En Kolay İş Bulan Meslekler ve Maaşları

En Kolay İş Bulan Meslekler ve Maaşları


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye’de en kolay iş bulan meslekler listesini açıkladı. CİKO verilerinden hareketle sizler için hazırladığımız bu liste, meslek seçimi sürecinde rehberlik edecek. Bu sayede kendinize daha sağlam bir kariyer çizme imkanı bulacak ve iş dünyasında avantajlı olacaksınız.

En kolay iş bulan meslekler listesi, size kariyer hedeflerinizi oluşturma noktasında yardımcı olacaktır. Çünkü meslek seçimi yaparken çalışma koşulları, maaşları, mesleğin önünün ne kadar açık olduğu gibi kriterlerin dışında istihdam alanlarının ne kadar geniş olduğuna da bakılır.

En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileridir?

Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler şunlardır:

 1. Eczacılık
 2. Veterinerlik
 3. İnşaat Mühendisliği
 4. Odyoloji
 5. Pilotaj
 6. Tasarım
 7. Mimarlık
 8. Tekstil Mühendisliği

1. Eczacılık

Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler eczacılık

Türkiye’de bugün itibariyle 34 bin eczanın yaklaşık 5 bin kadarı çalışmıyor. Türkiye’deki eczacılık fakülteleri her yıl 2 bin yeni mezun veriyor.  Günümüzde oldukça popüler olan eczacılık fakülteleri, gün geçtikçe daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Fakülteden mezun olan kişiler CİKO’nun açıkladığı verilere göre 6 ay 3 gün içinde iş bulabiliyorlar. Türkiye’de en kolay iş bulan meslekler listesinin en zor iş bulanı olarak eczacılar karşımıza çıkıyor. 

Ülkemizde çok fazla eczacılık fakültesi olmasına rağmen eczacılık en kolay iş bulan meslekler listesinde yer alıyor. Çünkü eczacılara duyulan ihtiyaç oldukça fazla. Zorunlu hizmet vermesi gereken bir alan olması eczacılıkta kolay iş bulunmasını etkiliyor.

Eczacı maaşları 25.000 TL ile 45.000 TL arasında değişir.

Eczacı maaşları, kişinin görev yaptığı yere ve mesleki tecrübesine göre değişir. Örneğin mesleğe yeni başlayan bir eczacı ortalama 25.000 TL, iki yıl deneyimli bir eczacı ortalama 35.000 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir eczacı ortalama 36.000 TL ile 45.000 TL arasında değişir.

2. Veterinerlik

Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler veterinerlik

Günümüzde 2 binde fazla mezun veren veterinerlik fakülteleri, en sık tercih edilen meslek gruplarının başında geliyor. 5 yıllık bir eğitimin ardından mezun olan veteriner hekimler, ortalama olarak 6 ay 1 gün içinde istihdama katılabiliyorlar. 

Veterinerlik de tıpkı eczacılık gibi sağlık ile ilgili bir alan olduğu için listede bulunuyor. Ayrıca veterinerlik mezununun çok olmaması ve herkesin bu mesleği yapabilecek kişisel özelliklere sahip olmaması veterinerliğin kolay iş bulan meslekler arasında bulunmasını sağlıyor.

Veteriner maaşları 16.000 TL ile 29.000 TL arasında değişir.

Veteriner maaşları; kişinin mesleğinde ne kadar tecrübeli olduğuna ve çalıştığı kuruma bağlı olarak değişir. Mesleğe yeni başlamış bir veteriner ortalama 16.000 TL maaş alır, iki yıl deneyimli bir veteriner ortalama 18.500 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir veteriner ise ortalama 27.000 TL ile 29.000 TL arasında maaş alır.

 

 

3. İnşaat Mühendisliği

inşaat mühendisliği

Bugün itibarıyla Mühendisler Odasında kayıtlı olan 100 binden fazla inşaat mühendisi mevcut. Türkiye’de toplamda 189 tane İnşaat Mühendisliği Bölümü var, bu da haliyle istihdam sorununa yol açıyor. İnşaat mühendisliği fakülteleri her yıl ortalama 10 binden fazla mezun veriyor. CİKO’nun verilerine göre yeni mezun olan bir inşaat mühendisi ortalama 5 ay 28 günde iş buluyor.

