Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-01-31T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?


Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) özel eğitim alması gereksinimi duyan bireyler için geliştirilmiş ve ebeveyn tarafından onaylanmış özel bir eğitim programıdır.

Özel eğitim desteği duyan bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış bu eğitim programlarında amaçlanan şey, özel eğitim programını kişiye en doğru şekilde uygulamaktır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Ne Demek?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan kişiler için hazırlanmış ve kurgulanmış eğitim programları olarak tanımlanabilir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencinin gelişimini gözlemlemek ve doğru iletişim kurmak için geliştirilmiş bir araçtır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı eğitmenler ve eğitim desteği veren kişiler tarafından geliştirilir ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulur. Gerekli olduğu durumlarda değiştirilebilen bireyselleştirmiş eğitim programı yine gerektiği takdirde düzeltmeler yapılan bir eğitim planıdır.

BEP öğrencinin nereye ve nasıl ulaşılacağının belirlendiği bir yol haritası olarak da görülebilir. Bu şekliyle BEP, özel gereksinimli öğrencilere verilecek eğitim hizmetinin yazılı bir kaydıdır.

Aynı zamanda yasal bir zorunluluk olan BEP, ülkemizde 2000 yılında kabul edilmiş Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile yasalaştırılmıştır.

 

 

BEP Açılımı Nedir?

BEP açılımı, bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak belirtilir.

BEP’in Amacı Nedir?

BEP’in amacı, özel gereksinimli bireylerin gelişim düzeyine uygun eğitim vererek onların günlük hayatta ve akademik olarak başarılı olmasına yardımcı olmaktır.

BEP’in amaçlarından bir diğeri ise öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu noktaları tespit etmek ve eğitim planını buna göre hazırlamaktır. Bireyselleştirilmiş eğitim programının amacı özel gereksinimli öğrencilerin kendi potansiyellerine uygun eğitim alması için bir yol haritası sağlamaktır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Özellikleri Nelerdir?

Bireyselleştirilmiş eğitim programının özellikleri şunlardır:

 • Eğitim ihtiyaçlarına uygun hazırlanan kapsamlı bir programdır.
 • Öğrencinin performansına uygundur.
 • Bireye özeldir.
 • Ayrıntılı bir şekilde kurgulanır.
 • Anlaşılırlığı yüksektir, kolektif bir şekilde hazırlanır.
 • İş birliği yolu ile tüm üyelerce kabul edilen biçimdedir.

BEP Planı Hangi Öğrenciler için Hazırlanır?

BEP planı, özel gereksinimi olan öğrenciler için hazırlanır. Otizmli, zihinsel engelli, Down sendromlu, fiziksel engelli gibi farklı gelişim gösteren bireylerin eğitimi için BEP (bireyselleştirilmiş eğitim programı) oluşturulur.

BEP Hazırlamak Yasal Zorunluluk Taşır mı?

BEP (bireyselleştirilmiş eğitim programı) hazırlamak, 1997'de kabul edilmiş 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yasal zorunluluk teşkil etmektedir. Başka deyişle özel gereksinimli öğrenciler için BEP hazırlamak zorunludur ve yasalar kapsamında değerlendirilen bir durumdur.

BEP hazırlamak, özel gereksinimli öğrenciler açısından bakıldığında zorunludur. Çünkü kaynaştırma sınıfında ya da özel eğitim sınıfında eğitim alan öğrencilerin kendi gelişim seviyelerine ve öğrenme kapasitelerine uygun eğitim alması için BEP planı yapmak şarttır.

BEP’in İçeriğinde Neler Yer Alır?

BEP’in içeriğinde öğrencinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri, öğrenciye kazandırılacak davranışlar, belirlenen kazanımlar için oluşturulan kısa ve uzun vadeli hedefler, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak öğretim yöntemleri ve araçlar, hedeflere ne kadar süre içerisinde ulaşılacağı gibi bilgiler yer alır.

Her Dersten BEP Hazırlamak Zorunlu mu?

Her dersten BEP hazırlamak zorunlu değildir. Çünkü BEP’in amacı, öğrencinin geliştirilmesi gereken yönlerini kendi öğrenme kapasitesine ve gelişim düzeyine uygun olarak geliştirmektir.

Dolayısıyla öğrencinin iyi olduğu alanlarda BEP hazırlamak doğru olmayacak ve eğitim süreci yeterince verimli geçmeyecektir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını (BEP’i) Kim Hazırlar?

Bireyselleştirilmiş eğitim programını (BEP’i) BEP Geliştirme Birimi hazırlamaktadır. BEP Geliştirme Birimi; öğrencinin dersine giren branş (alan) öğretmenleri ve sınıf öğretmeni, veli, rehberlik öğretmeni, okul müdürü ve müdür yardımcısından oluşur. BEP Geliştirme Birimi’ne öğrenci de dahildir.

