Diksiyon Dersi Nedir? Diksiyon Nasıl Geliştirilir?
2020

Diksiyon Dersi Nedir? Diksiyon Nasıl Geliştirilir?


Hayatın hemen her alanı iletişim becerisi gerektirir. Etkili bir iletişim kurulması da etkili bir diksiyon ile mümkündür. Konuşmak, bir bireyin konuşmayı öğrendiği günden itibaren hayatı boyunca süregelen bir eylemidir. İnsanın kendini en iyi ifade edebildiği eylemi konuşmaktır. Dolayısıyla, güzel konuşma becerisinin yüksek olması insan hayatını bütünüyle etkiler. Güzel konuşma yani sağlam ve düzgün bir diksiyon insanın gerek iş hayatında gerekse sosyal yaşamında en ihtiyaç duyduğu becerilerden biridir.

Diksiyon; seslerin ve vurguların arasındaki geçişlerde duraklamaları ya da titremeleri doğru zamanda ve doğru yerde kullanabilme sanatıdır. Diğer bir deyişle; konuşması düzgün, kolay anlaşılan ve dinlemekten hoşlanılan konuşma şekli olarak ifade edilir. Etkili bir iletişimin sağlanabilmesi için diksiyon çok büyük önem taşır. İletişim sırasında yanlış kelimelerin kullanılması ya da kelimelerin yanlış yerde kullanımları iletişimi sekteye uğratır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Bununla beraber, verilmek istenen mesaj verilemez. Dolayısıyla diksiyon iletişimin temelini oluşturur.

İnsanların kişisel gelişimlerinde en çok önemsedikleri konulardan biri de güzel konuşma ve etkili iletişim teknikleridir. Bunun için kişinin konuya dair kapsamlı eğitim alması gerekir. Telaffuzun zayıf olması, kelime dağarcığının yeterli olmaması, heyecan duygusunun bastırılamaması gibi pek çok neden dolayı düzgün bir diksiyon sergilenemez. Elbette, diksiyonun bozuk olması birçok olumsuzluğa neden olur. Toplumda kendini doğru ifade etmek, içinde bulunulan durumu anlatabilmek, iletişimde problem yaşamamak adına düzgün bir diksiyon gerekir.

Diksiyon kursları verdikleri özel ders ile bunu sağlarlar. Diksiyon ve güzel konuşma eğitimi, diksiyon üzerine gerekli olan tüm konuların işlendiği, alıştırmalar ve çalışmalarla becerilerin yüksek seviyelere çıkarıldığı eğitim programlarıdır. Elbette, bunun yanı sıra, kişiler kendi çalışmaları ile de diksiyonlarını düzeltebilirler. Bunun için internet üzerinde pek çok kaynak var.

Aynı zamanda bazı materyaller de diksiyon üzerinde etkilidir. Bunlardan ilk akla gelen kalem çalışması olmaktadır. Ağza kalem konularak sözcükler söylenmeye çalışılır. Bu sayede kaslar güçlenir. Tembelleşen kaslar aktif bir şekilde çalışmaya başlar. Sözcükler yutulmadan, anlaşılabilir bire şekilde telaffuz edilmesi mümkün olur. İlk başlarda kalem çalışması zorlayabilir. Ancak; düzenli bir şekilde yapılmaya devam edilirse her geçen gün daha rahat konuşulmaya başlanır. Bir süre sonra iyi bir telaffuz sağlanır.

Diksiyon Dersi Nedir?

Diksiyon dersi, kişinin anlaşılır ve akıcı konuşma becerisini elde etmesi için verilen eğitimdir. Eğitimlerde yer alan programlar ver dersler tamamen etkili konuşma üzerinedir. Bu eğitimlerle kişi, akıcı konuşma becerisi kazanır. Dilin ve sözcüklerin etkileyici yapısını kullanabilmek, konuşmada sözcükleri doğru yerde doğru tonlamayla kullanabilmek diksiyon eğitimleriyle mümkün olmaktadır.

Diksiyon Dersi Konuları

Diksiyon eğitimini belli konulara uygun olarak şekillendirirler.

 • Nefes Kontrolü
 • Etkili mesaj ilkeleri
 • Türkçe kurallarına uygun konuşma
 • Konuşma heyecanı ve korkusunu yenme
 • Heyecanın kontrol altına alınması
 • Kalabalık Kitlelere hitap eğitimi
 • Ses nitelikleri eğitimi
 • Ünsüz harflerin sesletimi
 • Diksiyon fonetik (Doğru telaffuz, doğru tonlama ve doğru vurgulama)
 • Sese genişlik katmak
 • Akıcı konuşma
 • Spontan konuşmalar
 • Beden dilinin kullanılması
 • Metne dayalı konuşmalar
 • Mikrofonla konuşma eğitimi

Bu konular gibi daha birçok konu diksiyon dersleri kapsamında yer alır. Bu konular eğitim süresince kişilere uzman eğitmenler eşliğinde öğretilir.

