İnsan Kaynakları Nedir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Nedir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?


İnsan kaynakları son zamanlarda işletmelerinin daha nitelikli personel ihtiyacı sebebiyle ihtiyaç duydukları çalışma birimidir. Peki, insan kaynakları nedir? İnsan kaynaklarının görev ve yetkileri nelerdir? Bu soruların cevabına yer verirken, aynı zamanda İnsan kaynakları Eğitiminin işletmeler için önemine de yer verdik. 

Küresel anlamda marka olmak için de önemli bir yere sahip olan İK, daha nitelikli personel çalıştırmak ve ürün ve hizmet üretiminde daha fazla verim almak için büyük öneme sahiptir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Nedir? 

İşletmelerin ürün ve hizmet üretimi konusunda organizasyonların düzenlenmesi, iyi bir şekilde pazarlamanın yapılması ve çalışma alanında nitelikli istihdamın sağlanması gibi önemli hususlar da faaliyet gösteren bir birimdir. Her ne kadar bu hizmetlerin sağlanıp organize edilmesi için tek başına yeterli bir bilim olmasa da, çok önemli bir birim olduğunu söyleyebiliriz.

İnsan kaynakları daha çok işe alım ve müşteri ilişkileri şeklinde algılansa da, bir işletmenin genel olarak tüm ilişkilerini kapsayan önemli bir iletişim birimidir. Bu nedenle işletmenin ileri bir seviyeye kendini taşıyabilmesi için, bu birim hayati öneme sahiptir. 

Birçok kurumsal firma İK birimine bünyesinde yer verdiği gibi, bu birimde çalışan personelin enstitüler başta olmak üzere farklı alanlarda profesyonel eğitim almalarını sağlamaktadır. Çünkü için her alanında verimin ciddi bir şekilde atabilmesi için, İK büyük bir öneme sahiptir. Özellikle son yıllarda insan kaynakları iş ilanı yayınlayan firmaların sayılarının, her geçen gün arttığını görmekteyiz. Sadece bu alanda eğitim almış personel aramakla kalmayan işletmeler, yetiştirilmek üzere insan kaynakları iş ilanları da vermeye başlamışlardır.

İnsan Kaynakları Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

Bu birimin genel olarak sorumluluk aldığı alanlar ve yetkilerini sıraladığımızda, öneminin çok daha iyi anlaşılması söz konusu olacaktır. İnsan kaynakları çalışanları ve yöneticilerinin, görevleri şunlardır. 

