Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-07-02T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Çeviri Nedir? Çeviri Alanları Nelerdir?

Çeviri Nedir? Çeviri Alanları Nelerdir?


Bu yazımızda çeviri nedir, çeviri alanları nelerdir, bu konulara değineceğiz. Dil, iletişimin en temel donelerinden bir tanesi. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünyanın iletişim teknolojileri ile birbirine yaklaşması, dilin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hem teknik gelişmeleri hem de bir başka kültür ile birebir bağlantı kurmak için birincil gerekliliklerden birisi olan dil öğrenimi, erken çocukluk döneminden itibaren bireylerin edinmesi gereken yetkinlikler arasında yer alıyor. 

Belirli bir mesajı, belirli durumlarda sözlü ve yazılı biçimde fikir ve düşüncelerin aktarılması dil ile sağlanırken, eski Yunan metinlerinden bu yana bir bilim dalı olarak günümüze ulaşan “çeviribilim” bugünlerde çeviri kültürün de temelini oluşturmuştur. 

Çeviri Nedir?

Çeviri nedir sorusunun en kısa tanımı; bir dilde yazılmış mesajı farklı bir dile aramaya çeviri adı verilir. Çeviri, diller arasında bir köprü kurarak mesajın binlerce insana aynı anda ulaşmasını sağlar. Genel hatları ve çerçevesi olan çevirinin ilk kriteri dile hâkimiyettir. Edebiyat, Mütercim Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat, Filoloji mezunlarının başta olmak üzere bu alanda kendini geliştirmiş olan tüm bireyler çevirmen olarak görev alabilir. Kuramsal, Betimleyici ve Uygulamalı Alan olarak üç ana kategoride değerlendirilen çevirmenlik, sosyal bilimlerin de en önemli alanlarından birisidir. Şekil ve anlam bütünlüğü ile değerlendirilen dil; çeviri olarak ele alındığında, dile ait olan tüm şekil ve anlam bütünlüğünün bir diğerine aktarılması önceliklidir. 

Bu anlamda, çeviri yapılacak olan belge, yazın ya da edebi eserin doğru olarak aktarılabilmesi için içerisinde yer alan tüm fikirlerin irdelenmesi önem arz eder. Yazarın vermek istediği mesajın karşı tarafa aktarılması için gerekli kurgusal yapı oluşturulduktan sonra incelikli olarak ele alınan metin, işlev yönünden de eşdeğer olmalıdır. Her iki dil arasındaki kod farklılıklarının minimize edilmesi için kültürel kodlara ait referansların doğru verilmesi önemlidir. Yazarın gerekli noktalarda müdahale ettiği bu kodlara çevirmen de ‘çeviren notu’ düşerek ek bilgileri aktarabilir. 

Çevirmenin özgün eseri olarak da değerlendirilebilecek olan çeviri metinler, farklı disiplinlerden de beslenerek ilerler. Kurum, kuruluş ya da meslek dallarına ait özel tanım ve kelimelerin yer aldığı metinlerin çevirisinde terimlerin toplumsal karşılığı çevirmen tarafından metne dahil edilir. Her metnin kendine has yapısı ve kodları göz önünde bulundurularak aktarım yapılırken, çevirmen bilgi ve birikimlerinden de Metin içerisinde maksimum düzeyde faydalanır.

Aktarılan mesajı doğru iletilmesi özellikle mesleki alanda yapılan çevirilerde büyük önem arz eder. Reel kullanımlarla bağlantılar kurularak yapılan çeviri, okuyucunun metnin içerisinde vurgulanmak istenen mesaja daha kolay ulaşmasını sağlarken, anlatıcının da fikirlerini amacı doğrultusunda aktarmasında rol oynar. Bir metne farklı bir dile aktarırken çevirmenin bu alanda yazılmış kaynaklardan birebir faydalanması ve dilbilim felsefesinden yola çıkarak sosyo-kültürel çeşitliliğin oluşmasında da rol oynar.

Çeviri Alanları Nelerdir?

 • Çeviribilim
 • Tercümanlık (Noter Onaylı)
 • Yazılı Çeviri
 • Sözlü Çeviri
 • Ardıl Çeviri
 • Andaş / Simültane Çeviri
 • Kaynak Dil
 • Kaynak Kültür
 • Erek Dil
 • Erek Kültür
 • Betimleyici Çeviribilim
 • Çoğul Dizge Kuramı
 • Eylem Olarak/Odaklı Çeviri
 • Skopos Kuramı

 

Çeviri alanları nelerdir sorusuna cevap bulduk. Farklı dallara ayrılan çeviri, ülkemizde en çok yazılı, sözlü, ardıl ve simültane olarak karşımıza çıkmakta. 

 

Her ülkenin anadili kendine has bir çeviri metodolojisini bünyesinde barındırırken çevirmenlerin sorumluluk alanları da değişmekte. Doğru metodololojiyi uygulaman tek yolu doğru bir yabancı dil eğitiminden geçer. Uluslararası konferanslar, yazılı anlaşmalar, iletişim ya da tıp alanında çeviriler, eserlerin Türkçeye kazandırılması ya da eğitim anlamında sürekli olarak destek sunan çevirmenler bu noktada birden fazla görevi aynı anda üstlenir. Özellikle alanında uzman çevirmenler, Türkçe’nin geliştirilmesi ve Türkçeye yeni kelimelerin kazandırılması ya da farklı dillere Türkçeden katkı sunulması anlamında da adından söz ettirir. Bilinen ve en fazla okunan eserlerin tüm dünya dillerinden Türkçeye aktarılması edebiyat okurlarını oldukça memnun ederken, her alanda aradığı kaynağa kısa sürede ulaşan tüm bireyler çevirmenlerin ve dilbilimin öneminin de bilincindedir. 

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?