İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-02-28T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Grafik Tasarım Nedir?

Grafik Tasarım Nedir?


Grafik tasarım, bir mesajın hedef kitleye en etkili şekilde ulaştırılması için iki ya da üç boyutlu olarak yapılan görsel, video, GIF vb. içeriklerin tasarımıdır.

Grafik tasarım; afiş, fotoğraf, billboard, logo, ambalaj, dergi, gazete, animasyon gibi her türlü içeriğin tasarımını içeren bir alandır. Grafik tasarım, dijital ortamda yapılır ancak grafik tasarım ile yapılan projelerin çıktısı çeşitli yazıcılar kullanılarak alınabilir.

Grafik Tasarım Ne Demek?

grafik tasarım nedir

Grafik tasarım, herhangi bir konuda karşı tarafa etkili bir mesaj vermek amacıyla dijital ortamda video, görsel, GIF gibi içeriklerin üretilmesidir. Grafik tasarım ile her türlü görsel ve video içerik üretilebilir.

Grafik tasarım ile üretilen içerikler dijital ortamda hazırlanır ve bu içerikler izleyiciye bir mesaj vermek amacıyla üretilir. Örneğin sıklıkla e-ticaret sitelerinde gördüğümüz ürün tanıtım afişleri, indirim ve kampanya görselleri grafik tasarım uygulamaları arasında yer alır. Bu içerikler, tüketiciyi satın alma ve o ürün/hizmet hakkında haberdar etme amacıyla tasarlanır. Bu yüzden bu içeriklere "hemen satın al", "fırsatı kaçırma" gibi metinler eklenir. Böylece içeriği gören kişinin satın alma davranışına yönlendirilmesi sağlanır. 

Tasarım Nedir?

Tasarım, bir projenin ya da bir nesnenin planlanması ve çizilmesi aşamasına denir. Tasarım, hemen hemen her alanda uygulanabilir.

Örneğin, grafik tasarım alanında, projenin prototipi genellikle taslak olarak çizilir. Tasarım, yeni bir ürün ya da proje oluşturulacaksa başvurulan ilk adımdır. Tasarımcıların görevi, tasarım yaparak konu hakkında öngörü sağlamaktır.

Grafik Dizayn Nedir?

Grafik dizayn, grafik tasarım kelimesinin bir diğer adı olup bilgisayar ortamında iki ya da üç boyutlu görsel tasarımı yapmak demektir. 

Grafik dizayn, günümüzün en popüler alanlarından biridir. Sokaklarda gördüğümüz reklam afişlerinden içtiğimiz suyun ambalajına, okuduğumuz gazetelerden herhangi bir markanın logosuna kadar birçok alanda grafik dizayndan yararlanılır.

Grafik Tasarım İlkeleri Nelerdir?

Grafik tasarım ilkeleri şunlardır:

 • Grafik tasarım parçalara ayrılarak değil bütünsel olarak ele alınır.
 • Yapılan tasarımın diğerlerinden farklı olması gerekir.
 • Grafik tasarım, belli bir mesaj vermelidir.
 • Verilecek mesaja ve hedef kitleye göre yazı tipi ve renk seçimi değiştirilmelidir.
 • Tasarımda yazı ve görseller birbiriyle uyumlu olmalıdır.
 • Grafik tasarımda zıtlık ilkesi kullanılarak alıcının dikkati çekilmelidir.
 • Ritim (devamlılık/uyum) ilkesi uygulanarak tasarımın göz yormaması sağlanmalıdır.
 • Grafik tasarımda yazı ve şekiller arasındaki oran-orantı ilkesine uyulmalıdır.

Grafik Tasarım Terimleri Nelerdir?

grafik tasarım terimleri

Grafik tasarım terimleri şunlardır:

