Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Nedir?


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bireylerin yaşam ve kişisel problemlerini dinleyecek, inceleyecek, yönlendirecek, kişiye rehberlik edecek ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencilerin eğitildiği bölümdür.

PDR Nedir?

PDR açılımı psikolojik danışmanlık ve rehberlik olarak ifade edilir. PDR, bireylerin çevreleriyle ve/veya kendileriyle etkili iletişim kurmasını, kendini gerçekleştirmesini ve daha mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla yapılan, kuramsal bilgiye dayalı koruyucu ruh sağlığı hizmetleridir. PDR, üniversitelerde bölüm olarak okutulan bir alandır ve PDR mezunları "psikolojik danışman" unvanıyla anılmaktadır.

PDR alanı eğitim, kariyer, danışmanlık psikolojisi gibi çeşitli alanlarda bireylerin kendini tanıması, gerçekçi kararlar vermesi, sorunlarını çözüme kavuşturması, potansiyelini güçlendirmesi ve çevresine sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması için hizmet verir.

PDR hizmetleri, ileri düzey ruh sağlığı bozuklukları yerine uyum ve davranış problemleri yaşayan danışanlarla çalışır. Dolayısıyla PDR mezunları ilaç yazmaz, danışanın ruh sağlığını değerlendirir ve çeşitli psikolojik danışmanlık ilke ve tekniklerinden yararlanarak onlara terapi yapar.

PDR mezunları eğitim hayatı boyunca kuramsal pek çok bilgiyi edinir, psikolojik testlerin nasıl uygulanacağı ve danışanlarla nasıl seans yapılacağı hakkında kuramsal ve uygulamalı dersler alır. Ancak psikoloji çok kapsamlı bir alan olduğu için testler ve danışma yaklaşımları ile ilgili ek eğitimler almaları gerekir.

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün amacı psikolojik danışmanlık alanında çalışacak uzman personel açığını kapatmak, öğrencilerine empati yeteneği kazandırmak ve psikoloji biliminin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü eğitim süresi 4 yıldır.

İlk yılında fizyolojik psikoloji, ikinci yılında özel eğitim, üçüncü yılında kişilik kuramları, dördüncü yılında ise psikolojik testler alanında eğitimler verilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü dersleri şunlardır:

 • Psikolojiye Giriş
 • Felsefe
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Sosyoloji
 • Eğitim Felsefesi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
 • Gelişim Psikolojisi
 • Sosyal Antropoloji
 • Bilim Tarihi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Eğitime Giriş
 • İstatistik
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Sınıf Yönetimi
 • Sosyal Psikoloji
 • Test Dışı Teknikler
 • İnsan İlişkileri ve İletişim Becerileri
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
 • Kişilik Kuramları
 • Mesleki Rehberlik ve Danışma
 • Rehberlikte Program Geliştirme
 • Davranış Bozuklukları
 • Psikolojik Danışma Kuramları
 • Grupla Psikolojik Danışma
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Eğitim Yönetimi
 • Psikolojik Testler
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Topluma Hizmet Uygulamaları

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Psikolojik Testler dersleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Bölümünün uygulamalı dersleri arasındadır ve bu derslerin alınması zorunludur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu şu iş ve görevleri yapar:

 1. Psikolojik danışman
 2. Rehber öğretmeni
 3. Aile danışmanı (Aile danışmanlığı eğitimi alarak)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu şu alanlarda çalışır:

 1. Eğitim kurumları
 2. Sivil toplum örgütleri
 3. Okul öncesi eğitim kurumları
 4. Psikolojik danışmanlık merkezleri
 5. Adalet Bakanlığı
 6. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 7. Belediyeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunları Maaş Aralığı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları maaş aralığı 7500 TL ile 25.0000 TL arasında değişmektedir.

Bir senelik deneyime sahip bir psikolojik danışman 7500 TL maaş alırken iki yıl deneyimli bir psikolojik danışman 8500 TL, üç yıl deneyimli bir psikolojik danışman 9500 TL, dört yıl deneyimli bir psikolojik danışman ise 10.500 TL maaş almaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunlarının maaş aralığını belirleyen faktörler yüksek lisans durumu, sektör tecrübesi, çalışılan alan ve yapılan meslektir.

Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü şu üniversitelerde vardır:

 • Adıyaman Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Bayburt Üniversitesi
 • Biruni Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Hakkari Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • İbn Haldun Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Okan Üniversitesi
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mef Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Ted Üniversitesi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Trabzon Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yozgat Bozok Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Girne Amerikan Üniversitesi
 • Girne Üniversitesi
 • Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Uluslararası Final Üniversitesi
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2020-2021 yılı için taban puanı 298,60853 olarak belirlenmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü Kazanmak için Hangi Sınavlara Girmek Gerekir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü kazanmak için şu sınavlara girmek gerekir:

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Kursları ve Eğitimleri Nasıldır?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü akademik bir disiplindir, bu nedenle kurs ya da sertifikalı eğitimi bulunmamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Okumak için Gereken Özellikler Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü okumak için gereken özellikler şunlardır:

 • İyi bir hafızaya sahip olmak gereklidir.
 • İletişim becerileri gelişmiş olmalıdır.
 • Analiz yeteneği iyi olmalıdır.
 • Empati becerileri gelişmiş olmalıdır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, doğrudan analiz, sorun çözme ve yönlendirme temellidir, bu nedenle öğrencide bu özelliklerin olması avantaj sağlamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Avantajları Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü avantajları şunlardır:

 • Üniversite çeşitliliği fazladır.
 • Daima ihtiyaç duyulan bir meslektir.
 • Ortalama kazanç yüksektir.
 • Devlette kadrolu bir şekilde çalışılabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dezavantajları Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü dezavantajları şunlardır:

 • Devlette kadro atamaları sınırlıdır.
 • Mezun sayısı çok fazladır.
 • Eğitim süresi uzun ve masraflıdır.
 • Bölüm puanları düşüktür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Puan Türü Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü eşit ağırlık (TM) puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde DGS ile Geçiş Var mı?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş bulunmamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Özel Koşullar Var mı?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde herhangi bir özel koşul bulunmamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yöneticisi/Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Psikolojik danışmanlar için meslek kodu 2635.08’dir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?