Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir?
2020

Hızlı Okuma Teknikleri Nelerdir?


Okuma, çocukluk çağından başlayarak yetişkinlik ve hatta ileri yaşlara kadar sürdürülen bir eylem olmakla birlikte, bireylerin öğrenme, hayal etme, bilişsel seviyelerini yükseltme, bilgi edinme vb. süreçlerine etki eden en önemli alışkanlıklardan birisidir. 

Uzun vadede gelişim gösteren okuma eylemi, ilk çocukluk döneminde anlamlandırma ve soyut düşünme süreçlerine etki eder. Yetişkinlikte ise araştırma, öğrenme ve bilgi edinme süreçlerini yönlendiren okuma eylemi, kişisel gelişim ve iletişimin de kritik basamaklarından birini oluşturur. 

Bu nedenle alışkanlık olarak adlandırılan okuma süreci, ömür boyu bireylerin zihinlerini zinde tutması, unutkanlığı önlemesi, vaktini değerlendirmesi ve gelecek nesillere okuma alışkanlığını da aşılaması açısından önemlidir. 

Bugün, dünya genelinde kitap okuma alışkanlıklarının teknolojinin gelişimine bağlı olarak düşüş göstermesine karşın, satılan kitap sayısında önemli bir artış olduğu göze çarpmaktadır. 

Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise, sanal dünyada edinilen bilgilerin, zihinde canlandırılması yani imajinasyonla birleştirilememesi nedeniyle kalıcı olmamasıdır. Kitap, imajinasyonu harekete geçirerek, okunulan metnin içerisindeki duygu duruma da okuyucusunu dahil eder ve kalıcılığını da buradan alır. 

Yazılı materyallerin yerini alan dijital bilgi çağı milyarlarca içeriği aynı anda okuyuculara sunmasına karşın, günümüzde hem kitap okuma hem de hızlı okuma teknikleri her geçen gün daha da önem kazanır. 

Hızlı okuma teknikleri, kısa sürede maksimum kelime sayısına ulaşmak olarak tanımlansa da, okuduğunu anlamlandırma ve anlamlı bir bütün içerisinden gerekli görülen bilgilerin hızlı çağırılması noktasında özel yöntemleri kullanır. 

Bireylerin, okumak ile kurdukları ilişki kadar okuduklarını anlama üzerine de yoğunlaşan hızlı okuma teknikleri, orta düzeyde bir okuyucunun bir saatte okuduğu 27 bin kelime sayısını 71 bine kadar ulaştırabilir. 

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

Bireylerin okuma hızlarını maksimum seviyeye ulaştırmak için kullandıkları yöntemlere hızlı okuma teknikleri adı verilmekte. Fakat burada ilk olarak farkındalık kazanılması gereken durum okuma, anlama ve sorgulama arasındaki bağın doğru biçimde kurulmasında yatmakta. 

Göz ve beyin koordinasyonu ile başlayan hızlı okuma etkinliği, gözün gördüğü kelimelerin zihinde işlenmesi ile devam etmekte ve zihinsel becerilerin dil becerileri ile birleştirilmesi sonucunu doğurmakta. 

Yani, hızlı okuma teknikleri kullanılarak okunan bir metnin aktarılması da okunulan şeyin ne kadar anlaşıldığına dair ipuçları vermekte. 

Dikkatin okunacak metne yoğunlaştırılması, kelime - cümle yapılarının tanımlanması, anlamsal bağların zihinde kurulması bireylerin okuduklarını zihinde işleme süreçlerinin temelini oluştururken, çizgi, harf ya da sembollerin anlamlı bütünler halinde bir aktarıma dönüşmesi bütünselliği oluşturmakta. 

Bütün bunlarla birlikte hızlı okuma teknikleri, yalnızca kısa sürede bir metnin sonuna gelebilme becerisine değil, okunulan metnin içerisindeki bilginin en doğru biçimde zihinde işlenmesi sürecine katkı sunmakta. 

Dünya genelinde iş, kariyer ya da sınav odaklı olarak çocukluktan itibaren öğretilebilen hızlı okuma teknikleri, üç boyutlu olarak ele alınmakta.

Bunlardan birincisi; yazılı ya da görsel materyalle ilk karşılaşma olan görme, ikincisi; okunan metnin işlenmesi sürecinin başlangıcı olan anlama ve üçüncü olarak da; okuyarak anlamlandırılan metnin zihinde yapılandırılmasıdır. 

Bugün birçok farklı alanda aktif biçimde kullanılan hızlı okuma teknikleri, "tam okuma" ve "seçmeli okuma" olarak iki ayrı koldan çalışılmakta. Tam okumada metnin tamamı okunurken, seçmeli okumada yalnızca bir kısmı okunarak gerekli anlamlandırma çalışması yapılmakta. 

Elbette hızlı okuma tekniklerinin bireylere aktarılmasında Hızlı Okuma Eğitmenin rolü da yadsınamaz. Alanında uzman bir eğitmen, okuyucuların bireysel özelliklerine uygun bir biçimde metod geliştirerek hedeflerine ulaşmalarını sağlarken, hemen her koşulda okumayla kurulan ilişkinin geliştirilmesinde de rol oynar. 

Hızlı Okuma Teknikleri Eğitmenlik Sertifika Programı, eğitmenlere karşılaşabilecekleri bütün okuyucu profillerine özgü yöntemler geliştirerek etkili bir eğitim vermelerini sağlar. 

Siz de hemen şimdi Hızlı Okuma Teknikleri Eğitmenlik Sertifika Programı’na katılarak, kişisel gelişiminize katkı sağlayabilir ya da mesleğinizi kısa sürede bir adım ileri taşıyabilirsiniz!

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}