Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-24T14:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Danışmanlık Nasıl Yapılır?

Danışmanlık Nasıl Yapılır?


Farklı alanlarda yapılan ya da yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili, uzman kişi desteğine ihtiyaç duyulur. Danışmanlık, kişilerin, ücret karşılığında, üçüncü tarafa, uzmanlık desteği sağlaması olarak bilinmektedir. Danışmanlar, yapılacak olun işin, süreci, yapısı ve içeriği ile ilgili yardım etmekle sorumludur.

Danışman desteği verebilmek için kişinin belirli alanda, bilgi ve beceri birikiminin olması, o alanda uzmanlaşması gerekiyor. Boğaziçi Enstitüsü, online, uzaktan ve örgün eğitim modelleri ile farklı konularda, eğitim seçenekleri ile her sektöre yardımcı olur. Birçok kurum ve kuruluş, farklı alanlarda danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde ihtiyaç duyulan danışman hizmeti başlıkları şunlardır.

 • Yönetim Danışmanlığı,
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı,
 • Üretim Danışmanlığı,
 • Pazarlama Danışmanlığı,
 • Finansal ve Muhasebe Danışmanlığı,
 • Satın Alma Danışmanlığı,
 • Hukuk Danışmanlığı,
 • Eğitim Danışmanlığı,

Dünyada gelişen sistemlere ve yapılacak olan iş ve işlemlere göre ihtiyaç duyulan Danışman Destek Hizmetleri, türleri değişebilmektedir. BoğaziçiEnstitüsü, farklı alanlarda, danışmanlık eğitim kursları ile kişilere sertifika veriyor. Eğitim kategori bölümlerinde yer alan sektör başlıkları seçildiğinde, verilen tüm eğitim türleri görülebiliyor.

İş tanımı ve verilecek eğitimler, danışmanın çalıştığı sektöre ve uzmanlık alanına göre değişebiliyor. Danışmanlar, müşterilerin, işlerini geliştirebilmesi, problemlerin çözülebilmesi için liderlik yapmaktadır. Kişilerin, belirli konularda uzmanlaşması ise verilecek eğitimler ile mümkün olur.

 

Danışmanlık Hizmetleri Nedir?

Dünya genelinde ve Türkiye’de danışmanlık hizmetleri, hızlı bir artış gösteriyor. Danışmanlık hizmetleri nedir? İşletmeler, markalaşma, pazarlama, yönetim gibi farklı alanlarda, uzman kişilerden destek alarak, sorunları çözmeye çalışırlar. Danışmanlık şirketleri, kurumların ihtiyaçları olan alanlarla ilgili uzman personelleri ile destek verirler. Danışmanlık şirketlerinde görev yapan kişiler, sertifikalı olarak hizmet verir ve alanlarında uzman olduklarını gösterirler. Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı çok geniştir.

Boğaziçi Enstitüsü, online eğitimler ile kişilerin, belirli alanlarda uzmanlaşmasını, kendilerini geliştirmelerini sağlar. Online eğitim alanlar, eğitim sonunda yapılan sınava sonucuna göre sertifika alır. Danışmanlık sertifikasına sahip olanlar, farklı sektörlere hizmet veren danışmanlık şirketlerinde rahatlıkla iş bulabilecektir. Kuruluşların, organizasyonunu oluşturan tüm bölümler için danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Danışmanlık hizmetleri sunan şirket ile çalışma, kuruluşlara çeşitli avantajlar sunacaktır. Danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, hizmet sürecini şu şekilde yürütür.

 • İhtiyaç belirleme, 
 • Araştırma,
 • Tanışma,
 • İş tarifi,
 • Teklif alma,
 • Seçim ve işin yapılmaya başlanması,
 • Sonuç ve uygulama,

Danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemelidir. Yapılacak işle ilgili uzman desteğine ihtiyaç olup olmadığı belirlenmelidir. Doğru seçim yapabilmek için ihtiyaç duyulan alanda hizmet veren danışman kişi ve şirketlere ulaşmaya çalışılır.

