Danışmanlık Nedir?
2021

Danışmanlık Nedir?


Şirketler, dünyada yaşanan gelişmeleri uyum sağlamak ve büyümelerini sürdürmek zorundadır. Son yıllarda, tüm hizmet alanları ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Danışmanlık nedir? Genel olarak, bir alanda uzmanlaşmış kişilerin, bilgi ve becerileri ile sundukları destek hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.

Danışman olarak hizmet verecek olan kişinin, hizmet verdiği alanda uzmanlaşmış olması önemlidir. Boğaziçi Enstitüsü, şirketlerin danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarının karşılanması için online eğitim vermektedir. Danışman olarak hizmet veren kişilerin, tarafsızlık ilkesine bağlı kalması, iş kalitesi açısından önemlidir. Başarılı danışmanlarda, olması gereken kriter ve beceriler şunlardır.

 • Hizmet alanına göre mantıksal akıl yürütme,
 • Liderlik vasfı,
 • Güçlü iletişim,
 • Sonuç odaklı çalışma,
 • Başkalarıyla uyumlu çalışabilme,

Danışmanlar, hizmet alanlarına göre farklı sorumluluklarına sahiptir. Proje geliştirme aşamalarında, veri analizleri yapılır, sorunların belirlenir ve çözüm önerileri yönetime sunulur. Firmalar, danışmanlık hizmetleri veren şirketlerden, deneyimli eleman talebinde bulunur. Danışman elemanlar, şirketin ihtiyacı olan alanda planlama yapar ve destek hizmeti verirler.

Danışmanlar, hedeflenen başarıya ulaşmayı sağlayacak stratejileri oluşturur ve firma ile paylaşırlar. Boğaziçi Enstitüsü, online eğitimleri ile kaliteli danışmanların yetiştirilmesini sağlıyor. Danışmanlık eğitimleri sonrasında verilen sertifikalar, firmaların, aradıkları kriterlere uygun danışman bulmalarını sağlıyor. Sertifikalı danışmanlar, uzmanlık alanlarında, problem çözücü kişiler olarak bilinmektedir. Danışmalık hizmetlerine ihtiyaç duyan şirketler, sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulmasını beklemektedir.

 

Danışmanlık Şirketleri Ne İş Yapar?

Danışmanlık şirketleri, işletme organizasyonlarının tüm bölümlerinde, işe alım ve işlemlerin yapılmasında yardımcı olmaktadır. Danışmanlık şirketleri ne iş yapar? Ülkemizde bulunan danışmanlık şirketleri, şu alanlarda hizmet veriyorlar.

 • Yönetim Danışmanlığı Hizmeti,
 • Pazarlama Danışmanlığı Hizmeti,
 • Üretim Danışmanlığı Hizmeti,
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmeti,
 • Satın Alma Danışmanlığı Hizmeti,
 • Ar-Ge Danışmanlığı Hizmeti,
 • Eğitim Danışmanlığı Hizmeti,
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı Hizmeti,

Danışmanlık hizmeti veren şirketler, sundukları hizmetlerin kaliteli olabilmesi için deneyimli elemanlarla çalışmayı tercih ediyorlar. Sertifikası olan danışmanlar, uzmanlık alanlarına göre talep edilen hizmetleri en iyi şekilde sunuyorlar.

Sertifikalı elemanların yetiştirilmesini ise Boğaziçi Enstitüsü online eğitimleri ile sağlamaktadır. Şirketler, danışmanlık şirketlerinin hizmetlerinden faydalanmak istediklerinde, danışman seçimi yapabiliyor. Danışman seçiminde, göz önünde bulundurulması gereken kriterlerden bazıları şunlardır.

 • Danışmanın nitelikleri,
 • İş bitirme becerisi,
 • İş deneyimleri,
 • Organizasyonuna uyumlu çalışma,
 • Bilgi ve donanımlı olması,

Danışmanların, ihtiyaç duyulan hizmet türüne göre donanımlı olması, verilen hizmetlerde başarının elde edilmesini sağlayacaktır. Danışman firmalarla çalışmak istenildiğinde, ihtiyaçların doğru belirlenmesi gerekiyor. İhtiyaç duyulan hizmetlerle ilgili, danışmanların, yeterli uzmanlığa sahip olması önemlidir. Boğaziçi Enstitüsü birçok alanda sertifika eğitim hizmeti verir.

