Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri Nelerdir?
2021

Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri Nelerdir?


Hızlı okuma, okuduğunu anlama ve bunu yorumlama tekniği belirli bir sürede okunan kelime sayısının arttırılması anlamına gelir. Hızlı okuma tekniği sadece kelimeleri okumakla yetinmez. Bellek ve anlam ilişkisini kurabilme ve bu kurguyu hızlandırabilme amacı da hızlı okuma tekniğinin içerisinde yer alır. Sıradan insanların geçirdikleri okuma süresinin daha ilerisinde bir seviyeye sahip olmak, anlam oranını daha yüksek seviyede tutabilmek hızlı okuma olarak tanımlanabilir. Hızlı okuma tekniğini kavramak ve uygulamak için bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. Sadece okumakla yetinmeyip anlam ilişkisinin kurulması hızlı okuma tekniğinin temelinde yatar.

   hizli-okuma

   Hızlı Okumanın Avantajları

Hızlı okuma ve anlama tekniğini kavrayabilmek, bu tekniği ileri bir seviyeye taşıyabilmek insanlarda pek çok avantaj sağlar.
Hızlı okumanın avantajları;

• Vakitten kazanmak.
• Argümanın genel yapısını daha iyi bir şekilde anlamak.
• Yazılanı daha hızlı bir şekilde yorumlayabilmek.
• Kariyer basamaklarında "büyük resim" olarak anılan genel işleyişi daha hızlı kavrayabilmek şeklinde sıralanabilir.

Hızlı okuma tekniğini edinmek için öncelikle okuma esnasında gerçekleştirilen olumsuz davranışlardan kaçınmak gerekir. Bu davranışların bırakılması ile beraber hızlı okuma ve anlama tekniklerinin hayata geçirilmesi daha kolay olur. Okuma hızını düşüren ve vakit kaybına yol açan bu davranışlar, insanda okuma hevesinin de yarıda kalmasına neden olur.

   Okuma Hızını Düşüren Davranışlar

Okuma hızında düşüş meydana getiren davranışlar;

• Okuduğunu daha iyi anlamak için sürekli başa dönmek
• Ana düşünceyi yakalama gayesi ile yan düşünceleri kaçırmak
• Cümleleri değil, kelimeleri takip etmek
• Sürekli dikkat dağınıklığı yaşamak
• Sürekli kısa metinlere yönelmek
• Konsantre olmakta güçlük çekmek şeklindedir.

Bu davranışlardan kaçınmak hızlı okuma tekniklerini kavrayabilmek için zorunludur. Daha hızlı okuyabilmek, okuduğunu hızlı bir şekilde kavrayabilmek ve cümleler arasındaki bağlantıyı kurabilmek için okuma hızını düşüren davranışların terk edilmesi gerekir. Okuma esnasında sessiz ve insanın kendini iyi hissettiği bir ortamda bulunması temel prensiplerden biridir. Ses insanın dikkatini dağıtan bir dış etken olduğu için okuma alışkanlığının da bozulmasına neden olur.

   Göz ile Hızlı Okuma

Hızlı okuma tekniğinin en önemli kuralı gözlerin geliştirilmesidir. Okuma işleri gözlerin yazılanları takip etmesi ile gerçekleştiği için, gözler kamera görevi görerek okuduklarını kayıt altına alır. Odaklanma sayesinde gözün kamera özelliği devreye girer ve belirli bir noktayı seçer. Bu bölge üzerinde yoğunlaşan göz, diğer noktaları flu yani bulanık gösterir ve hafızaya bu şekilde kaydedilir. İnsanların fotoğraf makinelerinden farklı olarak düşünebilmeleri ve bu düşünceyi yorumlayabilmeleri zihin sayesinde olur. Göz gördüğünü kaydeder, zihin ise bu kaydı yorumlamaya başlar. Hızlı okuma tekniklerinden biri de tam olarak bu şekilde hayata geçer. Göz hareketleri ile cümleleri hızlı bir şekilde gözden geçirmek okuma hızının arttırılmasına yardımcı olur.

   Görsel Algılama ile Hızlı Okuma

Hızlı okumak için en çok başvurulan tekniklerden bir tanesi görsel algılamadır. Bir A4 boyutundaki kağıda, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 harfli kelimeler alt alta yazılır. Daha sonrasında ise aynı kelimeler yan yana yazılır. Bu kelimeler üzerinde gözleri hızlı bir şekilde gezdirmek ve aralarındaki anlamı düşünmeye çalışmak hızlı okuma tekniklerinden bir tanesidir. 10 saniyelik süre içerisinde ne kadar çok kelimeye göz gezdirildiği hesaplanır. Bu süre içerisindeki kelime sayısı devamlı olarak arttırılmaya çalışılır. Görsel algılama ile hızlı okuma tekniği, kelime haznesini geliştirmekle mümkündür.