Danışmanlık hizmetleri veren şirketler, deneyim kadroları ile seçenekler sunar. İş teklifi ve seçimi sonrası yapılan sözleşme ile hizmet verilmeye başlanır. Boğaziçi Enstitüsü, danışmanlık kurs programları ile kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanda, danışmanlar yetiştiriyor.

 

Yönetim Danışmanlığı Nasıl Yapılmalıdır?

Şirketlerde, yönetimin ve tüm işlemlerin başarılı yapılabilmesi için iş süreçlerinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yönetim Danışmanlığı, iş yerinde, iş süreçlerinin ve performans analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu işi yapan personele, yönetim danışmanı denilmektedir. Danışmanın becerisi ve nitelikleri, sorunların çözümü için en iyi önerilerin sunulmasını sağlayacaktır.

Şirket organizasyonları içerisinde bulunan bölümlerin ihtiyaçları ve işlevleri farklıdır. Yönetimi danışmanlığı, tüm organizasyon yapıları için aynı özellikleri taşımaktadır. Yönetim danışmanlığı nasıl yapılmalıdır?

 

Yönetim Danışmanı Olarak Hizmet Verecek Kişilerin Sahip Olması Gereken Özellikler Şunlardır

 • Öğrenmeye ve gelişime açık olmalı,
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmalı,
 • Güçlü iletişim kurma yeteneğine sahip olmalı,
 • Verimli çalışabilmeli,
 • İş planı oluşturabilmeli,
 • Plana sadık kalarak işlerin yönetilmesini sağlayabilmeli,

Bu özelliklere sahip olabilmek ve yönetim danışmanlığı mesleğini yapabilmek için eğitim almak gerekiyor. Kişiler, Boğaziçi Enstitüsü, online eğitim programlarına katılabiliyor, istedikleri alanda danışmanlık eğitim alabiliyor. Enstitü, online eğitimler sonrasında, onaylı danışmanlık sertifikası verir ve kişilerin farklı sektörlerde çalışmasını sağlar.

Yönetim danışmanlığı, hizmet verilen alanda, işlerin geliştirilmesi ve büyümenin sağlanması, kurumsal değerin artırılmasından sorumludur. Danışmanlar, sorun çözmeye odaklanır ve yönetimin başarısının artması için yeni stratejiler geliştirirler. Verilen hizmetler ile yapılan planların uygulanmasını sağlar.

Şirketlerde, yönetim kadrosu, yaşanılan bazı sorunlara kalıcı çözümler bulamıyor ve sorunu ortadan kaldıramıyorsa, yönetim danışmanına ihtiyaç duyarlar. Yönetim danışmanları, şirket dışından hizmet verdikleri için yaşanılan sorunlara daha objektif yaklaşabilmektedir. Ayrıca edinilen deneyimler ile sorunları daha kolay tanımlar ve çözüm bulur. Boğaziçi Enstitüsü, danışmanlık eğitim programlarında, problem çözme yeteneğinin geliştirilmesini ve hizmetlerin güvenilir olarak verilmesini sağlar.

 

Yönetim Danışmanlığında Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

İşletmeler, büyümeye çalışırken çeşitli sorunlar ile karşılaşırlar. Büyüme ve gelişme aşamasında, her işletme sektör yapısına göre farklı sorunlarla karşılaşmakta ve danışmanlık hizmetleri alarak sorunları çözmeye çalışmaktadır. Öncelikle, yönetim danışmanlığında yaşanan sorunlar nelerdir? Belirlenmelidir. Yönetim danışmanlığı hizmetlerine olan ihtiyacı tam olarak algılayamayan, şirketler, danışman desteğinden yeteri katar faydalanamayacaktır. Bazı şirketler, yönetim zafiyeti oluşma endişesi taşımakta ve danışmanlık hizmetlerinden uzak durmaya çalışmaktadır.