Şirketler, danışmanlık hizmetleri şirketleri ile ilgili araştırma yaparken, çeşitli referansları araştırırlar. Farklı alanlarda, büyük başarılar elde etmiş danışmanlar tercih edilmektedir. Danışman şirketleri, tanışma ve işin tarifi sonrası, teklif sunar ve sözleşme yaparak hizmetlerini vermeye başlar. Verilen her hizmetlerle ilgili olarak çözüm odaklı rapor hazırlar ve şirket yönetimlerine sunarlar. Danışmanlık şirketlerinin neler yaptığını bilerek, hizmet almak, istenilen başarıya ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

Danışmanlık hizmetleri sunan şirketler, farklı alanlarda uzman elemanlar çalıştırmaktadır. Danışman talebinde bulunan şirketlerin ihtiyaçlarına göre uzman belirlemektedir. Danışman talebinde bulunan şirketlerin, ihtiyaçlarını belirleyebilmek için çeşitli analizler yapılır. Yapılan analizler, yaşanılan sorunların tespit edilmesini sağlar.

Danışmanlık hizmetinin temel amacı, sorunlara çözüm bulmaktır. Kuruluşlarda, danışman kişi ve şirketlerle ilgili araştırmalar yaparak, en iyi hizmeti alabilmelidir. Aynı sektörde olan ve danışmanlık hizmeti alan firmalarla görüşmek, öneriler almak önemlidir. Danışmanlarla ve hizmet veren şirketlerle tanışma sürecinde, bazı kriterler gözlemlenmelidir. Danışmanlık şirketleri, hizmetlerin bir plan dâhilinde ve kurallara uygun yapılmasını sağlamayı amaçlar.

 

Yönetim Danışmanlığı Nasıl Oluyor?

Özel kuruluşlar tarafından sunulan danışmanlık hizmetleri alanlarından birisi, yönetim danışmanlığıdır. Yönetim danışmanlığı için danışmanların çeşitli kriterleri taşıması gerekiyor. Yönetim danışmanlığı nasıl olur? Danışman kişilerde bulunması gereken özellikler arasında şunlar yer alıyor.

 • Uzmanlık alanında, problem çözme yeteneğine sahip olma,
 • Gelişen sisteme göre öğrenmeye ve gelişime açık olma,
 • Şirket içi ve şirket dışı iletişimlerde güçlü olma,
 • Hedeflenen işe göre plan yapabilmek,
 • İşlem sürecinde plana bağlı kalmak,
 • Verimli çalışma yapabilmek,

Danışmanlık hizmetlerini meslek edinmek isteyenler, online eğitim alabiliyor. Boğaziçi Enstitüsü gelişen sisteme göre farklı uzmanlık alanları ile ilgili danışmanlık kursu eğitimleri vermektedir. Eğitimler sonunda, sertifika alan kişiler, eğitim programlarına göre yeni meslek sahibi olabiliyor. Danışmanlık hizmetleri, şirketlerin işlemlerine dışarıdan bakmayı ve daha doğru kararların alınmasını sağlamaktadır.

Şirketler, yeni projelerini ya da yeni bölüm oluşturma işlemlerini, plansız olarak yapamazlar. İşlem planlarının doğru yapılabilmesi için danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Danışmanlık, bilgi ve tecrübe demektir. Danışmanlar, belirli alanda en iyi deneyime ve bilgiye sahip oldukları için firmaların, ihtiyaçlarını en iyi şekilde tanımlama yaparlar. Yönetim danışmanlığı hizmetlerinde, problem çözme yeteneğine sahip olmak, hizmet kalitesini artıracaktır. Firmalarda, yönetim işlevleri sürekli gelişmekte ve yeniliklere açık tutulmaktadır. Bu sürecin başarıyla sürdürülebilmesi için danışmanları, her zaman gelişmeye açık olması gerekiyor.

