E-learning Nedir?
2021

E-learning Nedir?


Dünyanın giderek dijitalleşmesi, her alanda farklı eğitimlere ihtiyaç duyurmaktadır. e-learning nedir? İnsanların, her zaman öğrenmelerini ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını sağlayan bir süreçtir. Türkçe karşılığı e-öğrenme olarak açılanmaktadır.

Boğaziçi Enstitüsü farklı alanlarda, eğitim seçenekleri sunuyor. Uzaktan eğitim olarak tanımlanmakta ve farklı yöntemlerle eğitimlerin verilmesi sağlanmaktadır. Kişilerin, çeşitli eğitim materyallerini kullanarak, okula gitmeden eğitim almalarını hedefliyor. Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan uzaktan eğitim (e-learning) birçok avantajlar sunuyor. BoğaziçiEnstitüsü tarafından verilen uzaktan eğitimin avantajları arasında şunlar yer alıyor.

 • Çalışanların, istedikleri alanda eğitim almasını sağlıyor,
 • Eğitim merkezlerine gidemeyecek olanlara eşit fırsatlar sunuluyor,
 • Coğrafi engelleri ortadan kaldırarak eğitim alınması sağlanıyor,
 • Ulaşım ve konaklama olmadığı için düşük maliyetli eğitim seçeneği sunuyor,
 • Çalışanlar, kariyerleri için istedikleri eğitimleri, işlerinden zaman ayırmadan alabiliyor.

İnsanların büyük bir bölümü, çalışma saatleri ya da farklı nedenlere bağlı olarak istedikleri eğitimleri alamamaktadır. Boğaziçi Enstitüsü, sorunların çözümü için çalışıyor ve uzaktan eğitim seçenekleri sunuyor. Dijitalleşen dünyada, insanlar, sürekli olarak kendisini geliştirmek zorundadır. Bunu başarabilmek için çalıştıkları alanla ilgili eğitimlere ihtiyaç duyuyorlar. Yeni mezunlar veya isteyen herkes, farklı alanlarda, uzaktan eğitim alabiliyor. Eğitimler sayesinde, katılımcılar, yeni bir meslek sahibi olabilecektir. İletişim teknolojileri kullanılarak alınan eğitimleri, video kayıtları ve ders kitapları üzerinden veriyor.

 

E-Öğrenme Modülü Nedir?

Boğaziçi Enstitüsü, isteyen herkese, uzaktan eğitim ve online eğitim seçeneklerini farklı modüllerde sunuyor. Eğitim modüllerinin içerikleri, ihtiyaç duyulan, eğitim konusu ile ilgili olarak belirleniyor. E-learning modül seçenekleri belirlenirken, sesli, görüntülü eğitim hazırlıkları yapılmaktadır. E-öğrenme modülü nedir? sorusuna doğru cevap verildiğinde, insanlar daha iyi faydalanıyor.

Şirketler ve bireyler, değişen dünyaya ayak uydurabilmek için sürekli eğitim seçeneklerinden faydalanabiliyorlar. Hazırlanan eğitim modüllerinden, çalışanlar, gönüllüler ve ilgili herkes faydalanıyor. BoğaziçiEnstitüsü, farklı konularla ilgili hazırlamış olduğu eğitim modüllerinin içeriklerini ve sürelerini gösteriyor. E-öğrenim modüllerinin içerikleri genel olarak şu şekilde planlanıyor.

 • Eğitimin konusunun tanımı ve önemi,
 • Eğitim konusu alt başlıkları,
 • Kişilerin uzmanlaşmasını sağlayacak aşamalar,
 • Stratejilerin belirlenmesi,
 • Raporlama ve değerlendirme,
 • Değerlendirme testleri,

Boğaziçi Enstitüsü tüm uzaktan eğitimler ve online eğitimler sonunda sınav yapıyor. Yapılan sınavlardan %80 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılıyor. Eğitim modüllerini başarıyla tamamlayan her kullanıcıya, sertifika veriyor. Eğitimlerin tamamlanmasından ardından sertifikalar online olarak üretiliyor. Verilen hizmetlerin amacı, yüz yüze eğitime katılamayacak olan kişilerin eğitim fırsatlarından faydalanmasıdır.