Her ne kadar ülkemizde çok fazla sayıda İnşaat Mühendisliği mezunu olsa da bu alan yine de revaçta. Çünkü ülkemizde inşaat mühendislerine duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Özellikle kentsel dönüşüm projesinin uygulanması ve ülkemizdeki bazı bölgelerde yapılaşmanın artması inşaat mühendisliğine olan ihtiyacın artmasını sağlıyor.

İnşaat mühendisi maaşları 17.000 TL ile 35.000 TL aralığındadır.

İnşaat mühendisi maaşlarını kişinin mesleğinde edindiği deneyim, çalıştığı firma, firmanın uluslararası düzeyde hizmet verip vermemesi gibi birçok faktör etkiler. İnşaat mühendisi genelde mesleğin ilk yılında 17.000 TL maaş alır, iki yıl deneyimli bir inşaat mühendisi ortalama 27.500 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir inşaat mühendisi ise ortalama 28.000 TL ile 35.000 TL arasında maaş alır.

4. Odyoloji

en kolay iş bulan meslekler odyoloji

Kişilerin işitme bozukluğunun önlenmesi adına çalışmalar yapan odyoloji bölümü, hastalar üzerinde çeşitli testler uygulayan ve tedavi yöntemlerini belirleyen bir meslek grubudur. 2023 yılında 2.000 mezun veren bu bölüm, en kolay iş bulan 8 meslek arasında yer alıyor. Odyoloji mezunları ortalama 5 ay 19 günde istihdama katılabiliyor.

Odyoloji Bölümü, tıpkı diğer sağlık bölümlerinde olduğu gibi ülkemizde ihtiyaç duyulan bir alan. Odyolojinin revaçta olması, bu alanda kolay iş bulunmasını sağlıyor.

Odyolog maaşları 15.300 TL ile 29.000 TL arasında değişir.

Odyolog maaşları çalışanın görev yaptığı iş yerine, kazandığı mesleki tecrübeye ve çalıştığı sektöre (devlet/özel sektör) göre farklılık gösterir. Odyolog mesleğin ilk yılında ortalama 15.300 TL maaş alır, iki yıl deneyimli bir odyolog ortalama 20.800 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir odyolog ortalama 23.000 TL ile 29.000 TL aralığında maaş alır.

5. Pilotaj

pilotaj en kolay iş bulan meslekler

Sivil havacılık ve taşıma alanında ihtiyaçları karşılamaya yönelik uzman personeller yetiştiren pilotaj bölümleri, Türkiye’de en kolay iş bulan meslekler arasında yer alıyor. Pilotaj eğitimi gören öğrenciler, mezun olduktan 5 ay 17 gün içinde iş bulabiliyorlar.

Ülkemizde havacılığın gelişmesiyle birlikte bu alana duyulan ilgi artmıştır. Ayrıca pilot olmak için gerekli şartların fazla olması bu mesleği herkesin yapmasını zorlaştırmaktadır. Yığılma az olduğu için bu meslekte iş bulmak kolaylaşır.

Pilot maaşları 18.000 TL ile 60.000 TL aralığındadır.

Pilot maaşları, kişinin çalıştığı firmaya ve mesleki deneyimine bağlı olarak değişir. Örneğin mesleğe yeni başlayan bir pilot ortalama 18.000 TL, iki yıl deneyimli bir pilot ortalama 28.800 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir pilot ortalama 39.600 TL ile 60.000 TL arasında değişir.

6. Tasarım

Türkiye'de en kolay iş bulan meslekler tasarım

Tasarım bölümleri, insan duyularınca algılanan; şekil, renk, biçim ve süsleme gibi çeşitli ürünlerin üretimini yapan kişileri yetiştiren bir bölümdür. 2023 yılı itibariyle yılda 1000 mezun veren bu bölümün ortalama iş bulma süresi 5 ay 16 gün olarak açıklanmış.

Tasarım geniş bir alan olduğu için bu meslekte kolay iş bulunur. Grafik tasarım, sosyal medya, reklamcılık gibi birçok alanda tasarımcılar çalışabilir.

