Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-24T14:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Hipotez Nedir?

Hipotez Nedir?


Hipotez, belli bir bilimsel sorunun çözümüne dair ortaya atılan tahmin veya varsayımlara denmektedir. Hipotez ya da diğer adıyla ön sav, olaylar arasında ilişkileri kurmak ve olayları bir sebebe bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan önermelerdir.

Bilimsel bir ifadenin hipotez kabul edilmesi için sınanabilmesi gerekmektedir. Deneyler ya da testler sonucunda "sürekli olarak" aynı ve varsayılan sonucu veren hipotezler ise teori yani kuram statüsünü kazanır.

Hipotez Ne Demek?

Hipotez ne demek sorusuna da cevap verelim. Hipotez, değişkenler arasındaki ilişkileri ve farkları belirlemek için kullanılan bilimsel önermelerdir.

Hipotez, belli bir bilimsel sorunun çözümüne yönelik olarak ortaya atılan, geçici bir çözüm yoludur. 

Bir diğer ifade ile tanımlamak gerekirse hipotez, bir bilimsel araştırma sorunun olası çözümlerine dair ortaya atılmış olan, doğruluğu veya yanlışlığı henüz sınanmamış olan iddialar bütünür.

Hipotezler, bilim insanlarının olgu ya da olaylar arasında ihtimal gördükleri ve araştırma ile test etmek istedikleri ilişkileri ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır.

Hipotezler Kaça Ayrılır?

Hipotezler iki ayrılır. İkiye ayrılan hipotezler şunlardır:

 1. Sıfır hipotezi (H0) (yokluk/null hipotezi)
 2. Araştırma hipotezi (H1)(alternatif hipotez)

1. Sıfır Hipotezi

Sıfır (yokluk) hipotezi değişkenler arasında farkın veya ilişkinin olmadığını gösterir. İstatistiksel hipotez olarak da adlandırılır ve sembolü H0 olarak gösterilir.

2. Araştırma Hipotezi

Araştırma hipotezi değişkenler arasındaki farkın ya da ilişkinin var olduğunu gösterir. Çoğunlukla H1 sembolü ile ifade edilir.

 

 

Hipotezin Özellikleri Nelerdir?

Hipotezin özellikleri şunlardır:

 • Hipotez sınanabilir olmalıdır.
 • Deney ve gözlemler ile doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olmalıdır.
 • Hipotezler açık, basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Hipotezler var olan gerçekler ile çelişki içinde bulunmamalıdır.
 • Hipotez kurumsal temellere dayanmalıdır. 
 • Çalışmanın ya da araştırmanın doğasına uygun olmalıdır.
 • Belirli bir sayı sınırı bulunmamalıdır.

Hipotez Neden Oluşturulur?

Hipotez oluşturmaktaki asıl amaç evreni daha iyi kavramak, var olan sorunlara çözüm geliştirebilmek ve olaylara bilimsel çerçeve açıklık getirmektir.

Buradan da anlaşıldığı üzere hipotez oluşturmak herhangi bir kimsenin çalışmasını çöpe atmak ya da çürütmek anlamına gelmez. Geçmiş bilimsel çalışmalar veya yöntemler ile elde edilen bu hipotezler, genel anlamda daha iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturabilmek için temeller oluşturur.

Hipotez Oluşturma Aşamaları Nelerdir?

Hipotez oluşturma aşamaları şunlardır:

 1. Soru sorulur
 2. Soru araştırılır
 3. Hipotez oluşturulur
 4. Hipotez test edilir
 5. Test sonucu analiz edilir
 6. Sonuçlandırılır
 7. Sonuçlar iletilir

Hipotez Örnekleri Nelerdir?

Hipotez örnekleri şunlardır:

 • Yeni üretilen ilaç, var olan ilaca kıyasla ortalama olarak farklı bir tesiri bulunur. (alternatif hipotez örneği)
 • Öğrencilerin Türkçe ve matematik ders başarıları arasında herhangi bir ilişki bulunmaz. (sıfır hipotez örneği)

Hipotez örnekleri bu şekilde verilebilir. Alternatif hipotez örnekleri ve sıfır hipotez örnekleri buna benzer olarak çoğaltılabilir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?