online-egitimler-bogazici-enstitusu
Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?

Çevre Mühendisliği Bölümü Nedir?


Çevre Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların kullanımı ve canlı sağlığına uygun çevresel koşulların yaratılması için planlama yapacak ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlayan bir lisans programıdır.

Çevre Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir? 

Çevre Mühendisliği Bölümünün amacı, doğal kaynakların verimliliğini en etkin şekilde planlayacak uzman personel açığını kapatmak, öğrencilerine çevre duyarlılığı kazandırmak ve çevre mühendisliğinin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır? 

Çevre Mühendisliği Bölümü, 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır. 

Çevre Mühendisliği Bölümünün birinci yılında doğal kaynakların kimyası ve mühendislik bölümü hakkında temel dersler verilmektedir.

Bölümün ikinci yılında, mühendislik eğitimine yönelik dersler daha yoğunlaşmaktadır. Bölümün üçüncü yılında, öğrencilere proje bazlı dersler verilmekte bu sayede saha araştırmasına yönelik yeterlilik kazandırılmaktadır.

Bölümün dördüncü yılında ise alanın pratik dersleri ve staj dersleri verilmekte öğrencilerden önceki üç yılda öğrendiklerini uygulamaya dökmeleri beklenmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, sorumlu olduğu başlıca dersleri şunlardır:

 • Matematik,
 • Fizik,
 • Çevre Mühendisliğine Giriş,
 • Çevre Mühendisliği Kimyası,
 • Çevre Mikrobiyolojisi,
 • Malzeme Bilimi,
 • Hava Kalitesi Yönetimi,
 • Çevre Ekonomisi,
 • Biyolojik Arıtım,
 • Mühendislik Termodinamiği,
 • Kimya,
 • Programlamaya Giriş,
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü,
 • Mühendisler İçin Ölçme Bilgisi,
 • Genel Fizik Laboratuvarı,
 • Kimya Laboratuvarı,
 • İleri Matematik,
 • Mühendislik Matematiği,
 • Mühendislik Mekaniği,
 • Bilgisayar Destekli Çizim,
 • Akışkanlar Mekaniği,
 • Sayısal Çözümleme,
 • Çevresel İstatistik,
 • Fizikokimyasal Arıtım,
 • Su Temini Mühendisliği,
 • Biyolojik Arıtım,
 • Kentsel Drenaj ve Kanalizasyon,
 • Katı Atık Yönetimi,
 • Çevre Toksikolojisi,
 • Çevresel Jeoloji,
 • Su Kalitesi,
 • Çevre Analitik Kimyası,
 • Fitoteknoloji,
 • Çevre Hukuku,
 • Ekolojinin Temel İlkeleri,
 • Kirleticinin Davranışı ve Taşınımı.

Çevre Mühendisliğine Giriş dersi, öğrencilere sağlam temel bilgi verilmesi açısından; Çevre Mikrobiyolojisi dersi, öğrencilerin üzerinde çalıştıkları unsurların yapısını öğrenmek açısından; Programlamaya Giriş dersi ise öğrencilerin çevresel plan ve projeleri iyi yönetebilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? 

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları şu iş ve görevleri gerçekleştirir:

 1. Çevre mühendisi
 2. Proje geliştirici
 3. Araştırma görevlisi
 4. Proje yöneticisi
 5. Su arıtma tesisi operatörlüğü
 6. Katı atık planlama ve tasarım yetkilisi
 7. Geri dönüşüm strateji uzmanı
 8. Otomotiv sektöründe hava filtreleri tasarım yetkilisi
 9. Enerji yönetim ve planlama sorumlusu

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilir:

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 2. Devlet Su İşleri
 3. Endüstriyel Fabrikalar
 4. Sağlık Bakanlığı
 5. Üniversiteler
 6. Türkiye İstatistik Kurumu
 7. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 8. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
 10. Çevre Danışmanlık Firmaları
 11. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
 12. İl ve İlçe Belediyeleri
 13. Devlet Planlama Teşkilatı
 14. Ulaştırma Bakanlığı
 15. Sanayi Bölge Müdürlükleri

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaş Aralığı Nedir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunları, ortalama 4500- 6000 TL maaş almaktadırlar. Yeni mezun biri 4500 TL ile işe başlarken 1 yıl deneyimli bir çevre mühendisinin maaşı 5000 TL civarında olmaktadır. Maaş aralığını belirleyen faktörler, kişinin deneyimi ile kamu sektörü ya da devlet sektöründe çalışmasına bağlı olarak değişmektedir.

