Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-09-30T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları


En sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları içeriği İngilizce öğrenme sürecinde sizlere bir hayli yardımcı olacak. En çok kullanılan İngilizce kelimeler ile İngilizce konuşulan bir ülkede zorluk yaşamayacak, hele ki İngilizce bilginiz zayıf ise günü kurtarmaya yetecek kadar bilgi sahibi olabileceksiniz.

A Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

A harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şöyledir:

 • A – bir
 • Able – yapabilen
 • Adjective – sıfat
 • Africa – afrika
 • After – sonra
 • Agreed – anlaşıldı, kararlaştırıldı
 • Air – hava
 • Am – gece 12 i̇le gündüz 12 arası saat dilimi
 • America – amerika
 • An – bir tek
 • Answer – cevap
 • Any – herhangi
 • Anything – hiçbir şey
 • Are – olmak fiili
 • Art – sanat
 • As – iken
 • At – -de, -da
 • Abandon – terk etmek, bırakmak
 • Ability – hüner, beceri, kabiliyet
 • About – hakkında, takriben, aşağı yukarı, üzere
 • Above – üstünde, üzerine
 • Abroad – yurt dışında, yurtdışı
 • Absence – bulunmama, yokluk
 • Absolute – mutlak, salt, kesin
 • Absolutely – mutlaka, kesinlikle
 • Abuse – suistimal etmek, kötüye kullanmak
 • Accept – kabul etmek
 • Access – giriş, erişim, erişmek
 • Accident – kaza
 • Accompany – eşlik etmek
 • Accomplish – başarıyla tamamlamak, sonuçlandırmak
 • Account – hesap
 • Accurate – kesin, doğru
 • Accuse – suçlamak, i̇tham etmek
 • Achieve – elde etmek, başarmak
 • Achievement – başarı, edinim
 • Acknowledge – kabul etmek, kabullenmek
 • Acquire – edinmek, elde etmek
 • Across – karşıya, boydan boya geçmek
 • Act – davranmak, hareket etmek, eylem
 • Action – aksiyon, eylem
 • Active – etkin, faal
 • Activity – faaliyet, etkinlik, aktivite
 • Actual – gerçek, fiili
 • Actually – fiilen, aslında
 • Adapt – uymak, uyarlamak, adapte olmak
 • Add – eklemek, i̇lave etmek
 • Addition – ilave, ek
 • Additional – ilave, ek
 • Adequate – yeterli, münasip
 • Adjust – ayarlamak
 • Adjustment – ayarlama, ayar
 • Administration – idare, yönetim
 • Administrator – idareci, yönetici
 • Admire – hayran olmak, beğenmek
 • Admission – kabul, itiraf
 • Admit – kabul etmek, itiraf etmek
 • Adolescent – ergen
 • Adopt – evlat edinmek, benimsemek
 • Adult – yetişkin
 • Advance – ilerlemek, avans, geliştirmek
 • Advanced – i̇leri, gelişkin
 • Advantage – avantaj, fayda
 • Adventure – macera, serüven
 • Advertising – reklamcılık, reklam
 • Advice – tavsiye, nasihat
 • Advise – nasihat etmek, öğütlemek
 • Adviser – müşavir, danışman
 • Advocate – avukat, müdafaa etmek
 • Affect – etkilemek
 • Afford – parası yetmek
 • Afraid – korkmuş, ürkmüş
 • Afternoon – öğleden sonra
 • Again – tekrar, yeniden
 • Against – karşı, aykırı
 • Age – yaş, çağ
 • Agency – ajans, acente
 • Agenda – gündem, ajanda
 • Agent – ajan, temsilci
 • Aggressive – kavgacı, agresif
 • Ago – evvel, önce
 • Agree – aynı fikirde olmak, anlaşmak, katılmak
 • Agreement – anlaşma, mutabakat
 • Agriculture – tarım, ziraat
 • Ahead – i̇leride, i̇leri
 • Aid – yardım etmek, yardım
 • Aim – amaçlamak, amaç, hedef
 • Aircraft – uçak, hava taşıtı
 • Airline – havayolu
 • Airport – havalimanı
 • Alcohol – alkol
 • Alive – canlı
 • All – tüm, hepsi
 • Alliance – antlaşma, ittifak
 • Allow – i̇zin vermek
 • Ally – müttefik
 • Almost – hemen hemen, neredeyse
 • Alone – yalnız
 • Along – boyunca
 • Already – zaten, halihazırda
 • Also – ayrıca
 • Alternative – alternatif
 • Although – rağmen
 • Always – her zaman, daima
 • Amazing – şaşırtıcı
 • Among – arasında, arasına
 • Amount – meblağ, tutar
 • Analysis – analiz, tahlil
 • Analyst – analist, çözümleyici
 • Analyze – analiz etmek, incelemek
 • Ancient – antik
 • And – ve
 • Anger – öfke, hiddet
 • Angle – açı
 • Angry – kızgın, sinirli
 • Animal – hayvan
 • Anniversary – yıldönümü
 • Announce – duyurmak, anons etmek
 • Annual – senelik, yıllık
 • Another – öbür, başka
 • Anticipate – beklemek, ummak
 • Anxiety – endişe, kaygı
 • Anybody – kimse, hiç kimse
 • Anymore – artık
 • Anyone – hiç kimse, kimse
 • Anyway – neyse, her neyse
 • Anywhere – her yer, herhangi bir yer
 • Apart – ayrı
 • Apartment – daire
 • Apparent – görünür, aşikar
 • Apparently – belli ki, anlaşılan, görünüşte
 • Appeal – başvurmak, temyiz, cazibe
 • Appear – belli olmak, görünmek
 • Appearance – görünüş
 • Apple – elma
 • Application – başvuru, uygulama
 • Apply – başvurmak, uygulamak
 • Appoint – atamak
 • Appointment – randevu, atama, tayin
 • Appreciate – değerini artırmak, beğenmek
 • Approach – yanaşmak, yaklaşım
 • Appropriate – el koymak, münasip, uygun
 • Approval – tasvip, onay
 • Approve – kabul etmek, beğenmek, onaylamak
 • Approximately – takriben, aşağı yukarı
 • Architect – mimar
 • Area – alan, bölge
 • Argue – tartışmak
 • Argument – argüman, sav
 • Arm – kol
 • Armed – ateşli, silahlı
 • Army – ordu
 • Around – sularında, etrafında, çevresinde
 • Arrange – ayarlamak, düzenlemek
 • Arrangement – düzenleme, ayarlama
 • Arrest – tutuklamak
 • Arrival – gelmek, geliş, varış
 • Arrive – varmak, ulaşmak
 • Article – makale
 • Aside – bertaraf, ayrı
 • Ask – sormak, i̇stemek
 • Asleep – uyuyan, uyuşuk
 • Aspect – hal, görünüş, yön
 • Assault – saldırmak, saldırı
 • Assert – i̇leri sürmek, i̇ddia etmek
 • Assess – değer biçmek
 • Assessment – değerlendirme
 • Asset – varlık
 • Assign – atamak, tahsis etmek
 • Assignment – atama, görevlendirme
 • Assist – yardım etmek
 • Assistance – yardım
 • Assistant – yardımcı, asistan
 • Associate – birleştirmek, i̇lişkilendirmek
 • Association – birlik, dernek
 • Assume – farzetmek, varsaymak
 • Assumption – farzetme, varsayım
 • Assure – garanti etmek
 • Atmosphere – atmosfer
 • Attach – eklemek, i̇liştirmek
 • Attack – saldırmak, saldırı
 • Attempt – girişimde bulunmak
 • Attend – katılmak
 • Attention – ilgi, alaka, dikkat
 • Attitude – tavır, tutum
 • Attorney – avukat
 • Attract – cezbetmek
 • Attractive – çekici, cazibeli
 • Attribute – bağlamak, atfetmek, dayandırmak
 • Audience – kitle, i̇zleyici, seyirci
 • Author – yazar
 • Authority – otorite, yetki
 • Available – müsait, mevcut, uygun
 • Average – ortalama
 • Avoid – kaçınmak, önlemek
 • Award – ödül
 • Aware – farkında, haberdar
 • Awareness – farkındalık, farkında olma
 • Away – uzak, uzakta
 • Awful – berbat, rezil

B Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

B harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Baby – bebek
 • Back – arka
 • Background – artalan, arka fon
 • Backpack – sırt çantası
 • Bad – kötü
 • Badly – kötü bir şekilde
 • Bag – çanta
 • Bake – pişirmek
 • Balance – denge
 • Ball – top
 • Band – müzik grubu
 • Bank – banka
 • Barely – zar zor
 • Basic – esas, temel
 • Basically – temelde, esasen, aslında
 • Basket – sepet
 • Bathroom – banyo
 • Battery – pil
 • Battle – savaş
 • Beach – plaj, sahil, kumsal
 • Bean – fasulye
 • Bear – ayı
 • Beautiful – güzel
 • Beauty – güzellik
 • Because – çünkü
 • Become – olmak, haline gelmek
 • Bed – yatak
 • Bedroom – yatak odası
 • Beer – bira
 • Before – önce
 • Begin – başlamak
 • Beginning – başlangıç
 • Behavior – davranış, tavır, hal
 • Behind – arkada, arkasında
 • Belief – İnanç
 • Believe – İnanmak
 • Belong – ait olmak
 • Below – aşağısında
 • Belt – kemer
 • Benefit – fayda
 • Best – en İyi
 • Bet – İddaa, İddiaya girmek
 • Better – daha İyi
 • Between – arasında
 • Big – büyük
 • Bill – fatura, senet
 • Bird – kuş
 • Birth – doğum
 • Birthday – doğum günü
 • Bite – ısırmak, lokma
 • Blame – ayıplamak, suçlamak
 • Blanket – battaniye
 • Blind – kör
 • Blood – kan
 • Blue – mavi
 • Body – vücut
 • Book – kitap
 • Border – sınır, hudut, kenar
 • Borrow – ödünç almak
 • Boss – patron
 • Bottle – şIşe
 • Bowl – kase, tas
 • Box – kutu
 • Boyfriend – erkek arkadaş, sevgili
 • Brain – beyin
 • Bread – ekmek
 • Break – kırmak
 • Breakfast – kahvaltı
 • Breast – göğüs
 • Breathe – nefes almak
 • Bridge – köprü
 • Bright – parlak
 • Broken – bozuk, kırık
 • Brother – erkek kardeş
 • Brown – kahverengi
 • Brush – fırça, fırçalamak
 • Budget – bütçe
 • Build – İnşa etmek
 • Building – bina
 • Bullet – mermi
 • Burn – yakmak, yanmak
 • Bus – otobüs
 • Business – Iş
 • Busy – meşgul
 • Button – düğme, buton
 • Buy – satın almak
 • Buyer – alıcı

 

 

C Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

C harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Cabbage – lahana
 • Cabbage – kafes
 • Call off – İptal etmek
 • Candid – İçten, samimi
 • Captive – esir
 • Captor – esir alan
 • Carpet – halı
 • Castle – kale
 • Catch eye –  dikkat çekmek
 • Cave – mağara
 • Ceasefire – ateşkes
 • Census – nüfus sayımı
 • Charge – saldırı
 • Charm –  alımlı, sevimli
 • Chestnut – kestane
 • Chickpea – nohut
 • Chill – üşütmek
 • Chin – çene
 • Clash – anlaşmazlık
 • Clay – kil, çamur
 • Clerk – yazıcı, katip
 • Cliff – uçurum
 • Cling – yapışmak, sarılmak
 • Clue – İpucu
 • Coarse – kaba
 • Cock – horoz
 • Cold – nezle
 • Collide – çarpışmak
 • Colonel – albay
 • Combat – dövüş
 • Commemorate – anmak
 • Commence – başlamak
 • Commitment – vaat, taahhüt
 • Compatible – uygun, münasip
 • Compatible – uyumlu
 • Compliant – İtaatkar
 • Conceivable – makul
 • Concession – ödün, taviz
 • Cork – mantar

D Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

D harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Damp – nemli, rutubetli
 • Dandruff – kepek
 • Daring – cesur
 • Dawn – şafak, tan
 • Deaf – sağır
 • Dear – sevgili, değerli
 • Decay – çürümek, bozulmak
 • Decline – reddetmek, geri çevirmek
 • Deduce – sonuç çıkarmak
 • Defect – defo, özür
 • Delightful – hoş, güzel
 • Delusion – aldatma
 • Demolition – yıkma, tahrip
 • Dent – çöküntü, göçük
 • Dependable – güvenilir, emin
 • Deportation – sürgün
 • Deprive – yoksun bırakmak
 • Descend – İnmek
 • Desperately – umutsuzca
 • Destiny – kader
 • Destitute – muhtaç, yoksul
 • Detach – ayırmak
 • Discrete – ayrık
 • Disgrace – utanç, ayıp
 • Disrupt – bozmak
 • Divorcee – boşanmış
 • Dizziness – baş dönmesi
 • Drill – matkap

E Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

E harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Edit – düzenlemek
 • Economy – ekonomi
 • Enormous – muazzam, kocaman
 • Entitle – İsimlendirmek
 • Earn – para kazanmak
 • Except – haricinde
 • Expect – ümit etmek
 • Exile – sürgün
 • Exit – çıkış, çıkmak
 • Eastern – doğuya ait, doğu
 • Effective – etkili
 • Efficient – verimli
 • Emergency – acil
 • Elephant – fil
 • Emotion – duygu
 • Entertain – eğlendirmek
 • Equipment – donanım
 • Equal – eşit, denk
 • Essay – rapor, makale

F Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

F harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Favorable – olumlu
 • Feasible – mümkün, yapılabilir
 • Feeble – cılız, zayıf
 • Fabric – kumaş
 • Fugitive – kaçak
 • Fabricate – uydurmak
 • Facilitate – kolaylaştırmak
 • Fade – renk solmak
 • Fulfill – tatmin etmek
 • Frugal – tutumlu
 • Fence – çit, parmaklık
 • Fertile – bereketli
 • Fever – ateş
 • Faint – bayılmak
 • Flu – grip
 • Fierce – şiddetli, hiddetli
 • Flimsy – dayanıksız, çürük
 • Flee – kaçmak, kaçırmak
 • Flavor – tat, lezzet
 • Flat – daire
 • Found – kurmak, yapmak
 • Flap – çırpmak
 • Flagrant – apaçık, bariz
 • Fortunate – minnettar, müteşekkir

G Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

G harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Gain – kazanmak
 • Gap – boşluk, fark
 • Generous – cömert
 • Genius – deha, dahi
 • Genuine – hakiki, gerçek
 • Get – elde etmek, almak
 • Guest – misafir, konuk
 • Guard – korumak
 • Grow – büyümek
 • Groom – damat
 • Grocer – bakkal
 • Grind – öğütmek
 • Gravity – yer çekimi
 • Grateful – minnettar
 • Grass – çimen, ot
 • Glove – eldiven
 • Glory – görkem, şan
 • Globe – küre, dünya
 • Glance – göz gezdirmek
 • Glad – memnun
 • Give – vermek
 • Gift – armağan, yetenek
 • Ghost – hayalet

H Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

H harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Hair – saç
 • Honey – bal
 • Half – yarım
 • High – yüksek, zirve
 • Hammer – çekiç
 • Hand – el
 • Handsome – yakışıklı
 • Hang – asmak
 • Happy – mutlu
 • Harbor – liman
 • Hat – şapka
 • Hear – duymak
 • Headache – baş ağrısı
 • Heat – isı, sıcaklık
 • Hello – merhaba
 • Help – yardım etmek
 • Herb – bitki, ot
 • Howl – uluma
 • Hawk – şahin
 • Health – sağlık
 • Halt – durdurmak
 • Hit – vurmak
 • Have – sahip olmak

I ve i Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

I ve i harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • infer – sonuç çıkarmak
 • inform – bilgilendirmek
 • injured – yaralı
 • image – görüntü, imge
 • impossible – i̇mkansız
 • insane – deli, kaçık
 • incorrect – yanlış
 • invade – i̇stila etmek
 • information – bilgi
 • intro – giriş
 • iron – demir
 • invent – i̇cat etmek
 • invisible – görünmez
 • i̇nhale – nefes almak, i̇çine çekmek
 • i̇nheritance – miras
 • i̇nnovation – yenilik
 • i̇nquisitive – meraklı
 • i̇nsect – böcek
 • i̇mpair – bozmak, zayıflatmak, zarar vermek
 • i̇mpulse – dürtü, güdü
 • i̇nception – başlangıç
 • i̇nvade – i̇stila etmek
 • i̇nvention – i̇cat
 • i̇nvasion – akın, saldırı, i̇stila
 • i̇nvincible – yenilmez
 • i̇nvolved – karmaşık
 • i̇ronic – alaylı, alaycı
 • i̇ntelligible – açık, anlaşılır
 • i̇tinerary – plan, program

J Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

J harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Jacket  – ceket
 • Jack-in-the-box – kutudan fırlayan bebek
 • Jackknife – sustalı çakı
 • Jacuzzi – jakuzi
 • Jam – reçel
 • Jar – kavanoz
 • Javelin – cirit
 • Jeans – kot
 • Jeep – jip
 • Jet – jet
 • Jet engine – jet motoru
 • Jewelry – takı
 • Jimmy – levye
 • Joystick – joystick
 • Jug – sürahi
 • Jukebox – müzik kutusu
 • Junk – ıvır zıvır, çerçöp

K Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

K harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Keep  – korumak, tutmak, devam etmek
 • Key  – anahtar
 • Kick  – tekme, tekmelemek
 • Kid  – Çocuk, dalga geçmek
 • Kill  – öldürmek
 • Kind  – İyi, dost, sevgili
 • King  – kral
 • Kingdom  – krallık
 • Kiss  – öpücük, öpmek
 • Kitchen  – mutfak
 • Knee  – di̇z, di̇z çökmek
 • Knife  – bıçak
 • Knock  – vurmak (kapıya vurmak)
 • Knot  – düğüm, düğüm atmak
 • Know  – bi̇lmek
 • Knowledge  – bi̇lgi̇
 • Keen  – keski̇n
 • Ketchup  – ketçap
 • Kidnap  – zorla kaçırmak, alıkoymak
 • Kidney  – böbrek
 • Kin  – ai̇le, akraba
 • Knight  – si̇lahşor, şovalye, satrançta at
 • Knob  – tokmak, tutacak

L Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

L harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Labour   – İş (elle yapılan zor İş), İş gücü
 • Lack   – eksi̇kli̇k
 • Ladder   – merdi̇ven
 • Lady   – hanımefendi
 • Lake   – göl
 • Lamb   – kuzu, kuzu, koyun eti̇
 • Lame   – topal
 • Lamp   – lamba
 • Land le  – nd kara, arazi̇
 • Land   – İni̇ş yapmak, konmak (uçak v.S.)
 • Landlady   – ev sahi̇bi̇ olan kadın, evi̇ni̇ ki̇raya veren kadın
 • Language   – lisan, dil
 • Large   – geni̇ş
 • Last   – son, sonunda, geçmi̇ş
 • Last   – devam etmek, sürmek, yeterli̇ olmak
 • Late   – geç, bir şeyin sonu
 • Laugh   – gülmek
 • Laundry   – yıkanacak çamaşır, çamaşırhane
 • Lavatory   – tuvalet
 • Law   – yasa, kanun
 • Lawful   – yasal
 • Lawyer   – avukat
 • Lay   – koymak (bir şeyin üstüne), yatırmak
 • Lazy   – tembel
 • Lead   – 1.Kurşun (metal)  2.Kurşun kalem ucu
 • Lead   – önderli̇k etmek, önde gi̇tmek, yol göstermek
 • Leader   – önder, li̇der
 • Leadership   – önderli̇k
 • Leaf   – yaprak
 • Lean   – ince, yağsız
 • Learn   – öğrenmek
 • Least   – en az
 • Leather   – deri̇
 • Leave   – terk etmek
 • Left   – 1.Sol 2.Kalan
 • Leg   – bacak
 • Legacy   – mi̇ras
 • Legal   – yasal
 • Lemon   – li̇mon
 • Lend   – ödünç vermek
 • Lens   – lens
 • Less  – daha az
 • Lesson   – ders
 • Let   – birakmak
 • Letter   – mektup, harf
 • Letter box   –  mektupluk
 • Level   – düzey, sevi̇ye
 • Liberal   – li̇beral
 • Liberty   – serbest olmak
 • Library   – ki̇taplik, kütüphane
 • Licence   – li̇sans (resmi belgelerde)
 • Lie   – yalan, yalan söylemek
 • Lie   – yatmak
 • Life   – yaşam, hayat
 • Lift   – asansör, yukarı kaldırmak
 • Light   – ışık, açık (renkler için)
 • Like   –  hoşlanmak, beğenmek
 • Likely   – büyük olasılıkla
 • Line   – çİzgi̇, satir, sira
 • Link   – bi̇rleşti̇rmek
 • Lip   – dudak
 • Liquid   – sıvı
 • List   – li̇ste
 • Listen   – di̇nlemek
 • Little   – küçük
 • Live   – canli
 • Live   – yaşamak
 • Lives   – yaşamlar
 • Living   – yaşam bi̇çİmi̇
 • Load   – yük, yüklemek ,si̇lah doldurmak
 • Local   – bölgesel, yerel
 • Lock   – ki̇li̇tlemek, ki̇li̇t
 • Long   – uzun
 • Look   – bakmak, bakış
 • Loose   – bol, bağı bulunmayan
 • Lose   – kaybetmek
 • Loss   – kayip, zarar
 • Lot   – çok
 • Loud   – yüksek sesli̇
 • Love   – sevgi̇, aşk
 • Lovely   – sevi̇mli̇
 • Low   – alçak, düşük
 • Lower   – aşağıya İndi̇rmek
 • Luck   – şans
 • Lucky   – şanslı
 • Luggage   – vali̇z, yük
 • Lunch   – öğle yemeğİ
 • Lung   – akci̇ğer
 • Luxury   – lüks
 • Label   – eti̇ket
 • Laboratory   – laboratuvar
 • Ladle   – kepçe (yemek)
 • Lamppost   – sokak lambasi
 • Lampshade   – abajur
 • Lane   – dar yol, şeri̇t
 • Lash   – kamçI, bi̇rşeyi̇ ani̇ ve hizli sallamak
 • Launch   –  bi̇rşeye başlamak, roket firlatmak
 • Laundry-basket   – çamaşır sepeti̇
 • League   – bi̇rli̇k, li̇g
 • Leak   – akinti, sızmak
 • Lease   – beli̇rli̇ bi̇r zaman İçİn ki̇ralama
 • Lecture   – ders, konferans vermek
 • Length   – uzunluk
 • Lettuce   – salata, kivircik
 • Lever   – kaldıraç, mani̇vala
 • Liar   – yalancı
 • Lick   – yalamak
 • Lid   – kapak
 • Lighter   – çakmak
 • Limit   – hat, sinir, li̇mi̇t
 • Liquidate   – tasfi̇ye etmek, öldürme, kurtulmak, başından atmak
 • Literature   – edebi̇yat
 • Litter   – çöp, dağınıklık
 • Liver   – karaci̇ğer
 • Loaf   – bütün ekmek, vakti̇ boşa geçİrmek
 • Loan   – ödünç vermek, borç vermek, borç
 • Lobster   – İstakoz
 • Locate   – kurmak,yerleşti̇rmek
 • Lonely   – yalniz, ki̇msesi̇z
 • Lorry   – kamyon
 • Loyal   – sadık
 • Loyalty   – sadakat, bağlılık

M Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

M harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Memorial  – bi̇r kişinin anısına yapılan yapıt
 • Memorize  – ezberlemek
 • Memory  – hafiza
 • Men  – adamlar
 • Mend  – tami̇r etmek
 • Mental  – zi̇hi̇nsel
 • Mention  – bahsetmek
 • Merchant  – tüccar
 • Mercy  – merhamet
 • Mere  – sadece, yalnızca
 • Merry  – mutlu
 • Mess  – kargaşa, dağınıklık
 • Message  – mesaj
 • Metal  – metal
 • Meter  – ölçek
 • Method  – metot
 • Metre  – metre
 • Mice  – fareler
 • Middle  – orta
 • Midnight  – gece yarısı (24:00)
 • Military  – askeri̇
 • Milk  – süt
 • Mill  – değirmen, üretim yeri
 • Mimic  – takli̇t etmek (birini)
 • Mind  – akil
 • Mind  – bi̇ri̇ne bakmak, dert etmek
 • Mine  – 1.Beni̇m 2.Maden ocağI 3.Mayın
 • Minimum  –  en az
 • Minister  – 1.Bakan 2.Büyükelçİ yardımcısı
 • Minor  – önemsi̇z, ufak, mi̇nör
 • Minority  – azinlik
 • Minus  – eksi̇
 • Minute  – dakika
 • Mirror  – ayna
 • Miss  – 1.Özlemek 2.Kaçırmak,kayip
 • Miss  – kadın
 • Missile  – füze, fırlatılan ci̇si̇m
 • Mission  – özel bi̇r görev İçİn yolculuk ,mi̇syon
 • Mistake  – hata
 • Misunderstand  – yanlış anlamak
 • Mix  – karıştırmak, karışmak
 • Model  – model (model araba, manken v.b)
 • Moderate  – ortada olan
 • Modern  – modern, çağdaş
 • Modest  – alçakgönüllü, ılımlı
 • Moment  – an
 • Monday  – pazartesi̇
 • Money  – para
 • Monkey  – maymun
 • Month  – ay (takvim ayı)
 • Moon  –  ay
 • More  – daha fazla
 • Morning  – sabah
 • Mosque  – cami̇
 • Most  – en çok
 • Mother  – anne
 • Motor  – motor
 • Mountain  – dağ
 • Mouse  – fare
 • Mouth  – ağiz
 • Move  – hareket etmek, etti̇rmek
 • Movement  – hareket
 • Much  – çok (miktarca)
 • Mud  – çamur
 • Murder  – ci̇nayet
 • Music  – müzi̇k
 • Must  – zorunluluk
 • My  – beni̇m
 • Mystery  – esrar, bi̇li̇nmezli̇k
 • Machine  –  maki̇ne
 • Machine-gun  – gan maki̇neli̇ tüfek
 • Mad  – deli̇
 • Madam  – madam, bayan
 • Magic  – büyü
 • Mail  – posta
 • Main  – ana, esas
 • Make  – yapmak
 • Make -up  –  makyaj
 • Male  – erkek
 • Man  – adam
 • Manage  – yönetmek, kontrol etmek
 • Management  – yöneti̇m, İdare
 • Manager  – yöneti̇ci̇, menajer
 • Manner  – tavır, görgü
 • Many  – bi̇rçok
 • Map  – hari̇ta
 • March  – marş, düzenli yürümek, mart ayı
 • Mark  – işaret, işaretleme işi
 • Market  – pazar, pi̇yasa
 • Marry  – evlenmek
 • Marvellous  – şahane, hari̇ka
 • Mask  – maske
 • Mass  – kütle, ki̇tle, kalabalık
 • Master  – uzman, şef, sahi̇p, hoca
 • Match  – uyuşmak, maç, eşleşmek
 • Material  – malzeme, kumaş
 • Matter  – mesele, önemli olmak
 • May  – mayıs ayı
 • Me  – bana, beni
 • Meal  – yemek
 • Mean  – asıl anlam
 • Mean  – ortalama
 • Meaning  – anlam
 • Meantime  – bu arada
 • Meanwhile  – bu arada, ayni anda
 • Measure  – ölçü
 • Meat  – et
 • Mechanic  – mekani̇k
 • Medal  – madalya
 • Medicine  – İlaç, tip
 • Meet  – buluşmak, karşılamak
 • Meeting  – toplantı, mi̇ti̇ng
 • Melody  – ezgi̇, melodi̇
 • Melon  – kavun
 • Melt  – eri̇mek
 • Member  – üye
 • Memorable  – unutulmayacak
 • Memorandum  – not
 • Magazine  – 1)si̇lah deposu 2)magazi̇n 3)şarjör (si̇lahin)
 • Magnet  – mıknatıs
 • Magnificent  – azamet, İhti̇şam
 • Magnifying-glass  – büyüteç
 • Maid  – kadin hi̇zmetçİ
 • Maintain  – bakım, onarım
 • Major  – 1)büyük, önemli̇ 2)bi̇nbaşI (orduda)
 • Majority  – çoğunluk
 • Maniac  – manyak
 • Manual  – el İle yapilan
 • Manufacture  – üretmek (fab. Vb)
 • Margin  – marj, katkı
 • Marmalade  – marmelat
 • Massacre  – katli̇am, katli̇am yapmak
 • Massive  – çok büyük ve ağır
 • Mat  – hasir, paspas
 • Mate  – arkadaş
 • Mathematics  – matemati̇k
 • Mattress  – yatak, sedi̇r
 • Mature  – olgun, ergi̇n
 • Maturity  –  olgunluk vakti, vade
 • Maximum  – maksi̇mum, azami̇
 • Meadow  – çayır, mera
 • Mechanic  – maki̇ni̇st, maki̇na ustası, mekanik
 • Medical  – tıbbi
 • Merely  – sadece, ancak
 • Merge  – bi̇rleşerek kaybolma, konsoli̇dasyon (şirket, devlet)
 • Merit  – haketmek, değmek
 • Might  – kuvvet, kudret, güç
 • Mike  – mi̇krofon
 • Mild  – hafif, yumuşak
 • Millet  – dari
 • Millionaire  – mi̇lyoner
 • Mince  – kıyma (et vb.), kıymak
 • Miracle  – muci̇ze
 • Miser  – hasi̇s, ci̇mri̇
 • Miserable  – sefi̇l
 • Misery  – sefalet
 • Mislay  – nereye koyduğunu unutmak
 • Mobile  – oynak,hareketli̇
 • Moisture  –  nem
 • Mole  – 1)köstebek 2)vücuttaki̇ ben
 • Monument  – anıt, abi̇de
 • Mood  – mi̇zaç, ruh hali̇
 • Moral  – ahlak
 • Morale  – moral
 • Mortgage  – İpotek
 • Mosquito  – si̇vri̇si̇nek
 • Moss  – yosun (nemli yerlerde oluşan)
 • Motion  – hareket, önerme
 • Motive  – 1)moti̇vlenmek 2)güdü
 • Mud-guard  – çamurluk
 • Multiply  – çarpmak, çoğalmak
 • Murmur  – mirildanmak,uğultu
 • Muscle  – pazu, kas
 • Museum  – müze
 • Mushroom  – mantar
 • Muslim  – müslüman
 • Mustard  – hardal
 • Mute  – sessiz, dili olmayan
 • Mutter  – mırıldanmak, kısık sesle söylenmek
 • Mutual  –  müşterek, iki̇ taraflı

