Tarih Bölümü Nedir?

Tarih Bölümü Nedir?


Tarih Bölümü ulusların, kültürlerin ve dünya üzerinde yaşamış tüm savaşları araştıracak, elde edilen bulguları inceleyecek ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencilerin eğitildiği bölümdür.

Tarih Bölümünün Amacı Nedir?

Tarih Bölümünün amacı bilimsel yönden tarihi araştıracak uzman personel açığını kapatmak, öğrencilerine araştırma becerileri kazandırmak ve tarihi gelişmelerin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.

Tarih Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Tarih Bölümü eğitim süresi 4 yıldır.

İlk yılında ilkçağ tarihi, ikinci yılında Avrupa tarihi, üçüncü yılında Osmanlı tarihi, dördüncü yılında ise tarih araştırma yöntemleri alanlarında eğitimler verilir.

Tarih Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarih Bölümü dersleri şunlardır:

 • İlkçağ Tarihi
 • Osmanlıca
 • Türk Dili
 • Bizans Tarihi
 • Avrupa Tarihi
 • Roman Tarihi
 • Selçuklu Tarihi
 • Osmanlıca Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlılarda Millet Sistemi
 • Monografya
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Tarih Araştırma Yöntemleri
 • Orta Asya Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Tarih İncelemeleri
 • Tarihi Coğrafya

Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri, Türk tarihinde öğrencinin uzmanlaşmasını sağlar. Aynı zamanda Tarih İncelemeleri ve Tarih Araştırma Yöntemleri, Tarih Bölümü’nün pratiğe dayalı işlenen dersleridir. Öğrenciler bu dersler de araştırma ve incelemelerin nasıl yapıldığını öğrenir. Yukarı yazan bütün dersleri alınması zorunludur. Bu sebeple öğrenciler bu derslerde başarı sağlayamazsa Tarih Bölümünden mezun olamazlar.

Tarih Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tarih Bölümü mezunu şu iş ve görevleri yapar:

 1. Tarihçi
 2. Arşiv uzmanı
 3. Arkeoloji personeli
 4. Müze yöneticisi
 5. Araştırma programları direktörü

Tarih Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tarih Bölümü mezunu şu alanlarda çalışır:

 1. Müzeler
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
 3. TBMM’ye bağlı kurumlar
 4. Eğitim kurumları
 5. Arkeoloji ve kazı alanları

Tarih Bölümü Mezunları Maaş Aralığı Nedir?

Tarih Bölümü mezunları maaş aralığı 4500 TL ile 6500 TL arasında değişmektedir.

Bir senelik deneyime sahip bir tarihçi 4500 TL maaş alırken iki yıl deneyimli bir tarihçi 5000 TL, üç yıl deneyimli bir tarihçi 5500 TL, dört yıl deneyimli bir tarihçi ise 6500 TL maaş almaktadır.

Tarih Bölümü mezunlarının maaş aralığını belirleyen faktörler çalışılan kurumun yapısı, sektör tecrübesi ve verdiği ek derslerdir.

Türkiye’de Tarih Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Türkiye’de Tarih Bölümü şu üniversitelerde vardır:

