online-egitimler-bogazici-enstitusu
Çocuk Değerlendirme Testleri Programı?

Çocuk Değerlendirme Testleri Programı?


Birçok insanın kafasını kurcalayan bir konuya değineceğim. Çocuk değerlendirme testleri programı. Hadi öyleyse gelin öğrenelim!

Geçmişten bugüne gelişim bilimi üzerine çalışan birçok bilim insanı oldu. Aynı zamanda bu bilim insanları, gelişimin ne olduğu ve nasıl bir yol izlediği konusunda yıllar boyunca farklı görüşler ortaya koydular. Son yıllarda da gelişimle ilgili konular ele alınıyor. Elde edilen verilere bakılırsa da disiplinler arası bir yaklaşım sergilenmesinin bir ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu durum, gelişimin tanımlanmasında da farklılaşmalara yol açmış. Sizler için en genel anlamıyla gelişim kavramını açıklayacağım. Gelişim, organizmada biyolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel alanları kapsar. Aynı zamanda kalıtım ve çevreyle etkileşimler sonucunda bireyin dünyaya uyumunu artırır. Başka bir tabirle sistemli ve sürekli değişimler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Gelişimden bahsederken gelişimle ilgili temel kavramla değinmezsek olmaz. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, öğrenme, hazırbulunuşluk ve kritik dönem kavramlarıdır. Büyüme, vücudun yalnızca boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. Bununla beraber bu süreç, vücudun değişik organlarında değişik hızlarda gerçekleşir. Olgunlaşma, genlerimiz tarafından belirlenir. Ve yine genlerimiz tarafından kontrol edilir. Aynı zamanda öğrenme yaşantılarından bağımsız ilerleyen bir büyüme sürecidir. Olgunlaşma kavramı çoğu zaman fiziksel gelişimle ilişkilendirilir. Fakat bu kavram, tüm gelişim alanlarında gerçekleşen büyüme, gelişme ve değişimde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte öğrenme, bireyin her türlü çevresel faktörün etkisiyle edindiği deneyimlerden oluşur. Ve bunun sonucunda bireyde kalıcı bir hazırbulunuşluk meydana gelir. Bu durum, belli bir öğrenme faaliyetini gerçekleştirebilmek için gerekli kavramları karşılar. Örneğin bilişsel, sosyal, fiziksel ve duyuşsal olarak hazır olma hâli diyebiliriz. İnsanlar bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür öğrenmelere karşı yüksek duyarlılık gösterir. En azından gösterme eğilimindedir. Bu dönem de kritik dönem olarak tanımlanır. Bütün bu saydıklarımızı tek bir çatı altında toplayalım. Çocuk Değerlendirme Testleri Programı. Bu eğitim sayesinde çocuk değerlendirmesi için yapılan testere dair her şeyi öğreneceksiniz. Aynı zamanda gerekli analizlerle birlikte çocuklara yardımcı olacaksınız!

 

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Değerlendirilmesi

Çocukların öğrenme ve gelişimine ilişkin sürekli olarak veri toplamak gerekir. Aynı zamanda öğretime ilişkin doğru kararlar verme amacıyla elde edilen bilgileri düzenleyip yorumlanması da öyle. Son yıllarda erken çocukluk döneminin önemi daha da anlaşılıyor. Ve bu doğrultuda bu dönem eğitimine verilen önem de gittikçe artıyor. Üstelik sadece bu da değil! Bu sayede çocukların, eğitim ortamları ve programlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da artıyor. Hatta bu sayede meydana Çocuk Değerlendirme Testleri giriyor. Bu kapsamda devlet kurumları, özel kurumlar ve alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından çok yönlü çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların öncelikli amacı da dezavantajlı çocukların eksikliklerini gidermek. Aynı zamanda akranları ile eşit fırsata sahip olmasını sağlamaktır. Bunların yanı sıra tüm çocukların eğitim sürecine dâhil olması da öyle. Ayrıyeten paydaş unsurların değerlendirilmesi de oldukça önemli. Bunun beraberinde değerlendirmeler sonucunda gerekli düzenleme ve müdahalelerin yapılması da başlıca hedefler arasında. Çocuk değerlendirmelerinin hangi amaçlara göre yapılması gerektiğini sizler için aşağıda sıraladık;

 • Ebeveynler ve öğretmenlerin çocukların gelişimsel sürecini tespit etmesi,
 • Eğitimcilerin, planladıkları eğitimsel çalışmaları uyguladıktan sonra hedeflerini kontrol edilmesi,
 • Çocuğun durumu ve eğitimcilerin amaçlarının değerlendirilmesi,
 • Eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak sürekli düzenlenmesi ve güncellenmesi,
 • Değerlendirme yapılırken öncelikle değerlendirilecek beceri ya da becerilerin neler olduğunun belirlenmesi,
 • Değerlendirme için en uygun yöntem ya da yöntemler seçilmesi.

Çocuğun ihtiyaçlarına göre eğitim ortamlarının düzenlenmesi bu sürecin ana unsurudur. Çocuklar motor, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil olmak üzere dört alanda gelişim gösterir. Gelişimde de bireysel farklılıklar söz konusudur. Hiçbir çocuğun, bahsedilen gelişim alanlarında gösterdikleri gelişim hızı birbirinin aynısı değildir. Unutmayın. Her çocuğun ailesi, kültürü ve geçmişi birbirinden farklıdır.