Diksiyon Dersi Faydaları

Diksiyon kursuna gidilerek eğitim alan kişiler diksiyon derslerini birçok faydasını görürler. Zira diksiyon insanın hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Doğru iletişimin kurulabilmesi için bu gereklidir.

Diksiyonun faydaları;

İlk ve en önemli faydası kişiye kattığı öz güvendir. Diksiyonu düzgün olan kişiler, iletişimlerinde öz güvenlidir. İnsanlarla birebir sohbet ederken ya da toplum içinde iletişim halindeyken çok rahat ve güvende hissederler.

Tüm bu olumlu hisler, insanın mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.

İş hayatında diksiyonun önemi daha da fazlalaşır. İş hayatı iletişimde en fazla dikkat gerektiren alanlardan biridir. İş hayatı içinde yanlış anlaşılmalar, mesajların yanlış iletilmesi birçok sorunu beraberinde getirir. Bunun yanı sıra; kişinin mevkisi ve statüsünde gerilemelere ve sorunlara neden olur. Diksiyonu sağlam bireyler, iş hayatları boyunca doğru iletişim tekniklerini kullanarak başarı kazanırlar.

Diksiyon konusunda yetersizlik insanların toplumda daha sessiz kalmasına neden olur. Konuşma esnasında kendine güvenemeyen, ne diyeceğini bilemeyen bireyler sosyal ilişkilerde kopukluk yaşar. Ayrıca sosyal ortamlarda daha içe dönük olurlar. Bu durumda zaman içinde bireyin daha fazla içine kapanmasına sebebiyet verir. Bu da birey için psikolojik problemleri beraberinde getirir. Sağlam bir diksiyon insanın kendini iyi ifade etmesi dolayısıyla iyi ilişkiler kurması anlamına gelir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında diksiyon eğitimi, önemli bir yere sahiptir. İş hayatı, özel hayat ya da sosyal hatta yani hayatın her alanında mutlaka edinilmesi gereken bir beceridir.

Diksiyon Kuralları-Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir bireyin kişisel gelişim için atacağı adımlardan biri de diksiyon becerisini geliştirmektir. Bunun için de profesyonel kurslara dahil olunması gerekir. Böylece eğitimle bu beceri kazanılabilir. Elbette diksiyonun da kuralları olduğu unutulmamalıdır.

Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek; Sözcükler yutulmadan konuşulmalıdır. Yani kelimelerin belirgin olması gerekir. Gelişigüzel kelimeler yerine kurulacak cümleye uygun olarak doğru sözcükler tercih edilmelidir.

Yerinde ve doğru tonlama yapmak; Tonlama, konuşma dilinin yazı dilinden ayrılmasındaki en önemli özelliktir. Tonlamanın doğru yapılması ve doğru zamanda yapılması gerekir. Tonlama, kurulan cümlenin önemli yerlerinde yapılırsa doğru şekilde tonlama gerçekleşmiş olur. Konuşan kişi, tonlamayı nerede yapacağını bilmelidir.

Mimik ve jestlere dikkat etmek; Diksiyon konusu içinde mimik ve jestler de ayrı bir yere sahiptir. Kelimelerin daha etkileyici bir hale gelebilmesi mimik ve jestlerle mümkün olur. Elbette, bunların ölçülü bir şekilde kullanılması da gereklidir. Zira mimik ve jestlerin gereğinden fazla kullanımı karşıdaki kişinin ilgisinin dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle; gereken hallerde kullanılmaları doğru olacaktır.

İşitilebilir bir sesle konuşmak; Bu noktada doğru olan sabit bir ses tonu kullanılmasıdır. Bu ses tonu kimsenin işitemeyeceği ya da zor işiteceği bir tonda olmamalıdır. Aynı şekilde karşıdaki insanları rahatsız edecek yükseklikte de olmamalıdır. Yalnızca doğru yerlerde ses biraz yükseltilebilir.

Bunların yanı sıra birtakım hususlara da dikkat edilmesi gerekir. Sözcüklerin anlam değerleri göz önüne alınarak ses kullanılmalıdır. Uzun ve kısa heceler doğru şekilde söylenmelidir. Tüm bunlara dikkat edilirse düzgün bir diksiyon ile konuşma mümkün olur.

