Üniversite Sertifikalı Eğitimlere Hemen Katıl. Potansiyelini Keşfet!
Epidemiyolog Nedir?

Epidemiyolog Nedir?


Eski Yunan dilindeki ‘epi’ (üzerine, üstüne), ‘demo’ (halk) ve ‘logos’ (söz,söylev) kelimelerinden meydana gelen Epidemiyoloji, tıp bilimin alt kollarından birisidir.
Epidemiyoloji; toplum içerisinde görülen sağlık, hastalık ve kaza vb. durumların analizlerini yaparak nedenlerini araştıran tıbbi bir bilim dalıdır.
Geçmişten bugüne teknolojinin de gelişmesiyle birlikte toplumların sağlık durumu ya da yaygın bilinen adıyla, yani halk sağlığı üzerine araştırma yapan Epidemiyologlar; birden fazla faktörün oluşturduğu nedenleri araştırır.
Sağlık çerçevesinde gelişen olayları, olayların görülme sıklığını ve hastalıkların muhtemel nedenlerini ve kazaların sebeplerini inceleyen Epidemiyologlar; yaş gruplar, meslek, cinsiyet gibi kriterlerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürür.


     EPİDEMİYOLOG NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?


Epidemiyoloji birden fazla disiplinin bir arada yürüttüğü çalışmaların sonuçlarının topluma faydalı olacak alanlarda kullanılmasına araştırmalarıyla öncülük eder.
Çalışmalarına ilk olarak çevresel faktörlerden başlayan Epidemiyolog; hava, su, iklim şartları, yetiştirilen ürünler ve ekolojik dengeyi gözlemleyerek sonuçları ve topum üzerindeki etkilerini analiz eder.
Özellikle salgın hastalık durumlarında devreye giren Epidemiyolog bölgenin tüm normlarına hakim olmak için çalışmalarını ve incelemelerini toplumun yaşam standartlarına göre şekillendirir.
Toplumun yaşam koşullarını yalnızca çevresel faktörlerden değil, etken özellikler ve özel durumlar bakımından da inceleyen Epidemiyolog; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal açıdan da analizlerini değerlendirir.
Toksite düzeyi, potent, yoğunluk düzeyi, dalga boyu ve karşılaşma sıklığı, etki süresi, giriş yolu gibi nitelikler birleştirerek istatistiksel verilere ulaşan Epidemiyolog; elde ettiği verileri bireysel özelliklerin etkileriyle tamamlar.
Kişiye özel genetik, beslenme, yaş, cinsiyet, ırk, bağışıklık ya da hastalık, fiziksel kapasite ve kişilik gibi faktörler ile tamamlayan Epidemiyolog; bir hastalık ya da kazanın tüm nedenlerini kusursuz bir biçimde raporlar.

 

     epidemiyolog-nasil-calisir


İş kazalarında da ön plana çıkan Epidemiyologlar, iş yeri ve ortam ölçütlerinin işçiler üzerindeki etkilerini birebir analiz ederek muhtemel problemlerin önlenmesinde rol oynar.
Dört ana daldan oluşan Epidemiyoloji; deneysel epidemiyoloji, iş ve çevre epidemiyoloji, nedensel epidemiyoloji ve klinik epidemiyoloji olarak sınıflandırılmaktadır.
Hastalık ve kazaların en temeline inerek bireylerin ve toplum sağlığının korunmasında öncü rol oynayan Epidemiyologlar, klinik bulgular ve laboratuvar sonuçları ışığında sonuçları yetkili ve ilgili birimlerle paylaşır.


     GELECEĞİN MESLEĞİ: EPİDEMİYOLOG


2000’li yılların başından bu yana gelişen sosyal ağlar ile birlikte tüm insanlar farklı coğrafyalarda yaşayan toplumlara ilişkin detaylarla ilgilenmeye başladı.
Ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan insanların sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleri açık biçimde paylaşılırken, problemler ya da problemli alanlar da göze çarpmaya başladı.
Afrika’da yaşanan hastalıklar ve salgınlar, Asya ülkelerindeki yaygın hastalıklar, dünyanın dört bir yanında yaşanan kazalar ve nedenleri, toplumları harekete geçiren sosyal faktörler gibi birçok farklı olgunun hayatımıza girmesiyle birlikte Epidemiyoloji de en fazla başvurulan bilim dallarından birisi oldu.

 

      gelecegin-meslegi-epidemiyolog  


Teknolojinin gelişimiyle birlikte, toplumların iletişimi artarken kanıtların hiyerarşik piramidini oluşturan nedenler Epidemiyolog tarafından sunularak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi sağlanır.
Elbette Epidemiyolojinin bir diğer çalışma alanı da toplumlarda görülebilecek hastalık, kaza vb. durumların mali tablolarının ve muhtemel risklerin ekonomik değerlere etkisinin belirlenmesidir.Toplumların ekonomik sistemlerinde meydana gelebilecek aksama ve gider tablolarında oluşacak zararın da önüne geçmek için Epidemiyoloji biliminin istatistiksel verilerinden faydalanılır.
Hem politik, hem mali hem de toplum sağlığı açısından geleceğin meslekleri arasında sayılan Epidemiyoloji bütün bunlarla birlikte teknolojinin gelişmesiyle meydana gelebilecek muhtemel hastalıkların incelenmesinde de ön plana çıkar.Dün ve bugünü inceleyerek gelecekte yaşanabilecek muhtemel sağlık, kaza durumlarının önlenmesinde rol oynayan Epidemiyoloji, sağlıklı bir gelecek ve toplumun da olmazsa olmaz meslek dallarından birisidir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}