Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-08-20T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı Drama Nedir?


Yaratıcı drama, bir gruptaki üyelerin günlük yaşam tecrübelerinden hareketle bir düşünceyi rol oynama, doğaçlama gibi teknikler kullanarak canlandırmasıdır.

Yaratıcı drama temelde oyunun özelliklerini kullanan bir tekniktir. Yaratıcı drama etkinlikleri sayesinde kişi yaşamın birçok alanında farkındalık kazanır ve kendini geliştirebilir. Örneğin dil gelişimi, etkili iletişim, sosyal beceriler, problem çözme teknikleri gibi pek çok alanda yaratıcı drama işlevsel bir yöntemdir.

Eğitimde Yaratıcı Drama Nedir?

Eğitimde yaratıcı drama, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için kullanılan, canlandırma ve oyuna dayalı tekniklerdir.

Eğitimde yaratıcı drama, öğrencilerin yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenmesine imkan verir. Bu sayede öğrenme süreci daha eğlenceli olur. Okulu sevmeyen öğrenciler, yaratıcı drama ile derslere daha çok ilgi duymaya başlar.

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Önemi Nedir?

Eğitimde yaratıcı dramanın önemi, dersleri daha ilgi çekici hale getirip öğrenme sürecini daha etkin kılmaktır. Yaratıcı drama ile öğrencilerin bilgiyi keşfederek öğrenmesi sağlanır, bu sayede öğrenme daha kalıcı hale gelmiş olur.

Yaratıcı Dramanın Özellikleri Nelerdir?

Yaratıcı dramanın özellikleri şunlardır:

 • Yaratıcı drama, bireysel değil grup çalışması şeklinde yürütülür.
 • Tedavi amacı taşımaz.
 • Yaratıcı drama, deneyimli ve eğitimli bir lider tarafından yürütülür. 
 • “Şimdi ve burada” ilkesi ile yapılır.
 • Oyunun özelliklerinden yararlanır fakat oyun değildir.
 • Tiyatrodan farklı bir alandır.
 • Yaratıcı drama etkinlikleri belirli aşamalar halinde yürütülür.
 • Yaratıcı drama etkinliklerine katılmak için oyunculuk bilgisine sahip olmak gerekmez.
 • Yaratıcı drama etkinliklerine katılımda gönüllülük esastır.
 • Yaratıcı dramada katılımcıların deneyimleri merkeze alınır.
 • Yaratıcı drama etkinlikleri canlandırma ve -mış gibi yapma yoluyla yürütülür.
 • Süreç değil, sonuç odaklı bir anlayış hakimdir.
 • Disiplinler arası bir alandır ve daha çok sosyal bilimler ve sanat ile yakın temas halindedir.

Yaratıcı Drama Neden Önemlidir?

Yaratıcı drama; kişinin sosyal becerilerini geliştirmesi, iletişimini kuvvetlendirmesi, bilişsel ve duygusal açıdan kendini geliştirmesi açısından önemlidir. Yaratıcı drama eğitimde ise öğrenme sürecinin daha kalıcı ve eğlenceli olmasını sağladığı için önem taşır.

Yaratıcı Drama Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yaratıcı drama şu alanlarda kullanılır:

 • Eğitim bilimleri
 • Etkili iletişim
 • Psikolojik danışma
 • Sosyal hizmetler
 • Engelliler
 • Çocuk gelişimi
 • Oyunculuk 
 • Tiyatro 
 • Kültürler arası çalışmalar
 • Dezavantajlı sosyal gruplar

Yaratıcı Dramanın Amaçları Nelerdir?

Yaratıcı dramanın amaçları şunlardır:

 • Kişinin farkındalığını arttırmak
 • Sosyal becerileri geliştirmek
 • Kişinin problem çözme tekniklerine hakim olmasını sağlamak
 • Bilişsel ve duygusal gelişimi güçlendirmek
 • Sosyal ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak

Yaratıcı Dramanın Faydaları Nelerdir?

Yaratıcı dramanın faydaları şunlardır:

 • Yaratıcı drama, kişinin farkındalığının artmasını sağlar.
 • Duygusal ve bilişsel gelişime katkıda bulunur.
 • Yaratıcı drama, kişinin sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Kişinin problem çözme becerilerini geliştirmesini sağlar.
 • Öz güven kazanmaya yardımcı olur.
 • Eğitimde daha eğlenceli bir öğrenme süreci geçirilmesini sağlar.
 • Öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesine katkı sunar.

 

 

Yaratıcı Dramanın Temel Bileşenleri Nelerdir?

Yaratıcı dramanın temel bileşenleri şunlardır:

 1. Yaratıcı drama lideri
 2. Grup 
 3. Yaşantı 
 4. Mekan
 5. Konu 
 6. Yaratıcı drama teknikleri
 7. Canlandırma 

1. Yaratıcı Drama Lideri

Yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında ilk sırada yaratıcı drama lideri yer alır. Yaratıcı drama lideri, yaratıcı drama etkinliklerinin yürütülmesini ve grubun yönlendirilmesini sağlayan, yaratıcı drama etkinlikleri ile ilgili her türlü süreci yöneten profesyonel meslek elemanıdır.

