Antropoloji Bölümü Nedir?

Antropoloji Bölümü Nedir?


Antropoloji Bölümü, tarihi perspektif çerçevesinde, toplulukların, insanların fiziki hallerini inceleme alanında faaliyet gösteren Antropoloji biliminde uzmanlaşacak öğrencilerin eğitildiği bir lisans bölümüdür.

Antropoloji Nedir?

Antropoloji, insanlığın kültürel ve fiziksel özelliklerini geçmişten bugüne kadar araştıran bilim dalıdır. "İnsanbilim" olarak da ifade edilen antropoloji genellikle sosyoloji, biyoloji ve tıp ile disiplinlerarası bir şekilde çalışmaktadır.

Antropoloji bilimi insanlık tarihinin biyoçeşitliliğini keşfetmeye yardımcı olmaktadır. Antropoloji sayesinde kalıtsal yolla aktarılan hastalıklar ve mikroorganizmalar tespit edilebilir. İnsanların ilkel dönemden günümüze kadar yaşayış biçimlerini, kültürlerini araştıran antropoloji bilimi, elde ettiği veriler ile farklı toplumlar arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin anlaşılmasına katkı sunar.

Antropoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Antropoloji Bölümünün amacı akademik araştırma ve saha çalışması yapabilen nitelikli bilim insanı açığını kapatmak, öğrencilerine analiz becerisini kazandırmak ve tarih bilimi alanına katkıda bulunmaktır.

Antropoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Antropoloji Bölümü, eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans programıdır.

Antropoloji Bölümü birinci yılında Antropoloji biliminin açıklanması ve öğrenciye özümsetilmesine yönelik giriş dersleri verir.

Antropoloji Bölümü ikinci yılında alanında öncü teorisyenlerin bakış açılarını öğrenciye aktarmayı hedefler.

Antropoloji Bölümü üçüncü yılında Antropoloji biliminin odak noktası olan tarihsel süreç ve insan toplulukları evriminin derinlemesine tartışılması planlar.

Antropoloji Bölümü dördüncü yılında teori ve kuramsal bilgiyi özümseyen öğrencinin bu bilgiler ışığında saha araştırması gerçekleştirmesi üzerinde yoğunlaşır.

Antropoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Antropoloji bölümü ilk yılında şu dersleri alır:

 • Biyolojik Antropolojiye Giriş
 • Yaşayan Geleneksel Toplumlar
 • Sosyal Kültürel Antropolojiye Giriş
 • Arkeolojiye Giriş
 • Modern Biyoloji
 • Sosyolojiye Giriş
 • İnsan Osteolojisi
 • Evrim Düşüncesinin Tarihi
 • Güncel Antropoloji Okumaları
 • Genel Jeoloji
 • İstatistik
 • Alan Çalışması Metod ve Teknikleri
 • Anatomi
 • İnsan Evrimi
 • Evrim Mekanizmaları
 • Antropoloji Kuramları
 • Primatoloji
 • İnsan Biyoarkeolojisi
 • İnsanın Biyolojik Çeşitliliği
 • Cinsiyet ve Cinsiyet Kimlikleri
 • Genetik
 • Primatlarda Sosyal Davranışlar
 • Dil Antropolojisi
 • Yaş ve Cinsiyet Belirleme
 • Beslenme Antropolojisi
 • Antropometri
 • Kültürel Kimlik
 • Sosyal Kültürel Değişme
 • Ekolojik Antropoloji
 • Moleküler Antropoloji
 • Prehistorik Sanat
 • Adli Antropoloji
 • Dünya Dinleri
 • İnsan Felsefesi
 • Sosyobiyoloji
 • Popülasyon Genetiği
 • Popülasyon Tarihi
 • Antropolojik Demografi
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • Sanat Antropolojisi
 • Ergonomi
 • Beden Antropolojisi
 • Paleopatoloji
 • Sağlık Antropolojisi
 • Biyometri

Antropoloji bölümü derslerinde bulunan İnsan Evrimi, Ölü Gömme Teknikleri ve Genetik insanın kökenine dair kapsamlı bilgi edinebilmek için önem arz eden derslerdir. 

Antropoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümü mezunları şu iş ve görevleri gerçekleştirir:

 1. Antropolog
 2. Müze Görevlisi
 3. Araştırma Görevlisi

Antropoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Antropoloji Bölümü mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilir:

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
 • Üniversiteler
 • Özel Müzeler

Antropoloji Mezunları Maaş Aralığı Nedir?

Antropoloji mezunları, ortalama 4250-5500 TL maaş almaktadır.

Kamuda göreve yeni başlayan bir Antropolog, 4250 TL alırken akademisyen ya da öğretim görevlisi olarak başlayan bir Antropolog 5500 TL civarında  maaş alabilmektedir.

Antropologların maaş aralığını belirleyen faktörler arasında saha araştırması ve yüksek lisans yapmış olmaları gibi değişkenler bulunmaktadır.

Türkiye’de Antropoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Türkiye’de antropoloji bölümü aşağıdaki üniversitelerde bulunmaktadır:

 • Hacettepe Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Antropoloji Bölümü Taban Puanı Nedir?

Antropoloji bölümü 2020-2021 taban puanı 190,47258 olarak belirlenmiştir.

Antropoloji Bölümünü Kazanmak İçin Hangi Sınavlara Girmek Gerekir?

Antropoloji Bölümünü kazanmak için aşağıdaki sınavlara girilir:

 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)
 • Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Antropoloji Kursları ve Eğitimleri Nasıldır? 

Antropoloji bilimi akademik bir disiplindir bu nedenler kurs ve sertifika programları bulunmamaktadır.

Antropoloji Okumak İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

Antropoloji bölümü okumak için gereken özellikler şunlardır:

 • Kültürlere ilgi duymak
 • Makale okumayı sevmek
 • Biyolojiye ilgi duymak
 • Tarihsel bağlamda soyut düşünebilme yeteneği
 • Bildiği şeyleri akademik dil ile yazıya dökebilme becerisi

Antropoloji bölümü eğitiminin, hem her disiplin ile olan bağlarından hem araştırmayı önceleyen yapısından kaynaklı olarak öğrenci adayının bu nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Antropoloji Bölümü Avantajları Nelerdir? 

Antropoloji Bölümü avantajları şunlardır:

 • Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlıkta çalışabilme fırsatı
 • Proje bazlı kolay iş bulabilme imkanı

Antropoloji Bölümü Dezavantajları Nelerdir?

Antropoloji Bölümü dezavantajları şunlardır:

 • Antropoloji bölümü mezunları, kamu atamaları sınırlı sayıda ve az yapıldığı için kamusal alanda iş bulmakta zorluk yaşamaktadır.
 • İsmi çok duyulan bir bilim dalı olmamasından dolayı, henüz değeri tam olarak anlaşılmamaktadır.

Antropoloji Bölümü Puan Türü Nedir?

Antropoloji Bölümü eşit ağırlık puan türünde öğrenci alımı yapmaktadır.

Antropoloji Bölümünde DGS ile Geçiş Var mı?

Antropoloji Bölümüne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş imkanı bulunmamaktadır.

Antropoloji Bölümünde Özel Koşullar Var mı?

Antropoloji bölümünde öğrenim görebilmek için özel bir koşul bulunmamaktadır.

Antropoloji Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Antropolog meslek kodu 2632.01 olarak belirlenmiştir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?