Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir?


Aile danışmanlığı eğitimi, aile danışmanı olmak isteyen kişilere yönelik düzenlenen bir kurs programıdır. Aile danışmanlığı eğitimi ile katılımcılar aile danışmanlığı kuramlarını, aile danışmanlığında uygulanan psikolojik danışmanlık becerilerini ve etik ilkeleri öğrenmektedir.

Aile danışmanlığı eğitimi yalnızca belirli üniversite bölümünden mezun olan kişilerin katılımına açıktır. Aile danışmanlığı eğitimi en az 300 saat teorik ve 150 saat uygulamalı olmak üzere toplam 450 saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitimin uygulamalı kısmı en az 30 saatlik süpervizyon desteği ile yürütülür. Bu sayede kişinin alanında yetkin bir aile danışmanı olması sağlanır.

Online Aile Danışmanlığı Eğitimi Ne Demek?

online aile danışmanlığı eğitimi ne demek

Online aile danışmanlığı eğitimi, aile danışmanlığı alanında kullanılan bilimsel bilgileri kapsamlı bir şekilde vermeyi amaçlayan ve aile danışmanı olmak isteyen kişilere yönelik online ortamda düzenlenen bir eğitim programıdır. Online aile danışmanlığı eğitimi, internet üzerinden gerçekleştirilir ve bu eğitime yalnızca belli üniversite bölümlerinden mezun olmuş kişiler katılabilir.

Online aile danışmanlığı eğitiminde katılımcılar önceden hazırlanmış videoları izleyerek aile danışmanlığı kuramlarını, ilkelerini ve bu alanda kullanılan danışmanlık becerilerini öğrenir. Ancak bazı eğitimler canlı ders formatında düzenlenebilir.

Başka deyişle online düzenlenen canlı derslerde eğitmen ve öğrenci eğitime aynı anda katılır. Ancak her iki durumda da öğrenci bir yere gitmeye gerek kalmadan, zamandan tasarruf ederek aile danışmanlığı alanını öğrenebilir. Bu yüzden online aile danışmanlığı eğitimi almak oldukça avantajlı bir seçimdir.

 

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi Ne İşe Yarar?

Aile danışmanlığı eğitimi, aile danışmanlığı alanında bilgi birikimine sahip olma ve aile danışmanı olma noktasında işe yarar. Nitekim aile danışmanlığı eğitimi alan kişiler aile danışmanı olarak çalışabilir, yeni bir meslek sahibi olabilir ve hatta kendi işleteceği aile danışmanlığı merkezini açabilir.

Aile danışmanlığı eğitimi, psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmek isteyen ancak Tıp, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler gibi bölümlerden mezun olduğu için bu alanda çalışamayan kişilerin de işine yarar. Çünkü aile danışmanlığı eğitimi alan kişiler “aile danışmanı” unvanı alarak resmi bir şekilde psikolojik danışmanlık çalışmalarında bulunabilir ve danışan ailelerle seans yapabilir.

Aile Danışmanlığı Eğitimine Kimler Katılabilir?

aile danışmanlığı eğitimine kimler katılabilir

Aile danışmanlığı eğitimine şu kişiler katılabilir:

Aile danışmanlığı, özel bilgi ve danışmanlık becerisi gerektiren bir alan olduğu için aile danışmanlığı eğitimine yalnızca yukarıdaki kişiler katılabilir. Bu bölümler dışında kalan bir üniversite bölümünden mezun olan kişiler ise aile danışmanlığı eğitimi alamaz.

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nereden Alınmalı?

Aile danışmanlığı eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı ya da üniversite onaylı eğitim düzenleyen güvenilir kurumlardan alınmalıdır. Ayrıca üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri (SEM) tarafından düzenlenen aile danışmanlığı eğitimlerine de katılım sağlanabilir.

Aile danışmanlığı hassas bir alan olduğundan dolayı ve aile danışmanı olmak için onaylı sertifika almak gerektiğinden güvenilir eğitim kurumları tarafından düzenlenen aile danışmanlığı eğitimlerine katılmak gerekir. Kurumun güvenilir olup olmadığını anlamak için ise eğitimin üniversite ya da MEB onaylı olup olmadığına bakılmalıdır.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Nedir?

aile danışmanlığı sertifikası nedir

Aile danışmanlığı sertifikası, aile danışmanlığı eğitimi alan kişilerin aile danışmanlığı alanında yetkin olduğunu kanıtlamasını sağlayan bir belgedir. Aile danışmanlığı sertifikası, kişinin aile danışmanı unvanıyla görev yapabildiğini ispatlar.