Doğru Nefes Alma Teknikleri

Diksiyon eğitiminde bir diğer hususta doğru nefes alma teknikleri konusunda bilgi edinmektir.

 • Nefes alıp verilirken kasılmadan burundan nefes alınıp ağızdan verilir.
 • Nefes 5 saniyede alınır ve 20 saniyede verilir.
 • Her yapılan nefes egzersizinde nefes daha çok içte tutulur.

Nefes egzersizlerine ilk başlandığında genellikle bu egzersizler baş dönmesine yol açarlar. Bu durum normal olmakla birlikte doğru yolda ilerlendiğini gösterir. Uzun yıllardır konu üzerinde yapılan çalışmalar da bunu göstermektedir.

Diksiyon Nasıl Geliştirilir?

Yapılan diksiyon çalışmalarının iyi bir diksiyona yarar sağlaması için öncelikle kişinin diksiyon ile ilgili bilgi edinmesi ve adım adım ilerlemesi gerekir.

Ses tonunun ayarlanması gerekir. Diksiyon açısından belirleyici bir unsurdur.

Sesli okumalar yapılmalıdır. Bunlar konuşmada olumlu etkiler sağlar. Sesli okumayla kişi kendi sesini tanır. Konuşmasındaki vurgulama ve tonlamaları duyar. Yanlışlarını daha kolay fark eder.

Artikülasyon çalışmaları yapmak da faydalıdır. Artikülasyon, sese biçim verme işlemine verilen isimdir. Diğer bir deyişle; harfleri telaffuz biçimidir. Bu çalışmanın yapılabilmesi için kelimelerin olduğu gibi seslendirilmesi gerekir. Bu çalışmalarda en etkili yol, kitap okumaktır. Bunun yanı sıra; ses organlarının geliştirilmesi de son derece önemli. Telaffuz sıkıntısı genellikle kaslardaki tembellikten kaynaklanır. Bu çalışmalar sayesinde kaslar etkin çalışmaya başlar. Böylece telaffuz sorunu aşılabilir.

Aynı kelimeleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. Konuşma sırasında sürekli aynı kelimeler üzerinde yoğunlaşmak iletişimi olumsuz etkiler. Karşı tarafın ilgilisinin canlı tutulması için geniş bir kelime dağarcığının olması gerekir. Bunun içinde kelime dağarcığı genişletilmelidir.

Noktalama işaretleri konuşma üzerinde de oldukça etkili. Bir durum anlatılırken tam anlamı ile ifade edebilmek ve gereken yerleri vurgulamak için noktalama işaretlerine uyulmalıdır.

Eğitimler diksiyonun geliştirilmesi için olmazsa olmazlardır. Diksiyonun geliştirilmesi için gerekli olan tüm adımların bir uzman eşliğinde atılması yararlı olur.

Diksiyon Tekerlemeleri

Diksiyon eğitimlerinde diksiyon tekerlemeleri de üzerinde merakla durulan konulardan bir tanesidir. Tekerlemeler, konuşmaya akıcılık katmaları bakımında önemlidir. Diksiyon eğitimlerinde tekerlemeler de kişilere çalışma olarak sunulur. Tekerlemelerle dile ve konuşmaya beceri kazandırılır. Gerek mesleki gerekse kişisel açıdan yarar sağlar.

Evde diksiyon çalışması yapan kişilerde sıklıkla tekerleme çalışırlar. Zira tekerlemeler çok iyi dil egzersizidir. Dilin eğitilmesinde ve beceri kazanmasında etkilidirler.

Diksiyon çalışmalarında en sık çalışılan tekerlemelerden bazıları şunlardır;

 • Sazende Şazi ile Zifos Zihni zaman zaman sizin sokağın sağ köşesinde sinsi sinsi fiskoslaşarak sizi zibidi Suzi'ye sonsuz ve sorumsuzca bir hayasızlıkla iki de bir şikayet ederler.

 • Cırcır böceği çeneli ciciannenin çıtır pıtır kızının çıtkırıldım çocuğu için çıtı pıtı hanım, ciciannesine çatmış, çıkışmış.

 • Tokmakçı tokmağını tokmaklattırıyor mu, tokmaklattıramayıp topuzcudan topuz yiyor mu?

Bunun gibi pek çok tekerleme diksiyon çalışmaları için son derece yararlıdır. Başlangıçta söylenmeleri oldukça zor gelebilir. Ancak; çalışmalar devam ettikçe dilin giderek alışkanlık kazandığı ve becerisini geliştirdiği görülür.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}