İnsan Kaynakları Nedir Maaşı ve İş İmkanları Nasıldır?

İnsan Kaynakları Nedir Maaşı ve İş İmkanları Nasıldır?


İnsan Kaynakları Nedir sorusunun cevabına geçmeden önce konuyla ilgili bazı açıklamlar yapmak yerinde bir davranış olacak kuşkusuz.  Bilindiği üzere 1980’li yıllara kadar firmalar için “Finansman – Üretim – Pazarlama ve Teknoloji” dörtlüsü büyük önem taşırken, 80’lerle birlikte “İnsan Kaynakları Yönetimi” gibi etkili bir faktöründe bu dörtlünün sahip olduğu stratejik öneme sahip olduğu algısı doğmaya başladı.

Özellikle de Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi kavramının tartışılmaya başlanmasıyla birlikte tüm bu finansman, üretim, pazarlama ve teknolojiyi üreten kişi olan” insan” faktörünün de organizasyon, planlama ve geliştirilme süreçleri için önemli bir kaynak olduğu düşünülmeye başlandı. Artık günümüzün vazgeçilmezliği yeterince anlaşılmış olan İnsan Kaynakları alanı için istihdam alanları da oluşturulmaktadır.

Zira ürün ve hizmetten çok bunları üreten insana yapılan yatırımların öne çıkması artık insan kaynaklarının hak ettiği pozisyonu aldığını göstermekte. Ve yapılan araştırmalarla özellikle İİBF mezunu öğrencilerin birçoğunun da İnsan Kaynakları departmanlarında çalışmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Kısaca insanın yapabilirliklerini artırma ve insanı mümkün kılma olarak tanımlayabileceğimiz insan kaynakları son dönemim popüler mesleklerinden birisidir.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları temel olarak çalışanlar ve şirket yönetimi arasında bir köprü görevi gören önemli stratejik alanlardan birisidir. Şirket için en verimli kadronun oluşmasını ve bu kadronun birtakım eğitimlerle verimliliklerini yükselterek bunların şirket çıkarlarını geliştirmesine katkıda bulunur. Eski algılar insan kaynakları ne iş yapar şeklinde olsa da artık bu algı çoktan değişmiş ve insan kaynaklarının önemi ortaya çıkmıştır.

İnsan Kaynaklarının Görevleri Nelerdir?

İnsan kaynaklarının görevlerini belirlerken öncelikle insan kaynakları kadrosunun kimlerden oluştuğuna değinmek gerekmektedir. İnsan kaynakları departmanı genel olarak insan kaynakları uzmanlarından ve insan kaynakları yöneticisinde oluşur ve her iki statünün farklı sorumluluk alanları söz konusudur. Bu ayrımın ardından insankaynaklarının görevleri nelerdir diye bakacak olursak her iki kadro için farklı iş tanımları karşımıza çıkar. Bu durumda mevcut görevleri maddeler halinde yazmamız prosedür olarak daha uygun olacaktır.

İnsan Kaynakları Uzmanın Görevleri:

 • Çalışanların ya da yeni istihdam edilen personelin iş tanımlarını belirleyebilmek için ilgili departman yetkilileri ile görüşmeler yapmak. Bu görüşmenin temel amacı personelin yetenekleri doğrultusunda en verimli alana yönlendirilmesini sağlamaktır.
 • Başvuru yapan adayların eğitim ve deneyimlerini incelemek
 • Başvuru yapan adayların referanslarını kontrol etmek
 • Başvuruları reddedilen adayları bilgilendirmek
 • Hangi ekipmanların hangi personele zimmetli olduğunu belirlemek
 • Personelin tatil ve izin istemlerini değerlendirmek
 • Raporlamalar düzenlemek
 • Firma hedeflerin ekseninde iş gücünü iyileştirici planlamalar yapmak
 • Şirket yönetimi ve çalışanlar arasında köprü görevi görerek, ortaya çıkabilecek sorunlar halinde arabuluculuk yapmak
 • Personelin mesai ücretleri ve avans taleplerini almak
 • Personel içerisinde performans değerlemesi yapmak
 • Şirket içi görüşmeler yaparak çalışma alanlarında iyileştirmeler yapmak
 • Şirket ruhu yaratmak için çalışanlarla birtakım organizasyonlar yapmak
 • Firmanın istihdam politikalarının ülke iş kanunlarına ve evrensel ilkelere uygunluğunu sağlamak
 • Psikolojik taciz olan mobbinge yönelik eğitimler yapmak
 • İşe alma ve çıkarma aşamalarını denetlemek, onaylamak ya da reddetmek
 • Firmanın diplin prosedürlerini ve cezalarının doğru ve kanuni bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Tüm bunlarla birlikte görülmektedir ki; insan kaynakları, organizasyonel açıdan muhasebe, satın alma, kalite kontrol gibi bir destek birimidir ve ciddi anlamda gereklidir.

