İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-02-28T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Hard Skills Nedir?

Hard Skills Nedir?


Hard skills, kişinin herhangi bir alanda somut olarak belirlenebilen, ölçülebilen ve işi yapmak için gerekli yeteneklere sahip olduğunu gösteren beceriler bütünüdür. 

Hard skills, kişinin bir alanda sahip olduğu beceriyi kanıtlayan her türlü üniversite eğitimi, sertifika programı ve diploma vb. uygulamaları içerir. Hard skills, soft skills'ın (yumuşak beceriler) tam tersi olarak kabul edilen becerilerdir ve kişinin somut olarak yapabildiği yetenekleri ve yeterlilik alanlarını kapsar.

Skills Ne Demek?

Skills, Türkçe anlamıyla “beceriler” demektir. Skills, bir kişinin öğrenme yoluyla kazandığı özellikleri ya da halihazırda yatkınlığı bulunan alanları kapsayan bir kavramdır.

Skills yani beceriler, bireylerde doğuştan ya da sonradan kazanılmış olabilir. Kişinin çalışacağı alandaki becerilerini (skills) arttırması ve bu alanda kendini geliştirmiş olduğunu öz geçmişinde belirtmesi önemlidir. Böylece işe alım sürecinde daha avantajlı hale gelinir.

Hard Skills Ne Demek?

Hard skills, kişinin bir alanda somut olarak sergileyebildiği her türlü beceridir. Hard skills, soft skills (yumuşak beceriler) kavramının tam tersidir ve kişinin bir işi yapabilmek için sahip olduğu bütün yeterlilikleri, becerileri içerir.

Hard skills kavramının diğer adı zor beceriler ya da temel beceriler olarak da bilinir. Hard skills yani temel beceriler; kişinin karakteri, kişilik özellikleri ya da duygusal özellikleri ile ilgili değildir.

Hard skills, soft skills kavramının tersine kişinin bir işi yapabilmek için sahip olduğu teknik bilgi ile ilgilidir. Dolayısıyla kişinin aldığı üniversite eğitimi, bildiği yabancı diller ile bilgisayar programları, katıldığı eğitimler ve sertifika programları hard skills yani temel beceriler/zor beceriler kapsamında değerlendirilir.

Hard Skills Beceriler Nelerdir?

Hard skills beceriler şunlardır:

 • Lise eğitimi
 • Meslek lisesi eğitimi
 • Üniversite eğitimi
 • Mesleki ve kişisel gelişim kursları
 • Sertifika programları
 • Yabancı dil bilgisi
 • Bilgisayar programları becerisi

Hard skills kişinin bir işi yapabilmek için sahip olduğu yeterliliği temsil ettiği için yukarıda sıralanan alanların hepsi hard skills beceriler olarak gösterilir.

Hard Skills Örnekleri Nelerdir?

Hard skills örnekleri şunlardır:

 1. Örgün eğitim
 2. Örgün/online eğitim programları
 3. Sertifikalı eğitim programları
 4. Yabancı dil eğitimleri
 5. Bilgisayar programları eğitimleri

1. Örgün Eğitim

Örgün eğitim, bir kişinin CV’sinde ilk bakılan hard skills becerisidir. Hard skills örnekleri arasında en çok belirtilen alan kişinin aldığı örgün eğitimdir.

Kişinin hangi eğitim kurumunda, hangi bölümü, kaç yıl boyunca okuduğu ve mezuniyet durumu gibi bütün faktörler hard skills örnekleri olarak karşımıza çıkar. Özellikle üniversite eğitimi CV’de en çok bakılan hard skills becerisidir. Çünkü genel olarak mezun olunan bölüme göre bir meslek icra edilir ve okunan üniversite bölümü kişinin o mesleği yapıp yapamayacağına ilişkin önemli ipuçları verir.

2. Örgün/Online Eğitim Programları

Özel kurs merkezleri, enstitüler ya da üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından düzenlenen örgün veya online eğitim programlarına katılmak, kişinin hard skills becerileri arasında gösterilen bir başka örnektir. Gerek mesleki gerek kişisel gelişim alanında örgün ya da online olarak alınan bütün eğitimler CV’ye eklenebilir ve bu eğitimler kişinin mesleği yapıp yapamayacağına, o alanda ne kadar yeterli olduğuna ilişkin fikir verir.