 • Grafik: Yeniliğe ve çekiciliğe sahip her türden yazı, görsel ve rengin orantılı şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan sanattır.
 • Tasarım: Herhangi bir alanda ortaya konulacak ürünün ya da fikrin planlanmasıdır.
 • Grafik tasarım: Bir görselin belli bir mesaj içerecek şekilde farklı boyutlarda tasarlanmasıdır.
 • İletişim: Birden fazla insan arasında herhangi bir konuda yapılan duygu, düşünce ya da davranış alışverişidir.
 • İmge: Bir varlığın zihindeki tasarımıdır.
 • Grafik iletişim: Grafik ögelerinden oluşturulan görseller ile yapılan iletişimdir.
 • Hedef kitle: Grafik tasarımın ilgi alanları, yaş ve cinsiyet gibi kriterler göz önüne alınarak hitap edeceği insan grubudur.
 • Reklam: Bir ürün, hizmet ya da markanın satış ve pazarlama amacıyla tanıtılmasıdır.
 • Görsel malzeme: Grafik tasarım süreci sonunda oluşturulan her tür üründür. Slayt, yazı, fotoğraf vb. her tür ürün görsel malzemedir.
 • İsim plakası: Grafik tasarımda bilgilendirici ya da ticari amaçla yapılan, ürünün ya da işletmenin ismini tanımlayan bölümün adıdır.
 • Künye: Grafik tasarımda herhangi bir yayının bütün iletişim bilgilerini içeren bölümdür.
 • Simgesel işaret: Ürün, hizmet ya da marka gibi herhangi bir şeyin akla gelmesini sağlayan, zihinde onu canlandıran bir işarettir. Trafik levhaları bunun en iyi örneğidir.
 • Piktogram: Evrensel olarak herkes tarafından anlaşılabilen grafik tasarımlardır. Örneğin trafik levhaları dünyanın her yerinde aynıdır.
 • Kurum kimliği: Herhangi bir kurumun sahip olduğu özellikleri yansıtan ve genellikle değişmeyen bir ifadedir.
 • Slogan: Markanın ya da işletmenin akılda kalmasını sağlamak için oluşturulan kısa ve etkili cümledir.
 • Logo: Bir işletmeyi ya da markayı tanıtmak için en az iki tipografik karakter ile oluşturulan tasarımdır. Logo, kurum kimliğini yansıtacak şekilde olmalıdır.
 • Broşür: Kurumun piyasaya sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmaya yarayan araçtır.
 • Afiş: Kurumu ya da kurumun hizmetlerini, ürünlerini tanıtmak için hazırlanan, genellikle bir reklam panosuna ya da duvara asılan üründür.
 • Billboard: Genellikle 300x200 boyutlarında olan, üzerinde reklamların bulunduğu panodur.
 • Ambalaj: Ürünün reklamını yapmak ve ürünü sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için kullanılan bir üründür.
 • Eskiz: Tasarımı yapmadan önce nasıl görüneceğini görmek için karakalem ile hazırlanan taslak çizimdir. Gelişmiş taslak ve fikir taslağı olarak iki şekilde yapılabilir. Fikir taslağı, zihinde oluşan fikirlerin hemen kağıda çizilmesi iken gelişmiş taslak, fikir taslağının daha detaylı bir şekilde çizilmesidir.
 • Perspektif: İki boyutlu bir yüzey üzerine nesneleri üç boyutlu bir şekilde çizmektir.
 • Mizanpaj: Grafik ögelerinin belli bir çerçeveye bir düzen içerisinde yerleştirilmesidir, kısaca düzenleme demektir.
 • Görsel hiyerarşi: Verilecek mesaja göre görsel ögelerin sıraya dizilmesidir. Görsel hiyerarşi, renk tonları veya görsellerin boyutları ile yapılabilir.
 • Orijinal: Tarayıcıdan geçirilen görsel malzemenin son halidir.
 • Diyapozitif: Projeksiyonda kullanmak için saydam bir yüzey üzerine alınan pozitif görüntüdür, kelime anlamı “saydam” demektir.
 • İllüstrasyon: Yazı metni, slogan ya da başlık gibi ögelere etkin bir şekilde yer veren, bir konuyu anlatan resimdir.
 • Motion blur: Hareketsiz bir görüntüde nesnelerin hareket halindeymiş gibi gösterilmesidir. Grafik tasarım programlarının efektler kısmından ayarlanabilir.
 • Animasyon: Nesneleri ya da görselleri bir araya getirerek hareket ediyormuş izlenimi vermektir. Video formatında sunulur ancak GIF formatında da oluşturulabilir.
 • Simetri: Grafik tasarımda parçaların belli bir orantı ve denge içerisinde sunulmasıdır.
 • Asimetri: Simetrinin zıttıdır, birbiriyle ilgisi olmayan parçaların orantısız ve dinamik bir şekilde bir araya getirilmesidir.
 • Degrade: Aynı zemin üzerinde renkler arasında geçiş yapılmasıdır.
 • Opak: Donukluk ve ışığı geçirmeme anlamına gelir.
 • Doyma: Grafik tasarımda rengin şiddetidir. Rengin koyu ya da açık olmasını ifade eder. Örneğin açık renklerin doygunluğu koyu renklere göre daha azdır.
 • Recto: Kitap, dergi gibi bir ürünün sağ tarafında bulunan sayfadır, rectoda sayfa numarası tek sayıdır.
 • Verso: Kitap, dergi vb. bir ürünün sol tarafta tarafında bulunan sayfadır, versoda sayfa numarası çift sayıdır.
 • Cilt payı: Sayfanın ciltlenecek kısmı ile basılı alan arasında kalan kısımdır.
 • Donuk sayfa: Romanlarda olduğu gibi tekdüze görünen, hareketsiz sayfadır.
 • Silme: Grafik tasarımda görsel malzemenin boşluk bırakmadan yerleştirilmesidir.
 • Forma: Sayfaları 4, 8, 16 ya da 32 sayfadan oluşan birimlere bölmektir. Özellikle dergi, kitap gibi ürünlerin tasarımında kullanılır.
 • Vinyet: Sayfanın kenarlarına ya da zeminine konulan süs figürleridir.