 • Koç Üniversitesi 
 • Boğaziçi Üniversitesi 
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
 • Yeditepe Üniversitesi 
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 • İbn Haldun Üniversitesi 
 • İstanbul Üniversitesi 
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
 • Ankara Üniversitesi 
 • Marmara Üniversitesi 
 • Hacettepe Üniversitesi 
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
 • Üsküdar Üniversitesi 
 • Ege Üniversitesi 
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
 • Beykent Üniversitesi 
 • İstanbul Aydın Üniversitesi 
 • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
 • Dokuz Eylül Üniversitesi 
 • Anadolu Üniversitesi 
 • Nişantaşı Üniversitesi 
 • Bursa Uludağ Üniversitesi 
 • Akdeniz Üniversitesi 
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
 • Kocaeli Üniversitesi 
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi 
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
 • Erciyes Üniversitesi 
 • Sakarya Üniversitesi 
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 • Mersin Üniversitesi 
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi 
 • Selçuk Üniversitesi 
 • Pamukkale Üniversitesi 
 • Gaziantep Üniversitesi 
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 • Balıkesir Üniversitesi 
 • Trakya Üniversitesi 
 • KTO Karatay Üniversitesi 
 • Kırıkkale Üniversitesi 
 • Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
 • Süleyman Demirel Üniversitesi 
 • Ordu Üniversitesi 
 • Atatürk Üniversitesi 
 • Harran Üniversitesi 
 • Samsun Üniversitesi 
 • İnönü Üniversitesi 
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
 • Dicle Üniversitesi 
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 • Düzce Üniversitesi 
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
 • Giresun Üniversitesi 
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi 
 • Amasya Üniversitesi 
 • Bartın Üniversitesi 
 • Fırat Üniversitesi 
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
 • Adıyaman Üniversitesi 
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 • Uşak Üniversitesi 
 • Kırklareli Üniversitesi 
 • Karabük Üniversitesi 
 • Aksaray Üniversitesi 
 • Erzurum Teknik Üniversitesi 
 • Kastamonu Üniversitesi 
 • Sinop Üniversitesi 
 • Mardin Artuklu Üniversitesi 
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi 
 • Hitit Üniversitesi 
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
 • Artvin Çoruh Üniversitesi 
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 
 • Gümüşhane Üniversitesi 
 • Batman Üniversitesi 
 • Siirt Üniversitesi 
 • Bingöl Üniversitesi 
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
 • Bitlis Eren Üniversitesi 
 • Bayburt Üniversitesi 
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
 • Kafkas Üniversitesi 
 • Iğdır Üniversitesi 
 • Ardahan Üniversitesi 
 • Munzur Üniversitesi 
 • Muş Alparslan Üniversitesi 

Tarih Bölümü Taban Puanı Nedir?

Tarih Bölümü 2020-2021 yılı için taban puanı 188,35967 olarak belirlenmiştir.

Tarih Bölümünü Kazanmak için Hangi Sınavlara Girmek Gerekir?

Tarih Bölümünü kazanmak için şu sınavlara girmek gerekir:

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Tarih Bölümü Kursları ve Eğitimleri Nasıldır?

Tarih Bölümü akademik bir disiplindir, bu nedenle kurs ya da sertifikalı eğitim programları bulunmamaktadır.

Tarih Bölümü Okumak için Gereken Özellikler Nedir?

Tarih Bölümü okumak için gereken özellikler şunlardır:

 • Tarihe ilgili olmak.
 • Araştırma becerilerine sahip olmak.
 • İyi analiz yapabilmek.
 • Ezber yeteneklerinde gelişmiş olmak.

Tarih bölümü, araştırma ve inceleme temelli bir bölümdür, bu nedenle öğrencide bu özellik ve yeteneklerin bulunması bölümü okurken büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Tarih Bölümü Avantajları Nedir?

Tarih Bölümü avantajları şunlardır:

 • Devlette maaşlar yüksektir.
 • Devlette kadrolu bir şekilde çalışma imkanı vardır.
 • Üniversite çeşitliliği fazladır.

Tarih Bölümü Dezavantajları Nedir?

Tarih Bölümü dezavantajları şunlardır:

 • Mezun sayısı fazladır.
 • Devlette kadro atamaları sınırlıdır.
 • Saha çalışmaları zorludur.
 • Bölüm puanları düşüktür.
 • Özel sektörde çalışma alanları sınırlıdır.

Tarih Bölümü Puan Türü Nedir?

Tarih Bölümü sözel (TS) puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Tarih Bölümünde DGS ile Geçiş Var mı?

Tarih Bölümünde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş bulunmamaktadır.

Tarih Bölümünde Özel Koşullar Var mı?

Tarih Bölümünde herhangi bir özel koşul bulunmamaktadır.

Tarih Yöneticisi/Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Tarihçiler için meslek kodu 2633.02, yakın dönem tarihçileri için ise meslek kodu 2633.05’tir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?