 • Kariyer ve iş sitelerinde yaptıkları araştırma neticesinde, şirket için en verimli olabileceğini düşündükleri kişilere iş imkanı sağlar. Bu kişilere kendilerinin ulaştığı gibi, çeşitli iş ilanları vererek de personel kazanımı konusunda çalışmalar yaparlar. 
 • Çalışanların özlük ilişkileri konusunda da, insan kaynaklarının sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. 
 • Bu birimde çalışan kişiler sadece işe alımlarda değil, aynı zamanda işletme alanında gelişim süreci için farklı birimlerde de görev alırlar. 
 • İşe alınan kişilerin görev tanımlamasını yapmak, 
 • Hangi alanlarda verimli çalışma elde edebileceklerini analiz etmek ve buna bağlı olarak işe alınan personelin ilgili alanlarda pozisyon almasını sağlamak, yine İK görev ve yetkileri arasında yer alır. 
 • İşe alınacak kişilerin başta eğitim ve deneyim olmak üzere, işletmeye fayda sağlayacak niteliklerini inceleyerek çalışanın özelliklerine uygun pozisyonlarda görevlerin verilmesi de, insan kaynakları görevleri arasındadır. 
 • İş başvurusu yapan kişilerin referans kaynaklarının kontrolünü sağlamak, başvuru sahiplerinin işe alındıklarını ya da neden reddedildiklerini bildirmek, 
 • İşe alımların yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
 • Personel için çeşitli konularda etkinlik ve eğitim seminerleri düzenlemek,
 • Çalışanlar ve çalışma süreci hakkında farklı raporlar hazırlamak, 
 • İşe alım sürecinde olduğu gibi, kişinin işten çıkarılma sürecini de takip etmek, 
 • Çalışanlar için disiplin cezaları bu cezalarla ilgili diğer prosedürleri düzenleyip takip etmek, 
 • Çalışan ve yöneticileri arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde kullanabilmesini sağlamak, 
 • Mesleki eğitim ve kişisel gelişim konularında organizasyonlar düzenlemek, 
 • Çalışanların eğitim almasını sağlayarak, işyeri bünyesinde farklı pozisyonlarda görev almalarını sağlamak, 
 • Çalışanların iş ortamındaki refah düzeylerinin artırılmasını sağlayarak işe motive etmek, 
 • Müşteriler ile şirket arasındaki iletişimin daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak, 
 • Müşteri iletişim ile bağlı olarak şirketin gelir düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, 
 • İşletmenin finansal konularda iletişimini sağlamak,
 •  Yine şirket bünyesinde çalışan kişilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek, 
 • Çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması ve iş veriminin buna bağlı olarak artırılması için adil düzenlemeler yapmak, 
 • Bölgede yaşanan rekabette şirket çıkarlarının önde tutulması için farklı yerlerle iletişim içerisinde olmak, 
 • Şirketin pazar payını artırabilmek için iletişime dayalı farklı stratejiler geliştirmek, 
 • İşletme, müşteri ya da çalışanlar arasında sorunların çözülebilmesi için aracılık yapmak 

Gibi farklı birçok konu, İK personel ve yöneticilerinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları. Boğaziçi Enstitüsü

İnsan Kaynakları Eğitimi Tanımı. 

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, şirketler bünyesinde İK yönetiminin önemini de aynı oranda artırmaktadır. Adeta şirket dili haline gelen bu birim, geniş bir etki alanına sahip olarak şirketin iç ve dış iletişimin konusunda büyük öneme sahiptir. 

Sadece şirketin iletişim dili olarak düşünülse de, her anlamda şirketin gelişip büyüyebilmesi ve rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için İK biriminin görevini eksiksiz bir şekilde icra etmesi gerekir. Kamu ve özel sektörde büyük önem taşıyan bu birim, gönüllü organizasyon çalışmalarının yanı sıra siyasi kuruluşlar için de vazgeçilmez bir unsur olmaktadır. Yani topluma hitap edebilecek her konuda, çok ciddi faydalarının olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır. 

İnsan Kaynakları Eğitiminin Önemi Nedir? 

Zaten yukarıda insan kaynakları eğitiminin öneminden, yeterince bahsettik. Böyle önemli olan bir birim için, kesinlikle iyi bir eğitimin alınması şarttır. Başkalarının niteliklerini inceleyerek işe alma, iş yerinde yönetme ve işten çıkarılma gibi durumlarda karar mekanizmasını etkileyen bir birim olması sebebiyle, bu alanda çalışacak kişilerin de, kesinlikle konusuna hakim kişilerden oluşması gerekir. 

Aksi halde işletme için, önemli kayıpların ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Boğaziçi Enstitüsü insan kaynakları eğitimi sertifikaprogramı kapsamında, bireysel olarak eğitim almak isteyen kişilere verdiği eğitimlerin yanı sıra kurumsal firmalara da İK konusunda geniş kapsamlı eğitimler vermektedir. 

Şirket bünyesinde bu birimde çalışacak kişilerin daha nitelikli olarak işletmenize fayda sağlamasını istiyorsanız, kesinlikle kurumsal olarak bu tip eğitimleri almalarını sağlamanız gerekir. 

İnsan Kaynakları Eğitimi Nereden Alınır? 