 

 

N Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

N harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Name  – isim, ad
 • Narrow  – dar
 • Nation  – ulus
 • National  – ulusal
 • Native  – yerli̇
 • Natural  – doğal
 • Nature  – doğa
 • Near  – yakın
 • Necessary  – gerekli̇
 • Necessity  – gerekli̇li̇k
 • Neck  – boyun, ense
 • Need  – gereksi̇ni̇m, İhti̇yaç
 • Needle  – İğne, şİş
 • Neglect  – İhmal etmek
 • Neighbour  – komşu
 • Neither  – hi̇çbi̇ri̇
 • Neither…nor…  –  ne o..Ne öbürü
 • Nephew  – yeğen (erkek)
 • Nervous  – si̇ni̇rli̇
 • Nest  – yuva, kuş yuvası
 • Never  – hi̇çbi̇r zaman, asla
 • Nevertheless  – buna rağmen, hala, ama
 • New  – yeni̇
 • News  – haber
 • Newspaper  – gazete
 • Next  – en yakın, bi̇r sonraki̇, ertesi̇
 • Nice  – hoş
 • Niece  – yeğen (kız)
 • Night  – gece
 • Nil  – sıfır, boşluk
 • No  – hayır
 • Noble  – soylu
 • Nobody  – hi̇ç ki̇mse
 • Noise  – gürültü
 • None  – hi̇çbi̇ri̇si̇
 • Noon  – öğle zamani
 • Normal  – normal
 • North  – kuzey
 • Nose  – burun
 • Not  – değil
 • Note  – not, nota
 • Nothing  – hi̇çbi̇r şey
 • Notice  – duyuru, di̇kkati̇ni̇ çekmek
 • November  – kasım ayı
 • Now  – şİmdi̇
 • Nowadays  – bugünlerde
 • Nowhere  – hi̇ç bi̇ryer
 • Nuisance  – sıkıntı, dert
 • Number  – sayı, numaralandirmak
 • Nurse  – hemşİre, hasta bakıcı
 • Nut  – 1.Kuruyemi̇ş (fındık v.B) 2.Somun
 • Napkin  – peçete
 • Narrate  – anlatmak, söylemek
 • Nasty  – pi̇s, kötü kokulu, hoş olmayan
 • Naughty  – yaramaz (naughty child = yaramaz çocuk)
 • Needless  – lüzumsuz
 • Negotiate  – görüşmek,müzakere
 • Network  – şebeke,çalişma ağı
 • Nickname  – takma isim, lakap
 • Nightmare  – kabus
 • Nominate  – aday göstermek, görevlendirmek
 • Nonsense  – saçma
 • Notorious  – kötü ünlü, kötü ün
 • Novel  – roman
 • Nude  – çıplak
 • Nylon  – naylon

O Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

O harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Oak   – meşe
 • Obey   – söz di̇nlemek, İtaat etmek
 • Object   – İti̇raz etmek
 • Object   – nesne, obje, amaç
 • Observation   – gözlem
 • Observe   – gözlem yapmak
 • Obtain   – tedari̇k etmek, sağlamak
 • Obvious   – aşİkar
 • Occasion   – vesi̇le
 • Occupation  – meslek
 • Occupy   – işgal etmek, oturmak, kaplamak 
 • Ocean   – okyanus
 • October   – eki̇m ayı
 • Of   – -nin
 • Off   – yok olmak, eksi̇lmek
 • Offence   – 1.Yasadışı İş 2.Saldırı, ofens
 • Offend   – kizdirmak, İnci̇tmek (birini)
 • Offer   – tekli̇f etmek
 • Office   – ofi̇s
 • Officer   – subay, memur
 • Official   – resmi̇
 • Often   – sık sık 
 • Oil   – yağ, petrol
 • Old   – eski̇, yaşlı
 • On   – üzeri̇nde
 • One   – bi̇r
 • Only   – sadece, yalnizca
 • Open   – açık, açmak
 • Operate   – çalışmak
 • Operation   – operasyon, ameliyat
 • Operator   – operatör
 • Opinion   – düşünce
 • Opportunity   – fırsat
 • Opposite   – zıt,ters
 • Optimist   – iyimser
 • Or   – veya, ya da
 • Orange   – portakal, turuncu
 • Ordinary   – sıradan, normal
 • Organize   – organi̇ze etmek
 • Origin   – köken, ori̇ji̇n
 • Other   – di̇ğer
 • Ought   – -meli - malı
 • Our   – bi̇zi̇m
 • Out   – dışarı
 • Outline   – ana hat, özetlemek
 • Out-of-date   – modasi geçmi̇ş, eski̇
 • Output   – çıktı
 • Outside   – dışarı
 • Oven   – fırın
 • Over   – üzerinde, üstünde, bitmek
 • Overcome   – üstesi̇nden gelmek
 • Owe   – borçlu olmak
 • Own   – sahi̇p olmak
 • Owner   – sahi̇p
 • Ox   – boğa
 • Oar   – kürek
 • Oasis   – vaha
 • Occur   – olmak
 • Odd   – tuhaf, acai̇p
 • Okay (ok)   – peki̇, tamam
 • Old-fashioned   –  eski̇ moda
 • Omelette   – omlet
 • Omit   – atlamak, hari̇ç birakmak
 • Onion   – soğan
 • Option   – seçme, seçenek, opsi̇yon
 • Oral   – sözlü
 • Orbit   – yörünge
 • Orchard   – bostan
 • Original   – orji̇nal, İlk, yeni̇
 • Oval   – oval
 • Overdo   – fazla pi̇şİrmek, fazla yapmak
 • Overdue   – vadesi̇ geçmi̇ş
 • Overtake   – geçmek, sollamak
 • Overtime   – fazla mesai̇
 • Overwork   – fazla çalışmak, aşırı çalışmak
 • Owl   – baykuş
 • Oxygen   – oksi̇jen
 • Oyster   – istiridye

P Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

P harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Pack   – paketlemek
 • Packet   – paket
 • Page   – sayfa
 • Pain   – acı, ağrı
 • Painful   – ağrılı
 • Paint   – boyamak, boya
 • Painter   – boyama yapan kişi, ressam
 • Pair   – çift
 • Palace  –  saray
 • Pale   – soluk, solgun (renk)
 • Pan   – tava
 • Panic   – pani̇k
 • Paper   – kağıt, gazete, evrak, doküman
 • Paradise   – cennet
 • Paragraph   – paragraf
 • Parcel   – parça
 • Pardon   – pardon
 • Parent   – ana baba
 • Park   – park, park alanı, park etmek
 • Parliament   – parlamento
 • Parrot   – papağan
 • Part   – kısım, bölüm, ayırmak
 • Particular   – yalniz, özel, ti̇ti̇z
 • Partner   – 1.Ortak 2.Partner
 • Part-time   – yarım gün
 • Party   – parti̇
 • Pass   – geçmek, geçİrmek
 • Passage   – pasaj
 • Passenger   – yolcu
 • Passport   – pasaport
 • Password   – parola
 • Past   – geçmi̇ş
 • Patience   – sabır
 • Pay   – ödemek
 • Payment   – ödeme
 • Peace   – barış
 • Pear   – armut
 • Peculiar   – gari̇p
 • Pen   – kalem, tükenmez kalem
 • Penalty   – ceza
 • Pencil   – kurşun kalem
 • People   – halk , İnsanlar
 • Pepper   – bi̇ber
 • Per   – her
 • Perfect   – kusursuz, yetki̇n
 • Perform   – 1.Çalışmak 2.Uygulamak
 • Performance   – performans
 • Perhaps   – belki̇
 • Permission   – İzi̇n
 • Permit   – izin kağıdı, izin vermek
 • Person   – ki̇şİ
 • Personality   – ki̇şİli̇k
 • Persuade   – İkna etmek
 • Petrol   – petrol
 • Phone   – telefon
 • Photo   – fotoğraf
 • Piano   – pi̇yano
 • Pick   – toplamak, seçmek
 • Pickpocket   – yankesi̇ci̇
 • Picnic   – pi̇kni̇k
 • Picture   – resi̇m
 • Pie   – pasta, börek
 • Piece   – parça
 • Pig   – domuz
 • Pigeon   – güverci̇n
 • Pile   – üst üste koymak
 • Pill   – hap
 • Pilot   – pi̇lot
 • Pin   – toplu İğne
 • Pine   – çam
 • Pineapple   – ananas
 • Pink   – pembe
 • Pipe   – pipo, boru, flüt
 • Pity   – acımak, ne yazık
 • Place   – yer, yerleşti̇rmek
 • Plain   – açık, ortada, düz
 • Plan   – plan, planlamak
 • Plane   – uçak
 • Plantation   – eki̇li̇ yer
 • Plate   – tabak
 • Play   – oynamak, oyunu başlatmak
 • Player   – oyuncu, çalan
 • Pleasant   – keyi̇fli̇, zevkli̇
 • Please   – 1.Lütfen 2.Mutlandırmak
 • Pleasure   – zevk
 • Plenty   – çok sayıda
 • Plough   – toprağı sürmek
 • Plug   – fi̇ş, banyo tikaci
 • Plus   – arti
 • Pocket   – cep
 • Poem   – şiir
 • Poet   – şai̇r, ozan
 • Poetry   – şİİrler, şai̇rli̇k, şİİrle İlgi̇li̇
 • Point   – nokta, uç
 • Poison   – zehi̇r
 • Police   – poli̇s
 • Policy   – 1.Poli̇çe 2.Yöneti̇m İlkesi̇, poli̇ti̇ka
 • Polish   – parlatmak
 • Polite   – ki̇bar
 • Political   – poli̇ti̇k
 • Politician   – poli̇ti̇kaci, poli̇ti̇kayla uğraşan
 • Politics   – poli̇ti̇k
 • Pool   – havuz
 • Poor   – 1.Yoksul 2.Zavalli
 • Population   – nüfus
 • Pork   – domuz eti̇
 • Port   – li̇man
 • Position   – durum, konum
 • Positive   – 1.Emi̇n, kesi̇n 2.Olumlu
 • Possess   – sahi̇p olmak
 • Possession   – sahi̇pli̇k
 • Possibility   – olasılık
 • Possible   – olası, mümkün
 • Postpone   – ertelemek
 • Pot   – tencere
 • Potato   – patates
 • Pour   – dökmek, akıtmak
 • Powder   – toz, pudra
 • Power   – güç
 • Powerful   – güçlü

Q Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Q harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Quality   – ni̇teli̇k, kali̇te
 • Quantity   – miktar
 • Quarrel   – tartışmak, atışmak
 • Quarter   – çeyrek
 • Queen   – krali̇çe
 • Question   – soru, sormak
 • Queue   – sıra, kuyruk
 • Quick   – çabuk
 • Quiet   – sessi̇z, saki̇n, huzurlu
 • Quite   – hemen hemen, yaklaşık olarak
 • Quiz   – küçük test
 • Qualified   – ehli̇yetli̇, kali̇fi̇ye
 • Quota   – kota, kontenjan
 • Quote   – aktarma, söyleme

R Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

R harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Rabbit   – tavşan
 • Race   – yarışmak
 • Radiator   – radyatör
 • Radio   – radyo
 • Rail   – ray
 • Railway   – tren yolu
 • Rain   – yağmur
 • Raincoat   – yağmurluk
 • Range   – aralık, alan
 • Rank   – sıra, sınıf, rütbe, yükseklik ölçüsü
 • Rapid   – çabuk, hızlı
 • Rare   – nadi̇r
 • Rate   – oran, hız
 • Rather   – epey, çok değİl
 • Raw   – ham, olmamış, çiğ
 • Razor   – ustura, traş maki̇nesi̇
 • Reach   – eri̇şmek
 • Read   – okumak
 • Ready   – hazir
 • Realize   – fark etmek 
 • Really – gerçekten
 • Reasonable   – makul
 • Recall   – anımsamak
 • Receipt   – makbuz
 • Recent   – yakın zamanda olan
 • Reception   – resepsiyon, resmi bir davet
 • Recognize   – tanımak
 • Recommend   – tavsi̇ye etmek
 • Record   – kayıt, kaydetmek, plak, kayda almak
 • Recover   – iyileşmek, kaybolanı bulmak
 • Red   – kırmızı, kızıl
 • Reduce   – azaltmak
 • Reflect   – yansıtmak
 • Refuge   – refüj, güvenli̇ yer
 • Refugee   – tehli̇keden kaçan, kazazede
 • Refuse   – reddetmek
 • Regard   – 1.Di̇kkat 2.Düşünce 3.Bakmak 4.İnanmak
 • Regret   – üzgün olmak, pi̇şman olmak
 • Regular   – düzenli̇, olağan
 • Reject   – kabul etmemek
 • Relation   – ilişki
 • Relationship   – İli̇şki̇, İleti̇şİm
 • Relax   – rahatlamak, gevşemek
 • Release   – serbest bırakmak, gevşetmek
 • Relief   – rahatlama
 • Relieve   – uzaklaştırmak
 • Religion   – di̇n
 • Remark   – beli̇rtmek, açıklama
 • Remarkable   – di̇kkate değer
 • Remember   – unutmamak, anımsamak
 • Remind   – anımsatmak
 • Remote   – uzak
 • Remove   – uzaklaştırmak
 • Rent   – ki̇ralamak
 • Repair   – onarmak
 • Repay   – geri̇ ödemek
 • Repeat   – tekrarlamak
 • Replace   – yeni̇den yerleşti̇rmek
 • Replacement   – yerleşti̇rme
 • Reply   – yanıtlamak, yanıt
 • Report   – rapor, rapor etmek
 • Represent   – temsi̇l etmek
 • Representative   – temsi̇lci̇
 • Republic   – cumhuri̇yet
 • Request   – ri̇ca etmek, ri̇ca
 • Require   – gereksi̇nmek
 • Rescue   – kurtarmak
 • Reserve   – rezerv, rezerve, rezerve edilmiş
 • Resign   – İsti̇fa etmek
 • Resist   – karşI koymak
 • Respect   – saygı duymak
 • Respectable   – saygıdeğer
 • Responsible   – sorumlu

S Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

S harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Safe – güvenli, kasa
 • Said – dedi
 • Sail – yelken açmak
 • Same – aynı
 • Sand – kum
 • Sat – oturdu
 • Save – kurtarmak, kaydetmek
 • Saw – testere
 • Say – söylemek, demek
 • Scale – ölçek
 • School – okul
 • Science – bilim
 • Scientist – bilim adamı
 • Score – skor
 • Sea – deniz
 • Seat – koltuk
 • Second – saniye
 • Section – bölüm
 • See – görmek
 • Seed – tohumlar
 • Seem – görünmek
 • Seen – görünmek
 • Sell – satmak
 • Send – göndermek
 • Sense – his
 • Sent – gönderilmiş
 • Sentence – cümle
 • Separate – ayrı
 • Serve – hizmet etmek
 • Set – ayarlamak
 • Settled – ayarlanmış
 • Seven – yedi
 • Several – birkaç
 • Shall – olsun
 • Shape – şekil
 • Sharp – keskin
 • She – o (kadın)
 • Ship – gemi
 • Shoes – ayakkabı
 • Shop – dükkan
 • Short – kısa
 • Should – zorunda kalmak
 • Shoulder – omuz
 • Shout – bağırmak
 • Show – göstermek
 • Shown – gösterilmiş
 • Side – yan
 • Sight – görüş
 • Sign – İşaret
 • Signal – sinyal
 • Silent – sessiz
 • Similar – benzer
 • Simple – basit
 • Since – -den beri
 • Sing – şarkı söylemek
 • Sir – efendi
 • Sister – kız kardeş
 • Sit – oturmak
 • Six – altı
 • Size – boyut
 • Skin – deri
 • Sky – hava
 • Sleep – uyku
 • Slowly – yavaşça
 • Small – küçük
 • Smell – koklamak
 • Smile – gülümsemek
 • Snow – kar
 • So – şöyle
 • Soft – yumuşak
 • Soil – toprak
 • Soldier – asker
 • Solution – çözüm
 • Some – bazı
 • Someone – birisi
 • Something – bir şey
 • Sometimes – bazen
 • Son – erkek çocuk
 • Song – şarkı
 • Soon – yakında
 • Sound – ses
 • South – güney
 • Southern – güneyli
 • Space – uzay, boşluk
 • Speak – konuşmak
 • Special – özel
 • Speed – hız
 • Spell – hecelemek
 • Spot – nokta
 • Spread – yayılmak
 • Spring – İlkbahar
 • Square – kare
 • Stand – ayakta durmak
 • Star – yıldız
 • Start – başlamak
 • State – durum
 • Statement – ifade
 • Stay – kalmak
 • Steel – çelik
 • Step – adım
 • Stick – yapışmak
 • Still – halen
 • Stone – taş
 • Stood – ayakta durmuş
 • Stop – durmak
 • Store – dükkan
 • Story – hikaye
 • Straight – düz
 • Strange – garip
 • Stream – akıntı
 • Street – sokak
 • Stretch – genişletmek
 • String – dizi
 • Strong – güçlü
 • Student – öğrenci
 • Study – çalışmak
 • Subject – konu
 • Substance – madde
 • Such – örneğin
 • Suddenly – aniden
 • Suffix – son ek
 • Sugar – şeker
 • Suggested – tavsiye edilmiş
 • Sum – özet
 • Summer – yaz
 • Sun – güneş
 • Supply – malzeme
 • Suppose – tahmin yürütmek
 • Sure – emin
 • Surface – yüzey
 • Surprise – sürpriz
 • Swim – yüzmek
 • Syllables – ders programı
 • Symbols – sembol
 • System – sistem

T Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

T harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Table – masa
 • Tail – kuyruk
 • Take – almak
 • Talk – konuşmak
 • Tall – uzun
 • Teacher – öğretmen
 • Team – takım
 • Tell – söylemek
 • Temperature – sıcaklık
 • Ten – on
 • Term – dönem
 • Test – denemek
 • Than – -den
 • That – o (eşya)
 • The – o
 • Their – onların
 • Them – onlar
 • Themselves – onların kendisi
 • Then – sonra
 • There – orada
 • These – bunlar
 • They – onlar (insan)
 • Thick – kalın
 • Thin – İnce
 • Thing – şey
 • Think – düşünmek
 • Third – üçüncü
 • This – o
 • Those – onlar
 • Though – -e rağmen
 • Thought – düşünce
 • Thousands – binlerce
 • Three – üç
 • Through – arasından
 • Thus – nitekim
 • Tied – bağlı
 • Time – zaman
 • Tiny – küçücük
 • To – ona
 • Today – bugün
 • Together – birlikte
 • Told – söyledi
 • Tone – ton
 • Too – çok
 • Took – almak (geçmiş zaman)
 • Tool – alet
 • Top – üst
 • Total – toplam
 • Touch – dokunmak
 • Town – yerleşke
 • Track – takip etmek
 • Trade – ticaret
 • Train – tren
 • Train – eğitmek
 • Travel – yolculuk
 • Tree – ağaç
 • Triangle – üçgen
 • Trip – yolculuk
 • Trouble – sorun
 • Truck – kamyon
 • True – doğru
 • Try – denemek
 • Tube – tüp
 • Turn – dönüş
 • Two – iki
 • Type – yazmak

U Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

U harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Ugly – çirkin
 • Umbrella  – şemsi̇ye
 • Unable – muktedi̇r olmamak
 • Uncle  – dayı, amca
 • Unconscious  – bi̇li̇nçsi̇zli̇k
 • Under  – altta, alta
 • Underclothes  – İç çamaşırı
 • Understand  – anlamak
 • Unemployment  – işsi̇zli̇k
 • Unfair  – adaletsi̇z
 • Unfavourable  – hoşa gi̇tmeyen
 • Unhappy  – mutsuz
 • Unhealthy  – sağlıksız
 • Uniform  – üniforma
 • Union  – birleşme
 • Unite  – bi̇rleşmek
 • University  – üni̇versi̇te
 • Unknown  – bi̇li̇nmeyen
 • Unless  – olmadıkça
 • Unlikely  – az İhti̇malle
 • Unload  – boşaltmak
 • Unlock  – ki̇li̇di̇ açmak
 • Until  – kadar (belli bir zamana kadar)
 • Up  – 1.Yukarı 2.Di̇ki̇ne 3.Tümüyle
 • Upper  – üst
 • Upset  – 1.Endi̇şelendi̇rmek 2.Devi̇rmek
 • Upstairs  – üst kat, yukarısı
 • Up-to-date  – bugüne kadar
 • Upward  – yukarıya doğru
 • Urge  – dürtme, (israr ederek ) yaptırma ,zorlamak
 • Urgent  – aci̇l
 • Us  – bi̇ze
 • Use  – kullanmak
 • Useful  – kullanışlı
 • UFO  – unidentified flying object: tanımlanmamış uçan ci̇si̇m
 • Undergo  – katlanmak, çekmek, bi̇r olayın olması
 • Underline  – yazının, keli̇meni̇n altını çİzmek
 • Unfair  – adi̇l olmayan
 • Unit  – bi̇ri̇m, 1-9 arasındaki̇ sayılar
 • Up to you  –  sana kalmış, nasıl İstersen (it is up to you)
 • Upon  – üstünde
 • Upside-down – tepetaklak, ters dönmek

V Harfi ile Başlayan En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

V harfi ile başlayan en sık kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Vain  – gereksi̇z, boşuna
 • Valley – vadi̇
 • Valuable – değerli̇
 • Value   – değer
 • Variety   – çeşit, çeşitlilik, fark
 • Various   – değİşİk, çeşİtli̇
 • Vegetable   – sebze
 • Vehicle   – taşıt, ağır vasıta
 • Very   – çok, tam
 • Veto   – veto, veto etmek
 • Victim   – kurban, kazazede
 • Victor   – gali̇p
 • Victory   – utku, zafer, yengi̇
 • View   – görünüm, manzara
 • Villa   – vi̇lla
 • Village   – köy
 • Vine   – bağ
 • Violent   – kaba kuvvet kullanan, şİddet
 • Visa   – vi̇ze
 • Visible   – görünen
 • Vision   – görüş, İmge
 • Visit   – zi̇yaret etmek
 • Visitor   – zi̇yaretçİ, konuk
 • Vocabulary   – keli̇me dağarcığı
 • Voice   – ses
 • Volume   – haci̇m
 • Vote   – oy vermek, oy
 • Voyage   – deni̇z yolculuğu
 • Vulgar  – kaba, İlkel
 • V.I.P.   – (very important person) çok önemli̇ ki̇şİ
 • Vacation   – tati̇l
 • Vacuum cleaner  – elektri̇k süpürgesi̇
 • Van   – mi̇ni̇büs
 • Vanilla   – vani̇lya
 • Vaporize   – buharlaşmak
 • Vase   – vazo
 • Veil   – duvak
 • Vein   – damar
 • Velvet   – kadi̇fe
 • Venture   – macera
 • Verb   – fi̇İl
 • Verdict   – hüküm
 • Vertical   – di̇key
 • Vest   – atlet, fani̇la
 • Vet   – veteri̇ner
 • Via   – geçerek, oradan
 • Viable   – geçerli̇
 • Vicious circle   –  kısır döngü
 • Vinegar   – si̇rke
 • Violin   – keman
 • Vital   – çok önemli̇
 • Volcano   – volkan,yanardağ
 • Volleyball   – voleybol
 • Voluntary   – gönüllü
 • Vomit   – kusmak
 • Vowel   – sesli̇ harf
 • Vulnerable – zayıf, korumasız

W Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

W harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Wait – beklemek
 • Walk – yürümek
 • Wall – duvar
 • Want – İstemek
 • War – savaş
 • Warm – sıcak
 • Was – olmak (geçmiş)
 • Wash – yıkamak
 • Washington – washington
 • Wasn’t – olmamak (geçmiş)
 • Watch – izlemek
 • Water – su
 • Waves – dalgalar
 • Way – yol
 • We – biz
 • Wear – giymek
 • Weather – hava
 • Week – hafta
 • Weight – kilo
 • Well – iyi
 • We’ll – biz (gelecek zaman)
 • Went – gitmek (geçmiş)
 • Were – olmak (çoğul, geçmiş)
 • West – batı
 • Western – batılı
 • What – ne?
 • Wheel – tekerlek
 • When – ne zaman?
 • Where – nerede?
 • Whether – eğer
 • Which – hangisi?
 • While – süresince
 • White – beyaz
 • Who – kim?
 • Whole – bütün
 • Whose – kimin?
 • Why – neden?
 • Wide – geniş
 • Wife – eş (kadın)
 • Wild – vahşi
 • Will – istek
 • Win – kazanmak
 • Wind – rüzgar
 • Window – pencere
 • Wing – kanat
 • Winter – kış
 • Wire – kablo
 • Wish – dilemek
 • With – birlikte
 • Within – İçinde
 • Without – olmadan
 • Woman – kadın
 • Women – kadınlar
 • Wonder – merak etmek
 • Won’t – olmamak (gelecek)
 • Wood – ağaç
 • Word – kelime
 • Work – Iş
 • Worker – İşçI
 • World – dünya
 • Would – istemek
 • Wouldn’t – İstememek
 • Write – yazmak
 • Written – yazılı
 • Wrong – yanlış

Y Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Y harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Yard – bahçe
 • Year – yıl
 • Yellow – sarı
 • Yes – evet
 • Yet – henüz
 • You – sen
 • Young – genç
 • Your – senin
 • You’re – sen (olmak)
 • Yourself – kendin

Z Harfi ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

Z harfi ile başlayan en çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları şunlardır:

 • Zany – palyaço
 • Zakat – zekat 
 • Zeal – şevk
 • Zealot – fanatik
 • Zap – vurmak
 • Zealous – gayretli
 • Zebra – zebra
 • Zucchini – kabak  
 • Zealot – fanatik  
 • Zazoo – adam
 • Zinc – çinko
 • Zip code – posta kodu
 • Zipper – fermuar
 • Zippy – hareketli
 • Zodiac – zodyak
 • Zone – bölge
 • Zero – sıfır
 • Zilch – sıfır
 • Zigzag – zigzag
 • Zoo – hayvanat bahçesi
 • Zombie – zombi
 • Zonked – sarhoş, kafası güzel, nahoş
 • Zonal – kuşaklara ait 
 • Zenith – zirve 
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?