 

 

Grafik Tasarımın Alt Dalları Nelerdir?

grafik tasarımın alt dalları

Grafik tasarımın alt dalları şunlardır:

 • Görsel kimlik grafik tasarımı
 • Pazarlama ve reklam grafik tasarımı
 • Kullanıcı arayüzü grafik tasarımı
 • Basın-yayın grafik tasarımı
 • Ambalaj tasarımı
 • Hareketli grafik tasarım
 • Çevresel grafik tasarım

Grafik Tasarım Nasıl Yapılır?

Grafik tasarım, hedef kitleye yönelik mesaj içeren görsel, video, GIF gibi içeriklerin dijital ortamda çeşitli grafik tasarım programları kullanılması ile yapılır.

Grafik tasarım programları arasında Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator gibi programlar en çok kullanılanlardandır. Bu programların nasıl kullanıldığını öğrenmek için özel kurslara katılım sağlanabilir.

Grafik tasarım yapılırken bazı ilke ve teknikler kullanılır. Örneğin görselde oran-orantının kullanılması, renklerin, yazı tipinin ve yazı fontunun verilecek mesaja uygun bir şekilde seçilmesi bu ilke ve teknikler arasında yer alır. 

Grafik Tasarım Ne İşe Yarar?

Grafik tasarım, hedef kitleye bir mesajı aktarma, çarpıcı görseller oluşturarak reklam yapma ve bir ürünü tanıtma gibi alanlarda kullanılır.

Grafik tasarım, web sitelerinin daha etkili bir görünüm kazanmasını ve mesajların düzenli bir içerik aracılığıyla sunulmasını sağlayarak web deneyimini geliştirir.

Grafiker Nedir?

Grafiker, çeşitli bilgisayar programlarını kullanarak grafik tasarım işi ile ilgilenen profesyonel meslek elemanıdır.

Grafiker tasarım yaparken Photoshop, Lightroom, Canva, Illustrator gibi bilgisayar üzerinden kullanılan tasarım programlarından faydalanır. 

Grafiker Ne İş Yapar?

Grafiker; görsel, fotoğraf, logo, afiş, ilan, billboard, kitap gibi çeşitli içerikleri dijital ortamda tasarlar. Grafiker bu içerikleri tasarlarken Photoshop, Canva gibi çeşitli bilgisayar uygulamalarını kullanır. 

Grafik Tasarımcı Nedir?

Grafik tasarımcı ve grafiker meslekleri benzerlik gösterse de, bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Grafik tasarımcısı, çeşitli görsel malzemeleri tasarlayarak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler üreten bir profesyoneldir. Bu malzemeler arasında logo, afiş, kitap, ilan, fotoğraf ve diğer materyaller bulunur. Grafik tasarımcısı, yaratıcılığını konuşturarak sanatsal ögeleri de tasarımlarında kullanabilir.

Grafiker ise daha çok hazır olan tasarımları basılı veya dijital ortamlarda yayınlamakla ilgilenen bir meslek elemanıdır. Grafikerler, tasarımları baskıya hazır hale getirir ve son ürünün baskı kalitesini kontrol ederler. Bu nedenle grafikerler genellikle grafik tasarımcıların yaptığı tasarımların son aşamalarında görev alırlar.

Her iki meslek de görsel malzemelerin bilgisayar ortamında tasarlanması işi ile ilgilenir, ancak grafik tasarımcısı daha çok yaratıcı sürecin bir parçasıdır ve tasarımın her aşamasında müşterileri ile birlikte çalışır. Grafikerler ise daha çok teknik ayrıntılarla ilgilenirler ve tasarımın son aşamasında görev alırlar.

