İnsan Kaynakları Yönetimi Ne iş Yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne iş Yapar?


Bu yazımızda insan kaynakları yönetimi ne iş yapar? hep birlikte keşfedeceğiz.

İnsan Kaynakları gerek kamu kurumlarında, gerekse özel kurumlarda bulunan  departmanlardan biridir. Kurumlar ve işletmeler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulurlar. Aynı şekilde belirli bir düzen içinde eşgüdümlü çalışan insanlardan oluşurlar. Kurum ve kuruluşların en önemli iki ögesi, amaçlar ve insanlardır. Başka bir deyişle amaçsız ve insansız bir kuruluş düşünülemez. Bu sürecin içinde ortak amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere İnsan Kaynakları Yönetimi adı verilir. Bu noktada bir kurumu yöneten yöneticinin görevlerinden biri de kurumda çalışanların görevlerini belirlemektir.

Bu noktada İnsan Kaynakları, yönetim sürecinin önemli bir parçasıdır. Aksi açıdan bir amacın başarılması için gerekli maddi ve beşeri kaynaklara ulaşılması yeterli değildir. Bu kaynaklar elde olsa dahi başarılı bir sonucu güvence altına alamaz. Kaynakları, amaçlar yönünde harekete geçirecek olan bir ögeye ihtiyaç duyulur. Bu öge İnsan Kaynakları Yönetimidir. Günümüzde değişken, dinamik ve rekabetin yoğunlaştığı bir çevrede yaşıyoruz. Bu sebeple yönetimi doğru bir şekilde ele almalısınız.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Nedir?

Peki, insan kaynakları yönetimi eğitimi nedir? şimdi de bunu inceleyelim. Yukarıda İnsan Kaynakları Yönetiminin işletmeler için önemi üzerinde durduk. İnsan Kaynaklarının bu kadar önemli olması eğitim kurumlarının bu eğitimi müfredatlarında bulundurmasına vesile oluyor. Yerleşik eğitim sistemi ve uzaktan eğitim sistemiyle eğitim veren kurumlardan İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi alınabilir ve mesleği icra edilebilirsiniz. Bu noktada uzaktan eğitimi zamandan, mekândan ve maddiyattan tasarruf sağlaması bakımından tavsiye ediyoruz. Bu eğitimlerin size faydası kendinizi geliştirmeniz noktasındadır. Eğitimi bitirdikten sonra alacağınız İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası da mesleğe ilk adımı atmanıza vesile olacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Şimdi de insan kaynakları yönetimi sürecinde dikkat edilmesi gerekenlernelerdir? maddeler ve açıklamalar halinde inceleyelim.

 

Planlama Yapma

Planlama, gelecekle alakalı bir kavramdır. Bu kavram ne, nerede, ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılması süreci olarak tanımlanır. Planlama işlevi, kurumsal amaçların kararlaştırılmasına yönelik faaliyetler içerir. Ayrıca bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli araçların belirlenmesinde de rol oynar. Başka bir tabirle planlama, bir amacı gerçekleştirmek için en iyi davranış biçimini seçmeye dayalı bir süreçtir. 

 

Örgütleme Yapma

Örgütleme, amaçları gerçekleştirmek için gerekli faaliyetlerin sürdürülmesini sağlar. Bu faaliyetleri yürütecek personelin belirlenmesinde oldukça önemli bir konudur. Diğer taraftan kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi sürecini de kapsar. Örgütleme süreciyle İnsan Kaynakları Yöneticileri, örgütün maddi ve beşeri yapısını oluşturur. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Yöneticisinin;

 1. Planlama aşamasında amaçları belirler. Başarıya ulaşmak için gerekli iş faaliyetlerin dağılımını yapar.
 2. Yapılacak işleri tanımlar ve işi yapabilecek kişilerin özelliklerini belirler. Çünkü uygun görev dağılımı kurum açısından daha sağlıklı olacaktır.
 3. İşleri yapacak doğru kişileri istihdam eder.
 4. Kurumda yetki ve sorumluluk ilişkilerini belirler. Yani organizasyon yapısını oluşturur. Çünkü bu süreçte belirli bir düzen halinde ilerlenmesi gerekir.
 5. Resmi iletişim kanallarını ve eşgüdümleme mekanizmalarını tasarlar.