Üniversitelerde bu tip eğitimler verildiği gibi, enstitüler tarafından da insan kaynakları eğitimi verilmektedir. Enstitüler tarafından verilen eğitimler daha çok, konuya daha fazla odaklandığı için eğitim süresi de daha kısa olmaktadır. Böylelikle de enstitüler tarafından verilen eğitimlerin, farklı avantajlar sunduğunu söyleyebiliriz. Eğitim saatlerinin şirketlere özel olarak ayarlanması ve esnek bir yapıda eğitimin sunulması nedeniyle, enstitüler bu tip eğitimler için daha fazla tercih edilmektedir.

İnsan Kaynakları Eğitimi İle Verimliliğin Önemi 

İnsan kaynakları yönetimi, çalışanlarının performans sorunu değerlendirerek ödül verme yöntemleri ile, verimliliğin artırılmasına sağlayabilir. Ödüllendirme yöntemi, tüm işletmeler için verimliliğin artmasında önemli rol oynamaktadır. 

Her şirketin bünyesinde bulunması gereken bu birim, verimliliğin artırılmasına yönelik ödüllü çalışmalar yaparak işletmenin hizmet ve ürün üretimi konusunda etkin rol oynamalıdır. Özellikle prim şeklinde yapılan ödüllendirmeler, şirkete büyük katkı sağlayacaktır. Ancak burada kesinlikle çalışanlar arasında adil bir ödüllendirme sisteminin kurulması, bu sistem üzerinden şirket verimliliğinin artırılması için en önemli husustur. 

Bu sayede ürün ve hizmet üretimi noktasında, verimlilik maksimum seviyeye çıkacaktır. İnsan kaynakları iş alımlarında, mümkün olduğu kadar daha yüksek niteliklere sahip kişileri işe almalıdır. 

Nitelikli personelin motivasyon eksikliği yaşadığı zamanlarda, farklı etkinlikler düzenleyerek bu eksikliği ortadan kaldırmalıdır. Bu yine iş verimliliğine yansıyacak bir strateji olduğun kadar, motivasyon eksikliğinden kaynaklı iş kazalarının da önüne geçmektedir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Çeşitleri 

İnsan kaynakları yönetimini, temel olarak 4 farklı kategoride toplamak mümkündür. Bu kategoriler, şunlardır. 

Kişisel Amaçlı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi: İşletme bünyesinde istihdam edilen kişilerin, kişisel hedeflerine ulaşmaları konusunda onlara destek veren yönetim anlayışıdır. Sosyal ve ekonomik konularda çalışanın memnuniyet düzeyinin artırılması, verimliliğe de yansıyacaktır. 

İşlevsel Amaçlarla İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi: İnsan kaynakları yönetiminin tam bir performans ile hizmet verebilmesi için, amaçlara yönelik çalışmaların yapılması gerekir. Bunu yaparken de, mutlaka kurumun bir bütün halinde değerlendirilmesi sağlıklı olacaktır. 

Organizasyon Amacıyla İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi: Burada ise yapılan organizasyondan, en iyi şekilde verim alınması hedeflenir. Organizasyonunu başarıya ulaşması için, yine çalışanların moral ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Toplumsal Amaçlı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi: Şirket çalışanlarının tümünü kapsayan ve tüm çalışanların sosyal ihtiyaçlarının, mümkün olduğu kadar karşılanmasına yönelik yapılacak çalışmalardır. 

İnsan Kaynakları Eğitimi. Boğaziçi Enstitüsü

İnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları 

İnsan kaynakları yönetimi sertifika sahipleri, çok geniş bir iş imkânına sahip olmaktadır. Özel ve kamu kuruluşlarında İK üzerinde önemle durulması nedeniyle, çeşitli sektörlerde iş bulmak söz konusudur. 

Bu birimi henüz bulundurmayan kurum ve kuruluşlarda, hızlı bir şekilde insan kaynakları yönetimi birimi konusunda yapılanmaya gitmektedir. Sürekli ilerleyen bir meslek grubu olması ve kurum ve kuruluşlara büyük katkılar sağlaması sebebiyle, hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek meslek grupları arasında olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. 

