Bilişim Teknolojileri Nedir? Ne İşe Yarar?
2020

Bilişim Teknolojileri Nedir? Ne İşe Yarar?


Bilgiye dayalı verilerin daha iyi işlenmesi için çeşitli teknolojilerin kullanıldığı bilişim teknolojileri nedir? Sorusunun cevabı, aslında çok geniş bir zeminde değerlendirilmelidir. Teknoloji çağının getirmiş olduğu ileri düzey teknolojik cihazlar ve araç gereçler, bilgilerin işlenmesini ve sağlıklı bir şekilde saklanmasını daha mümkün kılmıştır.

Bilişim Teknolojileri Nedir?

Basit bir tanımlama yapacak olursak; “teknoloji ile bilgi arasında kuvvetli bir köprünün kurulmasını sağlayan teknolojik unsurlara bilişim teknolojileri denir” diyerek, bilişim teknolojileri nedir? Sorusunu cevaplamış oluruz.

Tanımını bir cümle ile yapmış olsak da, bilişim teknolojileri hayatımızın her alanında geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Bilişim Nedir?

Bilişim teknolojileri nelerdir? Gibi farklı detaylara geçmeden önce, kısaca bilişim ne demek? Sorusuna da cevap vermek faydalı olacaktır.

Teknolojinin tanımı aşağı yukarı herkesçe bilinirken, bilişim kelimesinin kapsadığı alanlara da bakmak gerekir. Herhangi bir aşamasında bilime dayanan bilgilerin akla ters düşmeyecek şekilde, düzenli olarak başta bilgisayar olmak üzere çeşitli elektronik araçlar yardımıyla işlenmesidir.

Bilişim teknolojileri de buna ek olarak, bilişimin daha teknolojik altyapılarda kullanılmasıdır. Bir bilim dalı olarak değerlendirilen bilişim de, bilgilerin teknolojik aygıtlar vasıtasıyla temin edilmesi, saklanması ve işlenmesi gibi çeşitli eylemler yapılmaktadır. Bu eylemleri bir bütün olarak bilişim teknolojileri şeklinde düşünmek mümkündür.

Bilgisayarlar bilişim teknolojilerinin en önemli parçası olsa da, bilişim teknolojileri için sadece bilgisayarları tek başına düşünmemek gerekir. Bilginin toplumlara ulaştırılmasını sağlayan her türlü aygıt, bilişim teknolojileri arasında değerlendirilebilir. Bunun için telefonlar, televizyon ve radyo kanalları gibi farklı birçok unsuru bu kapsamda değerlendirebiliriz.

Bilişim Teknolojileri Nelerdir?

Bilişim teknolojileri, temelde 4 ana kategoriye ayrılır. Ancak bu ana kategorilerin altında, bu teknolojiye ait onlarca farklı unsuru saymak mümkündür. Bilişim teknolojileri nelerdir? Sorusuna temel kategoriler üzerinden cevap verecek olursak bunlar;

Ekipmanlar: Bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması gibi çeşitli hedeflere uygun olarak tasarlanan ve bu amaçla kullanılan araç gereçlerdir. Ekipmanlar daha çok bilginin toplanması ve işlenmesi esnasında daha aktif olarak kullanılan araç gereçlerden oluşur. Örneğin ses ve görüntü kayıt cihazları, ekipmanlar için iyi birer örnek sayılabilir.

Donanımlar: Kısmen bilginin toplanması ve işlenmesinde kullanılan donanımlar, bilginin saklanması ve sunulması esnasında da istifade edilen çeşitli teknolojik sistemlerdir.

Yazılımlar: Verilerin toplandıktan sonra işlenmesi sırasında yaygın olarak kullanılan yazılımlar, işleme ve saklama esnasında kullanılan teknolojik cihazların önemli yapılarından biridir.

Hizmetler: Hizmetler ise en son aşamada, saklama ve sunum ağırlıklı hizmetlerin sağlandığı çeşitli etkenlerin tümüdür. Daha çok sonuca yönelik çalışmalar, bilişim teknolojileri hizmetleri kategorisinde yer alır. Bu esnada kullanılan tüm araç ve gereçler, kategori içerisinde sıklıkla yer alır.