Grafik Tasarım Nasıl Öğrenilir?

grafik tasarım nasıl öğrenilir

Grafik tasarım öğrenmek için grafik tasarım programları ile ilgili kurslara gitmek ya da bu alanda açılmış üniversite bölümlerini okumak gerekir. Örneğin üniversitede 2 ya da 4 yıllık Grafik Tasarımı Bölümü okuyan kişiler grafik tasarım öğrenir. Ayrıca meslek liselerinin Grafik Tasarım Bölümü’nü okuyan kişiler de grafik tasarımı öğrenebilir.

Grafik Tasarımı Bölümü Nedir?

Grafik Tasarımı Bölümü, üniversitelerin lisans ya da ön lisans (4 ya da 2 yıllık) programlarında görsel, video, GIF gibi içeriklerin bilgisayar programları aracılığıyla öğretildiği bir programdır.

Grafik Tasarımı Bölümü; grafik tasarımının ilkeleri, grafik tasarımının alt dalları gibi alanlar üzerine eğitim yapar. Bu bölümde temel derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de bulunur.

Grafik Tasarımı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Grafik Tasarımı Bölümü üniversitelerde ve meslek liselerinde eğitim verilen bir alandır. Grafik Tasarımı Bölümü üniversitelerde 2 veya 4 yıllık lisans programları şeklinde sunulurken bazı meslek liselerinde bölüm olarak okutulur ve 4 yıllık bir eğitim programı olarak yürütülür.

Bu eğitim programları, öğrencilere tasarımın temellerini öğretir ve onları grafik tasarımcı olarak çalışmak için hazırlar. Eğitim programları, öğrencilere dijital tasarım programları, tipografi, renk teorisi, görsel iletişim ve grafik tasarımın diğer alanları hakkında bilgi verir.

Grafik Tasarım İş İmkanı Var mı?

Grafik tasarım iş imkanları; dijital yayıncılık yapan firmalar, sosyal medya hesapları, tasarım stüdyoları, reklam ajansları gibi alanlarda bulunur. Grafik tasarım alanında çalışacak kişiler için iş imkanları iyi seviyededir.

Grafik Tasarımcı Nasıl Olunur?

Grafik tasarımcı olmak için üniversitede 2 ya da 4 yıllık Grafik Tasarımı Bölümü okunmalıdır. Üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya ve İletişim Bölümü okuyan kişiler de bu mesleği yapabilir. Ayrıca meslek liselerinde Grafik Tasarımı Bölümü okuyan kişiler de bu mesleği icra edebilir. Grafik tasarımcı olmak için özel kurs merkezlerinin grafik tasarım programları ile ilgili düzenlediği eğitimlere de katılım sağlanabilir.

İyi Bir Grafik Tasarımcı Nasıl Olmalı?

İyi bir grafik tasarımcının sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Grafik tasarım programlarına hakim olmalıdır.
 • Titiz ve düzenli olmalıdır.
 • İşlerini son teslim tarihine uyacak şekilde yapmalıdır.
 • Zaman yönetimi yapabilmelidir.
 • Müşteri ihtiyaçlarına uygun hareket edebilmelidir.
 • Yaratıcı olmalıdır.
 • Yenilikçi ve farklı fikirler üretebilen biri olmalıdır.
 • Görsel algısı kuvvetli olmalıdır.
 • İyi seviyede bilgisayar kullanım becerisine sahip olmalıdır.
 • Pratik ve çözüm odaklı olmalıdır.
 • Özgün tasarımla ortaya koyabilmelidir.
 • Grafik tasarım terimlerine ve ilkelerine hakim olmalıdır.

Grafik Tasarımcının Bilmesi Gereken Programlar Nelerdir?

grafik tasarım programları

Grafik tasarımcının bilmesi gereken programlar şunlardır:

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Canva
 • Lightroom
 • Corel Draw
 • Adobe InDesign
 • Adobe Dreamweawer
 • Free Hand
 • Adobe Flash

Grafik tasarımcının bilmesi gereken programların hepsi bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca her grafik tasarımcının bu programların hepsini bilmesi şart değildir fakat bir grafik tasarımcının temel olarak Adobe Photoshop kullanımına hakim olması beklenir.

Grafik Tasarımcı Maaşları Ne Kadardır?

Grafik tasarımcı maaşları 5000 TL ile 8000 TL arasında değişir.

Grafik tasarımcı maaşları; kişinin çalıştığı kuruma, mesleki deneyimine, tam zamanlı ya da freelance çalışma durumuna göre değişir. Örneğin bir yıl tecrübeli bir grafik tasarımcı ortalama 5000 TL, iki yıl tecrübeli bir grafik tasarımcı ortalama 5500 TL, üç yıl ve üzeri kadar tecrübeli bir grafik tasarımcı ise ortalama 6000 TL ile 8000 TL aralığında maaş alır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?