İnsan kaynakları yönetimi sertifikası sahibi olan kişilerin, görev alabilecekleri pozisyonlardan bazıları şunlardır. 

 • İşe alım bölümlerinde 
 • İç ve dış ilişkiler departmanlarında 
 • Çalışanların özlük işlerinin takip edildiği kısımlarda 
 • Özel istihdam sağlayan bürolarda
 • İnsan kaynakları danışmanlık hizmeti veren şirketlerin bünyesinde 
 • Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları ile ilgili departmanlarında 

İnsan kaynakları eğitimi sertifika programlarına katılmış kişilerin rahatlıkla iş bulmaları söz konusudur. Yukarıda sayılanlar genel olarak, özellikle büyük işletmeler olmak üzere her işletmede bulunabilecek alanlardır.

İnsan Kaynakları Eğitimi Sertifikası Nasıl Alınır? 

 • İnsan kaynakları yönetimi sertifikası alabilmek için, enstitü statüsünde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarından eğitim alınabilir. Bu kurumlar vermiş oldukları eğitimin sonunda sınava girerek başarılı olan tüm kursiyerlere, sertifika vermektedir. 

Örgün eğitim metoduyla verilen eğitimlere katılarak sertifika alabileceğiniz gibi, daha fazla tercih edilen uzaktan eğitim sertifika programları ile de insan kaynakları yönetimi sertifikası alabilirsiniz. 

 • Boğaziçi Enstitüsü farklı birçok alanda olduğu gibi, insan kaynakları yönetimi eğitimi sertifika programı düzenleyerek sertifika veren eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanın yanı sıra, uluslararası geçerliliğe sahip ıcse onaylı ikinci bir sertifika daha vermekteyiz. Böylelikle sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bu birimde iş bulma imkânına, rahatlıkla sahip olabilirsiniz.

Enstitümüz insan kaynakları eğitimi konusunda nitelikli eğitmen ve akademisyenler ile ihtiyacınız olan eğitimi, kolaylıkla alabileceğiniz bir kurumdur. Yüz yüze eğitim programlarına katılma imkanı olmayan ancak bu eğitimi alarak sertifika sahibi olmak isteyenler için, uzaktan eğitim metodu ile eğitim de vermektedir. 

Boğaziçi Enstitüsü sertifikaları, Türkiye genelinde öncelikli olarak tercih edilen özellikler arasındadır. Verdiği eğitimlerle ülke genelinde prestij sahibi olan enstitümüz, iş başvurularında dikkat çekici önceliğe sahip eğitimler vermektedir.

İnsan Kaynakları Yöneticisi Maaşları Ne Kadar? 

İnsan kaynakları yöneticisi maaşları, kişinin işyerinde almış olduğu görev ve pozisyonlara göre değişmektedir. Ayrıca görev yapılan yerin kamu ve özel sektör olması da, maaşlara etki eden faktörler arasındadır. 

Tamamen şirketin finansal planlamasına göre değişiklik gösterse de, insan kaynakları personeli olarak yeni işe başlamış kişiler ortalama 3500 TL civarında maaş almaktadır. Kişinin işyerinde çalışma süresi ve görev aldığı pozisyona göre, bu maaşın biraz daha yüksek olması mümkündür. 

Yönetici olarak görev yapan kişiler ise, ortalama 5 bin TL maaş almaktadırlar. Çok büyük şirketlerin bünyesinde İK alanında üst düzey yönetici olan kişilerin maaşları ise, 10.000 TL'ye kadar çıkmaktadır. 

Yurtdışına baktığımızda ise, bu oranların arasında aşırı bir makas farkı bulunmadığını görmekteyiz. Yurtdışında iş imkanı bulan çalışanlar, verdiğimiz tutarların %50 oranına kadar daha fazla maaş almaktadır.

Sizde böyle prestijli bir mesleğin sahibi olarak iş bulmak istiyorsanız, Boğaziçi Enstitüsü insan kaynakları eğitimi sertifika programlarına katılarak kısa sürede sertifikanızı alabilirsiniz.

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}