Ebelik Bölümü
2020

Ebelik Bölümü


Sağlık alanında çeşitli görevleri olan önemli çalışanlardan bir tanesi de ebelerdir. Doğum öncesinde başlayan ve doğum sonrasına kadar uzanan geniş bir alanda faaliyette bulunan çalışanlar doktorların ve gebelerin en büyük yardımcılarıdır. Üniversitelerin ilgili birimlerinde eğitim gören ve devamında çalışmaya başlayan ebelerin sağlık sektöründe inkar edilemez derecede fazla önemleri vardır.

Doğum yapacak olan gebelerin izlenimlerinin yapılması ve hem bebek hem anne gelişimi için takiplerin olması gereklidir. Olası sorunların önceden tespit edilmesi ve önlem alınması da önemlidir. Doğum anı geldiğinde ise doktora ve anne adayına yardımcı olacak fonksiyonlar yüklenen bir yardımcı olması gereklidir.

Ebeler bu bakımdan çok yönlü olarak çalışır. Her türlü sağlık sorunuyla ilgilenilmesi, tıbbi bakım konusunda destek sağlanması, danışman görevinde olması, anne ve bebeğin doğuma hazırlanması gibi birçok noktada var olan ihtiyaçların giderilmesini sağlar. Anne ve bebek sağlığının oldukça önemli olduğu unutulmaması gereken bir detay olduğundan dolayı destekleyici yönü fazlaca ön planda olan bir alandır. Birçok üniversitenin ilgili sağlık fakülte ve meslek yüksekokullarında bulunur.

Tercih etmeyi düşünenlerin bu alanda çalışan veya okuyan öğrenciler ile görüşmesi, mesleğin gereklerine hakim olması ve bu adımlardan sonra karar vermesi önerilir. Her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de çeşitli zorluklar bulunduğu bir gerçektir. Yoğun çalışmalar ve nöbetler kadar tıbbi kökenli bir eğitim alınması da zorunluluk olacaktır.

Ebelik Bölümü Nedir?

Ağırlıklı olarak sayısal bölüm üzerinden alımlarını gerçekleştiren ebelik bölümü öğrencileri hem devlet hem de özel üniversitelerde bölümü okumayı tercih edebilir. Bölümün olanaklarından yararlanmak teorik veya pratiklerin yapılması mantığına dayanır. Doğum öncesinde ve sonrasında gerekli olan tıbbi yardımların yapılması bölümde alınan eğitimin tıbbi kökenli olmasını doğurur.

Danışmanlık sağlamak, doğuma hazırlık sürecine destek olmak, ailelerin bilinçlenmesine katkı sağlamak gerekli olur. Doktorun yanında doğuma yardımcı olunması gerektiğinde yardım ederken aynı zamanda doktorun olmadığı zamanlarda doğumları gerçekleştirmesi bile zorunlu olabilir. İlk bakımların yapılarak muayenelerin gerçekleştirilmesi de yine bir başka görev olarak dikkat çeker.

Koruyucu görevleri olan ebenin üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun olması beklenir. Sağlık meslek liselerinden başlayarak eğitim alan ve ardından da üniversitelerin bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan ebelerin tecrübe olanağı daha fazla olacaktır.

Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Ebelik, üniversitelerin birçoğunda bulunan bölümlerden bir tanesidir. Yapılan araştırmalar ortalama bir puanlamanın yapılmasının yanlış olacağı sonucunu doğurabilir. Bölümle alakalı gereken araştırmaların yapılması ve bu bölüme uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi gereklidir. Taban puanların sıralaması ve üniversite bazlı olarak bakılması ÖSYM tarafından her yıl düzenli şekilde yapılır. Üniversitelerin gerekli kontenjanlarına göre de değişiklik gösterebilir. Özel veya vakıf olması kadar devlet destekli program olması durumunda da puan dağılımı ve sıralamasında değişim olacaktır. Bunun için mutlaka yeteneklerinizin bölüm bazında gerekli değerlendirmelere göre şekillenmesi daha çok yerinde olur.

Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde alınan dersler genel anlamda ebelerin alacakları görevler dahilinde belirlenir. Birçok konuda yardımcı ve yol gösteren bir çalışan olmalarından dolayı gerekli donanım ve bilgiye sahip olmaları bağlı bulundukları birimin başarılı olması anlamına gelir. Toplumun en önemli bireylerinden olan anne ve çocuklar için yardımcı olacak elemanlar olması ise daha dikkatli ve bilinçli olunmasını zorunlu kılar. Derslerin içerikleri genel olarak değişkenlik gösterse veya ismi benzer olsa da hemen hemen aynı içerik ve amaçlara sahip olması beklenir.