Yaratıcı drama lideri; grupta yapılacak etkinlikleri belirler, grup dinamiğini gözlemler ve grupta yaşanan sorunların çözülmesi için yeni çalışmalar yapar.

2. Grup 

Grup, yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında yer alan bir diğer kavramdır. Grup, yaratıcı dramanın belkemiğidir denilebilir çünkü yaratıcı drama etkinlikleri bireysel değil, grup ile yapılır. Yaratıcı dramada grup genelde 5 ile 25 kişiden oluşur. Ancak rakam, bu sayının daha üstünde de olabilir.

3. Yaşantı 

Yaşantı, yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında yer alan bir diğer unsurdur. Yaratıcı drama, grup üyelerinin yaşantılarını paylaşması ile yapılır. Ancak yaratıcı dramada yaşantıların paylaşılması için bazı etkinliklerden yararlanılır. 

4. Mekan

Yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında mekan kavramı da bulunur. Yaratıcı drama, önceden planlanan bir mekanda yapılır. Yaratıcı dramada mekan, önceden yapılandırılmalıdır. Aksi halde süreç sekteye uğrayabilir.

Yaratıcı drama etkinlikleri okullarda, özel drama atölyelerinde ya da tiyatro salonlarında uygulanabilir. Yaratıcı dramada mekanın iyi havalandırılmış olması, sıcaklık ve ışık durumunun uygun olması gerekir.

5. Konu 

Yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında konu da yer alır. Yaratıcı dramada konu, grup üyelerinin hangi yönlerinin güçlendirileceği ile ilgilidir. Örneğin sosyal beceriler, etkili iletişim, problem çözme, çatışma yönetimi, ben dili-sen dili gibi alanlar yaratıcı dramada en çok ele alınan konulardır.

6. Yaratıcı Drama Teknikleri

Yaratıcı drama teknikleri, yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında en önemlilerinden biri olarak kabul edilebilir. Doğaçlama, rol oynama, geriye dönüş, yeniden canlandırma, tüm grupla drama, dedikodu halkası, toplantı düzenleme, görüşmeler-sorgular, telefon görüşmeleri, öğretmenin rol alması gibi teknikler yaratıcı drama teknikleri arasında yer alır.

7. Canlandırma

Yaratıcı dramanın temel bileşenleri arasında canlandırma da bulunur. Canlandırma, grup üyelerinin yaşantılarını rol oynama tekniği ile tekrar yaşıyormuş gibi yapmasıdır. Canlandırma, yaratıcı dramanın temel tekniklerinden biridir. 

Yaratıcı Drama Nasıl Uygulanır?

Yaratıcı drama, belli aşamalar halinde uygulanır. Örneğin bir yaratıcı drama çalışması, üyelerin gruba alışması ile başlar, yaşantıların canlandırılması ile devam eder ve sürece ilişkin görüşlerin paylaşılması ile sonlanır.

Yaratıcı drama, çeşitli yaratıcı drama teknikleri kullanılarak uygulanır. Örneğin rol oynama, doğaçlama gibi teknikler yaratıcı dramada sıklıkla kullanılır.

Yaratıcı Drama Aşamaları Nelerdir?

Yaratıcı drama aşamaları şunlardır:

 1. Isınma-hazırlık aşaması
 2. Canlandırma aşaması
 3. Değerlendirme-tartışma aşaması

1. Isınma-Hazırlık Aşaması

Yaratıcı drama aşamaları arasında ilk sırada ısınma (hazırlık) aşaması bulunur. Isınma (hazırlık) aşaması; grup dinamiğinin oluşturulması, grup üyelerinin yaratıcı drama ile tanışması ve üyelerin gruba uyum sağlaması için uygulanan etkinliklerden oluşur.

Isınma (hazırlık) aşamasında yapılan etkinliklerin diğer aşamalarda yapılacak etkinlikler ile uyumlu olması önemlidir. Bu aşamada üyelerle birlikte grup kuralları belirlenir. Grup üyelerinin kaynaşması için bedenin ön planda olduğu, harekete dayalı etkinlikler yapılır.

2. Canlandırma Aşaması

Yaratıcı drama aşamaları arasında ikinci sırada canlandırma aşaması yer alır. Canlandırma aşaması; rol oynama, doğaçlama gibi teknikler kullanılarak bir olayın tekrar yaşanıyormuş gibi sahnelenmesidir.

Canlandırma aşaması bireysel ya da ikili gruplar halinde yapılabilir. Fakat canlandırma daha büyük gruplar ile de gerçekleştirilebilir.

3. Değerlendirme-Tartışma Aşaması

Yaratıcı drama aşamaları arasında üçüncü sırada ise değerlendirme-tartışma aşaması bulunur. Değerlendirme-tartışma aşaması, yaratıcı drama etkinliklerinin ne kadar işe yaradığını, grup üyeleri üzerinde ne gibi değişimler yarattığını anlamaya yönelik yapılan uygulamaları içerir. Değerlendirme-tartışma aşamasında grup üyeleri yaratıcı drama sürecine ilişkin düşüncelerini ve duygularını paylaşır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?