Örneğin sosyal medya uzmanlığı, SEO uzmanlığı gibi son dönemin popüler mesleklerini icra etmek için belli bir üniversite bölümü okumak gerekmez. Bu meslekleri yapmak için kişinin örgün ya da online olarak düzenlenen bir eğitim programına katılması gerekir. Bu eğitim programlarına katılmak da hard skills örnekleri arasında gösterilir.

3. Sertifikalı Eğitim Programları

Kişinin bir mesleği icra edip etmediğini gösteren en önemli belgelerden biri sertifikadır. Sertifika, kişinin bir alanda yetkin hale geldiğini gösterir. Dolayısıyla sertifikalı eğitim programlarına katılmak da kişinin ilgili meslekte kendini geliştirdiğini kanıtlar. Bu yüzden sertifikalı eğitim programları da hard skills örnekleri arasında gösterilir.

4. Yabancı Dil Eğitimleri

Bir iş başvurusunda kişinin kaç dil bildiği ve hangi yabancı dilleri bildiği gibi becerilerine mutlaka bakılır. Kişinin yaptığı işe göre değişmekle birlikte İngilizcenin yanında başka bir yabancı dil bilmesi, onu iş başvurusunda bir adım öne çıkaracaktır. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı çalışan firmalarda istihdam edilecek kişilerin yabancı dil bilgisinin iyi olması gerekir. Dolayısıyla yabancı dil eğitimi almak da hard skills örnekleri arasında gösterilebilir.

 

 

5. Bilgisayar Programları Eğitimleri

Özellikle dijital sektörde ya da bilgisayar programı kullanmayı gerektiren işlerde çalışan kişilerin bilgisayar programlarına hakim olması gerekir. Örneğin tasarım alanında çalışan kişilerin Adobe Photoshop Eğitimi, Kapsamlı Canva Eğitimi gibi eğitimleri alması gerekirken insan kaynakları alanında çalışan kişilerin insan kaynakları programlarına, muhasebe alanında çalışan kişilerin ise muhasebe programlarına hakim olması gerekir. 

Hard Skills ve Soft Skills Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hard skills, kişinin bir işi yapmasını sağlayacak yeterlilikleri, yetkinlikleri, becerileri ve yetenekleri içerirken soft skills, kişinin o işi yapmasında etkili olan karakteristik ve duygusal özelliklerini içerir. Hard skills ve soft skills arasındaki farklar temel olarak bu şekildedir.

Hard skills (zor beceriler/temel beceriler), soft skills becerilerin yani yumuşak becerilerin tam tersidir. İşe alımlarda hard skills becerileri, soft skills becerilerine göre daha önemli kabul edilebilir.

Hard skills, işe alım sürecinde temel olarak bakılan bir alandır. Kişinin işi yapmak için gerekli becerileri karşılayıp karşılamayacağını anlamak için hard skills becerilerine bakılır. Ancak özellikle son yıllarda iş başvurusunda bulunan adayların işi yapmak için gerekli kişilik özelliklerine yani soft skills becerilere de sahip olup olmadığına bakılır. Dolayısıyla işe alım süreçlerinde hard skills becerilere öncelikli olarak bakıldığı ancak soft skills becerilerin de temel beceriler kadar önemli olduğu söylenebilir.

Hard Skills Eğitimi Nedir?

Hard skills eğitimi, zor beceriler yani temel beceriler alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik verilen bir eğitimdir. Hard skills eğitimi, özellikle insan kaynakları ve işletme alanında çalışan kişilerin bilgi sahibi olması gereken bir alandır.

Hard skills eğitimi, kişiye hard skills kavramının tanımı, hard skills becerilerin neler olduğu ve hard skills beceriler alanında bilgi vermektedir. Hard skills eğitimini alan kişiler öğrendikleri bilgileri özellikle işe alım süreçlerinde kullanabilir. Hard skills eğitimi alan bir kişi, işe alım sürecinde kişinin yeterliliğini ve becerilerini ölçmek için CV’sinde hangi alanlara bakması gerektiği konusunda daha bilinçli hale gelir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?