Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
2020

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


Üniversite bölümleri arasında bilgi ve belge yönetimi bölümü yer alır. Bölümün içeriği, taban puanları, bölümde verilen dersler, iş olanakları ve mezunlarının yapacakları işlere dair bilgiler şunlardır;

Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir?

Bilgi ve belge yönetimi bölümü üniversitelerde yer alan lisans bölümlerinden birisidir. Bölüm geçmişte kütüphanecilik veya arşivcilik gibi isimlerle anılan bir bölümdür. Bölüm bilginin yapılan çalışmalarla elde edilmesi ve yönetilmesini kapsar.

Bölümü tercih eden öğrencilere bilginin nasıl elde edileceği ve elde edilen bilginin nasıl saklanacağı ve doğru bir şekilde yönetileceğinin doğru yolları anlatılır. Elde edilen bilginin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve saklanması için bilgisayar kullanımı da üniversitede öğrencilere anlatılır. Bölümden mezun olan kişiler bilginin elde edilmesinde, yönetilmesinde ve saklanmasında yetkin bireyler olarak çeşitli alanlarda çalışabilirler.

Bilgi ve belge yönetimi bölümünün isminin yeni olmasının etkisiyle Türkiye’de bulunan her üniversitede yer almayan bir bölümdür. Bölümün yer aldığı üniversiteler arasında İstanbul, Marmara, Atatürk, Kastamonu, Bartın, Hacettepe, Çankırı Karatekin gibi üniversiteler bulunur. Bu bölümde üniversiteye bağlı olarak farklı fakültelere bağlı olarak eğitim verilir. Bölümün yer aldığı fakülteler ise şunlardır; Fen Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Edebiyat, Dil ve Coğrafya fakülteleridir.

Fakülteler bölüme TYT ve AYT sınavlarına giren öğrencilerin kazandıkları eşit ağırlık puanına göre alım yaparlar. Bölümde alınan eğitimin başarıyla tamamlanmasından sonra bilgi yöneticileri kamuda çalışmak istediklerinde KPSS sınavına girmek zorundadır. Sınava girip 75 puan ve üzeri aldıklarında ise devlet memuru olarak kütüphane veya diğer kurumlarda çalışma şansları vardır.

Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Bilgi ve belge yönetimi eşit ağırlık puan türüne göre alım yapan bir bölümdür. Bu sebeple üniversite sınavına giren kişiler aldıkları eşit ağırlık puanına göre tercih yaparlar. Bu puanların üniversite tarafından bir önceki sene yapılan yerleştirmelerde bulunan taban puana yakın veya yüksek puana sahip olmalarıyla tercih yapabilirler. Çünkü taban puanı çok yüksek bir bölümü tercih listesine yazmak açıkta kalmayı sağlayabilir. Ayrıca puan yanı sıra sınavdaki başarı sıralaması da bölüme yerleşmek için önemli bir etkendir.

Bilgi ve belge yönetimi bölümünün Türkiye’nin en iyisi kabul edilen üniversitelerindeki taban puanları şöyledir;

 • Marmara Üniversitesi taban puanı=282,06 başarı sıralaması=379591
 • Ankara Üniversitesi taban puanı=288,53 başarı sıralaması=344548
 • Hacettepe Üniversitesi taban puanı=294,312 başarı sıralaması=318442
 • İstanbul Üniversitesi taban puanı=284,35 başarı sıralaması=367207
 • Atatürk Üniversitesi taban puanı=234,74 başarı sıralaması=719494
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. taban puanı=275,75 başarı sıralaması=413733
 • Bartın Üniversitesi taban puanı=219,70 başarı sıralaması=866639
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanı=221,00 başarı sıralaması=853410
 • İstanbul Medeniyet Ü. taban puanı=273,32 başarı sıralaması=426877
 • İzmir Katip Çelebi Ü. taban puanı=243, 01 başarı sıralaması=645904
 • Kastamonu Üniversitesi taban puanı=226,90 başarı sıralaması=793270
 • Osmaniye Korkut Ata Ü. taban puanı=212,02 başarı sıralaması=944910

En az bu puana sahip öğrencilerin yerleştiği bilgi ve belge yönetimi bölümünün puanlara göre başarı sıralamaları da farklılık gösterir. Bu sebeple tercih aşamasında başarı sıralamalarını da dikkate almak gerekir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Lisans düzeyinde eğitim verilen bölümler arasında yer alan bilgi ve belge yönetimi bölümünde hem bölüme ait dersler hem de temel dersler öğrencilere gösterilir.