BEP Geliştirme Birimi’ne okul müdürü ya da müdürün görevlendirdiği bir müdür yardımcısı başkanlık eder. Bireyselleştirilmiş eğitim programını (BEP’i) hazırlarken BEP Geliştirme Birimi’nde yer alan herkes iş birliği içerisinde hareket etmelidir. 

BEP Geliştirme Birimi Üyeleri Kimlerdir?

BEP geliştirme birimi üyeleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Müdür ya da müdür yardımcısı
 • Veli
 • Sınıf öğretmeni
 • Branş öğretmenleri
 • Öğrencinin kendisi
 • Rehberlik öğretmeni

BEP Dosyası Kimde Kalır?

BEP dosyası, BEP Geliştirme Birimi’ne başkanlık eden kişide (müdür veya müdür yardımcısı), sınıf öğretmeninde ve rehber öğretmende kalır. Bu kişiler BEP dosyasını saklamakla sorumludur.

BEP Yılda Kaç Kez Hazırlanır?

BEP yılda bir kez hazırlanır. Ancak gerek görülüyorsa BEP planı, eğitim yılının ikinci dönemi için ayrı olarak da planlanabilir. 

BEP Toplantısı Kaç Kez Yapılır?

BEP toplantısı, bir eğitim yılı boyunca birinci dönemin başı, ikinci dönemin başı ve sene sonu olmak üzere üç kez yapılır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının Faydaları Nelerdir?

Bireyselleştirilmiş eğitim programının faydaları şunlardır:

 • Öğrenci ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.
 • Bireyin öğrenme hızına uygun şekilde hazırlanır.
 • Ebeveyn ve eğitim kurumu arasında iletişim sağlar.
 • Öğrenci, kolay bir şekilde gözlemlenebilir.
 • Öğrencinin değerlendirilmesi ve ölçümlenmesi kolaylaşır.
 • Farklı alanlar ile iş birlikleri oluşmasını sağlar.

BEP Hazırlama Aşamaları Nelerdir?

BEP hazırlama aşamaları şunlardır:

 • Özel gereksinimli bireyin belirlenmesi
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programını (BEP’i) oluşturacak ekibin kurulması
 • Özel gereksinimli bireyin performans seviyesinin tespit edilmesi
 • Öğrenci için uygun destek hizmetlerinin ve eğitim ortamının belirlenmesi
 • Öğrencinin geliştirilmesi gereken yanları için uzun ve kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi
 • BÖP’ün (bireyselleştirilmiş öğretim programının) oluşturulması
 • Hedefe ulaşmak için uygun eğitim materyalleri ile öğretim yönteminin seçilmesi
 • BEP’i uygulayacak ve değerlendirecek kişiler ile hedeflere ulaşma süresinin belirlenmesi

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nasıl Hazırlanır? 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı şu şekilde hazırlanır:

 1. Programı kurgulayacak ekip oluşturulur.
 2. Çocuğun eğitim düzeyi belirlenir.
 3. Uzun ve kısa vadeli amaçlar netleştirilir.
 4. Öğrencinin ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemi belirlenir.
 5. Kullanılacak öğretim materyalleri tedarik edilir.
 6. Öğrencinin izlenme ve değerlendirme biçimine karar verilir.
 7. Eğitim ortamı netleştirilir ve eğitmen belirlenir.
 8. Eğitim programının başlangıç ve bitiş tarihi kararlaştırılır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nasıl Uygulanır?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, BEP planında yazan kazanımlara ve bu kazanımların edinilmesi için belirlenen öğretim tekniklerine göre uygulanır. Bu öğretim teknikleri BEP planı hazırlanırken öğrencinin mevcut seviyesine göre belirlenmiştir ve eğitim süreci boyunca öğrencinin ilgili kazanımları edinmesi için belirlenen süreye uyulur.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanırken öğrenci sürekli gözlemlenmelidir. BEP’te yazan öğretim tekniklerinin işe yaramaması durumunda başka bir teknik uygulanabilir. Ayrıca BEP’te yer alan hedefe ulaşma süresinin altında ya üzerinde bir zaman diliminde öğrenme gerçekleşiyorsa farklı şekilde aksiyon alınabilir.

Başka deyişle BEP’e birebir uymak şart değildir, çocuğun gelişim hızına göre uygulanacak tekniklerde güncelleme yapılabilir. Ancak yine de bireyselleştirilmiş eğitim programının özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde iyi bir yol haritası sunduğu unutulmamalıdır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?