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Değerlendirme Türleri

Çocuk değerlendirme türlerinden her biri, değerlendirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağını farklı şekillerde etkiler. En geniş anlamıyla değerlendirme kavramını ele alalım. Değerlendirme, şekillendirici ve düzey belirleyici olarak ikiye ayrılabilir. Şekillendirici değerlendirme, çocukları doğru biçimde ve miktarda desteklemek amacıyla kullanılır. Kısaca onların öğrendikleri hakkında bilgi toplama sürecidir. Şekillendirici değerlendirmeden elde edilen bilgiler oldukça önemlidir. Çünkü öğretim ve öğrenme sürecinde atılacak sonraki adımların belirlenmesine yardım eder. Düzey belirleyici değerlendirme, eğitimsel deneyimin sonucunda kullanılır. Yani, eğitimin etkisini özetlemeyi ve değerlendirebilmeyi amaçlar. Başka bir deyişle çocuğun öğrendiklerini değerlendirilme sürecidir. Değerlendirmeyi şekillendirici ve düzey belirleyici olarak ele alan kaynaklardan bahsettik. Bir de bunların yanında informal ve formal değerlendirmeler var. İnformal değerlendirme, eğitmenin gün içerisinde çocuk ile ilgili kararlar almasını sağlar. Nitekim öğretim şeklini uyarlamak için bilgi toplamasını da ifade eder. Formal değerlendirme de önceden belirlenmiş bir süreci izler. Ve özel olarak oluşturulmuş araç veya aletleri kullanan bir değerlendirme türüdür. Standart testler de formal değerlendirmenin başlığı altındadır.

 

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası Nedir?

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı alanına dair çoğu şeyi konuştuk. Sıra geldi Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası Nedir? Sorusuna. Öyleyse hep birlikte öğrenelim.

Biliyorsunuz. Bu alanda birçok farklı eğitim platformları eğitim veriyor. İnce eleyip sık dokumak özellikle bu eğitim adına oldukça önemli. Bu noktada sizin için en iyi olan enstitüyü bulmalısınız. Ayrıca kendinize yapacağınız en büyük yatırımı doğru bir platformdan seçmelisiniz. Evet. Yatırım diyorum. Çünkü alacağınız eğitim, sizin geleceğinize yapılan bir yatırım değerinde! Geleceğinizi inşa edecek bu eğitimi güven standartları içerisinde edinmek en doğal hakkınız. Dediğim gibi. Oldukça detaylı bir inceleme gerçekleştirmek zorundasınız. Gerekli analiz ve araştırmaları yapmak sizi zorlayabilir. Hatta şöyle yapalım. Siz yorulmayın! Biz sizlere hem kalite standartları oldukça yüksek hem de verim alabileceğiniz bir platform önerelim. Bununla birlikte tecrübeli akademik kadroyla çalışan ve dersleri keyifli geçen bir yerden bahsedelim. Tecrübeli, kaliteli ve güvenli bir Enstitü arayışında olabilirsiniz. Çok normal. Peki, yukarıda saydığımız onca şeyi karşılayan bir Enstitü var mı? Tabii ki var! Boğaziçi Enstitüsü! Neden mi?  Çünkü Boğaziçi Enstitüsü size en iyi eğitimi verecek olan enstitüdür. Burada sizin geleceğiniz bizim her zaman önceliğimizdir. Bu sebeple de eğitmenlerimiz, katılımcıların geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Dolayısıyla da eğitimde alacağınız dersler oldukça verimli ve keyifli geçer. Derslerden aldığınız verimi günlük hayatınızla bağdaştırma fırsatı edinirsiniz. Ayrıca aldığınız bu eğitimle birlikte çocuklara yardımcı olabilirsiniz! Üstelik bu alana dair bilgili olduğunuzu aldığınız sertifikalarla belli edersiniz. Bu eğitim, sizin kişisel gelişiminizi zirveye taşıyacak! Bu sayede çocuklara karşı uygun yaklaşımları biliyor olacaksınız. Ayrıca analiz yeteneğiniz sayesinde çığır açacaksınız! Aynı zamanda aldığınız eğitimi CV’nizde belirterek rakiplerinizin önüne geçeceksiniz. Bununla beraber Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programına dair her şeyi öğrenebilirsiniz! Az önce de belirttim. Boğaziçi Enstitüsünün verdiği sertifikalar sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkarır. Neden mi? Çünkü Boğaziçi Enstitüsü uluslararası akredite olan İngilizce sertifika vermektedir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı sonunda alacağınız sertifikalar şunlardır;

 1. Boğaziçi Enstitüsü Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı Eğitimi bitirme sertifikası
 2. Üniversite onaylı Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı belgesi
 3. Uluslararası akredite olan İngilizce Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı belgesi alacaksınız.

Bu aşamada aldığınız sertifikaların kişisel gelişiminizdeki yeri oldukça yüksek. Sizin gelişiminize bu denli etkisi olacak bu eğitimi edinmek istiyor olabilirsiniz. Endişelenmeyin! Bunun için de Boğaziçi Enstitüsü online eğitim platformunu ziyaret edebilirsiniz. Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı hakkında inceleme yapabilirsiniz. Bu eğitimin yanında gelişiminizi zirveye taşıyacak olan diğer eğitimlerin listesini de sizler için aşağıda paylaşacağım. Dilerseniz yazıların üzerine tıklayarak istediğiniz eğitimin sayfasına ulaşabilirsiniz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?