Grafik tasarımcı maaşları 11.500 TL ile 20.000 TL aralığında farklılık gösterir.

Grafik tasarımcı maaşları; kişinin alanında edindiği tecrübeye, tam zamanlı ya da freelance çalışma durumuna, çalıştığı firmaya bağlı olarak değişir. Mesleğe yeni başlamış bir grafik tasarımcı ortalama 11.500 TL maaş alır, iki yıl tecrübeli bir grafik tasarımcı ortalama 16.000 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir grafik tasarımcı ise ortalama 16.500 TL ile 20.000 TL arasında maaş alır. 

Genelde freelance iş yapan grafik tasarımcıların aylık kazancı düzenli değildir. Fakat kendini geliştiren ve mesleğinde tanınırlık elde eden, freelance çalışan bir grafik tasarımcının maaşı 10.000 TL’nin üzerine de çıkabilir.

7. Mimarlık

en kolay iş bulan meslekler mimarlık

2023 yılında Mimarlar Odasına kayıtlı mimar sayısı 60 binin üzerinde. Her yıl ortalama 5 bin mezun veren mimarlık fakülteleri, Türkiye’de en kolay iş bulan meslek grubunu yetiştiriyor. CİKO’nun açıkladığı verilere göre yeni mezun olmuş bir mimar 5 ay 10 gün içinde istihdama katılabiliyor.

Ülkemizde inşaat mühendislerine duyulan ihtiyaç ne kadar fazlaysa mimarlara duyulan ihtiyaç da o kadar fazladır. Türkiye’de çok sayıda Mimarlık Bölümü mezunu olsa iş fırsatlarının fazla olması bu bölümden mezun olanların kolay iş bulmasını sağlamaktadır.

Mimar maaşları 11.000 TL ile 22.000 TL aralığındadır.

Mimar maaşları; çalışılan sektöre, projeye, kişinin mesleki deneyimine bağlı olarak farklılık gösterir. Nitekim mesleğe yeni başlayan bir mimar ortalama 11.000 TL maaş alır, iki yıl deneyimli bir mimar 14.500 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir mimar ise ortalama 20.000 TL ile 22.000 TL arasında maaş alır.

8. Tekstil Mühendisliği

tekstil mühendisliği

Türkiye’de en kolay iş bulan 8 meslek listemizde, en hızlı istihdama katılan meslek grubu tekstil mühendisleri. Günümüzde hala geçerli bir meslek olan tekstil mühendisliği ortalama olarak 4 ay 2 gün içinde iş bulabiliyor. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan öğrenciler İstanbul, Denizli, Bursa, Malatya ve Gaziantep şehirlerinde daha kolay iş bulabiliyor.

Ülkemizin tekstil alanında gelişmesiyle birlikte tekstil mühendislerine duyulan ilgi de artmıştır. İlginin artması, tekstil mühendislerinin kolay iş bulmasına katkı sunar.

 

 

Tekstil mühendisi maaşları 12.500 TL ile 19.000 TL aralığında değişir.

Tekstil mühendisi maaşları; kişinin çalıştığı iş yerine, iş yerinin ekonomik durumuna ve mesleki deneyimine bağlı olarak değişir. Örneğin mesleğe yeni başlayan bir tekstil mühendisi ortalama 12.500 TL, iki yıl deneyimli bir tekstil mühendisi ortalama 18.000 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir tekstil mühendisi ortalama 18.500 TL ile 19.000 TL arasında değişir.

En kolay iş bulan mesleklerin maaşları asgari ücretin üzerindedir ve genellikle bu mesleklerde ortalamanın üzerinde maaş alınır. En kolay iş bulan mesleklerin maaşları; kişinin tecrübesine, yaptığı işe, çalıştığı kuruma ve sektöre göre değişir.

Yazı Değerlendirmesi : 5.00 Puan
Toplam : 1 Yorum

 • %100
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
5.00

Yazı Puanı

Yazı Değerlendirmesi : 5.00
Toplam : 1 Yorum

 • %100
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0

Yorumlar

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}




Yorum & Oylama Ekle

 • Bu yazıyı beğendiniz mi?