 

Kurumsallaşamayan Şirketlerin Yaşamış Olduğu, Yönetim Danışmanlığı Sorunları Şunlardır

 • İnsan kaynaklarına önem verilmemesi,
 • Plansızlık,
 • İletişim sorunları,
 • Yapılanma sorunu,
 • Karar verme sürecinde, hiyerarşik yapıya uyulmaması,
 • Bilgi akışının yetersizliği,
 • Çıkar çatışmaları,
 • Kontrollerin sistematik olarak yapılmaması,

Yönetim danışmanlığı hizmetlerinde kalitenin düşük olmasının oluşturduğu sorunlar, bilgi ve deneyime bağlıdır. Boğaziçi Enstitüsü, meslek türlerine göre yönetim ve farklı alanlarda danışmanlık kursları vermekte, bilgi düzeyi yüksek danışmanlar yetiştirmektedir. Yeterli donanıma, bilgi ve deneyime sahip olmayan, etik ilkelere uymayan danışmanlar, hizmetlerinde başarılı olamayacaktır.

Yönetim danışmanlığında yaşanan sorunlardan birisi de, şirketlerin yeterli araştırmaları yapmamasıdır. Danışmanlık hizmeti alınacak firmaların, mesleki deneyimlerinin ve belgelerinin aranmaması, hizmetlerde sorunlara neden olabilecektir. Boğaziçi Enstitüsü, online eğitimler verdiği tüm katılımcılara, sınav sonucuna göre danışmanlık sertifikası vermektedir. Bu sertifikalar, üniversite onaylıdır. Kurs sonrası sınavlarda başarılı olamayanlar sertifika alamıyor. Şirketler, yönetim danışmanlığı sorunu yaşamaması, sertifikalı danışman seçmeye özen göstermelidir. Kurumsal yapı ve yönetim sistemleri ile ilgili birikimin olması, hizmetlerin başarılı olmasını sağlayacaktır.

 

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Nasıl Yapılmalı?

Şirketlerin, organizasyon yapısına göre verilen danışmanlık hizmet türleri farklı özellikleri sahiptir. Yönetim danışmanlığı hizmetleri nasıl yapılmalı? Hem danışmanlık şirketleri hem de bu hizmete ihtiyaç duyan şirketler, kriterler belirlemektedir. Yönetim danışmanlığı hizmetinin amacı, işletmelerin, en verimli şekilde yönetilmesini ve gelişmesini sağlamaktır. Bu hizmetlerin verilebilmesi ve istenilen başarının yakalanabilmesi için danışmanların yeterli donanıma sahip olması gerekiyor.

Danışmanlık şirketlerinde görev almak ve farklı organizasyonlara hizmet sunmak isteyenler, online eğitimler ile kendilerini geliştirebilirler. Boğaziçi Enstitüsü; yönetim danışmanlığı, pazarlama, eğitim vb. gibi farklı konularda, danışmanlık eğitimleri verir. Online olarak kayıt yaptıranlar, kursları hemen almaya başlayabiliyor ve eğitimler sayesinde, uzmanlaşabiliyorlar.

Yönetim danışmanlığı hizmetleri, yetkinlik alanlarına göre gruplara ayrılmaktadır. Bunlar, yönetimin işlevsel alanları, danışmanlık süreçlerine hâkimiyet ve kurallara bağlılık olarak belirlenir.

 

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Süreçlerine Hâkimiyet Aşamaları Şunlardır

 • Şirket organizasyonunda değişim yönetimi,
 • Danışanla ilişkilerin en üst seviyede tutulması ve yönetilmesi,
 • Etkin iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
 • Proje yönetimi becerilerinin gösterilmesi,

Şirket organizasyonlarında, yönetim danışmanlığı hizmetleri, yönetim risklerini ortadan kaldırmanın en iyi aracıdır. Bu ülkeler içinde, toplumsal ve ekonomik gelişim için etkili bir kaldıraç olarak kullanılmaktadır.

Yönetim Danışmanlığı, Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan bir hizmet türüdür. Boğaziçi Enstitüsü, uzman eğitmenlerine, kurs programları ve içerikleri hazırlatarak, en iyi eğitimleri veriyor. Verilen eğitim türleri ile farklı alanlarda uzman kişilerin yetişmesini sağlar. Şirket yönetimlerinde başarının yakalanması, verimliliğin artması için donanımlı danışmanlara her zaman ihtiyaç vardır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?