Çalışanların çoğu, çalışma saatlerinden dolayı birçok eğitimden mahrum kalabiliyor. E-learning sistemi sayesinde sonra kişiler bireysel olarak istedikleri alanda eğitim alabiliyor. Çalışanlarının, kendilerini geliştirebilmeleri için uzaktan eğitim modülleri tercih ediliyor. Tüm eğitim modüllerinin içeriklerini, uzman akademisyenlere hazırlatıyor. Kişiler, eğitim modülleri sonrasında alınan sertifika ile farklı alanlarda, iş aramaya başlayabiliyor. Verilen sertifikalar, çalışanların, iş alanın da kariyerlerini artırmaya yardımcı oluyor.

 

E-Learning Sistemi Nasıl Çalışır?

E-Learning Sistemi Nasıl Çalışır? Kimler Faydalanabilir? E-Öğrenme Modül Çalışmaları, Uzaktan eğitim yöntemlerine göre belirlenmektedir. Uzaktan öğrenme sistemi, canlı ya da dijital ortamda, önceden hazırlanmış olan video içerikleri ile gerçekleşen eğitim yöntemi olarak tanımlanmaktadır. E-learning ya da uzaktan eğitim yöntemleri, eğitimin veriliş biçimine göre kategorilere ayrılıyor. Bu kategoriler şunlardır.

 • Senkron e-learning
 • Asenkron e-learning
 • Hibrit e-learning

Senkron uzaktan eğitim yöntemi, gerçek zamanlı gerçekleşmektedir. Anlık mesajlaşma, canlı webinar, video konferansı gibi araçlar kullanılıyor. Bu eğitim modeline tercih edenler, ders sırasında, sorular sorabilmektedir. Ders veren eğitmenlerde, sorulan sorulara anında cevap veriyor. Eğitimin sorunsuz alınabilmesi içi internet erişiminin kesintisiz olması önem taşıyor. Boğaziçi Enstitüsü, tüm eğitim modelleri ile tüm alanlarda eğitim veriyor.

Çalışanlar, canlı derslere istenilen zamanda katılamamaktadır. Bunun için asenkron eğitim yöntemi belirlenmiştir. Katılımcılar, hazırlanan eğitim içeriğini, belirlenen süre içerisinde tamamlamaya çalışmaktadır. Eğitim paketlerini seçenler, bu yöntem ile günün her saatinde dersleri takip edebiliyorlar.

Hibrit eğitim yöntemi ise senkron ve asenkron yöntemlerinin birlikte kullanılabildiği yöntemdir. BoğaziçiEnstitüsü daha çok kurumsal firmalar için hazırlanan eğitim içeriklerinde hibrit eğitim yöntemini sunuyor. Sisteme, eğitimlerle ilgili materyaller yüklenmektedir. En iyi uzaktan öğrenme yöntemi olarak kabul edilmekte, eğitim kurumlarının çoğu altyapı sistemlerini buna göre hazırlıyor. Dünya genelinde yaşanan pandemi durumu, özellikle eğitim kurumlarının, hibrit eğitim yöntemini kullanmasını sağlamıştır.

 

Kurumsal e-learning Nasıl Olur?

Günümüzde, kurumsal firmalar, hizmet içi eğitimleri için yeni teknoloji sistemlerini kullanmaktadır. Kurumsal e-learning nasıl olur?Kurumsal e-learning dünyada yaşanan gelişmelere açık olmak isteyenlere, en iyi eğitim yöntemleri sunuyor. BoğaziçiEnstitüsü kurumsal olarak hizmet veriyor ve eğitimlerinden her kesimin faydalanmasını sağlıyor. Kurumsal eğitimlerde, uzaktan eğitimler, çeşitli faydalar sağlıyor. Dijital dönüşümü hızlandırırken, çalışanların, bilgi seviyesini artırıyor. Bilgi seviyesi arttığında, iş kalitesi de artıyor. Kurumsal uzaktan eğitimlerin faydaları şunlardır.