Bölümü tercih eden öğrencilerin 4 yıllık süre içerisinde görecekleri derslerin isimleri şunlardır;

 • Kütüphane ve bilgi bilimine giriş
 • Bilgi ve belge yönetimine giriş
 • Arşiv kaynakları
 • Bilgi okuryazarlığı
 • Bilgi yönetimi kavramları
 • Bilgisayar yazılımı
 • Bilgi hukuku
 • Okul kütüphaneleri
 • Bilginin düzenlenmesi
 • Kurumsal bilginin yönetimi
 • Arşivcilik ve sosyal bilimler
 • Bilgi merkezi yazılımları
 • Dizin ve öz hazırlama
 • Kitap dışı belgeler
 • Özel arşivler
 • Veri tabanları
 • Arşivlerde bilgisayar kullanımı
 • Mesleki etik
 • Web tasarımı
 • Nadir ve yazma eserler kütüphaneleri
 • Bilgi hizmetlerinde teknoloji

Bu derslerin isimleri üniversitelere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca bu dersler dışında yabancı dil, Türk dili ve edebiyatı, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ile istatistik gibi derslerde öğrencilere verilir.

Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunlarının yaptıkları işler çalıştıkları kurum, kuruluş ve sektör ile birimlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu sebeple mezunların çalıştıkları alan ile yaptıkları işin incelenmesi gerekir. Mezunlar kütüphanelerde çalışmayı tercih ettiklerinde kütüphanelerde kitapların üyelere verilme işlemlerini, kitapların düzenlenmesi, yeni kitapların kabulü ve kütüphanecilik alanında yapmaları gereken daha pek çok işi yaparlar.

Mezunların yaygın olarak çalıştığı diğer yer ise arşivlerdir. Arşivlerde çalışan bilgi yöneticileri genellikle arşiv memuru olarak anılırlar. Arşivlerin düzenlenmesi, arşiv dosyalarının ayrıştırılması ve sıralanması ile arşivden ihtiyaç duyulan dosyaların gerekli birimlere iletilmesi gibi görevleri yerine getirirler. Bilgisayar üzerine de eğitim alan bölüm mezunları bilgilerin ve verilerin bilgisayar üzerinde kullanılan programa kayıt edilmesi ile takibinin program üzerinden yapılması gibi işleri de yaparlar.

Özel sektörü tercih eden mezunlar ise pazarlama uzmanı, satış temsilcisi, bilgisayar işletmeni, araştırma görevlisi, yazılımcı veya veri analistliği gibi görevlerini yerine getirirler. Ayrıca bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunları yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde akademisyen olarak da görev yapabilirler.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün İş İmkanları Nelerdir?

Bilgi ve belge yönetimi bölümü iş olanakları geniş olan bir lisans bölümüdür. Bölümden mezun olan kişiler bilgi yöneticisi olarak anılırlar. Bilgi her alanda yer aldığı için bilginin yönetimiyle ilgili görevlerin her alanda yerine getirilmesi de mümkündür. Bölümden mezun olanların iş olanakları arasında ilk sırayı kütüphaneler ve arşivler yer alır. Geçmişte bölümün isminin de kütüphanecilik ve arşivcilik olmasının etkisiyle edinilen bilgiler en yaygın olarak kütüphane ve arşivlerde değerlendirilebilir.

Kütüphane ve arşivler dışında bölümün mezunları şirketlerin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde çalışabilirler. Bunun dışında bölümden mezun olan kişiler müzeler, araştırma merkezleri, Kültür Bakanlığı, kamu kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

Bilgi yöneticisi olarak mezun olan kişiler bilginin yönetilmesi üzerine eğitim aldıkları için bilginin toplanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi adına farklı sektörlerde görevler alırlar. Bu sektörler arasında medya, sağlık, bankacılık, pazarlama, turizm, bilişim, savunma ve telekomünikasyon sektörleri yer alır. Bölüm mezunları özel veya kamu fark etmeksizin bu alanlarda çalışabilirler ve kamuda çalıştıklarında görev aldıkları sınıf teknik hizmetler sınıfı olurken özel sektörde uzman kadrolarında yer alırlar.

Bilgi ve belge yönetimi bölümünden mezun olanlar için faydalı olabilecek, Boğaziçi Enstitüsünün hazırladığı Dijital İçerik Yazarlığı ve Etkili İletişim Teknikleri Eğitimini inceleyebilirsiniz.

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}