanda bir süre çalışıp tecrübe kazanması gerekir.

 

 

İnsan Kaynakları Elemanı Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları elemanı olmak için üniversitede 2 veya 4 yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü okumak gerekir. İşletme, İktisat, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji gibi bölümlerden mezun olan kişiler de insan kaynakları elemanı olabilir. Ancak bu alanda eğitim almak önemlidir. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü mezunu olmayan kişiler İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi alarak işe alınma şanslarını arttırabilirler. Fakat alınan eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı olması ya da üniversite onaylı olması ve eğitim sonunda sertifika verilmesi gibi kriterlere mutlaka dikkat edilmelidir.

İnsan Kaynakları Elemanı Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları elemanı; çalışan ilişkileri ile ilgili faaliyetlerde görev alır, çalışanların her türlü bilgisini (çalışma günleri, rapor, izin, işe giriş, SGK vb.) kaydeder, işe alım süreçlerini yürütür, işe alınan kişiye oryantasyon yapar.

İnsan kaynakları elemanı bazı kurumlarda insan kaynakları müdürü ve insan kaynakları direktörüne bağlı çalışır. Fakat bazı kurumlarda insan kaynakları elemanı tek başına görev yapar.

İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları uzmanı olmak için üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü okunmalıdır. Fakat Sosyoloji Bölümü, Psikoloji Bölümü ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olan kişiler de bu mesleği icra edebilir. Ancak bu bölümlerden mezun olanların İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İşe Alım Süreci Eğitimi,İnsan Kaynakları Planlaması Eğitimi gibi sertifika programlarına katılması daha kolay iş bulmalarını sağlar.

İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları Ne Kadardır?

İnsan kaynakları uzmanı maaşları 5500 TL ile 9000 TL arasında değişir.

İnsan kaynakları uzmanı maaşları kişinin deneyimine ve görev yaptığı kuruma bağlı olarak değişir. Mesleğe yeni başlamış bir insan kaynakları uzmanının maaşı ortalama 5500 TL’dir, iki yıl deneyimli bir insan kaynakları uzmanının maaşı 5900 TL’dir, üç yıl deneyimli bir insan kaynakları uzmanının maaşı ise 6300 TL ile 9000 TL aralığında değişir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, insan kaynakları faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için düzenlenen bir eğitim programıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile insan kaynakları planlaması, verimlilik, çalışan ilişkileri, işe alım, oryantasyon süreçleri, bordro ve özlük işleri gibi alanlarda verilen kapsamlı bir eğitimdir. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi’nin üniversite onaylı ya da MEB onaylı sertifika veren kurumlardan alınması önemlidir. Aksi takdirde eğitimin geçerliliği olmayacaktır.

İnsan Kaynakları Eğitimleri Nelerdir?

İnsan kaynakları eğitimleri şunlardır:

İnsan Kaynakları Eğitimi Ne İşe Yarar?

İnsan kaynakları eğitimi, kişinin insan kaynakları yönetimi alanında bilgi sahibi olmasını ve bu alanda iş bulmasını sağlar. İnsan kaynakları eğitimi; insan kaynakları planlaması, işe alım, oryantasyon süreci, bordro gibi alanlarda kişinin bilgi birikimini arttırmasına yardımcı olur. İnsan kaynakları eğitimi sonunda alınan sertifika ise kişinin öz geçmişini güçlendirip iş başvurularında avantajlı olmasını sağlar.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?