İnsan Kaynakları Ne Demek?

Üretim faktörleri arasında en önemli değer olan insan kaynakları ne demek? sorusu iktisadi anlamda değerlendirildiğinde herhangi bir üretim sürecinin oluşabilmesi için gerekli olan faktörler “üretim faktörleri olarak değerlendirilir. Ve yine iktisadi açıdan üretim faktörleri;

 • Doğal kaynaklar
 • Emek (İnsan gücü)
 • Sermaye ve
 • Girişimciden oluşur.

Üretim faktörlerinin neredeyse en önemli aşaması ise emek yani iş gücü ile gerçekleşmektedir. Emek yani iş gücü olmadan üretimden söz etmek imkansızdır. Dolayısıyla emek faktörünün gerek eğitiminin gerekse niteliklerinin artırılması ve üretim sürecine uyumlu bir organizasyonunun sağlanabilmesi için de zaman içerisinde İnsan Kaynakları Yönetimi bir disiplin ve firmalarda da birer departman olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur?

Gittikçe popülerleşen insan kaynakları uzmanı nasıl olunur? İnsan kaynakları uzmanı olabilmek için üniversitelerin maliye, işletme, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji gibi lisans bölümlerinden mezun olmak gereklidir. Yabancı dil ise hemen hemen birçok firma insan kaynakları uzmanı personeli için aranan bir diğer kriterdir. Lisan eğitiminizin üzerine birtakım sertifikalarla CV’nizi daha nitelikli bir hale getirebilirsiniz. Kaliteli sertifika programlarından alanına uzmanlaşmak isteyen birçok insan kaynakları çalışanları da yaralanabilmektedir.

Eğer yeni mezun iseniz ve profesyonel bir firma ile görüşme yapıyorsanız sizinle yapılacak mülakat sürecinin ardından şirketin insan kaynakları departmanı içerisinde uzman olana kadar geçireceğiniz bir takım kariyer basamakları bulunmaktadır.

Bunlar:

 • İnsan kaynakları destek personeli
 • İnsan kaynakları elemanı
 • İnsan kaynakları sorumlusu – uzman
 • İnsan kaynakları kıdemli uzman – Ekip lideri
 • İnsan kaynakları müdürü
 • İnsan kaynakları direktörü gibi mesleki aşamalardan oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları eğitimi

İnsan Kaynakları Ne Kadar Maaş Alır?

İnsan kaynakları ne kadar maaş alır? Sorusunun cevabı departmanda bulunduğunuz pozisyona, çalıştığınız şirketin ölçeğine ve hatta çalıştığınız şehre öre bile değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak 2018 verileri ile ortalama olarak;

 • İnsan kaynakları destek personeli: Asgari ücret seviyesinde
 • İnsan kaynakları sorumlusu: 3000 TL dolaylarında
 • İnsan kaynakları direktörü ise 10 bin TL civarlarında maaşlar almaktaydı. 2019 yılında insan kaynakları personel artışları yaklaşık %15 civarına bir artışla gerçekleşmiş olsa da bu durum genellikle çalışılan firmaya ve şehre göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ve tabii ki bu ücretler minimum skalaları ifade etmektedir.

İnsan Kaynakları Çalışma Alanları?