Yeni bilgiler öğrenmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli çalışmalar yapmalıdır. Yönetim danışmanı olmak isteyenler, online eğitimlerde, danışmanlık alanı seçimi yapar. Boğaziçi Enstitüsü yönetim danışmanlığı eğitimlerini, uzman hocaların hazırladığı, içeriklerle verir. Bu eğitimleri alanlar, başarılı danışmanlık için gerekli olan teknikleri ve kriterleri öğrenir. Danışmanlık alanında kişinin yeterliliği, eğitim sonrasında yapılan sınavla ölçülür ve sertifika verilir. Yönetim danışmanı sertifikası olanlar, şirket yöneticilerine, aktif destek vererek doğru kararların alınmasını sağlayabilecektir.

 

Danışmanlık İle İlgili Problemler?

Danışmanlık hizmetleri alanları ile ilgili problem türleri, hizmet alanlarına göre değişmektedir. Danışmanlık ile ilgili problemler? Başlığı altında farklı sorunlar ortaya konulmaktadır. Problemler, danışmanların, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmamalarından kaynaklanabiliyor. Diğer bir problem ise firmalar, danışmanlık hizmetleri öncesinde yeterli araştırma yapmamasıdır. Firmalarda, sorunlar çoğalıp büyüyene kadar danışmanlık hizmetlerine başvurulmaması, birçok problemin yaşanmasına neden olabiliyor. Danışmanlıkla ilgili yaşanan sorunlardan bazıları şunlardır.

 • Firmalar tarafından, danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyacın anlaşılmamış olması,
 • Yönetim danışmanlığı gibi alanlarda, çok kısa sürede olumlu sonuçların beklenmesi,
 • Firmalarda, danışmanlık hizmeti alma kültürünün gelişmemiş olması,
 • Danışmanlığın bir meslek olduğu bilincinin yerleşmemiş olması,
 • Danışmanları, hizmetlerle ilgili firmalara yeterli bilgi vermemesi,
 • Firmaların, danışmanlık hizmetleri konusunda isteksiz davranması,

Bu problemler, danışmanlık hizmetlerinde çeşitli sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Hizmetlerde sorunların çözümü için danışmanlık sertifikasyonlarının düzenlenmesi gerekiyor. Danışmanlık hizmet stratejilerinin oluşturulması ve mevzuat düzenlemesinin yapılması, sorunların çözümü için önemlidir. Boğaziçi Enstitüsü, mevzuata uygun olarak eğitimler vermekte ve piyasadaki uzman danışman sayısını artırmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerinde, meslek tanımının doğru yapılmaması, firmaların ihtiyaç belirlemelerini zorlaştıracaktır. Danışmanlık sertifikası olmayan, bilgi, deneyim ve donanım eksikliği bulunan kişilerin, danışman olarak hizmet vermeye çalışması sorunlara neden oluyor. Danışmanlık hizmeti talebinde bulunan firmalar, hizmetlerin belgelendirilmiş olmasına dikkat etmelidir. Danışmanlık hizmetleri alanlarında, uzmanlaşma ve branşlaşmanın yeterli seviyede olmaması, hizmet kalitesinin düşmesine neden oluyor. Boğaziçi Enstitüsü, mevzuata uygun olarak eğitimler vermekte ve piyasadaki uzman danışman sayısını artırmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerinde, meslek tanımının doğru yapılmaması, firmaların ihtiyaç belirlemelerini zorlaştıracaktır. Piyasada, sertifikası olmayan kişilerin, danışman olarak hizmet vermeye çalışması sorunlara neden oluyor. Firmalar, danışmanların bilgi ve deneyimleri ile ilgili detaylı bilgi talebinde bulunmalıdır. Danışmanlık hizmetleri bölümleri alanında uzmanlaşma ve branşlaşmanın yeterli seviyede olmaması, sorunların yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle, yönetim danışmanlığı alanında yeterli kadroların bulunmaması, şirketlerin sorun yaşamasına neden oluyor. Boğaziçi Enstitüsü sürekli eğitim programları ile danışmanlık alanında yeni uzmanlar yetiştirmektedir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}