   Kelime Haznesini Geliştirme ile Hızlı Okuma

İnsanların yaşamları boyunca kurdukları kelimeler belirli sınırlar içerisinde yer alır. Kitap, dergi, roman vb. yayınları okumak da kelime haznesinin gelişmesi ve hızlı okumanın önünün açılmasını sağlar. Ne kadar çok kelime bilinirse, hızlı okuma tekniğini gerçekleştirmek o kadar mümkün olur. Bilinmeyen kelimeleri okumak, bilinen kelimeleri okumanın 3 katı kadar vakit alır. Bu nedenle görsel algılama tekniğini kullanırken bilinmeyen kelimeleri tercih etmek daha doğru bir davranış olur. Türkçe'ye yerleşmiş ancak yabancı kökenden gelmiş olan kelimelerin mutlaka öğrenilmesi gerekir. Devamlı başak dönme, dışından okuma ve bekleme gibi alışkanlıklardan da kurtulmak gerekir.

   kelime-haznesini-gelistirme
   

   Konsantrasyon ile Hızlı Okuma

Bir insanın herhangi bir işle ilgilenirken dış etkilerden uzak olması, söz konusu işi en iyi şekilde yapabilmesi için mecburidir. Bu etki iş yaşamının yanı sıra, okuma gibi alışkanlıkları en verimli şekilde elde edebilmek için de gereklidir. Kitap ya da başka bir yayın okuma esnasında başka düşüncelerden uzak olmak, hızlı okumayı hayata geçirmek demektir. Kafadaki düşünceler arınmak ve daha sonrasında okumaya başlamak doğru bir davranış olacaktır. Kitap okurken yalnızca ona odaklanmak, cümlelerin anlamı arasında kaybolmak ve bu anlamın ne olduğunu düşünmek gibi etmenler hızlı okuma tekniğinin temelini oluşturur. Hızlı okuyabilmek için tamamen kitaba ya da okunan başka bir yayına odaklanılması gerekir.

   5N 1K Tekniği ile Hızlı Okuma

Göz ile okuma tekniğinde dıştan ya da içten okumanın her ikisi de yanlış bir davranış olarak kabul edilir. Kitapların iç kısımdan ya da dış kısımdan okunması söz konusu değildir. Kitap okurken sadece gözlerin kullanılması, alınan görüntünün zihin ile harmanlanması gerekir. Okunan metni anlayama gibi durumlar sadece insanların kendilerini bu şekilde adapte etmelerinden kaynaklanır. Bu hataya düşmemek ve metni tekrar okumamak gerekir. Metin okuma esnasında 5N 1K adı verilen bir teknikten yararlanılarak hızlı bir şekilde okunması sağlanabilir. Metne Kim, Ne Zaman, Nasıl, Ne, Niçin, Nerede gibi soruların sorulması, hızlı okuma teknikleri içerisinde en çok tercih edilenler arasında yer alır.

   Göz Atma Tekniği ile Hızlı Okuma

Bir metni okumaya başlamadan önce kısa bir göz atma yapmak, metnin hızlı okunmasına yardımcı olur. Tüm sayfalar kısa bir gözden geçirilir ve başlık, ana başlık, paragraf başları ile paragraf sonlarının okunması gerçekleştirilir. Bu gözden geçirme esnasında okuyucunun ana fikri belirten cümleleri bulması gerekir. Önemli kelime gruplarına ve önemli yargılara da bakılmalıdır. Hızlı okuma tekniğinin en büyük destekçisi bol bol kitap okumaktır. Kitap ya da başka metinler okudukça gözün görüş alanı genişler. Kelime hazinesinin artması, deyim ve atasözlerini daha fazla kullanma, sayfalar arası geçişleri hızlı bir şekilde takip edebilme gibi faydalar göz atma tekniği ile mümkün olur.

   Sütun Tarama Tekniği ile Hızlı Okuma

Sütun tarama tekniğinde gözler metnin üzerinde göz atma tekniğine ek daha fazla satır atlanmasına yardımcı olur. Odak noktaların belirlenmesi ve metin üzerinde göz atılırken satırlardan yararlanılması sağlanır. Hızlı okuma tekniğinin, zikzak denilen şekilleri çizmek yerine metin üzerinde S harfini çizmek şeklinde daha faydalı olduğu bilinmektedir. Sütun tarama tekniğini geliştirebilmek için, pdf formatında yayınlanmış olan yayınlara göz atılabilir. Yabancı dilde metin okumak isteyenlerin de Türkçe metinlerde olduğu gibi hızlı okuma tekniklerinden yararlanabilmeleri mümkün olur. Aynı teknikler yabancı metinlerde de kullanılabilir. Hızlı okuma alışkanlığını edinmek isteyenlerin verilen teknikleri başarılı bir şekilde hayata geçirmeleri gerekecektir. En önemlisi de yanlış okuma alışkanlıklarından uzak durmak ve okumaya odaklanmaktır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}