Bilişim teknolojilerine baktığımızda bilgilerin toplanıp işlenmesi, saklanması ve dağıtılmasında kullanılan tüm teknolojilerin bu kapsama girdiğini görebiliriz. Temel olarak akla bilgisayarlar gelse de internet teknolojileri, sesli iletişim araçları, televizyonculukta kullanılan farklı cihazlar ve daha fazlasını sayabilmek mümkündür. Diğer yandan bankacılık sistemleri de bilişim teknolojilerinin temel ürünlerinden fazlasıyla istifade etmektedir. Müşteri bilgilerinin saklanması ve kolaylıkla ihtiyaç halinde erişimin sağlanması, ATM ve tüm bankacılık sistemleri üzerinde bilişim teknolojilerinin bir parçasını bulmak mümkündür.

bilisim-teknolojileri-nelerdir

Bilişim Teknolojilerinin Faydaları Nelerdir?

Bilişim teknolojileri, özellikle ticari alanlarda rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde ciddi önemli faydalara sahiptir. Rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve rekabet edebilir konumda olmak için, bilişim teknolojilerine mutlaka önem verilerek azami ölçüde kullanılmalıdır.

Karar Alma Mekanizmasını Hızlandırır

İşletmelerde özellikle önem ve hız gerektiren kararların etkili olarak alınmasında, bilişim teknolojilerin ciddi katkıları bulunur. Verilerin sistemin kolaylıklarından faydalanarak hızlı bir şekilde hazırlanması, karar alma mekanizmasının hızlanmasını da sağlar. Aynı zamanda alınan kararların doğruluk olasılığının çok fazla olması, bir diğer faydası olarak öne çıkmaktadır.

Değerli Bilgiler Daha Sağlıklı ve Kolay Saklanabilir

Bilgilerin saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda kolay ulaşılabilir olması, hızın önemli olduğu ticari hayatta hassasiyetle üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Farklı bilgilerin dışında özellikle finansal bilgiler gibi önemli niteliğe sahip bilgilerin saklanması ve korunması, bilişim teknolojilerinin önemine işaret etmektedir.

Tüm finansal bilgilerin saklanması ve yetkisi olmayan kişilerin bu bilgilere ulaşımının engellenmesi, bilişim teknolojilerinin önemi arasında vurgu yapabileceğimiz konulardan biridir. Çünkü özellikle müşterilere ait finansal bilgilerin saklanıp korunması, kişisel veri güvenlik ve gizliliği açısından her işletmenin önemli yükümlülüklerinden biridir.

Stratejik Düşünme Kabiliyetini Artırır

Stratejik düşünmek, işletme ve kurumlara başarı kapısını açan altın anahtarlardan biridir. Ciddi rekabetin yaşandığı ticaret alanında stratejik düşünce biçimine sahip olmayan bir işletmenin, rakipleri ile gerektiği kadar rekabet edebilmesi fazla mümkün değildir.

Ticarette stratejik çalımlar atabilmek için, öncelikle doğru bir planlamanın yapılması gerekir. Bilişim teknolojilerinden her yönüyle faydalanmak, stratejik düşünme ve uygulama kabiliyetinin artmasına neden olur. Bunun nihai bir sonucu olarak da yapılan çalışmaların başarıya ulaşması ve daha fazla gelir elde edilmesi, çok daha mümkündür.

Verimliliği Artırır

Karar alma mekanizmasının hızlanmasının yanı sıra, işyerinde üretim ve hizmete dayalı verimliliğin artmasını sağlar. Pratikte işlemlerin daha kolay yapılmasını sağlayan bilişim teknolojileri, bu sayede işletme verimliliğinin artmasına olanak tanır.

Hızlı İletişime Olanak Tanır

Bilgi ve tüm verilerin önceden işlenmiş ve hazırda saklanıyor olması, gerektiğinde ilgili kişi veya şirketler ile hızlı iletişimin yaşanmasını sağlar. Özellikle e-posta başta olmak üzere diğer tüm elektronik zeminde yer alan iletişim kanalları, iletişimin hızlı ve sorunsuz olmasına olanak tanıyarak sonuç itibariyle verimliliğin artmasını sağlamaktadır.

Maliyetleri Düşürür

Yerel ve küresel alanda rakiplerle kuvvetli bir rekabet içerisinde olabilme ve bu ortamda karlılık sağlayarak rakiplerinin önüne geçebilmek, ancak aynı sektörde yer alan diğer işletmelere nazaran maliyetlerin daha az olması ile mümkündür.