Türkiye’de Çevre Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır? 

Çevre Mühendisliği Bölümü aşağıdaki üniversitelerde vardır:

 • Hacettepe Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Bursa Teknik Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Konya Teknik Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı Nedir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü taban puanı 283,25365 olarak belirlenmiştir. 

Çevre Mühendisliği Bölümü Kazanmak İçin Hangi Sınavlara Girmek Gerekir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü kazanmak için aşağıdaki sınavlara girilmesi gerekir:

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Çevre Mühendisliği Bölümü Kursları ve Eğitimleri Nasıldır? 

Çevre Mühendisliği Bölümü için sertifikalı kurs bulunmamaktadır. Çevre planlama, düzenleme ve danışmanlık adına sertifikalı kursları bulunsa da Çevre Mühendisliği Bölümü eğitiminin Yükseköğretim Kurumlarından alınması gerekmektedir.

Çevre danışmanlığı ve çevre planlamasına dair sertifika eğitimleri Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Koordinatörlüğü tarafından verilmektedir. Eğitim süresi, eğitimin verileceği ildeki tesisin fiziki koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Eğitim, çevre danışmanlığı ve atık numunesi alma üzerine planlanmıştır. Eğitime, çevre planlama üzerine kurulmuş çeşitli firmalar yeterlilik derecelerini arttırmak adına katılabilmektedirler.

Çevre Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Gereken Özellikler Nelerdir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü okumak için gereken özellikler şunlardır:

 • Matematiğe ilgi duymak,
 • Analitik düşünme becerisi,
 • Programlama dili öğrenmeye açık olmak,
 • Çevre ve insan sağlığına duyarlı biri olmak.

Matematiğe ilgi duymak ve analitik düşünebilme becerisi mühendislik programında tam yetkinliğe ulaşmak açısından son derece önem taşır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Avantajları Nelerdir? 

Çevre Mühendisliği bölümünün avantajları şunlardır: 

 • Devlet kurumları ve bakanlıklarda istihdam olanağı,
 • Proje bazlı çalışabilme imkânı,
 • İnsan sağlığı için önem arz eden konularda etkin rol oynamak,
 • Kamu sektöründe ortalamanın üstünde maaş alabilme imkânı.

Çevre Mühendisliği Bölümü Dezavantajları Nelerdir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü dezavantajları şunlardır: 

 • Özel sektörde iş imkanının az olması,
 • Proje bazlı çalışırken sürekli seyahat etme mecburiyetinin yerleşik bir hayat düzenini sağlamak açısından zorluklar çıkarması, 
 • Bazı çalışma alanlarında -örneğin atık laboratuvarları- çalışma koşullarının risk unsuru taşıması nedeniyle yaşanabilecek sağlık problemleri, 
 • İstihdam alanlarının şehir merkezlerine olan uzaklığı.

Çevre Mühendisliği Bölümü Puan Türü Nedir? 

Çevre Mühendisliği Bölümü, sayısal puan türüyle öğrenci alımı yapmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümünde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Geçiş Var mı?

Çevre Mühendisliği Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümü olduğundan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yoktur.

Çevre Mühendisliği Bölümünde Özel Koşullar Var mı? 

Çevre Mühendisliği Bölümü için bir özel koşul bulunmamaktadır.

Çevre Mühendisliği Meslek Kodu Nedir? 

Çevre mühendisliği meslek kodu 2143.01 olarak belirlenmiştir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?