Gelişen endüstrileşme ve çalışma yaşamı alanındaki mantalite değişimleri günümüzde yetişmiş insan gücü faktörünü ön plana çıkarmış ve insan gücü kaynağının daha verimli hale nasıl getirilebilir sorusunu beraberinde getirmiştir. İş kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler, AB kriterleri, Uluslararası Çalışma Örgütü ve tabii ki sendikalarla birlikte iş ve çalışma koşulları her geçen gün daha ince ayrıntılarıyla değerlendirilmeye başlanmıştır. Ki bunun yanında ve belki de en önemli neden olan işletmelerin kar olgusu ile çalışan ekonomik birimler olmasıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi disiplininin yapmış olduğu akademik ve teorik çalışmalar göstermiştir ki; çalışanların daha verimli olabilmeleri onların daha eğitimli ve daha huzurlu çalışma olanaklarına sahip olmalarından geçmektedir. Çalışanın firmayı sahiplenmesi, çalışma alanında bir birliktelik ruhunun yaratılması, çalışanın teknik ve eğitsel donanımının artırılması firmaların kar marjlarını ve piyasadaki rekabet gücüne büyük artılar katmaktadır.

Bu nedenle yeni insan kaynakları adaylarının bu alanda iş aramaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla gerek özel sektörde gerekse kamuda insan kaynakları çalışma alanlarıbulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Sertifikası Nasıl Alınır?

İnsan kaynakları sertifikası özellikle iş başvurularında rakiplerine göre adayı öne çıkartacak kriterlerden birisidir. Peki, insan kaynakları sertifikası nasıl alınır? Söz konusu bu sertifikaların alınabilmesi için bugün birçok kurumsal kuruluş bulunmaktadır. Ancak mevcut bir işiniz varsa yani kursa katılım için zaman problemi yaşıyorsanız bununla da ilgili uzaktan eğitim veren kuruluşlar üzerinden eğitim alarak bir sertifikaya sahip olabilirsiniz.

Uzaktan eğitim sistemleri günümüzde birçok kurum tarafından online eğitim şeklinde verilmektedir. Günümüzde online sistem üzerinden İnsan Kaynakları alanında uzaktan eğitim veren programlar gittikçe artmakta ve popülerleşmekte. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü olarak sizlere güvenilir ve kaliteli bir insan kaynakları eğitimi sunuyoruz. Kurumumuzdan alacağınız Online İnsan Kaynakları Eğitimi sonrası bu alanda profesyonel olarak aranan bir personel konumuna gelebilirsiniz.

Uzaktan eğitim modelinde kurs ödemelerinizi gerçekleştirdiğiniz anda öğrenciliğiniz onaylanmakta ve eğitime aynı gün içerisinde başlayabilirsiniz. Eğitimi tamamladığınızda onaylı sertifikanızı elden alabileceğiniz gibi adresinize de teslim edilebilir. İnsan kaynakları uzmanlığına yönelen talepteki artış düşünüldüğünde online bir sistemle alabileceğiniz uzaktan eğitim modeli olan İnsan Kaynakları Eğitimi yeni adaylar için büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları Sertifikası Ne İşe Yarar?

İnsan kaynakları sertifikası eğitim süreci içerisinde sahip olacağınız birtakım donanımlar olacaktır ve bu gerek başvuru süreçlerinizde gerekse mevcut çalıştığınız departmanda sizi ön plana çıkartacaktır. “İnsan kaynakları sertifikası ne işe yarar?” sorusuna karşılık sertifika eğitim sürecinde elde edeceğiniz mesleki kazanımlardan birkaçından bahsetmek gerekirse;

 • Müzakere kavramını öğrenmek ve insan kaynakları yönetimi kavramını ve ilkelerini öğrenmek
 • İnsan kaynakları yönetimi gelişim sürecini anlamak
 • İnsan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerini gerçekleştirebilecek yetkinliği kazanmak
 • İş gücü arama, seçme ve yerleştirme süreçleri hakkında kilit noktaları öğrenmek ve uygulamaya dönük bilgi sahibi olmak
 • Mülakat ve karar verme süreçlerini yönetebilme becerisi edinmek
 • Performans değerleme hakkında teorik bilgi sahibi olmak
 • Hizmet içi eğitim konularında uzmanlaşmak
 • Kariyer planlama hakkında uzmanlaşmak
 • Ücret yönetimi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}