Bilişim teknolojilerinin maliyetlerin düşürülmesine sunduğu katkı, daha rekabet edebilir bir işletme için önemlidir. Bilişim teknolojisi unsurları sayesinde verimlilik artarken, karar alma mekanizması da hızlanmaktadır. Diğer taraftan işlemler tüm süreç boyunca daha az hata payı ile yapılacağı için, zaman ve dolayısıyla işgücü bakımından da maliyetlerin düşmesini sağlar.

Bilişim teknolojilerinin faydaları arasında maliyet yönünden dikkate değer bir diğer tasarruf alanı ise, istihdam maliyetlerinin en aza indirilmiş olmasıdır. Daha az çalışan ile daha yüksek verimlilik sunması personel maaşları, sosyal güvenlik ve yemek giderleri gibi diğer tüm gider kalemlerinin azalmasını sağlar. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, bilişim teknolojisi sayesinde ortaya ciddi bir tasarrufun çıkması söz konusu olabilmektedir.

Personelin Daha Nitelikli Olmasını Sağlar

Kullanılan tüm araç ve gereçlere personelin zaman içerisinde alışarak sisteme hâkim olması, çalışanların daha nitelikli olmalarını sağlar. Bunun bir sonucu olarak da işlemler beklenenden daha hızlı ve sorunsuz olacağı için, verimlilik üst seviyelerde olur.

Bilişim Teknolojileri Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünden mezun olan bireyler, teknoloji devri olan günümüzde her alanda kendilerine rahatlıkla iş bulabilirler. Özellikle işletme ve kurumların bilişim alanında istihdam edilen mezunların, maaş olarak gelirlerinin de birçok meslek grubuna göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Kurumsal şirketlerin farklı departmanlarında görev alabilecek olan mezunlar oyun firmaları, kurumsal ağ sağlayan firmalar, yapay zekâ üzerine çalışma yapan şirketler, kamu ve özel bankalar, hastaneler, yazılım şirketleri ve farklı birçok devlet kurumu başta olmak üzere birçok sektörde iyi maaşlarla rahatlıkla iş bulabilirler.

Bilişim teknolojileri alanında veri tabanı ve veri programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendislikleri, bilgisayar teknik servisleri, web programcılığı ve tasarımın yanı sıra, network uzmanı gibi farklı meslek gruplarında mezunların pozisyon alması daha mümkündür.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Eğitiminin Amacı Nedir?

Bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümü, her geçen gün bilişim teknolojilerine yönelen ve dünya genelinde ilgi gören alanlarda istihdam edilmek ve devletin bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla açılmıştır.

Günümüzde tüm dünyada internet ve bilişim teknolojilerinin insan hayatının ayrılmaz bir parçası olması, yapay zekânın ise sürekli olarak gelişmeye devam etmesi bilişim alanında nitelikli kişi ihtiyacını artırmaktadır.

Bilişim teknolojileri savaş ve tıp teknolojileri üzerinde ciddi öneme sahip olduğu gibi, insanların refah ve konforuna dayalı alanlarda da önem taşımaktadır. Bugün ABD ve Çin gibi ülkeleri ele aldığımızda, bilişim teknolojilerinden faydalanmalarının dünyanın iki süper gücü haline gelmelerindeki payının ne kadar büyük olduğunu görebiliriz.

Kısacası gerek devletler bazında ve gerekse kurumlar bazında, bilişim teknolojilerinin tüm unsurlarından en iyi şekilde yararlananlar gücü eline almayı başarmıştır.

Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Üniversitelerin bilişim teknolojileri bölümünün yanı sıra, Boğaziçi Enstitüsü gibi kurumların vermiş olduğu bilişim teknolojileri eğitimlerine katılarak bu alanda kendinizi daha donanımlı hale getirebilirsiniz. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunu birçok insan Boğaziçi Enstitüsü gibi kurumlarda ekstra eğitimler alarak, mesleki kariyerinde yükselmeyi hedeflemektedir.

Tamamen günümüz şartlarına uygun güncel eğitim standartlarında Türkiye'nin en iyi eğitimcileri tarafından verilen bilişim teknolojileri eğitimi sayesinde, kariyerinizi bir adım daha öne taşıyabilirsiniz. Kariyer planınız için bir adım daha önde olmak istiyorsanız, Boğaziçi Enstitüsü ücretsiz danışma hattını arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}