Aile danışmanlığı sertifikası, üniversite ya da MEB onaylı kurumlar tarafından düzenlenen aile danışmanlığı eğitimi bitiminde alınır. Aile danışmanlığı sertifikasını veren kurumun mutlaka onaylı eğitim verdiğine dikkat etmek gerekir aksi takdirde kişinin aldığı sertifika geçerli sayılmayacaktır.

 

 

Aile Danışmanlığı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Aile danışmanlığı sertifikası şu işe yarar:

 • Aile danışmanlığı sertifikası, kişinin aile danışmanı olarak çalışmasını sağlar.
 • Aile danışmanlığı merkezi kurma imkanı yaratır.
 • Aile danışmanlığı alanında öğrenilenleri kanıtlama fırsatı sunar.
 • Psikoloji alanında öz geçmişini güçlendirmek isteyen bireylere yardımcı olur.
 • Kişinin psikoloji alanında kariyer gelişimine yardımcı olur.
 • Aile mahkemelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, belediyelerde çalışma olanağı sunar.

Kimler Aile Danışmanlığı Sertifikası Alabilir?

Şu kişiler aile danışmanlığı sertifikası alabilir:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olan kişiler
 • Psikoloji Bölümü’nden mezun olanlar
 • Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan kişiler
 • Sosyal Hizmet Bölümü mezunları
 • Hemşirelik Bölümü’nden mezun olanlar
 • Tıp Bölümü mezunları
 • Çocuk Gelişimi Bölümü’nden mezun olan bireyler

Yukarıda sıralanan bölümlerden mezun olan kişiler 450 saatlik aile danışmanlığı eğitimini bitirdikten sonra aile danışmanlığı sertifikası alabilir. Bu eğitimin mutlaka en az 300 saati teorik, 150 saati ise uygulamalı ders şeklinde yürütülmelidir ve uygulamalı eğitimin en az 30 saati süpervizyon eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Nasıl Alınır?

aile danışmanlığı sertifikası nasıl alınır

Aile danışmanlığı sertifikası almak için üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden, üniversite onaylı veya MEB onaylı eğitim kurumlarından 450 saatlik aile danışmanlığı eğitimi alınmalı ve sertifika sınavında başarılı olunmalıdır. Sertifika sınavını geçemeyen kişiler aile danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanamaz.

Aile danışmanlığı sertifikası almak isteyen kişilerin mutlaka alacağı eğitimin MEB veya üniversite onaylı olmasına ve 450 saatlik olmasına dikkat etmesi gerekir. Eğitimin en az 300 saati teorik olmalı, 150 saati uygulamalı olacak şekilde düzenlenmelidir. Eğitimin uygulama bölümünde katılımcılar en az 30 saat süpervizyon desteği almalıdır.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Veren Üniversiteler Hangileridir?

eğitimi veren üniversiteler

Aile danışmanlığı sertifikası veren üniversiteler aşağıdaki gibidir.

 • İstanbul Aydın Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Beykent Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi 
 • Bahçeşehir Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Dicle Üniversitesi 
 • Üsküdar Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Selçuk Üniversitesi 
 • Bursa Orhan Gazi Üniversitesi 
 • Okan Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 • Şifa Üniversitesi 
 • Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Melikşah Üniversitesi 
 • Cumhuriyet Üniversitesi 
 • Erciyes Üniversitesi 
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Zirve Üniversitesi 
 • İzmir Üniversitesi 
 • Çukurova Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi 
 • Gedik Üniversitesi 
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi 
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Canik Başarı Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Toros Üniversitesi 
 • Fırat Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
 • Yeditepe Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Ankara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi 
 • Yaşar Üniversitesi 
 • Uşak Üniversitesi 
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Aksaray Üniversitesi 
 • Gaziantep Üniversitesi 
 • Mevlâna Üniversitesi 
 • Bingöl Üniversitesi 
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi 
 • Mersin Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
 • Biruni Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile Danışmanlığı Eğitimi Veren Kurumlar Hangileridir?

Aile danışmanlığı eğitimi veren kurumlar Gökhan Çınar, Yonca Sargın, Dilek Hasanhanoğlu gibi alanında uzman kişilerin birlikte çalıştığı kurumlar şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi gibi üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde düzenlenen Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda da sertifika verilir.

Tüm bunların dışında üniversite onaylı ve MEB onaylı eğitim veren özel öğrenim kurumları da aile danışmanlığı sertifikası verir. Örneğin online aile danışmanlığı eğitimi düzenleyen Boğaziçi Enstitüsü, eğitim bitiminde sınav yaparak katılımcılara aile danışmanlığı sertifikası verir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?