 • Bilgiye kolay ve esnek erişim,
 • Maliyet uygunluğu,
 • Farklı yöntemlerin desteklenmesi,
 • Eğitim sonuçlarının ölçülebilir olması,
 • Etkileşimli eğitim,
 • Uzman desteği ve sosyal öğrenme,

Kurumsal eğitimler, insan kaynakları yönetimi tarafından, süreçlere göre belirlenmektedir. Kurumsal uzaktan eğitimlerin en önemli avantajlarından birisi, çalışanların, eğitim seçeneklerine esnek erişim sağlayabilmesidir. Eğitimler, bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden takip ediliyor.

Boğaziçi Enstitüsü hazırladığı eğitimlerin, eğitime katılan kişiler tarafından, günün her saatinde takip edilmesini sağlıyor. Sınıf ortamında verilen eğitimlerin maliyeti daha yüksek olacaktır. Bunun için kurumsal e-öğrenme yöntemlerinin maliyeti daha düşüktür ve çeşitli avantajlar sunmaktadır. Her insanın, öğrenme yöntemi farklıdır. Kimisi, derslerde notlar alarak, kimisi animasyonları izleyerek daha iyi öğrenebilmektedir.

Verilen eğitimler, bu seçenekleri sunuyor. Tüm eğitim konuları ile ilgili, yazılı dokümanlar ya da video içerikleri hazırlıyor ve eğitim paketleri içeriklerinde sunuyor. Uzaktan eğitimlerde, verilen eğitimin sonuçlarının ölçülebilir olması ve raporlanması önemlidir. Kurumsal e-öğrenme, Boğaziçi Enstitüsü sistemleri üzerinden, güvenilir ve kaliteli yapılıyor.

 

Kurumsal Eğitimde e-öğrenme Nasıl Oluyor?

Kurumsal e-öğrenme yöntemlerini kullanmak ve en iyi seçeneklerinden, BoğaziçiEnstitüsü eğitim programları ile faydalanılıyor. Kurumsal eğitimde e-öğrenme nasıl olur? Araştırmalarını yapanlar, eğitim içerikleri ve kayıt şartlarına ulaşıyor. Kurumsal eğitimde, kurum ve çalışanlar analiz ediliyor. Yapılan analizler ile hem kurumun hem de çalışanların ihtiyaçlarını belirler. İhtiyaçlar belirlendikten sonra kuruma en iyi katkı sağlayabilecek eğitim planları, yapar ve farklı yöntemlerle sunar. Kurumsal eğitimde, işlem süreçleri şu şekilde belirleniyor.

 • Çözüm,
 • Uygulama,
 • Sertifikasyon,

Boğaziçi Enstitüsü, kurum ihtiyaçlarını belirledikten sonra eğitim beklentilerine göre özel tasarımlar kurguluyor. Her sektörün, organizasyon yapılarına göre eğitim içerikleri belirlenmektedir. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde, her zaman beklentiler karşılanmaya çalışılıyor. Kurumsal eğitimler, canlı eğitim, video eğitim yöntemleri ile bulunan en iyi çözümlerle BoğaziçiEnstitüsü tarafından veriliyor.

Uygulama aşamasında, eğitmen, firma ilişkisini en iyi şekilde sağlıyor ve eğitimin kaliteli olmasına önem veriyor. Eğitimlerin uygulanma aşamasında, tüm süreçlerin takip edilmesini ve plana uygun yürütülmesi çalışmaları yapıyor. Kurumsal eğitimlerin süreçlerinde, firmaya her türlü desteği sağlanır. BoğaziçiEnstitüsü, kurumsal firmaların ihtiyaçları olan alanda eğitim içerikleri ile kurumsal ve bireysel verimliliğin artırılmasını sağlıyor. Verilen eğitimler sonrasında, sertifikasyon yapılması, katılımcıların eğitimlere önem vermesine neden oluyor.

Verilen her eğitim sonrasında yapılan sınav sonuçlarına göre Enstitüsü başarı belgesi ve eğitim sertifikası vermektedir. Kurumsal eğitimler sonunda yapılan sınavlarda başarılı olamayanlar, eğitim tekrarı yapabiliyor. Kurumsal eğitim e-öğrenme yöntemlerini kullanmak isteyenler, başvuru formunu doldurarak, hizmet almaya başlayabiliyor. Başvuru formunu dolduranlar, eğitimi alacakları günleri belirleyebiliyorlar. Kurumlar, eğitim alacak çalışan sayısını ve eğitim yöntemini seçiyor.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}