 

Yöneltme Yapma

Yöneltme, maddi ve beşeri kaynakların belirli amaçlar dahilinde harekete geçirilmesidir. Bu noktada yeterli sayıda personel ve araç-gerecin sağlanması gerekmektedir. Fakat bu, amaçların başarılması için yeterli değildir. Yöneticiler tüm kaynakları eşgüdümlü biçimde amaçlara yöneltmelidir. Yöneltme işlevi gerçek manada sosyal-davranışsal bir işlevdir. Bu aşamada iletişim, güdüleme, liderlik gibi temel süreçler ön plandadır. 

 

Denetim Yapma

Denetim, elde edilen sonuçlarla istenen sonuçların karşılaştırılmasıdır. Elde edilen bulguların faaliyetleri olumlu yönde etkilemiş olması gerekmektedir. Yöneticiler planlanan ve elde edilen sonuçlar arasında bir uyumsuzluk bulabilir. Bu aşamada da düzeltici eylemlergerçekleştirirler. Denetim işlevi, başarı standartlarının belirlenmesi için oldukça önemlidir. Elde edilen sonuçlar standartlarla karşılaştırılmalıdır. Problem varsa sapmalar belirlenerek gerekli önlemler alınmalıdır. Görüldüğü gibi denetim sürecinde, yalnızca örgütsel etkililik düzeyi etkilidir. Yani planlama aşamasında saptanan amaçların gerçekleştirilme derecesi ölçülür. Aynı zamanda amaçların başarılamamasının nedenleri araştırılır. Bu noktada ise başarısızlığa yol açan faktörlerin giderilmesi için düzeltici eylemler çalışılmaktadır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine kimler katılabilir? hep birlikte keşfetmeye devam edelim.

İnsan Kaynakları uzmanları ve yardımcıları,

Kariyerini İnsan Kaynakları alanında şekillendirmek isteyenler,

İnsan Kaynakları danışmanları,

İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler,

Yeni mezunlar,

Çalıştıkları kurumda İnsan Kaynaklarıdepartmanınageçmek isteyenler,

İnsan Kaynakları çalışanları,

Öz geçmişine İnsan Kaynakları ile ilgili tecrübelerini katmak isteyenler

Bu alana ilgi duyan herkes.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Şimdi de çoğu kişinin aklına takılan bir diğer soruya geldik. İnsan kaynakları yönetimi sertifikası ne işe yarar? hep birlikte bu soruya cevap arayalım.

İnsan kaynakları yönetimi eğitiminin ardından oldukça donanımlı bir hale geleceksiniz. Bu eğitimden sonra dilediğiniz özel ya da devlet kurumuna başvuruda yapacaksınız. Eğitim sonrasında edindiğiniz bilgiler sizi her zaman bir adım önde tutacaktır.

Bu alanda çeşitli kurumlar eğitim vermektedir. Kalite ve güven esası açısından en uygun eğitimi Boğaziçi Enstitüsünden alabilirsiniz. Boğaziçi Enstitüsü kariyerli ve tecrübeli eğitmenlerle çalışmaktadır. Bu eğitmenlerden alacağınız eğitim ile en güncel ve en yeni mesleki bilgilere ulaşacaksınız. Ve geleceğinize güzel bir yatırım yapmış olacaksınız. Boğaziçi Enstitüsü sertifikası sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyacaktır. Çünkü uluslararası geçerliliği olan, İstanbul Aydın Üniversitesi onaylı sertifika vermektedir. Bu eğitim için Boğaziçi Enstitüsü online eğitim platformunu ziyaret edebilirsiniz. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi için inceleme yapabilirsiniz. Bu eğitimin yanında size artı değer katacak olan Performans Yönetim Sistemi Eğitimini de tavsiye ediyoruz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}