Bu nedenle ortak olarak verilen bazı dersler şu şekilde sıralanabilir:

 • Anatomi,
 • Ebelik tarihi,
 • Anne yenidoğan sağlığı ve hizmetleri,
 • Kadın hastalıkları,
 • Embriyoloji,
 • Mikrobiyoloji,
 • Histoloji,
 • Parazitoloji,
 • Ebelik ve iletişim,
 • Gelişmiş iletişim teknikleri,
 • Doğum bilgisi,
 • Gebelik ve cerrahi hastalıklar,
 • Anne ve çocuk sağlığı eğitimi,
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları,
 • Deontoloji,
 • Uygulamaları staj,
 • Gebelikte dahili hastalıklar şeklinde sıralanabilir.

Yapılan işe ve görev dağılımına paralel olarak yapılan düzenlemeler sonrasında alınan derslerde teorik içerikler aktarılır. Teoriden farklı olarak aynı şekilde uygulama yapılan dersler de vardır. Seçmeli derslerle de dönemler desteklenir. Uygulamanın üzerine yapılan zorunlu staj eğitimi de tamamlandıktan sonra gereken not ortalamasına sahip olan öğrencilerin mezun olması sağlanır. İlgili birim, hastane ve diğer hizmet noktalarında tecrübe edinerek yeterli donanıma sahip olunması gerekli olur. Aksi durumda anne ve bebeğin sağlığı emanet edileceğinden dolayı riskler büyük olacaktır.

Ebelik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Entegre şekilde çalışan bir bölüm olmasından dolayı birçok konuda gerekli olan işleri ve işleyişi bilmek zorunda kalır. Bunların başında doğumlarda görev almak sıralanabilir. Doğum hem anne hem de bebek için oldukça farklı bir deneyim ve riskli bir süreç olduğundan dolayı ebelerin bu konudaki desteği sürecin tamamını etkileyecek oranda olacaktır.

Doğumdan sonra da anne ve bebeğin bakımlarını sağlar. Annenin doğum kaynaklı ve bebeğinde dünyaya uyum sağlaması sırasında yaşayacağı olasılıklar hakkında bilgi alması toparlanmanın daha kolay olmasına neden olacaktır. Aşıların yapılması için de gerekli eğitimleri alır. Sağlık ocağı gibi kurumlarda altı yaşına kadar çocukların aşılarının yapılmasını sağlar, düzenlerini ve takiplerini yerine getirir.

Aile planlaması ve anne-bebek sağlığı noktasında da gerekli tedbirleri alır ve önerilerde bulunur. Kadınların bu konuda bilinçli olmasını sağlamak için de eğitimlerini düzenler. Kadın hastalıklarının hekim ve ebe noktasında bulunarak hastalıkların yayılmadan engellemesine katkıda bulunur.

Acil veya beklenenden farklı bir doğum vakası olduğunda hastaneye gönderilme ve bu konuda gereken yardımın sağlanması noktasında bilgilidir. Her sağlık çalışanı paydaşında olduğu gibi ebelerde sağlık riskinin oluşmasını engellemek, anne ve bebek sağlığının oluşmasında katkıda bulunmak adına hareket eder.

Ebelik Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Ebelik bölümü mezunları birçok sağlık biriminde görev alabilir. Görevlerinin tamamını yerine getirerek sağlık bileşenlerine katkıda bulunur. Bu birimler hastane, doğumhane, toplum sağlığı merkezi, jinekoloji merkezleri, yenidoğan servisleri, aile planlaması, infertilite klinikleri, aile sağlığı merkezi olarak sıralanabilir. Hem devlet hem de özel sektörde gerekli olan şartları yerine getirdiklerinde çalışmaya başlayabilirler.

KPSS puanı yeterli olan adaylar devlet tarafından açılan kadroların tamamında görev alabilir. Özel sektörde de aynı şekilde çalışma alanlarının olması sağlık sektörünün her geçen gün daha da büyümesine neden olur. Bunun için çok fazla entegre alanda çalışma imkanı olan ebelik birimine karşı talepler de oldukça fazladır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}